Byla 2A-994-464/2017
Dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2sekretoriaujant Marijai Zubrickienei,

3teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Senojo bokšto“ klinikos ir atsakovų V. S., Svalbono klinikos, uždarosios akcinės bendrovės, ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Valdimara“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2315-653/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Senojo bokšto“ klinikos ieškinį atsakovams V. S., Svalbono klinikai, uždarajai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valdimara“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5

 1. Ieškovė UAB ,,Senojo bokšto“ klinika 2012-12-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2013-12-09, 2015-06-29, 2015-08-17 patikslinusi prašė priteisti solidariai iš atsakovų V. S., Svalbono klinikos, UAB, ir UAB ,,Valdimara“ nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos 160 992 Eur turtinės žalos ir 28 962 Eur neturtinės žalos atlyginimą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Vilniaus apygardos teismas 2016-02-08 sprendimu ieškovės ieškinį patenkino iš dalies ir ieškovei UAB ,,Senojo bokšto“ klinikai priteisė solidariai iš atsakovų V. S., Svalbono klinikos, UAB, ir UAB ,,Valdimara“ 107 328 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš ieškovės UAB „Senojo bokšto“ klinikos 22 Eur, o iš atsakovų V. S., Svalbono klinikos, UAB, UAB „Valdimara“ po 8 Eur išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; grąžino ieškovei UAB „Senojo bokšto“ klinikai 809,69 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2012-11-26 mokėjimo kvitu, permoką.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-12-28 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2016-02-08 sprendimo dalį, kuria ieškovei UAB „Senojo bokšto“ klinikai solidariai iš atsakovų V. S., UAB ,,Valdimara“ ir Svalbono klinikos, UAB, priteistas nuostolių atlyginimas pakeitė: padidino priteistą 107 328 Eur sumą iki 149 821,57 Eur; priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 149 821,57 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-01-02 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovei UAB „Senojo bokšto“ klinikai iš atsakovų V. S., UAB ,,Valdimara“ ir Svalbono klinikos, UAB, po 5 333,14 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė atsakovams V. S., UAB ,,Valdimara“ ir Svalbono klinikai, UAB, iš ieškovės UAB „Senojo bokšto“ klinikos po 1 193,86 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą; priteisė ieškovei UAB „Senojo bokšto“ klinikai iš atsakovų V. S., UAB ,,Valdimara“ ir Svalbono klinikos, UAB, po 787,95 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme; priteisė atsakovams V. S., UAB ,,Valdimara“ ir Svalbono klinikai, UAB, iš ieškovės UAB „Senojo bokšto“ klinikos po 161,35 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.
 4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs šią bylą kasacine tvarka, 2017-07-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-312-313/2017 panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-28 nutarties dalį, kuria buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismas 2016-02-08 sprendimas ir nuostoliaims atlyginti suma padidinta iki 149 821,57 Eur ir priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, perdavęs šią bylos dalį nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.
 5. Lietuvos apeliaciniam teismui 2017-09-27 pateiktas bendras šalių prašymas patvirtinti prie šio prašymo pridėtą šalių 2017-09-26 sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti, o šį klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka, šalims ir jų atstovams nedalyvaujant.
 6. CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi. Ši teisė kyla iš CPK 13 straipsnyje įtvirtinto byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principo ir ja šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 4 d., 302 str.). Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą (CK 6.983 str.). Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.
 7. Nagrinėjamu atveju šalys 2017-09-26 sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutarties 10 punkte šalys patvirtino, kad joms žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės (CPK 294 str. 2 d.). Taikos sutartį pasirašė tam įgaliojimus turintys asmenys.
 8. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas, sprendžia, kad taikos sutartis iš esmės neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl ji gali būti tvirtinama šalių sulygtomis sąlygomis (CPK 42 str. 2 d.). Tvirtinamas visas šalių pateiktas taikos sutarties tekstas, išskyrus taikos sutarties nuostatas, kuriomis išreiškiami šalių patvirtinimai ir išsprendžiami techniniai / organizaciniai klausimai: patvirtinama, kad šalims žinomos civilinės bylos nutraukimo sudarius taikos sutartį procesinės pasekmės, išreiškiamas prašymas teismui patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti bei nurodomas sudaromos taikos sutarties egzempliorių skaičius (šalių pateiktos taikos sutarties 10 p., 11 p. ir 13 p.). Taip pat patikslintinas taikos sutarties 1 punkte esantis susitarimas, kad ieškovė įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo grąžinti atsakovui sulygtą sumą, bei 12 taikos sutarties punkte užfiksuotas susitarimas dėl taikos sutarties įsigaliojimo momento nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties įsiteisėjimo, nurodant, kad toks ieškovės įsipareigojimas vykdomas ir taikos sutartis įsigalioja nuo nutarties priėmimo dienos. Pagal CPK 279 straipsnio 1 dalį bei 331 straipsnio 6 dalį apeliacinės instancijos teismo nutartis ar sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.
 9. Patvirtinus taikos sutartį spręstina dėl pirmosios instancijos teismo neįsiteisėjusios sprendimo dalies panaikinimo ir civilinės bylos šioje ginčo dalyje nutraukimo (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.). Šiuo aspektu pažymėtina, kad šalys taikos sutarties 7 punkte susitarė, kad bet kokias bylinėjimosi išlaidas valstybei taikos sutarties šalys atlygina lygiomis dalimis. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas toje dalyje, kurioje, be kita ko, valstybei iš ieškovės ir atsakovų buvo priteistos (šalims paskirstytos) iš viso 45,49 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, taip pat nuspręsta grąžinti ieškovei 809,69 Eur žyminio mokesčio permoką, įsiteisėjo, taigi dėl šių išlaidų paskirstymo iš naujo ar dėl šios sprendimo dalies panaikinimo jau nebegali būti sprendžiama (CPK 18 str., 279 str.). Be to, byloje yra išduoti vykdomieji raštai dėl bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo, o į bylą grąžinti vykdomieji raštai patvirtina, kad atsakovės iš jų priteistas išlaidas valstybei jau sumokėjo.
 10. Taikos sutartimi šalys taip pat susitarė, kad jos nereikalaus viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kurios buvo patirtos po Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-28 nutarties priėmimo, taip pat patvirtino, kad jos viena kitai jau atlygino bylinėjimosi išlaidas, kurios buvo patirtos iki Lietuvos apeliacinio teismo 2016-12-28 nutarties priėmimo. Todėl teisėjų kolegija šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia (CPK 94 str. 2 d.).
 11. Bylą nagrinėjant iš naujo apeliacinės instancijos teisme, procesinių dokumentų siuntimo išlaidų nepatirta, nėra duomenų ir apie kasaciniame teisme patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas, todėl jų priteisimo / paskirstymo šalims klausimas taip pat nekyla.
 12. Kadangi šalys taikos sutartį teismui pateikė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, šalims jų prašymu grąžintina 100 proc. jų sumokėto už apeliacinius skundus žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.), išaiškinant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (CPK 87 str. 3 d.). Tenkintinas ir šalių prašymas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-01-02 nutartimi šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų V. S. ir Svalbono klinikos, UAB, turto areštą.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu. 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

7Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. sprendimo dalį, kuria teismas ieškovės ieškinį patenkino iš dalies ir ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Senojo bokšto“ klinikai priteisė solidariai iš atsakovų V. S., Svalbono klinikos, uždarosios akcinės bendrovės, ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Valdimara“ 107 328 Eur turtinės žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. sausio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Patvirtinti ginčo šalių 2017 m. rugsėjo 26 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2A-994-464/2017 šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovė įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, priėmimo dienos grąžinti atsakovui V. S. 97 062,28 Eur (devyniasdešimt septynis tūkstančius šešiasdešimt du eurus ir dvidešimt aštuonis euro centus), kurie ieškovei 2017 m. sausio 3 d. buvo sumokėti vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-699-157/2016, kuri vėliau iš dalies buvo panaikinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-312-313/2017.
 2. Ieškovė įsipareigoja taikos sutarties 1 punkte nurodytą pinigų sumą pervesti į atsakovo V. S. banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių banke.
 3. Ieškovė, laiku neįvykdžiusi šios taikos sutarties 1 punkte nustatyto įsipareigojimo, įsipareigoja mokėti atsakovui V. S. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo taikos sutarties 1 punkte nurodytos pinigų sumos.
 4. Visi trys atsakovai įsipareigoja ieškovei tinkamai ir laiku įvykdžius šios taikos sutarties 1–3 punktais prisiimtus įsipareigojimus, neturėti ir nereikšti ieškovei jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų dėl šios taikos sutarties vykdymo.
 5. Taikos sutarties šalys susitaria, kad likusi dalis pinigų sumos, kuri ieškovei buvo sumokėta vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-699-157/2016, ir kuri sudaro 97 062,29 Eur (devyniasdešimt septynis tūkstančius šešiasdešimt du eurus ir dvidešimt devynis euro centus), lieka ieškovei kaip žalos atlyginimas dėl ieškovės patirtų nuostolių, padarytų atsakovų nesąžiningos konkurencijos veiksmais (CK 6.246 str. ir 6.249 str.). Visi trys atsakovai patvirtina, kad jie jokiu pagrindu po Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos neprašys ieškovės grąžinti šios taikos sutartimi jam paliekamos pinigų sumos.
 6. Taikos sutarties šalys susitaria, kad viena kitai neatlygina jokių bylinėjimosi išlaidų, kurios buvo patirtos po Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-699-157/2016 priėmimo. Tuo pačiu šalys pareiškia ir patvirtina, kad jos viena kitai jau atlygino bylinėjimosi išlaidas, kurios buvo patirtos iki Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-699-157/2016 priėmimo, ir dėl to viena kitai neturi bei ateityje nereikš jokių pretenzijų.
 7. Bet kokias bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokias pagal proceso teisės normas reikia atlyginti, taikos sutarties šalys atlygina lygiomis dalimis.
 8. Taikos sutarties šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, kad viena kitai nebeturi ir ateityje nebeturės jokių turtinių ir / ar bei kokių kitokių pretenzijų (reikalavimų), susijusių su civiline byla Nr. 2A-994-464/2017, joje ieškovės pareikštais reikalavimais bei visų trijų atsakovų veiksmais, nurodytais ieškovės šioje civilinėje byloje pateiktame patikslintame ieškinyje.
 9. Taikos sutarties šalys, pasirašydamos šią taikos sutartį, patvirtina, jog yra atidžiai susipažinusios su jos sąlygomis ir tarpusavio įsipareigojimais. Tuo pačiu taikos sutarties šalys patvirtina, jog šios taikos sutarties sąlygos ir tarpusavio įsipareigojimai yra joms visiškai suprantami, šalys pasižada jų sąžiningai laikytis.
 10. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, priėmimo dienos. Tuo atveju, jei Lietuvos apeliacinis teismas nepatvirtins šios taikos sutarties, ji laikoma nesudaryta ir nevykdytina.

9Civilinės bylos dalį pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Senojo bokšto“ klinikos ieškinį atsakovams V. S., Svalbono klinikai, uždarajai akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei ,,Valdimara“ dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo toje dalyje, kurioje nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutraukti.

10Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2208-653/2013 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Senojo bokšto“ klinikos (įmonės kodas 145368698) reikalavimams užtikrinti taikytą atsakovų V. S. (asmens kodas ( - ) ir uždarosios akcinės bendrovės „Svalbono klinika“ (įmonės kodas 302445728) turto areštą.

11Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Senojo bokšto“ klinikai (įmonės kodas 145368698), 1 456 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. kovo 9 d. mokėjimo pavedimu Nr. 163.

12Grąžinti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Valdimara“ (įmonės kodas 304033997), 1 674 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2016 m. kovo 9 d. mokėjimo pavedimu Nr. 03091517.

Proceso dalyviai
Ryšiai