Byla 2-775-370/2016
Dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo, kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. K., UAB „Virtualios valiutos“, Ž. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-776-866/2016 pagal BUAB „Ties&Dress“ bankroto administratorės MB „Versluvis.lt“ prašymą dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo, kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Ties&Dress“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą 12 mėnesių laikotarpiui, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą 2 500 Eur supaprastinto bankroto procedūrų metu, patvirtinti kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino iš dalies: taikė BUAB „Ties&Dress“ supaprastintą bankroto procesą; pavedė paskirtam bankroto administratoriui atlikti ĮBĮ 131 str. 2 d. 1 p. nurodytus veiksmus; patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Teismo vertinimu įmonė neturi pakankamai turto iš kurio galėtų būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos (ĮBĮ 131 str. 1 d.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskirajame skunde Ž. S. teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta taikyti BUAB „Ties&Dress“ supaprastintą bankroto procesą ir klausimą išspręsti iš esmės – netaikyti supaprastinto bankroto proceso. Nurodė, kad jis yra pirmosios ir trečiosios eilės BUAB „Ties&Dress“ kreditorius, todėl teismo sprendimas taikyti supaprastintą bankroto procesą turi tiesioginę įtaką jo, kaip bankrutuojančios įmonės kreditoriaus, teisėms ir interesams. Apelianto nuomone, dėl bankroto administratoriaus inicijuotų civilinių bylų (2015-11-19 Vilniaus miesto apylinkės teisme pareikštas ieškinys Ž. S. dėl pirkimo-pardavimo sutarties panaikinimo; 2015-11-24 Vilniaus apygardos teisme pareikštas ieškinys Ž. S. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo) akivaizdu, kad bankroto procesas užtruks ilgiau nei vienerius metus. Pagal administratoriaus reiškiamus reikalavimus, bankrutuojanti įmonė turi turto už 63 000 Eur, nes turtą sudaro ir turtinės teisės, tačiau bankroto administratorius, kreipdamasis dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo, nurodė aplinkybę, kad įmonė neturi jokio turto, kuris galėtų padengti teismo ar administravimo išlaidas. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismui nebuvo pateikta informacija apie Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamas civilines bylas, kuriose reiškiamų reikalavimų suma atitinkamai sudaro apie 10 000 Eur ir 53 376 Eur. Turėdamas šią informaciją teismas nebūtų priėmęs sprendimo dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo.

9Atskirajame skunde UAB „Virtualios valiutos“ teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį dėl supaprastinto bankroto taikymo. Nurodo, kad prie bendrovės turto turėtų būti priskaičiuotos ir BUAB „Ties&Dress“ gautinos lėšos iš trečiųjų asmenų (turtinės teisės). Duomenys apie šį turtą teismui nebuvo pateikti, nes turint tokią informaciją pirmosios instancijos teismui turėjo kilti pagrįsta abejonė dėl bankroto administratoriaus prašymo taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, nes, pareiškėjo žiniomis, reiškiamų reikalavimų suma yra apie 50 000 Eur.

10Atskirajame skunde J. K. teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį, kuria BUAB „Ties&Dress“ taikomas supaprastintas bankroto procesas. Nurodo, kad jis yra įmonės kreditorius, jo reikalavimas sudaro 5 000 Eur, taip pat, kad nesutinka su taikoma supaprastinto bankroto procedūra, nes ji neatitinka ĮBĮ 131 straipsnyje nustatytų sąlygų ir pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, interesus. Nurodo, kad bankroto administratorius prieš buvusį įmonės direktorių ir akcininką Ž. S. yra pradėjęs 2 bylas, kurių reikalavimai siekia kelias dešimtis tūkstančių eurų. Teismo bylų nagrinėjimas užtruks ilgiau nei metus, be to, laimėjusi bylas BUAB „Ties&Dress“ turėtų turto, kurio pakaktų ne tik bankroto administratoriui, bet ir kreditorių interesams tenkinti. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad skundžiama nutartimi taikytas supaprastintas bankroto procesas neatitinka ĮBĮ nustatytų supaprastinto bankroto sąlygų.

11Atsiliepime į atskiruosius skundus bankroto administratorius teismo prašo atmesti atskiruosius skundus ir Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad: 1) iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės vadovas Ž. S. 2015-11-06 perdavė įmonės dokumentus. Iš perduoto įmonės 2015-11-03 dieną sudaryto įmonės balanso matyti, kad realus įmonės turtas yra 86,89 Eur (debitorinis įsiskolinimas), kuris yra išieškotas; 2) joks materialus turtas bankroto administratoriui neperduotas; 3) į Vilniaus apygardos teismą dėl supaprastinto bankroto taikymo kreiptasi vadovaujantis ĮBĮ 2 str. 13 d., 10 str. 10 d. Taip pat nurodė, kad tuo atveju, jei teismai tenkins bankroto administratoriaus ieškinius, bankroto administratorius kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl supaprastinto bankroto procedūros panaikinimo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutarties (jos dalies), kuria tenkintas bankroto administratoriaus prašymas BUAB „Ties&Dress“ taikyti supaprastinto bankroto procedūras, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Pagrindo peržengti atskirųjų skundų ribas nenustatyta (CPK 320 str., 338 str.).

14Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 19 d. nutartimi UAB „Ties&Dress“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė MB „Versluvis.lt” (b. l. 55-56). Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi patvirtino 1 000 Eur (įskaitant mokesčius) sumą, kurią BUAB „Ties&Dress“ administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (b. l. 71-72). Bankroto administratorius su 2015 m. gruodžio 22 d. prašymu kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus, priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą 12 mėnesių laikotarpiui, patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą supaprastinto bankroto procedūrų metu (bankroto administratoriaus atlyginimui, buhalterinei apskaitai, garantinio fondo lentelių paruošimui, archyvo sutvarkymui, ūkio išlaidoms) – 2 500 Eur + PVM. Nurodė, kad VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis įmonė registruotino turto neturi, sutikrinti kreditorių reiškiamų reikalavimų, bankroto administratorius neturi galimybės, bankroto administravimo laikotarpiu turėtas išlaidas administratorius dengė savo lėšomis, maža tikimybė, jog bus padengta teismo leistina naudoti administravimo išlaidų sąmata. Esamų pajamų neužteks padengti administravimo ir teismo išlaidoms.

15Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą, tenkino.

16Apeliantai šią Vilniaus apygardos teismo nutartį (jos dalį) prašo panaikinti iš esmės atskiruosius skundus grįsdami ta pačia aplinkybe – bankroto administratoriaus pateiktais ieškiniais Vilniaus miesto apylinkės teismui ir Vilniaus apygardos teismui. Nurodo, kad šie inicijuoti teismo procesai užtruks ilgiau nei metus, be to, tenkinus bankroto administratoriaus ieškinius įmonė turės pakankamai lėšų bankroto procedūroms vykdyti. Apeliantų nuomone, bankroto administratoriui šių aplinkybių neatskleidus teismui, Vilniaus apygardos teismas priėmė nepagrįstą nutartį įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą, taip pažeidžiant kreditorių teises ir interesus, nes tokiu būdu jie netenka teisių dalyvauti bankroto procese, kaip kreditorių susirinkimas.

17Bankroto administratorius, nesutikdamas su atskiraisiais skundais nurodo, kad šiuo metu egzistuoja visos sąlygos įmonei taikyti supaprastinto bankroto procesą, o tuo atveju, jei įsiteisėjusiais teismų sprendimais pareikšti ieškiniai bus patenkinti, bankroto administratorius kreipsis į teismą dėl supaprastinto bankroto procedūros nutraukimo ir bankroto procedūros vedimo bendra tvarka. Atskirieji skundai netenkintini.

18Pagal ĮBĮ 13¹ straipsnio 1 dalį, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais ir (ar), kai įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu administratorius nustato, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms, teismas gali priimti nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą. Supaprastinto bankroto proceso tikslas – tiesioginis likvidavimo procedūros taikymas, netaikant įprastinių bankroto procedūrų, taip siekiant sumažinti galimas bankroto proceso išlaidas (ĮBĮ 2 str. 13 d., 13¹ str. 1 d., 11 d.). Kitaip tariant, įprasto bankroto pagrindinis tikslas yra užtikrinti pačios bendrovės ir jos kreditorių teises bei turtinius interesus, tuo pačiu užtikrinant galimybę kreditoriams dalyvauti šiame procese, tai yra priimti sprendimus esminiais klausimais, kai supaprastinto bankroto atveju – teisėtai ir greitai likviduoti nemokų skolininką ir dėl tos priežasties (proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo) apribojant paminėtas bendrovės kreditorių teises. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad esminė sąlyga pradėti supaprastintą bankroto procesą yra lėšų administravimo išlaidoms padengti nebuvimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-883/2012; 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-757/2009; 2008 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-759/2008). ĮBĮ 13¹ straipsnio 1 dalies nuostatomis supaprastintas bankroto procesas gali būti pritaikytas tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir vėliau, t. y. įmonės bankroto bylos nagrinėjimo metu, jeigu paaiškėja, kad bankrutuojanti ar likviduojama įmonė neturi pakankamai turto administravimo išlaidoms padengti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-141/2009, 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-670/2008).

19Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 19 d. nutartimi, kuria įmonei iškelta bankroto byla, nustatė, kad pagal atsakovės pateiktą įmonės 2015 m. spalio 13 d. balansą įmonės turtas sudarė 658 Eur, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 106 933 Eur, nuostoliai 2015 m. spalio 13 d. duomenimis sudarė 115 403 Eur, o pagal viešųjų registrų duomenis įmonė neturi registruotino kilnojamojo/nekilnojamojo turto. Taip pat nustatyta, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė nuosavybės teise valdytų kokį nors kitą materialų turtą. Bankroto administratorius, kreipdamasis su prašymu įmonei taikyti supaprastinto bankroto procesą, pridėjo kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, kad bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 91 511,22 Eur (b. l. 79), taip pat pažymą iš VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo, jog įmonė šiuo metu registruotų transporto priemonių neturi. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius pateikė 2015-01-01 – 2015-10-31 balansą, iš kurio matyti, kad įmonė turi turto iš viso už 87 Eur, jį sudaro pirkėjų įsiskolinimas, jokio materialaus ir nematerialaus turto neturi (b. l. 134). Atsižvelgiant į šias aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad bankroto administratorius pagrįstai kreipėsi į teismą prašydamas įmonei taikyti supaprastinto bankroto procedūrą, o teismas ją teisėtai taikė, todėl naikinti skundžiamos teismo nutarties (jos dalies) nėra teisinio pagrindo.

20Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-3201-534/2016, pagal BUAB „Ties&Dress“ bankroto administratoriaus ieškinį Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, ieškinio suma – 14 191,38 Eur. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2169-232/2016, pagal BUAB „Ties&Dress“ bankroto administratoriaus ieškinį Ž. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ieškinio suma – 53 376 Eur. Atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai, jog bankroto administratorius teismui neatskleidė aplinkybių apie šiuos teisminius procesus, kurių metu tenkinus bankroto administratoriaus ieškinius, įmonės turto pakaktų bankroto administratoriaus, teismo ir net kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui, nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi ir nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį. Byloje esantys ir aukščiau nurodyti duomenys patvirtina, kad esamo įmonės turto nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 2 str. 13 p.), o tai yra pagrindas įmonei taikyti supaprastintą bankroto procesą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal ĮBĮ 131 str. 5 d. jeigu pradėjus supaprastintą bankroto procesą nustatoma, jog pardavus įmonės turtą ir reikalavimo teises bus gauta dvigubai daugiau lėšų, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms, teismas priima nutartį nutraukti supaprastinto bankroto proceso vykdymą ir nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra šiame įstatyme nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka. Šią aplinkybę atsiliepime į atskiruosius skundus nurodė ir bankroto administratorius, pažymėdamas, kad teismams tenkinus jo ieškinius, bus kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą dėl supaprastinto bankroto procedūros panaikinimo. Taigi, jeigu bankroto administratoriaus ieškiniai bus tenkinti ir bus gauta dvigubai lėšų, negu reikia teismo ir administravimo išlaidoms, bankroto procedūros bus vykdomos įprastine tvarka (ĮBĮ 131 str. 5 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskiruosiuose skunduose dėstoma pozicija apie kreditorių interesų pažeidimą, įmonei taikius supaprastintą bankroto procedūrą. Nors, kaip teisingai nurodo apeliantai, supaprastinto bankroto proceso metu kreditorių susirinkimai nešaukiami, tačiau kreditoriai turi teisę pasinaudoti ĮBĮ įtvirtintomis teisėmis nustatytomis bankroto bylos procese dalyvaujantiems asmenims, tai yra žinoti apie atskirų klausimų svarstymą, teikti savo argumentus svarstomais klausimais, žinoti apie priimtus teismo sprendimus, o nesutikdami su priimtais teismo sprendimais, dėl jų paduoti atskirąjį skundą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-757/2009).

22Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti nėra jokio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 336-339 straipsniais,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Ties&Dress“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi bankroto... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskirajame skunde Ž. S. teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atskirajame skunde UAB „Virtualios valiutos“ teismo prašo panaikinti... 10. Atskirajame skunde J. K. teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. Atsiliepime į atskiruosius skundus bankroto administratorius teismo prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2016... 14. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 6 d. nutartimi bankroto... 16. Apeliantai šią Vilniaus apygardos teismo nutartį (jos dalį) prašo... 17. Bankroto administratorius, nesutikdamas su atskiraisiais skundais nurodo, kad... 18. Pagal ĮBĮ 13¹ straipsnio 1 dalį, ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytais... 19. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 19 d. nutartimi,... 20. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, matyti, kad Vilniaus miesto... 21. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskiruosiuose skunduose... 22. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK... 24. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....