Byla e2-1357-273/2018
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, sekretoriaujant Linai Rumbutytei-Bonatienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „UTU“ atstovams G. P. ir advokatui M. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „UTU“ patikslintą skundą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „VATTO EU“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3Ieškovė UAB „UTU“ patikslintu skundu prašė pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB „VATTO EU“ 2017 m. spalio 26 d. susirinkimo protokolo Nr. 2 ir 3 nutarimus (bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka (2 nutarimas); UAB „VATTO EU“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo efektas“ (3 nutarimas)). Ieškovė prašė išreikalauti iš atsakovės tokius dokumentus / informaciją: apie civilinę bylą Nr. eL2-26862-848/2017; 2017 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 priedus (kreditorių sąrašą, pranešimo išsiuntimą patvirtinančius dokumentus, balsavimo raštu biuletenius).

4Skunde nurodė, kad atsakovei UAB „VATTO EU“ negalėjo būti keliama bankroto byla ne teismo tvarka, kadangi atsakovė neatitinka ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos. Atsakovei buvo pareikšti turtiniai reikalavimai Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-26862-848/2017, nepaisant to, kad šioje byloje 2017 m. spalio 31 d. Kauno apylinkės teismas patvirtino taikos sutartį. Be to, atsakovė yra skolinga valstybinio socialinio draudimo biudžetui, jos skola 2017 m. lapkričio 28 d. sudarė 2 556,76 Eur ir VSDFV yra pradėjusi minėtos skolos išieškojimo veiksmus. Atsakovė apie 2017 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimą nepranešė ieškovei, todėl nėra aišku ar dalyvavusių susirinkime kreditorių reikalavimai sudaro ne mažiau ¾ visų įmonės įsipareigojimų. Mano, kad bankroto administratorius turi būti paskirtas ĮBĮ nustatyta tvarka.

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaikė skundo reikalavimus. Papildomai paaiškino, kad byla atsakovei buvo baigta 2017 m. spalio 31 d., t. y. jau po kreditorių susirinkimo. Nebuvo pranešta vienam iš kreditorių UAB „Etibaltus“, kurio kreditorinis reikalavimas yra 31 000 Eur.

6Pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 400 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

7Atsiliepime į skundą atsakovės UAB „VATTO EU“ bankroto administratorius UAB „Verslo efektas“ prašė ieškovės skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo naikinti 2017 m. spalio 26 d. įvykusio UAB „VATTO EU“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kadangi nutarimui iškelti bankroto bylą atsakovei ne teismo tvarka pritarė kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra lygi 156 327,60 Eur, tai sudaro 76,07 proc. nuo bendros kreditorių finansinių reikalavimų sumos, o nepritarė kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra lygi 5 678,83 Eur, tai sudaro 2,76 proc. nuo bendros kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Balsų dauguma atitinka ĮBĮ 12 str. 4 dalies reikalavimus. Lygiai tokia pat proporcija pasiskirstė kreditorių balsai ir dėl bankroto administratoriaus kandidatūros. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad UAB „VATTO EU“ kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. UAB „VATTO EU“ kreditorius informavo tinkamai, t. y. raštu, 2017 m. spalio 16 d. išsiųsdamas pranešimus registruotu paštu. Nesutarimo tarp UAB „VATTO EU“ ir UAB „Automatikos sistemos“ dėl pastarosios bendrovės reikalavimo UAB „ VATTO EU“ nebuvo. UAB „Automatikos sistemos“ teisėtai ir pagrįstai kreipėsi dėl teismo įsakymo išdavimo. UAB „VATTO EU“ tai pripažino, kadangi UAB „ Automatikos sistemos“ su minėtu reikalavimu buvo nurodyta UAB „VATTO EU“ kreditorių sąraše. Teisme nebuvo ginčo dėl skolos dydžio, kas būtų svarbu bankroto proceso ne teismo tvarka atveju, o ginčas buvo tik dėl skolos vykdytinumo. Tarp atsakovės ir UAB „ Automatikos sistemos“ taikos sutartis pasirašyta 2017 m. spalio 25 d., dar iki numatyto kreditorių susirinkimo. Šaukiant kreditorių susirinkimą buvo vadovaujamasi aktualiu UAB „VATTO EU“ vadovo sudarytu kreditorių sąrašu, visi tuo metu egzistavę įmonės kreditoriai buvo tinkamai informuoti raštu, teisminiai ginčai buvo išspręsti, todėl priešingai nei teigia ieškovė ĮBĮ 12 straipsnio 2 ir 4 dalyje įtvirtinti imperatyvai nebuvo pažeisti.

8Atsakovės atstovai į teismo posėdį neatvyko.

9Skundas tenkintinas.

10Įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu. Tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 12 straipsnis). ĮBĮ 12 straipsnio 1dalyje nurodyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei skolininkei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Apeliacinis teismas konstatavo, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvi. Ši norma turi būti suprantama taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka galima pradėti vykdyti tik tada, jeigu yra tenkinamos abi sąlygos, t. y. 1) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir 2) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra tenkinama, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti vykdomas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta vykdyti atsakovės UAB „VATTO EU“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka įvyko 2017 m. spalio 26 d. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 6 d. civilinėje byloje Nr. eL2-26862-848/2017 priėmė įsakymą dėl 31 950,19 Eur skolos, šešių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. spalio 6 d. iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 214,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „VATTO EU“ kreditorės UAB „Automatikos sistemos“ naudai. Minėtoje byloje Kauno apylinkės teismas 2017 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino kreditorės UAB „Automatikos sistemos“ ir skolininkės UAB „VATTO EU“ 2017 m. spalio 25 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. eL2-28682-848/2017 nutraukė bei panaikino joje 2017 m. spalio 6 d. priimtą teismo įsakymą. Kauno apylinkės teismo 2017 m. spalio 31 d. nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 28 d. Turtinis teisminis ginčas tarp kreditorės UAB „Automatikos sistemos“ ir skolininkės UAB „VATTO EU“ laikomas pasibaigusiu 2017 m. lapkričio 28 d. Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad 2017 m. spalio 26 d. vykusio UAB „VATTO EU“ kreditorių susirinkimo metu egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžta sąlyga, imperatyviai draudžianti pradėti atsakovei bankroto procedūras ne teismo tvarka. Atsakovės UAB „VATTO EU“ bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas neteisėtai, pažeidžiant imperatyvų ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, todėl 2017 m. spalio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, kurių pagrindu buvo pradėtas atsakovės UAB „VATTO EU“ bankroto procesas ne teismo tvarka ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo efektas“ pripažintini negaliojančiais.

12Skundą patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 400 Eur ją atstovavusio advokato M. G. pagalbos išlaidoms atlyginti. Ieškovės 400 Eur patirtas išlaidas patvirtina 2018 m. kovo 9 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1375 ir 2018 m. balandžio 11 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1454. Iš advokato pateiktų 2018 m. kovo 9 d. sąskaitos ADV Nr. 186/18 ir 2018 m. balandžio 11 d. sąskaitos ADV Nr. 194/18 matyti, kad išlaidas sudaro 170 Eur atstovavimas ir pasirengimas 2018 m. kovo 14 d. teismo posėdyje ir 170 Eur atstovavimas ir pasirengimas 2018 m. balandžio 16 d. bei 60 Eur išlaidos kurui. Ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra realios ir pagrįstos, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) nustatytų maksimalių dydžių. Iš atsakovės UAB „VATTO EU“ ieškovei UAB „UTU“ priteistina 400 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsniu,

Nutarė

14Pripažinti negaliojančiais atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VATTO EU“ 2017 m. spalio 26 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimus bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Verslo efektas“.

15Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „UTU“ (j. a. k. 110811867) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VATTO EU“ (j. a. k. 302682150) 400,00 Eur (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai