Byla II-17-99/2012
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Mamertas Misiūnas,

2sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,

3dalyvaujant R. Š., Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atst. Almantui Vaičiūnui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. Š., a.k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

5R. Š. 2012-08-18 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta, kad jis, 2012-08-18 apie 21 val. Molėtų r., Kertuojų ežere kartu su piliečiu S. Š. iš medinės valties žvejojo dviem mėgėjiškos žūklės įrankiais plūdine ir žiemine meškerėmis. Žvejybos metu su savimi neturėjo ir pareigūnams pareikalavus nepateikė žūklės leidimų, suteikiančių teisę žvejoti. Taip pat R. Š. ir S. Š. neteisėtai žvejojo draudžiamu tinkliniu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu – vienu statomu tinklu. Tinkliniu įrankiu žuvų nesugavo. Tuo R. Š. pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.1., 12.2. ir 17 punktus.

6Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Utenos RAAD GGAI viršininkas, vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius 2012-08-24 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 07-AB-152 R. Š. už Mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimus, numatytus LR ATPK 87 str. 1 d. ir 3 d., padarymą skyrė 450 Lt baudą (b. l. 11).

7R. Š. skundu prašė pakeisti 2012-08-24 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 07-AB-152 ir paskirtą baudą sumažinti iki minimalios. Skunde nurodė, kad 2012-08-18 pavakary su tėčiu S. Š., pasiėmę žvejybai žieminę ir plūdinę meškeres žvejojo Kertuojų ež. ir beplaukiant namo su žiemine meškere užkabino tinklą, atkabindamas S. Š. tinklą iš smalsumo jį pakėlė. Nurodė, kad žvejybos metu inspektoriai prie jų nebuvo priplaukę, o tik pasirodė po pusvalandžio, kai jau R. Š. buvo namuose. Teigė, kad nėra žvejys, todėl žvejo bilietu nepasirūpino, kad su tinklu nežvejojo, jo nestatė, netraukė, prisipažino, kad žvejojo.

8Atsiliepimu į R. Š. skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas su skundu nesutiko ir prašė nutarimą palikti galioti. Nurodė, kad nustačius Mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimo faktą pagal surinkus įrodymus, juos įvertinus nuobauda R. Š. paskirta pagrįstai ir skundžiamas nutarimas yra teisėtas.

9R. Š. teismo posėdyje savo kaltę neigė, prisipažino, kad tinklą lietė, kilnojo, bet jo nestatė ir gamtai nuostolių nepadarė. Teigė, kad tą dieną žvejojo su tėčiu žiemine ir plūdine meškerėmis, bevelkiaujant tėtis užkabino tinklą, sustoję prie tinklo valą atkabino tėtis S. Š., o R. Š. tik irklavo ir valo nuo tinklo nenuėmė. Teigia, kad inspektoriai juos sulaikė atvykę į namus. Prašo teismą pakeisti nutarimą ir sumažinti baudą iki minimumo.

10Teismo posėdžio metu apklaustas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atst. Almantas Vaičiūnas paaiškino, kad su skundu nesutinka ir prašo nutarimą palikti galioti, nurodo, kad šiurkštus pažeidimas užfiksuotas ir R. Š. klaidina teismą duodamas absurdiškus parodymus, nes tinklas buvo patikrintas ir perstatytas sąmoningai, kad R. Š. vykdė žvejybą mėgėjiškais įrankiais neturėdamas leidimo ir už tai buvo paskirtas baudos vidurkis.

11Liudytojas A. L. nurodė, kad R. Š. ir S. Š. pažįsta. Dalyvaujant reide kartu su E. V., pamatė kaip asmenys žvejojo su meškerėmis, patikrino du plūdurus ir pradėjo plaukti link kranto. Plaukiant link kranto R. Š. sustojo ir irklu užkabino tinklą, S. Š. pradėjo tikrinti, po to tinklą paliko ir įplaukė į nendres. Įvykis buvo nufilmuotas vaizdo kamera. Inspektoriams pajudėjus link nendrių, valtyje nieko nerado, tuomet pradėjo vytis, kur sodyboje S. Š. ir sulaikė. Nurodė, kad nespėjo užfiksuoti momento kai tinklą užkabino, nes filmuoti inspektorius pradėjo kai tinklas buvo leidžiamas per rankas. Žuvų tinkle nematė. A. L. matė, kaip R. Š. ir S. Š. baigė žvejybą, kad tinklas buvo ne mažiau kaip 1 m. nuo vandens paviršiaus, mano, kad jei tinklas būtų paviršiuje, tai velkiaujant naudojami sunkūs masalai, o žieminės meškerės masalas velkasi vandens paviršiuje ir tinklo užkabinti neįmanoma.

12Liudytojas E. V. parodė, kad R. Š. ir S. Š. pažįsta dėl 2012-08-18 įvykio. Su A. L. nuvyko į Kertuojų ež. dirbti, nuplaukė į pusiasalį ir pamatė kaip žvejoja dvi valtys. Po kurio laiko link inspektorių pradėjo plaukti Š. valtis, jie patikrino plūdurus. Nurodė, kad plūdine meškere žvejojo R. Š., o žiemine meškere S. Š.. Vėliau, beplaukiant link meldų, sustojo ir R. Š. irklu užkabino tinklą, jį ištraukė. S. Š. tinklą patikrino ir paliko. E. V. plaukė link jų, o A. L. ėjo pakrante, kur nusekė iki sodybos. Nurodė, kad tinklas buvo daugiau nei 1 m. po vandeniu, mano, kad netyčia tinklo užkabinti neįmanoma.

13Liudytojas E. K. parodė, kad R. Š. ir S. Š. prisimena dėl 2012-08-18 įvykio. Reido metu, dirbant su A. Vaičiūnu, E. V. ir A. L. nuvyko prie Kertuojų ežero. E. V. ir A. L. nuvyko kartu, po kiek laiko viršininkas gavo informaciją, kad du piliečiai patikrino tinklą, viršininkas liepė sulaikyti. Vėliau paskambino A. L. ir pasakė, kad įvyko konfliktas ir E. K. su viršininku atvažiavę rado du vyrus ir moterį. Moteris iškvietė policiją, buvo patikrintas blaivumas. Kad surašyti protokolą, su pažeidėjais nuėjo prie ežero, tačiau R. Š. atsisakė eiti, bet policijos pareigūnui pasakius, kad nepaklusnumas priveda prie konfliktinių situacijų, nuėjo. Nurodė, kad Š. atsisakė ištraukti tinklą, jį ištraukė E. V. ir A. L., E. K. pažeidimo nematė.

14Skundas netenkintinas.

15Lietuvos Respublikos ATPK 87 str. 1 d. nustatyta atsakomybė asmeniui, kuris pažeidė mėgėjiškos žūklės taisykles, o LR ATPK 87 str. 3 d. nustatyta atsakomybė asmeniui, kuris pažeidė mėgėjiškos žūklės taisykles, panaudodamas draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą).

16Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.1 punkte nurodyta, kad yra draudžiama žvejoti be meškeriotojo bilieto arba meškeriotojo kortelės arba žūklės leidimo suteikiančių teisę žvejoti tame vandens telkinyje, o 17 punkte nurodyta, kad asmenys privalo žvejodami su savimi turėti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotą meškeriotojo bilietą arba meškeriotojo kortelę, arba žūklės leidimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą, pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę. Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punkte nurodyta, kad yra draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais, o 4.8 punkte nurodyti draudžiami žvejybos būdai – žūklė, naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, taip pat žūklė duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju bei kitu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu. Pagal taisyklių 4.6 punktą, tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai yra tralai, traukiamieji, statomieji, plukdomieji bei dreifiniai tinklai, gaudyklės, bradiniai, venteriai ir kiti verslinėje žvejyboje naudojami tinkliniai įrankiai.

17R. Š. kaltę patvirtina vaizdo ir garso medžiaga, fotonuotraukos, liudininkų parodymai. Išvardyti bylos duomenys įrodo, kad 2012-08-18 apie 21 val. Molėtų r., Kertuojų ežere R. Š. su tėvu S. Š. iš medinės valties žvejojo dviem mėgėjiškos žūklės įrankiais plūdine ir žiemine meškerėmis. Žvejybos metu su savimi neturėjo ir pareigūnams pareikalavus nepateikė žūklės leidimų, suteikiančių teisę žvejoti. Taip pat R. Š. ir S. Š. neteisėtai žvejojo draudžiamu tinkliniu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu – vienu statomu tinklu. Iš liudytojų A. L. ir E. V. parodymų matyti, kad reido metu stebėjo Š. valtį, matė kaip R. Š. irklu užkabino tinklą ir ištraukė patikrinti, nieko neradus tinklą paliko. Nustatę, kad du vyriškiai pažeidinėja mėgėjiškos žūklės taisykles juos persekiojo ir nuo ežero pateko į sodybą, kurioje Š. rado ir kurioje jie buvo apklausti. R. Š. savo kaltę padarius pažeidimą neigė ir nurodė, kad tinklą jie tik užkabino bevelkiaujant. Iš 2012-08-28 skundo administracinėje teisės pažeidimo byloje matyti, kad R. Š. sutinka su Utenos RAAD 2012-08-24 nutarimo Nr. 07-AB-152 konstatuotais pažeidimo faktais, tačiau ginčija tik baudos dydį. Be to, R. Š. kaltės neigimas vertintinas kritiškai ir laikytinas jo gynybine versija siekiant išvengti administracinės atsakomybės, kadangi jis visiškai neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

18Vertindamas administracinėje byloje surinktus ir teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, kad R. Š. administracinėn atsakomybėn už administracinio teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 87 str. 1 d. ir 3 d. patrauktas pagrįstai ir paskirta nuobauda atitinka sankcijoje numatytą dydį, todėl pareiškėjo skundas atmestinas ir 2012-08-24 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 07-AB-152 paliktinas nepakeistas.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300 str., 302 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

20R. Š. skundo netenkinti.

21Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-24 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 07-AB-152 palikti nepakeistą.

22Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Mamertas Misiūnas,... 2. sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,... 3. dalyvaujant R. Š., Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atst.... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. Š., a.k. ( - ), gim. (... 5. R. Š. 2012-08-18 surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas,... 6. Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, Utenos RAAD GGAI... 7. R. Š. skundu prašė pakeisti 2012-08-24 nutarimą administracinio teisės... 8. Atsiliepimu į R. Š. skundą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos... 9. R. Š. teismo posėdyje savo kaltę neigė, prisipažino, kad tinklą lietė,... 10. Teismo posėdžio metu apklaustas Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento... 11. Liudytojas A. L. nurodė, kad R. Š. ir S. Š. pažįsta. Dalyvaujant reide... 12. Liudytojas E. V. parodė, kad R. Š. ir S. Š. pažįsta dėl 2012-08-18... 13. Liudytojas E. K. parodė, kad R. Š. ir S. Š. prisimena dėl 2012-08-18... 14. Skundas netenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos ATPK 87 str. 1 d. nustatyta atsakomybė asmeniui, kuris... 16. Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.1 punkte nurodyta, kad yra draudžiama... 17. R. Š. kaltę patvirtina vaizdo ir garso medžiaga, fotonuotraukos, liudininkų... 18. Vertindamas administracinėje byloje surinktus ir teismo posėdžio metu... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 300 str., 302 str. 1 d. 1 p., teismas,... 20. R. Š. skundo netenkinti.... 21. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento 2012-08-24 nutarimą... 22. Nutartis per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...