Byla 2-6870-911/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui E. G. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 766,38 Lt skolą, 2376,54 Lt delspinigius, 159,87 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013-08-29 viešo paskelbimo būdu (b. l. 50). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2002-11-19 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. T5.4A673433913259, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b. l. 13-14). Atsakovas savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl susidarė 766,38 Lt skola (b. l. 17-39). 2009-03-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (b. l. 5, 8-11). LR CK 6.109 straipsnio nustatyta tvarka ieškovas 2009-05-04 pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b. l. 12). Pagal LR CK 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo priteistina 766,38 Lt skola. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

7Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nustatyta, kad UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos Sutarties 6.6 p. (b.l. 14) numato, kad atsakovas, laiku neapmokėjęs sąskaitos, įsipareigoja mokėti 0,1 dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t.y. už 3101 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovui 2376,54 Lt delspinigių (b. l. 6).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (2376,54 Lt) daugiau nei tris kartus viršija skolos sumą (766,38 Lt), taip pat į tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 300 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis LR CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d. ieškovui iš atsakovo priteistina 300 Lt delspinigių.

9Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 159,87 Lt, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo (b. l. 7), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (LR CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t.y. darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija, darbo užmokestis darbuotojui yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo nurodomos išlaidos už užklausas Gyventojų registro tarnybai ir nekilnojamojo turto registrui, registruotus pranešimus pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos LR CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (LR CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmetamas.

10CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2013-08-23, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (32 %). Iš atsakovo priteistina 766,38 Lt skola, 300 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37, 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.71, 6.200, 6.210, 6.886 straipsniai).

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Iš atsakovo ieškovui priteistinas 31,71 Lt žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis LR CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo E. G., asmens kodas ( - ) 766,38 Lt (septynių šimtų šešiasdešimt šešių litų 38 centų) skolą, 300 Lt (trijų šimtų litų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1066,38 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 31,71 Lt (trisdešimt vieno lito 71 cento) žyminį mokestį ieškovui UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas E. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai