Byla 2-127-82/2010
Dėl 5557,37 Lt žalos atlyginimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, sekretoriaujant Daivai Savickienei, dalyvaujant ieškovo atstovui J. K., atsakovui S. G., jo atstovei advokatei Daliai Kotrynai Žalėnaitei, atsakovo atstovei V. K., teismo posėdyje, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo VSDFV Utenos skyriaus ieškinį atsakovui S. G. ir atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ dėl 5557,37 Lt žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovo atstovas J. K. prašė priteisti VSDFV Utenos skyriaus naudai 5557,37 Lt žalos atlyginimo, 406,26 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pareiškimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas solidariai iš atsakovų S. G. ir AB „Lietuvos draudimas“ ir nurodė, kad 2007-11-26 S. G. vairuojamas automobilis partrenkė per sankryžą ėjusią L. P. ir lengvai sutrikdė jai sveikatą. Dėl šio įvykio netekus darbingumo nukentėjusiajai buvo paskirta ligos pašalpa ir laikotarpiu nuo 2007-11-26 iki 2008-04-09 išmokėta 5557,37 Lt. Kaltu dėl įvykio buvo pripažintas S. G., jam kaip autoįvykio kaltininkui kyla tiesioginė atsakomybė atlyginti padarytą žalą. Ieškovas įgyjo regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, dydį VSDFV biudžetui kompensuoja draudimo kompanijos. 2009-11-05 ieškovas pateikė pretenziją dėl žalos atlyginimo S. G., tačiau jis atsisakė ją atlyginti, nurodydamas, kad įvykio metu jo automobilis buvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir žalą privalo atlyginti draudikas. 2009-11-05 ieškovas pretenziją pateikė AB „Lietuvos draudimas“, kuri taip pat atsisakė atlyginti žalą, motyvuodama, kad sutartiniai įsipareigojimai pagal draudimo sutartį jau baigėsi ir draudikas, suėjus 1 metų senaties terminui pretenzijų dėl žalos atlyginimo, kilusios minėto eismo įvykio metu, nebetenkina.

3Atsakovas S. G. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad autoįvykio metu buvo sudaręs automobilio valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį su AB „Lietuvos draudimas“, kuris įvykio metu galiojo.

4Atsakovo atstovė advokatė D. K. Žalėnaitė su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį S. G. atžvilgiu atmesti ir nurodė, kad S. G. įvykio dienai buvo sudaręs privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą su AB „Lietuvos draudimas“. Tokiu būdu jis neturi pareigos atlyginti žalą, tokią pareigą prisiėmė draudimas.

5Atsakovo atstovė V. K. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad transporto priemonė buvo apdrausta civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Ieškovui tapo žinomos aplinkybės dėl žalos atsiradimo ir kalto asmens buvimą 2008-10-08. 2008-04-09 išmokėta paskutinė pašalpos dalis nukentėjusiai P.. Ieškovas jokių priežaščių dėl ko buvo praleistas terminas pretenzijai pareikšti nenurodė, pretenzijos pareiškiamos per 1 metus. Ir dėl šių priežaščių ieškinys atmestinas. Ieškovas nenurodė nei vienos rimtos priežasties, dėl kurios negalėjo laiku pareikšti pretenzijos.

6Ieškovo ieškinys atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu tenkintinas, o atsakovo S. G. atžvilgiu atmestinas.

7Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje pateiktų įrodymų, matyti, kad 2007-11-26, apie 17 val. 52 min. atsakovo S. G. vairuojamas automobilis VW GOLF, v/n ( - ) ( - ), partrenkė per sankryžą ėjusią L. P. ir sutrikdė jai sveikatą. L. P. 2008-01-04 VSDFV Utenos skyriaus sprendimu dėl šio eismo įvykio netekto darbingumo buvo paskirta ligos pašalpa ir laikotarpiu nuo 2007-11-26 iki 2008-04-09 išmokėta 5557,37 Lt. Kaltu dėl šio įvykio pagal LR BK 281str. 2008-09-10 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje buvo pripažintas S. G., tačiau nuo bausmės atleistas šalims susitaikius. Minėto eismo įvykio metu atsakovo S. G. civilinė atsakomybė, vairuojant transporto priemonę, buvo apdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu AB „Lietuvos draudimas“. 2009-11-05 ieškovas pateikė pretenziją eismo įvykio kaltininko S. G. draudikui AB „Lietuvos draudimas“ dėl 5557,37 Lt žalos atlyginimo. 2009-12-04 AB „Lietuvos draudimas“ 2009-11-27 raštu pretenziją tenkinti atsisakė, motyvuodama tuo, kad sutartiniai įsipareigojimai pagal draudimo sutartį jau baigėsi ir draudikas, suėjus 1 metų senaties terminui pretenzijų dėl žalos, kilusios minėto eismo įvykio metu, atlyginimo nebetenkina. Kadangi ieškovo ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ draudimo teisiniai santykiai nesieja, ginče turi būti taikomas CK 1.125 str. 8 d. nustatytas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas. Šio termino ieškovas, kreipęsis į teismą dėl draudimo išmokos, išmokėtos 2008-01-04 VSDFV Utenos skyriaus sprendimu Nr. L11-176 pagrindu, nepraleido. Todėl, vadovaujantis LR CK 6.263 str. 2 d., iš atsakovo AB “Lietuvos draudimas“ priteistina ieškovo naudai 5557,37 Lt žalos atlyginimo. Vadovaujantis LR CK 6.71 str. 1d. iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ priteistini delspinigiai 0,04 procento nuo priteistos sumos 5557,37 Lt žalos atlyginimo už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas, bet ne daugiau kaip už pusę metų (LR CK 1.125 str. 5 d.1 p.)(5557,37 x 0.04 proc. x 183 dienų = 406,26 Lt).

8Ieškovo naudai iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos teisme iškėlimo, t.y. nuo 2009-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

9Patenkinus ieškovo reikalavimus, atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ turi sumokėti žyminį mokestį, nuo kurio yra atleistas ieškovas remiantis LR CPK 83 str., t.y. 179 Lt ir pašto išlaidas 35,94 Lt.

10Ieškovo ieškinys atsakovo S. G. atžvilgiu atmestinas tuo pagrindu, kad jis 2007-11-26 eismo įvykio metu buvo sudaręs su draudiku AB „Lietuvos draudimas“ privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, pagal kurią draudikas AB „Lietuvos draudimas“ už atitinkamą sutartyje numatytą atlygį įsipareigojo atlyginti galimą žalą, kuri gali kilti tretiesiems asmenims, įvykus draudžiamajam eismo įvykiui apdraustajam S. G. valdant privalomu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu apdraustą automobilį VW GOLF, v/n ( - ) Iš ieškovo priteistinos atsakovui S. G. jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, t.y. 1050 Lt.

11Ieškovo atstovo J. K. aiškinimas, kad žala priteistina iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, pagrįstas ir įtikinamas, nes nėra praleistas terminas ieškiniui dėl žalos atlyginimo ir paremtas byloje surinktais įrodymais, kuriais abejoti nėra pagrindo. Ieškovo atstovo J. K. aiškinimas, kad žala priteistina ir iš atsakovo S. G. solidariai neįtikinamas ir atmestinas, nes atsakovas S. G. buvo sudaręs su AB „Lietuvos draudimas“ automobilio valdytojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

12Atsakovo S. G. ir jo atstovės advokatės D. K. Žalėnaitės aiškinimas, kad nėra pagrindo priteisti žalą iš S. G. tuo pagrindu, kad S. G. įvykio dienai buvo sudaręs privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą su AB „Lietuvos draudimas“ ir jis neturi pareigos atlyginti žalą, tokią pareigą prisiėmė draudimas yra pagrįstas ir įtikinamas, nes paremtas byloje surinktais įrodymais, kuriais abejoti nėra pagrindo.

13Atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovės V. K. aiškinimas, kad ieškovas praleido 1 metų terminą kreiptis su pretenzija dėl žalos atlyginimo ir todėl iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ nėra pagrindo priteisti žalą nėra pagristas, neįtikinamas ir atmestinas, nes ieškovo ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ nesieja draudiminiai teisiniai santykiai, ginče taikomas CK 1.125str. 8 d. nustatytas 3 metų ieškinio senaties terminas, kurio ieškovas nepraleido.

14Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 269 str., 270 str., teismas,

Nutarė

15Ieškovo ieškinį atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu patenkinti. Ieškovo ieškinį atsakovo S. G. atžvilgiu atmesti.

16Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g.12, Vilnius, ieškovo VSDFV Utenos skyriaus, įmonės kodas 193322893, buveinės adresas Aušros g. 45, Utena, naudai: 5557,37 Lt žalos atlyginimui, 406,26 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 5557,37 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2009-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, į valstybės biudžeto pajamas 179 Lt žyminio mokesčio ir 35,94 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Priteisti iš ieškovo VSDFV Utenos skyriaus, į.k. 193322893, S. G., a.k. ( - ) naudai 1050 Lt už advokato pagalbą.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Eduardas Meidus, sekretoriaujant... 2. Ieškovo atstovas J. K. prašė priteisti VSDFV Utenos skyriaus naudai 5557,37... 3. Atsakovas S. G. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad autoįvykio metu buvo... 4. Atsakovo atstovė advokatė D. K. Žalėnaitė su ieškiniu nesutiko, prašė... 5. Atsakovo atstovė V. K. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad transporto... 6. Ieškovo ieškinys atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu tenkintinas,... 7. Iš šalių atstovų paaiškinimų, byloje pateiktų įrodymų, matyti, kad... 8. Ieškovo naudai iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ priteistinos 6 proc.... 9. Patenkinus ieškovo reikalavimus, atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ turi... 10. Ieškovo ieškinys atsakovo S. G. atžvilgiu atmestinas tuo pagrindu, kad jis... 11. Ieškovo atstovo J. K. aiškinimas, kad žala priteistina iš atsakovo AB... 12. Atsakovo S. G. ir jo atstovės advokatės D. K. Žalėnaitės aiškinimas, kad... 13. Atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovės V. K. aiškinimas, kad ieškovas... 14. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 269 str.,... 15. Ieškovo ieškinį atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atžvilgiu patenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, buveinės... 17. Priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, į... 18. Priteisti iš ieškovo VSDFV Utenos skyriaus, į.k. 193322893, S. G., a.k. (... 19. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...