Byla eB2-2580-653/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Art vision“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Framas LT“ prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2017-12-22 nutartimi UAB „Art vision“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Framas LT“. Nutartis įsiteisėjo 2018-01-03. Vilniaus apygardos teismo 2018-01-16 nutartimi patvirtinta įmonės administravimo išlaidų sąmata, 2018-02-22 patvirtintas kreditorių reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2018-02-27 ir 2018-07-17 nutartimis; 2018-04-12 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3Teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl įmonės pabaigos. Nurodo, kad įmonė turto neturi ir bankroto administratorė atliko visus veiksmus, susijusius su bankrutuojančia įmone. Įmonės likvidavimo procedūra yra baigta. Nepatenkinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 7 079,41 Eur.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 str. 4 d. po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis Nr. 2A-924/2014).

6Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2018-05-18 pažyma patvirtina, jog duomenų, kad UAB „Art vision“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, nėra. Iš bankroto administratorės pateikto likvidacinio akto matyti, jog laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iš viso gauta 0 Eur pajamų; lėšų likutis 2018-12-11 sudarė 0 Eur; nebuvo padengtos bankroto administravimo išlaidos ar kreditoriniai reikalavimai; bankroto administratorei perduotas trumpalaikis turtas buvo nurašytas. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, nėra. Byloje pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad įmonės kreditoriai apie klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą buvo informuoti.

7Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 str. 4 d., priimtinas sprendimas dėl bankrutuojančios UAB „Art vision“ pabaigos.

8Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 str., Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 270 str., teismas

Nutarė

9pripažinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Art vision“ (į. k. 301485545) pabaigą.

10Pavesti įmonės administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

11Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

12Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai