Byla 1-689-389/2012

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Kazilionienė, sekretoriaujant Jovitai. Matuzaitei, dalyvaujant prokurorei S. P., civilinio ieškovo atstovams G. M. ir Silvijai K. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvena ( - ), dirba UAB „( - )“ pilstymo baro operatoriumi, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 166 str. 1 d.,

2Teismas, išnagrinėjęs įrodymus baudžiamojoje byloje,

Nustatė

3D. N. 2011 m. gruodžio mėnesį, nenustatytu tiksliu laiku, dirbdamas AB „Lietuvos paštas“ logistikos paslaugų departamento vairuotoju-pašto lydėtoju, būdamas atsakingas už siuntų ir kitų vertybių priėmimą, krovimą, vežimą, apskaitos jomis vykdymą (pasirašymą, kad gavo pašto siuntas, parašų gavimą, kad siuntos įteiktos), pašto siuntų ir kitų materialinių vertybių saugumo užtikrinimą, išmetė jam patikėtas 42 vnt. 2011 m. gruodžio mėnesio pašto siuntų, skirtų įvairiems adresatams, t.y. 2011-12-03 d. AB „Lietuvos paštas“ lakštą K 8 forma, 2011-12-05 d. AB „Lietuvos paštas“ lakštą K 8 forma, 2011-12-15 d. AB „Lietuvos paštas pranešimą K11 forma, adresuotą G. S., adresu ( - ), 2011-12-15 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - )“, adresu ( - ), 2011-12-19 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-19 d. AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą ( - ), 2011-12-19 d. AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą „( - ), 2011-12-20 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ). pašto siuntą, adresuotą A. M. firmai ( - ), 2011-12-21 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-21 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-21 d. pašto siuntą, adresuotą UAB ( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą UAB ( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą A. M. įmonei „( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą UAB ( - ), 2011-12-2 2d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą J( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą UAB ( - )s, 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą AB ( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą A. B. firmai „( - ), 2011-12-22 d. pašto siuntą, adresuotą AB ( - ), 2011-12-22 d. AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą UAB ( - ), 2011-12-22 d. AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą UAB ( - ), 2011-12-22 d. AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą J. B., ( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą G. J. įmonei, adresu J( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą UAB ( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą VšĮ „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą G. B., adresu ( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), Panevėžys, 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą ( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą , adresuotą UAB „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą UAB „( - ), 2011-12-23 d. pašto siuntą, adresuotą ( - )“, ( - ), Panevėžys, 5 vnt. pašto siuntų su nenustatytomis datomis, t.y. pašto siuntą, adresuotą IĮ ( - ), AB „Lietuvos paštas pranešimą K11 forma, adresuotą UAB „( - ), AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą D. G., adresu ( - ), AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą G. G., adresu ( - ), AB „Lietuvos paštas“ pranešimą K11 forma, adresuotą UAB „( - ), ir 3 vnt. nenustatyto laikotarpio ir nenustatytiems adresatams skirtų pašto siuntų, taip padarydamas jas prieinamomis tretiesiems asmenims ir pažeisdamas asmens susižinojimo neliečiamumą.

4Kaltinamasis D. N. kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, prisipažino visiškai ir parodė, kad nepamena kada tiksliai įsidarbino AB „Lietuvos paštas“ vairuotoju-pašto lydėtoju. Jo pareigos buvo išvežioti laiškus, siuntas, pranešimus bei spaudą. Laiškus, kurių nepavykdavo įteikti adresatui, gražindavo AB „Lietuvos paštas“ darbuotojai, kuri paskirsto paštą. Jeigu parveždavo daug neįteiktų laiškų, bendrovės valdžia dėl to pykdavo. Iš pradžių buvo įdarbintas pusę etato, po to, 2011 m. gruodžio mėnesį-pilnu etatu. Kadangi darbo padaugėjo, be to, netikėtai pablogėjo jo tetos sveikata, kurią jis turėjo vežioti į ligonines ir ja rūpintis, todėl su darbu susitvarkyti nebesuspėdavo. Nenorėdamas sulaukti iš valdžios priekaištų, sugalvojo laiškus paslėpti. 2011 m. gruodžio mėnesį laiškus pakišo po kartonine dėže, buvusia ( - ), kad jų niekas nesuras. Laiškai buvo skirti adresatams, įsikūrusiems ( - ), datuoti jie buvo 2011 m. lapkričio-gruodžio mėn. Laiškų galėjo būti virš 40. Apie tai, kad jo išmestus laiškus surado kažkoks žmogus, sužinojo iš vadovo, kuris pasakė, kad apie tai buvo parašyta dienraštyje „( - ) “. Kad taip pasielgė, labai gailisi, nes dėl jo kaltės dalis asmenų bei įmonių negavo jiems skirtų pranešimų. Po įvykio jį atleido iš darbo. Dabar dirba pagal terminuotą darbo sutartį. Dėl žalos atlyginimo nežino, nes pastovių pajamų neturi.

5D. N. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu, parodydamas vietą ( - ) gale esančiame miškelyje, Panevėžyje, kurioje išmetė pašto siuntą (b.l. 152-153).

6Kaltinamajam D. N. visiškai prisipažinus kaltu ir išsamiai paaiškinus padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, nustatyta, kad nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių, prokurorei sutikus su sutrumpintu įrodymų tyrimu, baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (LR BPK 273 str.).

7Be kaltinamojo D. N. visiško kaltės prisipažinimo, jo kaltė, padarius nusikalstamą veiką, įrodyta šiais įrodymais.

8Iš liudytojo D. T. apklausos protokolo (b.l. 134-135) matyti, kad jis parodė, jog AB „Lietuvos paštas“ jis dirba teisės ir administravimo tarnybos grupės specialistu. Dėl baudžiamojoje byloje minimų įvykio aplinkybių paaiškino tai, jog 2012-01-09, iš AB „Lietuvos paštas“ regiono vadovo R. P. sužinojo, kad jam paskambino dienraščio „Sekundė“ žurnalistė I. K. ir informavo, jog jų dienraščio skaitytojas, kurio neįvardino, Panevėžio mieste, ( - )esančiame miškelyje rado 32 laiškus ir pranešimus (forma K11, skirtus registruotiems laiškams įteikti). Tikslu patikrinti informaciją, nuvyko į dienraščio „Sekundė“ redakciją, esančią Nemuno g., Panevėžyje, kur žurnalistė I. K. grąžino jam visus rastus laiškus. Laiškų buvo 32 vnt., pranešimų forma K11 5 vnt. ir AB „Lietuvos paštas“ lakštų forma K11 1 vnt., adresuotų įvairiems adresatams, įsikūrusiems ( - ). Iš redakcijos gauti laiškai ir pranešimai buvo nesugadinti, vėliau jie buvo grąžinti adresatams. Vėliau, 2012-01-11, kartu su dienraščio „Sekundė“ fotografu R., nuvyko į Panevėžyje, ( - ). gale esantį miškelį, kur jis parodė minėtą vietą, kurioje buvo rasta dar 10 vnt. laiškų ir pranešimų. Ši siunta buvo skirta adresatams taip pat įsikūrusiems ( - ) Minėtos siuntos buvo surinktos bei pristatytos į AB „Lietuvos paštas“, tačiau minėti laiškai ir pranešimai buvo pažeisti, perplėši, netinkami naudojimui. Kiek pamena, visi minėti laiškai ir pranešimai buvo antspauduoti 2011 m. gruodžio mėnesio data. Ar buvo kitų mėnesių datų, pasakyti negali, nes tikrai neatsimena. Atlikus minėto įvykio tyrimą, nustatyta, kad AB „Lietuvos paštas“ logistikos paslaugų departamento pervežimų skyriaus vairuotojas-pašto lydėtojas D. N. aptarnavo minėtą maršrutą, kurioje rasti išmesti laiškai. Šiuo metu tikslios datos nepamena, bet tai galėjo būti 2012 m. sausio 23 d. ar 24 d. į Panevėžio miestą atvyko AB „Lietuvos paštas“ teisės ir administravimo tarnybos specialistas M. U., su kuriuo patikrino D. N. paaiškinime išdėstytus faktus. 2012-01-26 d. M. U. bendravo su D. N., kurių pokalbyje jis nedalyvavo, vėliau iš M. U. sužinojo, kad D. N. prisipažino, išmetęs pašto siuntas, vėliau apie tai D. N. pasakė ir jam pačiam. Paklausus, kodėl prieš tai viską neigė, D. N. paaiškino, kad bijojo prarasti dabą, taip pat jam buvo gėda dėl to, kaip pasielgė.

9Iš liudytojo M. U. apklausos protokolo (b.l. 136-137) matyti, kad jis parodė, jog AB „Lietuvos paštas“ dirba teisės ir administravimo tarnybos grupės specialistu. Dėl baudžiamojoje byloje minimų įvykio aplinkybių paaiškino tai, kad 2012 m. sausio mėnesio viduryje, tikslios datos nepamena, AB „Lietuvos paštas“ teisės ir administravimo tarnybos grupės vadovas J. Ž. jį informavo, jog Panevėžio miesto dienraštyje buvo publikuotas straipsnis apie išmestus AB „Lietuvos paštas“ pristatomus laiškus. Vadovo J. Ž. pavedimu vyko į Panevėžį, kur kartu su AB „Lietuvos paštas“ teisės ir administravimo tarnybos grupės specialistu D. T. atliko tyrimą, kurio metu nustatė, kad AB „Lietuvos paštas“ pristatomus laiškus adresatams išmetė AB „Lietuvos paštas“ pašto operacijų tarnybos logistikos paslaugų departamento pervežimo skyriaus vairuotojas-pašto lydėtojas D. N.. Šiuo metu tiksliai nurodyti negali, kokiems adresatams buvo skirti laiškai. Kiek jam yra žinoma, laiškai buvo išmesti Panevėžio miesto pakraštyje esančiame miško sąvartyne. Iš pradžių pokalbio su D. T. metu D. N. neprisipažino, kad jis išmetė minėtus laiškus, tačiau patikrinus D. N. paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, buvo nustatyta, kad D. N. paaiškinimai neatitinka tikrovės. Dar kartą jam pasikalbėjus su D. N., šis prisipažino, kad išmetė minėtus laiškus Panevėžio miesto pakraštyje esančiame miško sąvartyne, jų nepristatydamas gavėjamas. D. N. nurodė, kad laiškus išmetė dėl asmeninių priežasčių, kadangi nesuspėdavo atlikti jam pavesto darbo ir nebuvo iki galo susipažinęs su aptarnaujamu maršrutu bei nežinojo tikslios adresatų gavimo buvimo vietos. D. N. teigė, kad išmetė laiškus, paimtus pristatymui laikotarpyje nuo 2011 m. gruodžio 15 d. iki 2011 m. gruodžio 23 d. Tarpe apžiūrėtų laiškų, kurie D. T. buvo paimti iš „Sekundės“ redakcijos, matė laiškus 2011 m. gruodžio mėnesio, tačiau tikslių datų nepamena. Kiek jam yra žinoma, dalis D. T. iš dienraščio „Sekundė“ paimtų pašto siuntų, vėliau buvo pristatytos adresatams, tačiau dalis jų buvo netinkamos tolimesniam pristatymui dėl siuntų pakuotės pažeidimų, t.y. pakuotės buvo suplėšytos, o siuntų turinys sugadintas.

10Iš liudytojos Z. Ž. apklausos protokolo (b.l. 138-139) matyti, kad ji parodė, jog AB „Lietuvos paštas“ dirba pašto siuntų skirstytoja. Skirsto pašto siuntas, kurias gauna iš Logistikos departamento, kurios būna skirtos adresatams, esantiems Panevėžio mieste. Darbą pradeda 03.30 val., baigia 09.15 val. Atvykusi į darbą, paima iš Logistikos departamento gautus laiškus, kurie jau būna suantspauduoti šios dienos data bei juos išskirsto į langelius pagal laiškininkų bei vairuotojų aptarnaujamas teritorijas. Paprastos pašto siuntos būna jau suantspauduotos Logistikos departamento šios dienos data, o registruotus laiškus suantspauduoja pati bei užpildo lakštus K 8 bei K10 forma šios dienos data. (K8 forma yra skirta įmonėms, o K10-gyventojams). Įteikus registruotą laišką, ant lakšto K8 bei K10 formos adresatas pasirašo, o jai vairuotojas juos grąžina po 2-3 dienų. Registruotus laiškus dažniausiai paskirsto vairuotojams. Laiškininkai, pradėję darbą 06.00 val., ateina ir pasiima iš jiems skirto langelio jos išskirstytus laiškus. Vairuotojams atvykus į darbą 07 val., ji paduoda jau suruoštą pašto siuntą bei žodžiu paaiškina, kad svarbius, t.y. registruotus laiškus, vairuotojas perduotų adresatui tiesiai į rankas, o nemestų į pašto dėžutę. Vairuotojams nežinant, kur yra adresato buvimo vieta, jiems apie tai paaiškina žodžiu. Neradę adresatų ar nežinodami jų buvimo vietos, minėtiems adresatams skirtą pašto siuntą vairuotojai parveždavo atgal į paštą. Kadangi jos darbe jau nebūdavo, paprastus laiškus vairuotojai palikdavo jai ant stalo, užpildydami žymelę K1 forma, kurioje nurodydavo priežastį, dėl kurios neįteikta pašto siunta, o registruotus laiškus jie nunešdavo kitoms pašto darbuotojoms, kurių darbo valandos ilgesnės ir registruotus laiškus palikdavo joms. Šios darbuotojos pažymėdavo, dėl kokios priežasties neįteiktas laiškas bei perduodavo salės darbuotojams, kurie užpildydavo pranešimą K11 (pranešime yra nurodoma, kad adresatas turi pats atvykti į paštą bei pasiimti jam skirtą registruotą laišką) bei pranešimą grąžindavo jai. Šį pranešimą ji vėl įteikdavo vairuotojui, kurį jis veždavo adresatui kitą dieną. AB „Lietuvos paštas“ vairuotojas D. N. išvežiodavo pašto siuntą, kurią skirstydavo ji. Prieš išvažiuojant D. N. ji išsiaiškindavo maršrutą bei adresatų buvimo vietas. D. N., jos manymu, savo darbą atlikdavo neblogai, jam priekaištų neturėjo.

11Iš AB „Lietuvos paštas“ teisės ir administravimo tarnybos grupės specialisto D. T. tarnybinio pranešimo, pašto siuntų kopijų, 2012-05-28 d. AB „Lietuvos paštas“ pateiktų pašto siuntų bei jų apžiūros matyti, kad 2012-01-09 d. D. T. iš Panevėžio dienraščio „Sekundė“ redakcijos korespondentės I. K. paėmė bei po to, nuvykęs pakartotinai į minėtą vietą, surado viso 50 vnt. pašto siuntų bei jų liekanų, adresuotų įvairiems adresatams, įsikūrusiems J. J. g., Tiekimo g., Įmonių g., Pramonės g., Plukių g, Panevėžyje. AB "Lietuvos paštas" pateiktų dalis sugadintų pašto siuntų perduota saugoti Panevėžio AVPK daiktų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui, saugyklą (b.l. 21-73, 129-133).

12Iš pateiktos AB „Lietuvos paštas“ vairuotojo-pašto lydėtojo pareigų aprašo matyti, kad vairuotojas atsakingas už tinkamą automobilio naudojimą ir jo priežiūrą, kelių eismo taisyklių laikymąsi; siuntų ir kitų vertybių priėmimą, krovimą ir vežimą, apskaitos jomis vykdymą (pasirašymą, kad gavo pašto siuntas, parašų gavimą, kad siuntos įteiktos); pašto siuntų vežimo tvarkaraščio ir nustatyto darbo laiko režimo laikymąsi; teisingą kelionės lapų pildymą; operatyvų informacijos pateikimą dispečeriui apie automobilio gedimą; pašto siuntų ir kitų materialinių vertybių saugumo užtikrinimą, ginklų, šovinių bei leidimų ginklui nešioti saugojimą; saugaus elgesio su ginklais ir šoviniais taisyklių laikymąsi, ginklo pagal nustatytą tvarką priėmimą ir grąžinimą; automobilio patikrinimą, ar jis tinkamai paruoštas pašto siuntoms, vertybėms vežti; vykdymą kitų savo vadovo pavedimų pagal savo kompetenciją (b.l. 125-126).

13Byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, jog kaltinamasis D. N. pažeidė asmens susižinojimo neliečiamumą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 166 str. 1 d., kuri įrodyta.

14Civilinis ieškovas AB „Lietuvos paštas“ ikiteisminio tyrimo metu pareiškė, o teisminio nagrinėjimo metu palaikė 138,62 Lt (vieno šimto trisdešimt aštuonių litų 62ct) civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti, kuris yra pagrįstas ir realus, todėl tenkintinas visiškai ir priteistinas iš kaltinamojo D. N..

15Be to, civilinis ieškovas AB „Lietuvos paštas“ ikiteisminio tyrimo metu pareiškė, o teisminio nagrinėjimo metu palaikė 10000 Lt (dešimties tūkstančių litų) civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Civilinis ieškovas, prašydamas priteisti iš kaltinamojo D. N. 10000 litų neturtinę žalą, nurodė, kad apie D. N. padarytą nusikalstamą veiką buvo išspusdinta publikacija, kurioje neigiamai atsiliepiama apie bendrovės veiklą, Panevėžio miesto dienraštyje „Sekundė“ bei šio dienraščio interneto svetainėje, o pati bendrovė sulaukė tiesioginių žodinių skundų iš bendrovės klientų. Be to, civilinis ieškovas, prašydamas priteisti neturtinę žalą, nurodė, kad dėl V. N. padarytos nusiklastamos veikos buvo pažeminta dalykinė bendrovės reputacija, sumažintas bendrovės esamų ir potencialių klientų pasitikėjimas. LR CK 6.250 str. 1 d. nurodyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Pastarojo straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais (neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo). Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato galimybę ir juridiniam asmeniui kreiptis į teismą dėl neturtinės žalos priteisimo, kai pažeidžiama jo dalykinė reputacija. Juridinio asmens dalykinės reputacijos apsauga yra įtvirtinta LR CK 2.24 straipsnio 1-8 dalyse. Remiantis šiais straipsniais, juridinis asmuo turi teise reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminancius jo dalykinę reputaciją ir neatitinkancius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Pažymėtina, kad juridinio asmens dalykinė reputacija yra ginama, kai nustatoma kelių juridinių faktų visuma. Šiuos juridinius faktus įvardijo Lietuvos Aukšciausiasis Teismas Senatas 1998 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 1 ir 3 punktuose nurodydamas, kad asmens garbė ir orumas pagal LR CK 7, 71 str. ir Visuomenės informavimo įstatymą yra ginami, kai nustatoma šių faktų visuma: a) žinių paskleidimo faktas; b) faktas, jog paskleistos žinios yra apie ieškovą; c) faktas, jog paskleistos žinios žemina asmens garbę ir orumą; d) faktas, jog paskleistos žinios neatitinka tikrovės. Nors Senato nutarime yra nurodytos fizinio asmens vertybės–garbė ir orumas, bet taikant šią nuostatą, kartu su to paties nutarimo 5 punktu, kuriame pažymėta, kad gynimo objektas šios kategorijos bylose yra ir juridinio asmens geras vardas, galima daryti išvadą, kad šie faktai turi būti nustatyti, ginant ir juridinio asmens dalykinę reputaciją (taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarys: Nr. 3-K-3-630/2004, Nr. 3K-3-667/2006, Nr. 3K-3-100/2009; Vilniaus apygados teismo nutartys: Nr. 2A-1037-340/10, Nr. 2A-971-302/2010, Nr. 2A-157-262/2012). Kaip matyti iš civilinio ieškovo AB „Lietuvos paštas“ pateikto civilinio ieškinio neturtinei žalai atlyginti, bendrovė siekia prisiteisti neturtinę žalą iš kaltinamojo D. N. dėl to, kad D. N. įvykdyta nusikalstama veika padarė žalą bendrovės dalykinei reputacijai, tačiau, kaip matyti iš galiojančių teisės aktų ir suformuotos teismų praktikos, juridinio asmens reputacija gali būti ginama, tik esant Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo nustatytų juridinių faktų visumai. Šioje byloje kaltinamojo veiksmai negali būti vertinami kaip juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimas, nes D. N. veiksmai neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismų nustatytų kriterijų, kadangi D. N. nepaskleidė jokių neatininkančių tikrovės ir žeminančių juridinio asmens dalykinę reputaciją žinių apie bendrovę AB „Lietuvos paštas“. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis galima daryti išvadą, kad civilinio ieškovo AB „Lietuvos paštas“ 10000 litų civilinis ieškinys neturtinei žalai yra atmestinas.

16Kaltinamojo D. N. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, jog jis prisipažino, padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

17Skiriant bausmę kaltinamajam D. N., atsižvelgtina į visas bylos aplinkybes ir į tai, jog jis teisiamas pirmą kartą, charakterizuojamas patenkinamai, baustas administracine tvarka, padarė nusikalstamą veiką, kuri įstatymo (LR BK 11 str. 3 d.) priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, todėl bausmės tikslai bus pasiekti, paskiriant kaltinamajam viešųjų darbų bausmę.

18Vadovaudamasis LR BPK 303-305, 307 str. str., teismas

Nutarė

19D. N. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 166 str. 1 d., ir, vadovaujantis LR BK 46 str. 1 d., 2 d., 3 d., nubausti šešiems mėnesiams viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti 10 valandų per mėnesį visuomenės labui.

20Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti-panaikinti, nuosprendžiui įsiteisėjus.

21Priteisti iš D. N. 138,62 Lt AB „Lietuvos paštas“ turtinei žalai atlyginti.

22AB „Lietuvos paštas“ 10000 litų civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti atmesti.

23Priteisti iš D. N. 6.00 Lt proceso išlaidų valstybei.

24Dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: voką su jame esančia sugadinta pašto siunta bei jos dalimis, saugomą Panevėžio AVPK daiktų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui, saugykloje (kvito Nr. 053216) (b.l. 133), vadovaujantis LR BPK 94 str. 1 d. 4 p., nesant prašymų grąžinti, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

25Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą šiame teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Gražina... 2. Teismas, išnagrinėjęs įrodymus baudžiamojoje byloje,... 3. D. N. 2011 m. gruodžio mėnesį, nenustatytu tiksliu laiku, dirbdamas AB... 4. Kaltinamasis D. N. kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, prisipažino visiškai... 5. D. N. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu, parodydamas... 6. Kaltinamajam D. N. visiškai prisipažinus kaltu ir išsamiai paaiškinus... 7. Be kaltinamojo D. N. visiško kaltės prisipažinimo, jo kaltė, padarius... 8. Iš liudytojo D. T. apklausos protokolo (b.l. 134-135) matyti, kad jis parodė,... 9. Iš liudytojo M. U. apklausos protokolo (b.l. 136-137) matyti, kad jis parodė,... 10. Iš liudytojos Z. Ž. apklausos protokolo (b.l. 138-139) matyti, kad ji... 11. Iš AB „Lietuvos paštas“ teisės ir administravimo tarnybos grupės... 12. Iš pateiktos AB „Lietuvos paštas“ vairuotojo-pašto lydėtojo pareigų... 13. Byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, jog kaltinamasis D. N.... 14. Civilinis ieškovas AB „Lietuvos paštas“ ikiteisminio tyrimo metu... 15. Be to, civilinis ieškovas AB „Lietuvos paštas“ ikiteisminio tyrimo metu... 16. Kaltinamojo D. N. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, jog jis... 17. Skiriant bausmę kaltinamajam D. N., atsižvelgtina į visas bylos aplinkybes... 18. Vadovaudamasis LR BPK 303-305, 307 str. str., teismas... 19. D. N. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 166... 20. Kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti-panaikinti,... 21. Priteisti iš D. N. 138,62 Lt AB „Lietuvos paštas“ turtinei žalai... 22. AB „Lietuvos paštas“ 10000 litų civilinį ieškinį neturtinei žalai... 23. Priteisti iš D. N. 6.00 Lt proceso išlaidų valstybei.... 24. Dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 25. Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Panevėžio...