Byla e2-3332-187/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Stefanija Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „A.“ atstovaujamos bankroto administratorės J. Š. ieškinį atsakovei L. S. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 18092 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai 2018 m. birželio 14 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tačiau ji per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo teismui nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių ir nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad BUAB „A.“ vadove nuo 2007 m. sausio 31 d. iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos buvo atsakovė L. S.. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB “A.”, bankroto administratore paskirta J. Š.. Minėta nutartimi teismas įpareigojo BUAB „A.“ valdymo organus ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. vasario 13 d.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Atsakovė iki ieškinio pareiškimo dienos bankroto administratorei įmonės turto ir dokumentų neperdavė. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis Nr. 3K-7-444/2009; 2011-05-05 nutartis Nr. 3K-3-228/2011). Jeigu įmonės vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo LR CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą visiškai (LR CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas. Jos yra neteisėti įmonės vadovo veiksmai, dėl jų atsiradusi žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltė. Atsakovė, kaip vadovė, privalėjo užtikrinti įmonės dokumentų bei turto apsaugą, tačiau šios pareigos neįvykdė. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Bendros pareigos elgtis sąžiningai ir rūpestingai pažeidimas suponuoja veiksmų neteisėtumą. Bendrovei iškėlus bankroto bylą, atsakovė turto bei įmonės dokumentų administratorei nepateikė, dėl ko, jai buvo paskirta bauda, aukščiau minėti atsakovės veiksmai laikytini neteisėtais. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovė, būdama bendrovės vadovė, nevykdė jai pavestų pareigų, pažeidė pareigą veikti kreditorių bei bendrovės interesais bei nedaryti jai žalos. Teisminėje praktikoje bankrutuojančios bendrovės finansinių dokumentų neperdavimas bankroto administratoriui pripažįstamas, kaip pakankamas pagrindas reikalauti atlyginti žalą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2013). Nustačius įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovė kalta. Paneigti šią prezumpciją ir remtis kaltės nebuvimu turi bendrovės vadovė. Taigi atsakovė, dėl kurios veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jos kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), o atsakovei to nepadarius, konstatuotina, kad atsakovė šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo ją atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą, kurios dydis skaičiuotinas pagal atsakovės neperduotą turtą. Įvertinant aukščiau nurodytas nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinio padavimo dienai atsakovė LR ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir teismo nutartimi nustatytos pareigos nėra įvykdžiusi, bankroto administratorei jokio įmonės turto ar veiklos dokumentų, tame tarpe ir pagrindžiantys turto nebuvimą, neperdavė, todėl tokiais veiksmais padarė įmonei žalą 18092 Eur sumai, kuri priteistina iš atsakovės ieškovei (LR CK 2.87 straipsnis, 6.263 straipsnis, CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2018 m. gegužės 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Telšių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

11Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5,7 dalimis, 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės valstybei priteisiamas 445 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovės L. S., asmens kodas ( - ) ieškovei BUAB „A.“, kodas ( - ), 18092 Eur (aštuoniolikos tūkstančių devyniasdešimt dviejų Eur) žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2018 m. gegužės 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Iš L. S., asmens kodas ( - ) priteisti į valstybės pajamas 445 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt penkis Eur) žyminio mokesčio, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

16Telšių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovės atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Telšių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų apeliaciniu skundu gali apskųsti sprendimą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai