Byla 2-508-797/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, ir bylinėjimosi priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gelvora“ ieškinį atsakovei R. S. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, ir bylinėjimosi priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 566,50 Lt skolą, 2117,58 Lt delspinigius, 273,29 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 89,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau ji per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2001-06-28 UAB ,,Tele2“ ir atsakovė R. S. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A84-81643-4.3-951 (17-19 b. l.), pagal kurią UAB ,,Tele2“ suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. 2009-03-31 ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,Gelvora“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 (7-10 b. l.), pagal kurią UAB ,,Tele2“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu. Ieškovas atsakovei pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti skolinius įsipareigojimus, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo iki šiol ir ieškovui už paslaugas yra skolinga 566,50 Lt (4, 32 b. l.).

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 str. 1 d. paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti. Ieškovas vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovė savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas. Atsakovė pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1d., 6.200 str., 6.205, 6.256 str.), todėl iš atsakovės ieškovui priteistina nesumokėta 566,50 Lt skola.

7Laiku nesumokėjus, atsakovei nustatyta prievolė mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties 6.5 p.), todėl ieškovas reikalauja iš atsakovės 2117,58 Lt delspinigių (5 b. l.).

8Už sutartinių prievolių nevykdymą ieškovas reikalauja 2117,58 Lt delspinigių. Terminą nurodo nuo 2002-08-01 iki 2012-10-25, skaičiuojant po 0,1 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną (5 b. l.). Tai grindžia Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5. punktu. Teismui suteikta teisė savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotą praktiką protingas delspinigių dydis yra 0,02 procento, kas atitinka minimalius nuostolius (CK 6.210 str.). Teismų praktikoje sprendžiant netesybų priteisimą, atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), taip pat vadovaujamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais, siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją - atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita Teismas atsižvelgia į tai, kad šioje byloje prašoma priteisti netesybų suma yra žymiai didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai paskaičiuoti už 10 metų, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu, todėl teismas sprendžia, jog prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, dėl to mažintini iki 700 Lt, kuri laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju, todėl priteistina 700 Lt suma (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71, 6.258, 6.261 str., LAT 2007-10-12 nutartis Nr. 3K-7-304/2007, 2007-06- 22 nutartis Nr. 3K-3-290/2007).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti 273,29 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurios priteistinos (6 b. l.).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., atsakovė privalo mokėti ieškovui 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012-12-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 47,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str., 93 str. 2 d., 37, b. l.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės R. S. ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Gelvora“ 566,50 Lt (penkių šimtų šešiasdešimt šešių litų, 50 centų) skolą, 700 Lt (septynių šimtų litų) delspinigius, 273,29 Lt (dviejų šimtų septyniasdešimt trijų litų, 29 centų) skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1539,79 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2012-12-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 47,00 Lt (keturiasdešimt septynių litų) bylinėjimosi išlaidas.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai