Byla B2-3370-264/2011
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „RS Consulting UAB" bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) VĮ Turto bankas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „RS Consulting UAB" bankroto byloje,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2011 m. rugsėjo 15 d. bankrutavusios UAB „RS Consulting UAB" kreditorių susirinkimo nutarimą 2 darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės turto realizavimo tvarkos bei pardavimo kainų nustatymo“, kuriuo nutarta: „Parduoti reikalavimus į skolininkus UAB „Adro-trans“, UAB „Akstė“, A. Š. įmonė, A. B. įmonė, UAB „Aurika“ , UAB „Consen“, E. J. firma, UAB „Eurotopas“, UAB „Grosas“, UAB „Holz riva“, UAB „Interwood“, UAB „Paradox Distribution Centre“, UAB „Paslaugų pasaulis“, UAB „Rajesas“, UAB „Savi Grupė“, UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“, UAB „Transverslas“, UAB „Viadeka“, Sp.z.o.o. „Wefa Plastic“, Welt and Visa, Westland group LLC, UAJB „Ailanta logistik“, „Bor-splintex distribution“ LTD, E. Ž., Faktor Uspecha, gerber technology, Grayhill Concepts S.A., IP Logistik, UAB „Kedavė“, KT Serviss SIA, Mas elektronik AG, Interscreen INC, R. Š., M. Š., Sealine LLC, Transportu Forwarting OU, East Cargo System GmbH, ZZ Servisas SIA. Prašo nustatyti sekančią pardavimo kainą ir tvarką: 1. Nustatyti pardavimo kainą - aukščiausia pasiūlyta kaina, bet ne mažiau kaip 70 procentų skolos sumos. Apie pardavimą skelbti spaudoje, nustatant vieno mėnesio terminą pasiūlymams pateikti; 2. Nepardavus už 1 punkte nurodytą kainą, nustatyti kainą-aukščiausia pasiūlyta kaina, bet ne mažiau kaip 30 procentų skolos sumos. Apie pardavimą skelbti spaudoje, nustatant vieno mėnesio terminą pasiūlymams pateikti; 3. Nepardavus už 2 punkte nurodytą kainą, parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. Apie pardavimą skelbti spaudoje, nustatant vieno mėnesio terminą pasiūlymams pateikti; 4. Nepardavus už 3 punkte nurodytą kainą, kviesti kreditorių susirinkimą. Skunde nurodo, kad 2011-09-15 bankrutavusios UAB „RS Consulting UAB" kreditorių susirinkimo nutarimas „Dėl reikalavimo teisių perleidimo“ nepagrįstas ir naikintinas, nes priimtas pažeidžiant kreditorių teies ir teisėtus interesus, CK 1.2, 1.5, 1.137 str. nuostatas, prieštarauja bankroto instituto paskirčiai. Nurodo, kad debitorinių įsiskolinimų pardavimo kaina turi būti nustatoma siekiant gauti maksimalią naudą. Pareiškėjas būdamas antros eilės kreditoriumi neturės galimybės atgauti pinigines lėšas, nes skundžiamu nutarimu nesudaryta galimybė patiems kreditoriams perimti debitorinius įsiskolinimus.

3Atsakovo bankrutavusios UAB „RS Consulting UAB" bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo atsiliepime į skundą (b. l. 31-37) nurodo, kad su skundu nesutinka. Prašo taikyti ieškinio senatį, nes pareiškėjas praleido 14 dienų terminą skundui paduoti, pareiškėjo atstovė dalyvavo susirinkime, siūlė pritarti administratoriaus pasiūlymams, išskyrus E. Ž. ir R. Š. reikalavimo teises. Skundžiamas nutarimas priimtas balsų dauguma. Pareiškėjas siekia vilkinti bankroto procedūras.

4Skundas atmestinas. Iš ginčijamo 2011-09-15 kreditorių susirinkimo protokolo (b.l. 10-13) matyti, kad kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimais dalyvavo bei balsavo kreditoriai raštu 89, 81 proc. balsų, 2 darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas 66, 37 proc. balsų dauguma. 2 darbotvarkės klausimu „Dėl bendrovės turto realizavimo tvarkos bei pardavimo kainų nustatymo“ nutarta: „Parduoti reikalavimus į skolininkus UAB „Adro-trans“, UAB „Akstė“, A. Š. įmonė, A. B. įmonė, UAB „Aurika“ , UAB „Consen“, E. J. firma, UAB „Eurotopas“, UAB „Grosas“, UAB „Holz riva“, UAB „Interwood“, UAB „Paradox Distribution Centre“, UAB „Paslaugų pasaulis“, UAB „Rajesas“, UAB „Savi Grupė“, UAB „Tarptautiniai kontaktai ir ko“, UAB „Transverslas“, UAB „Viadeka“, Sp.z.o.o. „Wefa Plastic“, Welt and Visa, Westland group LLC, UAJB „Ailanta logistik“, „Bor-splintex distribution“ LTD, E. Ž., Faktor Uspecha, gerber technology, Grayhill Concepts S.A., IP Logistik, UAB „Kedavė“, KT Serviss SIA, Mas elektronik AG, Interscreen INC, R. Š., M. Š., Sealine LLC, Transportu Forwarting OU, East Cargo System GmbH, ZZ Servisas SIA pagal bankroto administratoriaus pateiktą pasiūlymą. Nustatyta sekanti pardavimo kaina ir tvarką: 1. Nustatyti pardavimo kainą - aukščiausia pasiūlyta kaina, bet ne mažiau kaip 70 procentų skolos sumos. Apie pardavimą skelbti spaudoje, nustatant vieno mėnesio terminą pasiūlymams pateikti; 2. Nepardavus už 1 punkte nurodytą kainą, nustatyti kainą-aukščiausia pasiūlyta kaina, bet ne mažiau kaip 30 procentų skolos sumos. Apie pardavimą skelbti spaudoje, nustatant vieno mėnesio terminą pasiūlymams pateikti; 3. Nepardavus už 2 punkte nurodytą kainą, parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. Apie pardavimą skelbti spaudoje, nustatant vieno mėnesio terminą pasiūlymams pateikti; 4. Nepardavus už 3 punkte nurodytą kainą, kviesti kreditorių susirinkimą. Taip pat nutarta reikalavimus į skolininkus A. S. firma ir kitus nurašyti.

5ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Pareiškėjo atstovas kreditorių susirinkime dalyvavo, balsavo „prieš“ balsavimo biuletenyje, todėl pareiškėjui nebuvo jokių kliūčių apie ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą sužinoti 2011-09-15. nes pareiškėjas apie skundžiamą nutarimą turėjo žinoti ir žinojo jau 2011-09-15. Pareiškėjas skundą privalėjo pateikti ne vėliau kaip 2011-09-29, o jį išsiuntė teismui 2010-10-10, teisme skundas gautas 2011-10-11 (b. l. 4, 16), t.y. praleidęs ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatytą terminą. Pareiškėjas nenurodė ieškinio senaties termino praleidimą pateisinančių priežasčių ir neprašė šio termino atnaujinti. BUAB „RS Consulting UAB" administratoriaus įgaliotas asmuo prašo taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, b. l. 23-29). Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas praleido ieškinio senaties terminą ir jį praleido be svarbių priežasčių, todėl skundas atmestinas CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu.

6Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 1 dalyje nurodyta, jog turto pardavimo tvarką nustato kreditoriai.

7Skundžiamas nutarimas priimtas visų dalyvavusių kreditorių balsų dauguma – 66,37 proc. balsų, iš viso dalyvavo susirinkime ir balsavo darbotvarkės kausimais 89, 81 proc. balsų, t.y. nepažeidžiant ĮBĮ 24 str. 1 d. nustatytos tvarkos, kreditorių susirinkimui suteiktomis teisėmis, todėl skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra privalomas visiems kreditoriams.

8Pareiškėjo argumentai, kad debitorių įsiskolinimai turi būti parduodami skaičiuojant pardavimo kainą kaip parduodant turtą iš varžytinių nepagrįsti, nes tokia tvarka neprivaloma, skundžiamu nutarimu nustatyta tvarka ir sąlygos iš esmės buvo artima pareiškėjo siūlymams. Be to kreditorių susirinkimas negali nustatyti nepagrįstai didelės kainos, nes tokiu atveju turtas gali būti nerealizuotas arba turto realizavimo procesas gali užsitęsti, kas vilkintų bankroto procedūras. Teisės aktai nenustato debitorinių įsiskolinimų įvertinimo procedūros. Kreditoriams palikta teisė patiems nuspręsti dėl tikslingumo tokį turtą realizuoti. Pareiškėjo argumentai, jog skundžiamame nutarime patvirtinta debitorinių įsiskolinimų pardavimo tvarka sudaro sąlygas debitorinius reikalavimus parduoti už didžiausią pirkėjų pasiūlytą kainą, t.y. nors ir už vieną litą, nepaliekant galimybės patiems įmonės kreditoriams perimti debitorinius reikalavimus, nepagrįsti jokiais faktiniais duomenimis, atmestini, nes pagal ĮBĮ 33 str. 1 d. kreditoriams gali būti perduotas tik neparduotas turtas, o nustatyta pardavimo tvarka ir sąlygos nereiškia, kad debitoriniai reikalavimas bus parduoti už 1 litą. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia jog atsakovo nustatyta parduodamų reikalavimų į skolininkus tvarka bei sąlygos nepažeidžia nei pačios bankrutavusios bendrovės, nei jos kreditorių interesų, ĮBĮ nuostatų, taip pat protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų (CPK 185 str.). Teismas nagrinėjamoje byloje 2011 m. spalio 19 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė 2011 m. rugsėjo 15 d. BUAB „RS Consulting UAB“ kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkė klausimu vykdymą bei su tuo susijusius draudimus. Kadangi pareiškėjo skundas yra atmestas, įsiteisėjus šiai nutarčiai, t.y. išnykus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui (CPK 144 straipsnis), naikintinos Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 4 dalis). Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 150 str., ĮBĮ 24 straipsniu,

Nutarė

9skundą atmesti. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti 2011 m. spalio 19 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims, Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai