Byla e2S-117-565/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė J. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui T. P. dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimo, prašydama pakeisti šalių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos valstybę, nustatant ją Švedijos Karalystėje arba leisti ieškovei išsivežti vaikus iš Lietuvos Respublikos nuolat gyventi į užsienio valstybę (Švedijos Karalystę) m. lapkričio 23 d. sprendimu patvirtintos šalių sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5. ir 2.7.6. punktus.
 2. Ieškovei apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta tinkamai (teismo šaukimas ieškovei įteiktas 2017 m. spalio 18 d. per elektroninių paslaugų portalo sistemą), tačiau į teismo posėdį neatvyko, prašymų teismui neteikė.
 3. Ieškovės atstovas advokatas A. B., kuriam apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta tinkamai (teismo šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį įteiktas per elektroninių paslaugų portalo sistemą), į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, 2017 m. lapkričio 20 d. pateikęs teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl suteikto nedarbingumo (reabilitacijos).

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 23 d. nutartimi netenkinti prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą ir priteisė atsakovui iš ieškovės 750 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas, atsižvelgęs, kad ieškovės atstovas serga ilgą laiką, anksčiau nurodęs teismui savo nedarbingumą iki 2017 m. spalio 20 d., vėl į teismą neatvyko ir šeimos bylose negalimas sprendimas už akių, padarė išvadas, kad ieškovės atstovo neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis (liga) nelaikytina svarbia, o ieškovei nepateisinus neatvykimo, nenurodžius jokių priežasčių ir neteikus prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, atsakovo prašymu ieškinį paliko nenagrinėtu.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

7

 1. Ieškovė J. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais.
  1. Skundžiama nutartis pažeidžia ne tik ieškovės teises jas suvaržius, bet kartu ir prioritetinėmis laikomas nepilnamečių ginčo šalių vaikų teises ir jų teisėtus interesus. Teismas nurodė, kad ieškovė, tinkamai informuota apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką, antrą kartą neatvyko, tačiau neatsižvelgė, kad apie pirmojo parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą ieškovė buvo informuota netinkamai. Tiek pradiniame, tiek patikslintame ieškinyje teismas buvo informuotas, kad ieškovė su nepilnamečiais ginčo šalių vaikais 2017 m. rugpjūčio 22 d. išvyks gyventi į Švedijos Karalystę, buvo nurodytas realus ieškovės gyvenamasis adresas Švedijos Karalystėje.
  2. Apie paskirtą pirmąjį parengiamąjį teismo posėdį 2017 m. spalio 17 d. teismo šaukimas ieškovei išsiuntė 2017 m. rugsėjo 7 d. jos deklaruotu adresu ( - ), kuriuo ji nebegyvena, taigi apie pirmąjį parengiamąjį teismo posėdį byloje ieškovė nebuvo tinkamai informuota.
  3. Ieškovės atstovas advokatas A. B. apie pirmą parengiamąjį teismo posėdį buvo informuotas per EPP, dėl ligos negalėdamas dalyvauti teismo posėdyje iki teismo posėdžio pradžios pateikė teismui prašymą atidėti teismo posėdį kartu su jį pagrindžiančiais dokumentais apie savo sveikatos būklę. 2017 m. spalio 17 d. vykusio pirmojo parengiamojo teismo posėdžio metu buvo patenkintas ieškovės atstovo prašymas dėl bylos atidėjimo ir parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas 2017 m. lapkričio 23 d. 9:00 vai. Taigi teismas pripažino ligą svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi.
  4. Po netikėtai 2017 m. spalio 26 d. ieškovės atstovui atliktos sudėtingos stuburo operacijos, tęsdamas privalomą reabilitaciją, kuri prasidėjo 2017 m. lapkričio 8 d. ir tęsėsi iki 2017 m. lapkričio 28 d. imtinai, neturėdamas galimybės dalyvauti 2017 m. lapkričio 23 d. parengiamajame teismo posėdyje, ieškovės atstovas informavo teismą 2017 m. lapkričio 20 d. prašymu, prašydamas atidėti dėl ligos teismo posėdžio datą.
  5. Apie 2017 m. lapkričio 23 d. paskirtą parengiamąjį posėdį ieškovė buvo informuota per EPP. Jos dalyvavimas nebuvo pripažintas byloje būtinu, todėl gyvendama su ginčo šalių mažamečiais vaikais Švedijos Karalystėje, šiuo metu besilaukdama vaiko, į teismo posėdį nevyko.
  6. Pažymi, kad dėl bylos specifiškumo (ieškinys susijęs su prioritetinėmis laikytinomis mažamečių vaikų teisėmis ir jų interesais), byloje esant pateiktiems įrodymams, teismo posėdis galėjo vykti tiek ieškovei, tiek jos atstovui nedalyvaujant. Taigi šiuo atveju teismas neturėjo formaliai taikyti CPK 246 str. 1 d. ir 296 str. 1 d. 5 p. numatytų teisinių padarinių ir nagrinėjamoje byloje ieškinio palikimas nenagrinėtu negali būti pripažįstamas pagrįstu bei teisėtu dėl principinių civilinio proceso nuostatų netinkamo aiškinimo ir taikymo.

87. Atsakovas T. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais.

97.1. Aplinkybės, kad į antrą parengiamąjį teismo posėdį ieškovė ir jos atstovas vėl neatvyko patvirtina, jog ieškovė ir jos atstovas sąmoningai piktnaudžiavo procesu, nesiekė ekonomiško bylos išnagrinėjimo.

107.2. Skundo teiginys, kad ieškovė buvo netinkamai informuota apie pirmojo parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą, nusiunčiant teismo šaukimą deklaruotu adresu ( - ), neatitinka tikrovės, nes pats ieškovės atstovas procesiniuose dokumentuose nurodo tą patį adresą – deklaruotą gyvenamąją vietą ( - ).

117.3. Ieškovė yra prisijungusi prie EPP sistemos ir 2017 m. rugsėjo 7 d. teismas per EPP išsiuntė ieškovei ir jo atstovui šaukimus informuodamas apie pareigą atvykti į pirmąjį atvykti į 2017 m. spalio 17 d. parengiamąjį teismo posėdį.

127.4. Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė, kad ieškovei apie parengiamąjį teismo posėdį pranešta tinkamai, nes teismo šaukimas ieškovei įteiktas 2017 m. spalio 18 d. per elektroninių paslaugų portalo sistemą.

137.4. Ieškovės pakartotinis neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį nepranešimas teismui, nesirūpinimas tinkamu atstovavimu byloje, nebendradarbiavimas su teismu ir kita proceso šalimi, patvirtina, kad ieškovė sąmoningai, tyčia vilkino procesą, siekdama kuo ilgesnio bylos nagrinėjimo, nes vaikams gyvenant Švedijoje, jie integruojasi į socialinę aplinką, mokosi švedų kalbos, dėl ko nutrūksta vaikų ryšiai su tėvu, kitais artimaisiais bei aplinka Lietuvoje.

147.5. Atsakovo duomenimis, likus savaitei iki antro parengiamojo posėdžio, ieškovė, palikusi vaikus, buvo išvykusi iš Švedijos galimai į Lietuvą.

157.6. Parengiamųjų teismo posėdžių negali būti daugiau kaip du.

167.7. Ieškovės atstovui, kaip profesionaliam teisininkui, buvo žinoma, kad neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos paprastai nelaikomas svarbia priežastimi, dėl kurios gali būti atidėtas bylos nagrinėjimas.

177.8. Ieškovės atstovas neatvyko į antrą parengiamąjį posėdį nurodęs, kad tik vėliau galės pateikti teismui nedarbingumą patvirtinantį dokumentą.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu, taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmos instancijos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė.
 2. Iš bylos duomenų nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje 2017 m. lapkričio 23 d. buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis civilinėje byloje pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovui T. P. dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Ieškovei ir jos atstovui apie vyksiantį teismo posėdį pranešta tinkamai, ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra. Teisme 2017 m. lapkričio 22 d. buvo gautas ieškovės atstovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl atstovo ligos, ieškovė prašymų neteikė.
 3. Ieškovė kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį, teigdama, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovės atstovo liga nėra svarbi priežastis nedalyvauti teismo posėdyje, o ieškovės dalyvavimas nebuvo pripažintas būtinu, be to, ji gyvendama Švedijos Karalystėje, neturėjo galimybės atvykti į posėdį.
 4. Teismas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principu, siekia, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką, nevilkinant bylos proceso. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 246 str. 1 d. nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Teismas taip pat turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011). Taigi įstatymo pagrindu ieškovui kyla pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis bei nevilkinti proceso – rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį ir tinkamai vykdyti kitus teismo ar įstatymo numatytus nurodymas. Pagal CPK bendrąsias nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų – arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).
 5. Nagrinėjamu atveju ieškovė veda bylą per advokatą. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės dalyvavimas pripažintas būtinu šiame proceso etape. Šiuo atveju nekilo ginčo, ar ieškovei ir jos atstovui buvo tinkamai pranešta apie 2017 m. lapkričio 23 d. vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį.
 6. Iš teismui ieškovės atstovo 2017 m. lapkričio 20 d. pateikto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą matyti, kad atstovas nurodė neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdžio atidėjimo priežastį – reabilitaciją po stuburo operacijos ( - ) sanatorijoje nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. lapkričio 28 d. Šią aplinkybę patvirtina ieškovės atstovo dvi dienas prieš parengiamąjį posėdį kartu su prašymu pateikti įrodymai: Vilnius Universiteto ligoninės Santaros klinikos Neurologijos centro Neurochirurgijos skyriaus 2017 m. spalio 20 d. išrašas iš medicininių dokumentų, Vilnius Universiteto ligoninės Santaros klinikos Neurologijos centro Neurochirurgijos skyriaus stacionaro 2017 m. lapkričio 2 d. epikrizė, ligos istorija ir nedarbingumo pažymėjimas, ( - ) sanatorijos 2017 m. lapkričio 9 d. pažyma ir 2017 m. lapkričio 8 d. ( - ) sanatorijos procedūrų išrašas.
 7. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad šiuo atveju ieškovės atstovo nurodytos neatvykimo į teismo posėdį priežastys laikytinos nesvarbiomis. Turėjo būti atsižvelgta, kad ieškovės atstovas gydosi ne ( - ) mieste, kuriame vyko teismo posėdis, o ( - ) , be to, po 2017 m. spalio 26 d. atliktos stuburo operacijos kelionė į teismo posėdį ( - ) ir grįžimas iš jo atgal į ( - ), akivaizdu, nėra suderinama su gijimo ir reabilitacijos tikslais.
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra suformulavęs praktiką, jog ieškinio palikimo nenagrinėtu institutas – tai neigiama procesinė pasekmė, kuri taikoma ieškovui tuo atveju, kai nustatomas ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei siekis nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą. Todėl ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 5 p. pagrindu teismas gali tik išimtiniais atvejais, kai yra duomenų, jog ieškovas pasyvus, sistemingai neatlieka procesinių veiksmų ar galimai piktnaudžiauja procesu, kai yra aišku, kad ieškovas iš esmės nusišalina nuo bylos nagrinėjimo, nėra suinteresuotas bylos baigtimi. Dėl teismo sprendimo ieškinį palikti nenagrinėtą nepagrįstai pailgėja bylos išnagrinėjimo trukmė, kas nesuderinama ir su proceso ekonomiškumo principu, kadangi ieškovas, norėdamas apginti savo pažeistus interesus, turėtų iš naujo inicijuoti kitą procesą, kuriame pakartotinai būtų eikvojamos valstybės lėšos, teismo bei proceso dalyvių laikas rengiantis bylos nagrinėjimui teisme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2407/2013; 2012 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2012, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-777/2012).
 9. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant duomenų apie netinkamą ieškovės ar jos atstovo procesinį elgesį byloje, ieškovei išvykus gyventi į Švedijos Karalystę ir apie tai informavus teismą, ieškovės atstovui pateikus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nors ir likus 2 d. iki numatyto teismo posėdžio, šiuo konkrečiu atveju yra pateisinamos priežastys dėl neatvykimo į teismo posėdį ir nagrinėjimo atidėjimo. Nors ieškovės atstovo prašymas atidėti parengiamąjį teismo posėdį pateiktas antrą kartą, tačiau pirmosios instancijos teismas ieškovės atstovo ligą pripažino svarbia priežastimi atidėti 2017 m. spalio 17 d. teismo posėdį.
 10. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo, nesant duomenų apie netinkamą ieškovės ar jo atstovo procesinį elgesį, ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą. Bylos nutraukimas šiuo konkrečiu atveju neatitinka ieškovės teisės į tinkamą teisminį nagrinėjimą ir bylos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką, nes ieškinį palikus nenagrinėtą, nepagrįstai pailgėja bylos išnagrinėjimo trukmė, gali būti pažeista ieškovės teisė į jos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką ir proceso dalyviai, pateikus ieškinį iš naujo, pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos. Tokiu būdu užsitęs bylos nagrinėjimo laikas, padidės laiko sąnaudos, proceso dalyvių ir teismo išlaidos.
 11. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad yra pagrindas skundžiamą teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Ieškovė J. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5.
  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 7.
   1. Ieškovė J. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 7. Atsakovas T. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti.... 9. 7.1. Aplinkybės, kad į antrą parengiamąjį teismo posėdį ieškovė ir jos... 10. 7.2. Skundo teiginys, kad ieškovė buvo netinkamai informuota apie pirmojo... 11. 7.3. Ieškovė yra prisijungusi prie EPP sistemos ir 2017 m. rugsėjo 7 d.... 12. 7.4. Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nustatė, kad ieškovei apie... 13. 7.4. Ieškovės pakartotinis neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį... 14. 7.5. Atsakovo duomenimis, likus savaitei iki antro parengiamojo posėdžio,... 15. 7.6. Parengiamųjų teismo posėdžių negali būti daugiau kaip du.... 16. 7.7. Ieškovės atstovui, kaip profesionaliam teisininkui, buvo žinoma, kad... 17. 7.8. Ieškovės atstovas neatvyko į antrą parengiamąjį posėdį nurodęs,... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.
    1. Apeliacinio... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti...