Byla 2S-320-33/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. L. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2007-12-11 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui A. L., tretiesiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybai, akcinei bendrovei Sampo bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Hansa lizingas“ dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir

Nustatė

2ieškovė 2007-12-11 teismo posėdžio metu paprašė sustabdyti bylos nagrinėjimą, nes nėra sutvarkyta žemės nuosavybė: žemė yra išpirkta, bet nėra nuosavybės dokumentų.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2007-12-11 nutartimi sustabdė civilinės bylos, iškeltos pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui A. L. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės Nr. N2-20-299/2007, nagrinėjimą. Nurodė, kad teismas, priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, privalo išspręsti santuokoje įgyto turto padalijimo klausimą, tačiau to negali padaryti, nes nėra visiškai sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentai.

4Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2007-12-11 nutartį. Nurodo, kad santuokos nutraukimo byloje reikia padalyti sutuoktiniams priklausantį turtą, tačiau jie nuosavybės į žemės sklypus dar neturi, todėl nėra ko dalyti. Teismas nepagrįstai nustatė bylos sustabdymo būtinumą, todėl yra vilkinamas bylos nagrinėjimas.

5Ieškovė atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad žemės išpirkimo iš valstybės procesas yra tęstinio pobūdžio. Ši žemė buvo skirta bendriems šeimos poreikiams, todėl ši žemė nėra asmeninė atsakovo nuosavybė. Pažymi, kad teismas pagrįstai sustabdė bylos nagrinėjimą, nes negali nustatyti dalytino turto. Pažymi, kad bylos sustabdymas atsakovo teisių nepažeidžia, nes yra sudaryta povedybinė sutartis, todėl jis gali įsigyti turto ir jis nebus bendroji jungtinė nuosavybė.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.,

8338 str.).

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad Saugų apylinkės tarybos 1994-03-24 sprendimu Nr. 99 A. L. skirta 2 ha asmeninio ūkio žemės, nors šios žemės skyrimas tvirtintas vieno šeimos nario vardu, žemė skiriama šeimai. Sumokėtos vienkartines išmokos už 1,63 ha asmeninio ūkio žemės. Asmeninio ūkio žemės dokumentacijos byla yra rengiama, valstybinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartys nesudarytos, sklypai VĮ Registrų centro duomenų bazėje neįregistruoti. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė.

10Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Akivaizdu, jog bylos nagrinėjimo sustabdymas gali pažeisti civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principus, prieštarauti siekiui išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanoma trumpesnį laiko tarpą. Nepamatuotas bylos sustabdymas gali pažeisti šalių ir kitų proceso dalyvių teises bei teisėtus interesus, lemti nepagrįstą proceso vilkinimą. Dėl to LR CPK griežtai reglamentuoja ne tik atvejus, kada bylos nagrinėjimo sustabdymas yra privalomas, bet ir aplinkybes, kurioms esant, sustabdymas yra galimas. LR CPK 164 str. 4 p. nuostata suteikia teismui diskrecijos teisę sprendžiant civilinės bylos sustabdymo klausimą. Teismas, stabdydamas bylą šiuo pagrindu, turi įsitikinti, ar nėra galimybių bylą tinkamai išnagrinėti jos nesustabdžius ir ar sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo, nepažeis byloje dalyvaujančių asmenų teisių, civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų, t. y. ar stabdyti civilinę bylą yra būtina, ar neįmanoma jos išnagrinėti be sustabdymo.

11Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šiuo atveju teismas pasinaudojo LR CPK 164 str. 4 p. suteikta teise ir nusprendė, jog bylos sustabdymas yra neišvengiamas, nes sprendžiant klausimą dėl santuokos nutraukimo būtina padalyti ir santuokos metu įgytą turtą. Teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo, esmine aplinkybe pripažino, kad šalys nėra sutvarkiusios žemės nuosavybės dokumentų, jokių kitų argumentų ar motyvų dėl bylos sustabdymo būtinumo ar neišvengiamumo nenurodė.

12Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, jog šiuo nagrinėjamu atveju apeliantas pagrįstai nurodo, kad teismas neišanalizavo, nesigilino į bylos sustabdymo pagrįstumą bei būtinumą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad santuokos nutraukimo byloje reikia padalyti sutuoktiniams priklausantį turtą, tačiau į dalytiną turtą taip pat patenka ir turtinės teisės, šiuo atveju, atsakovui suteikta teisė dėl asmeninio ūkio žemės įsigijimo.

13Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad kol nėra nuosavybės teisės į ginčo žemę, šio turto dalijimas negalimas, kaip minėta anksčiau, į dalytiną turtą patenka ne tik materialusis turtas, bet ir turtinės teisės. Teismas spręsdamas dėl bylos sustabdymo turėjo išsiaiškinti ar ši turtinė teisė gali būti dalijama, ar nėra galimybės padalyti sutuoktinių turto be minėtos žemės nuosavybės dokumentų sutvarkymo, ar bylos sustabdymas neužvilkins bylos nagrinėjimo, kuris yra prasidėjęs nuo 2006 m., ir nepažeis kitų joje dalyvaujančių asmenų teisėtų interesų. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas sustabdydamas bylos nagrinėjimą turėjo įvertinti, per kiek laiko galimas nuosavybės dokumentų sutvarkymas, ir nustatyti pakankamą terminą šalims atlikti šiuos veiksmus, nes bylos sustabdymo terminą susiejus su šalių tam tikrų veiksmų atlikimu, neįgyvendinami LR CPK 2 str. įtvirtinti tikslai.

14Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai iš esmės pagrįsti, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (LR CPK 337 str. 3 p.).

15Teisįjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334-339 str.,

Nutarė

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2007-12-11 nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai