Byla 2-756/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVG statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, kuria ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVG statyba“ ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-4615-656/2011, iškeltoje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVG statyba“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Medtec‘o LT“, uždarajai akcinei bendrovei UAB „Schato“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilso prekyba“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo paliko nenagrinėtą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo – bankrutuojančios įmonės ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo paliktas nenagrinėtas, teisėtumo klausimas.

6BUAB „AVG statyba“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovų UAB „Medtec‘o LT“ ir UAB „Schato“ atžvilgiu. Nurodė, kad atsakovai UAB „Medtec‘o LT“ ir UAB „Schato“ nevykdė įsipareigojimų pagal rangos sutartį, sudarytą tarp BUAB „AVG statyba“, UAB „Medtec‘o LT“ ir UAB „Schato“, ir yra skolingi BUAB „AVG statyba“ 204 469 Lt dydžio sumą. Pažymėjo, kad BUAB „AVG statyba“, būdama nemoki, sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su BUAB „Vilso prekyba“, kuris buvo nesąžiningas, nes tokia sutartis buvo sudaryta pažeidžiant BUAB „AVG statyba“ kreditorių teises ir dėl to turi būti pripažinta negaliojančia.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi ieškinį dėl skolos ir sandorio pripažinimo negaliojančiu paliko nenagrinėtą ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovams UAB „Schato“ ir UAB „Medtec‘o LT“.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovo bankroto administratoriui UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ apie posėdį buvo pranešta tinkamai. Nurodė, jog duomenų, kad ieškovo atstovas neatvyko dėl svarbių priežasčių, nėra. Pažymėjo, kad atsakovų atstovai neprašė priimti sprendimo už akių, todėl konstatavo, kad išnagrinėti bylą nedalyvaujant ieškovo atstovui nėra galimybės, nes trūksta faktinių duomenų, o ieškovas neįgaliotas reikšti procesinius prašymus BUAB „Vilso prekyba“ vardu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „AVG statyba“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti, bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir tenkinti BUAB „AVG statyba“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“ prašymą dėl bylos atidėjimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Bankroto administratorius, gindamas viešąjį interesą ir atstovaudamas kreditorių interesus, privalės iš naujo paduoti ieškinį su analogiškais reikalavimais, todėl privalo būti atsižvelgiama į tai, kad ieškinys pareikštas bankrutuojančios įmonės administratoriaus visų kreditorių vardu, be to ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl neturi galimybių be atstovo ginti savo pažeistų teisių.

132. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjama byla yra sudėtinga, susijusi su statybomis, ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, byloje reikėjo surinkti įrodymus iš įvairių institucijų, todėl ieškovo atstovas su visa bylos medžiaga iki teismo posėdžio objektyviai negalėjo susipažinti ir pasirengti atstovauti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus.

143. Ieškovo BUAB „AVG statyba“ bankroto administratorius neturėjo galimybės su atsakovu BUAB „Vilso prekyba“ pabandyti išspręsti ginčą taikiu būdu, nes UAB „Vilso prekyba“ bankroto byla iškelta visai neseniai. Ieškovas negavo iš trečiojo asmens ar teismo atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl ieškovui nebuvo aiškūs atsakovo reikalavimai ir pozicija šioje byloje.

154. Ieškovo atstovas nevilkino bylos nagrinėjimo, laiku pateikė procesinius dokumentus, prieš tai neprašė atidėti bylos nagrinėjimo ar pratęsti kitus terminus, sąžiningai naudojosi ir nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl nėra protinga, teisinga ir ekonomiška užvesti kitą analogišką bylą tam, kad būtų išnagrinėtas ir išspręstas ginčas, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje.

165. Palikus ieškinį nenagrinėtą ir panaikinus atsakovams laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistos visų kreditorių teisės, nes atsakovai galėtų perleisti savo turtą, kreditoriai netektų galimybės apginti savo pažeistų interesų, būtų pažeisti teisingumo, sąžiningumo, protingumo, teisės į teisminę gynybą ir teisingą teismą principai.

176. Ieškovo atstovas tinkamai informavo teismą dėl bylos atidėjimo, o teismas nepagrįstai laikė neatvykimo priežastis nesvarbiomis ir paliko ieškinį nenagrinėtą. Todėl vadovaujantis bylos medžiaga, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio palikimo nenagrinėto klausimą, neteisingai įvertino bylos aplinkybes bei išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Schato“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Vilniaus apygardos teismas buvo tinkamai informuotas, kad ieškovas yra BUAB „AVG statyba“ bankroto administratorius, todėl teismas jokiais savo veiksmais, taip pat ir 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi neatėmė iš ieškovo teisės ginti pažeistas teises.

202. Teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje išreikalavo dalį ikiteisminio tyrimo medžiagos, kuri teismui buvo pateikta dar iki 2011 m. gruodžio 12 d. teismo posėdžio. Laikas buvo pakankamas, kad proceso šalys galėtų tinkamai susipažinti su pateiktais byloje dokumentais, ką atsakovai UAB „Medtec‘o LT“ ir UAB „Schato“ padarė. Todėl nesuprantamas ieškovo skundo argumentas, kad jis nespėjo susipažinti su bylos medžiaga. Ieškovo atstovas savo vardu teismui nepateikė jokio argumentuoto prašymo atidėti teismo posėdį, o kažkodėl pateikė prašymą BUAB „Vilso prekyba“ vardu, kas kelia pagrįstų įtarimų, kad tarp ieškovo atstovo ir BUAB „Vilso prekyba“ buvo daromi slapti susitarimai, nukreipti prieš atsakovus UAB „Medtec‘o LT“, UAB „Schato“ ir BUAB „AVG statyba“.

213. Jei ieškovo atstovas būtų atvykęs į 2011 m. gruodžio 12 d. teismo posėdį, tai ši byla būtų neabejotinai baigta nagrinėti. Todėl ieškovo atstovo neatvykimas į teismo posėdį, pateikus formalų ir nepagrįstą prašymą dėl bylos atidėjimo, vertintinas kaip sąmoningas proceso vilkinimas visiškai neturint tam pagrindo ar argumentų, tuo parodant aiškią nepagarbą teismui ir kitiems proceso dalyviams.

224. Prašymas dėl bylos atidėjimo vertintinas kaip BUAB „Vilso prekyba“ atstovo prašymas atidėti teismo posėdį, bet jokiu būdu ne kaip ieškovo atstovo, nes ieškovo atstovas neįgaliotas teikti prašymus už BUAB „Vilso prekyba“.

235. Ieškovo atstovas, kuris buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismui nepateikė jokių duomenų apie savo neatvykimo į teismo posėdį priežastis. Ieškovo atstovui, kaip protingam, atsakingam ir rūpestingam asmeniui jo profesinėje veikloje vykdant bendrovių bankroto procedūras, yra keliami padidinti reikalavimai, todėl ieškovo atstovas privalėjo pateikti teismui realiai objektyvias priežastis dėl teismo posėdžio atidėjimo.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai bankrutuojančios įmonės ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo paliko nenagrinėtą į posėdį neatvykus bankroto administratoriui ir neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis.

26Teisingumas turi būti vykdomas laikantis proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų (CPK 7 str.). Proceso greitumas itin svarbus bankroto bei su juo susijusiose bylose, kurios turi viešąjį interesą. Jose bankroto procedūros bei atskirų procesinių klausimų nagrinėjimas turi vykti itin operatyviai. Tokiu būdu ne tik sudaromos sąlygos pasiekti vieną iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių (CPK 2 str.), bet ir užtikrinama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė į bylos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Todėl neturėtų būti parenkamos bei taikomos tokios procesinės priemonės, dėl kurių gali būti pažeisti minėti civilinio proceso teisės principai bei tikslai. CPK 2 ir 7 straipsnių nuostatos gali būti pažeistos ir tuomet, kai teismas ieškinį palieką nenagrinėtą ieškovui neatvykus į teismo posėdį ir neprašant nagrinėti bylos jam nedalyvaujant, o atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). Tokiu atveju ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.). Nepaisant to, neteisėtai ieškinį palikus nenagrinėtą, nepagrįstai pailgėja bylos išnagrinėjimo trukmė, gali būti pažeista ieškovo teisė į jos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Todėl ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu teismas gali tik išimtiniais atvejais, kai yra duomenų, jog ieškovas pasyvus, sistemingai neatlieka procesinių veiksmų ar galimai piktnaudžiauja procesu. Kai ieškinys pareiškiamas siekiant apginti bankrutuojančios įmonės teises ir byloje atlikta nemažai procesinių veiksmų, vien neatvykimas į teismo posėdį administratoriaus atstovo net ir nesant duomenų apie neatvykimo priežastis, jei iki tol ieškinį pareiškęs administratorius veikė aktyviai, nesudaro pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtą ir tokiu būdu prailginti bylos, kurią pradėta nagrinėti iš esmės, operatyvų išsprendimą. Tokiu atveju viešąjį interesą turinčioje byloje teismas turėtų atidėti bylos nagrinėjimą ir paskirti kito teismo posėdžio laiką (CPK 1622 str.). Jeigu teismas, nežinodamas neatvykimo į teismo posėdį priežasčių, visgi palieką ieškinį nenagrinėtą, gavęs atskirąjį skundą tokiais atvejais teismas turėtų nutartį pasinaikinti ir bylą nagrinėti iš esmės (CPK 334 str. 2 d.). Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-486/2008; 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-913/2008; 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1968/20112012 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-348/2012).

27Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „AVG statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Medtec‘o LT“, UAB „Schato“ ir UAB „Vilso prekyba“ dėl reikalavimo perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo (skolos priteisimo) Vilniaus apygardos teisme padavė 2011 m. vasario 11 d. (b. l. 1-4). Teismas 2011 m. vasario 23 d. nutartimi ir 2011 m. kovo 9 d. nutartimi įpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumus. Ieškovui pašalinus ieškinio trūkumus, taip pat kartu su ieškiniu pateikus įrodymus, teisėjas 2011 m. kovo 24 d. rezoliucija ieškinį priėmė ir iškėlė civilinę bylą (b. l. 55-58). Byloje ieškovas teikė prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, teikė paaiškinimus, šalys apsikeitė paruošiamaisiais dokumentais (dublikas, triplikas) (b. l. 121-129, 134-135, 152-153, 157-158). Teismas, parengęs nagrinėti bylą teismo posėdyje, 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartimi nustatė, kad posėdis skiriamas 2011 m. spalio 17 d. ir išsiuntė šaukimus dalyvaujantiems byloje asmenims bei įpareigojo ieškovą atsakovui UAB „Vilso prekyba“ procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu (b .l. 160-161). 2011 m. rugsėjo 22 d. teismo šaukimas pasirašytinai įteiktas ieškovo atstovo UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuro“ darbuotojui L. L. (b. l. 162). 2011 m. rugsėjo 28 d. ieškovo atstovas pateikė teismui įrodymus, kad įvykdė teismo nurodymą apie teismo posėdžio vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo spaudoje būdu (b. l. 169-173). 2011 m. spalio 17 d. įvykusiame posėdyje, kuris prasidėjo 8:15 val., o baigėsi 14:05 val. dalyvavo ir ieškovo darbuotojas L. L. (b. l. 179-191). Teismas bylos nagrinėjimą atidėjo 2011 m. gruodžio 12 d. Ieškovo atstovui neatvykus į šį posėdį, bet pateikus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, o atvykusiam atsakovui UAB „Medtec‘o LT“ neprašant priimti sprendimo už akių, teismas, pripažinęs, kad ieškovas neatvyko be svarbios priežasties, ieškinį paliko nenagrinėtą.

28Kolegijos nuomone, toks teismo procesinis sprendimas viešąjį interesą turinčioje byloje, kurioje ieškinį padavė bankrutuojanti įmonė, o jai atstovaujantis bankroto administratorius aktyviai dalyvavo procese, byloje apsikeista paruošiamaisiais dokumentais ir ji pradėta nagrinėti iš esmės, tirti įrodymai, nėra duomenų apie ieškovo siekį sąmoningai vilkinti bylos nagrinėjimą, neatitinka proceso operatyvumo ir ekonomiškumo, protingumo principų, pažeidžia ieškovo, o kartu ir jo kreditorių teises. Nėra pagrindo nesutikti su apeliantu, kad neteisinga ir neekonomiška užvesti kitą analogišką bylą tam, kad būtų išnagrinėtas ir išspręstas ginčas, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje. Be to, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, įsiteisėja ir teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, o tai taip pat gali pažeisti ieškinį padavusios bankrutuojančios įmonės teisėtą lūkestį tikėtis teismo sprendimo įvykdymo pagal galimai palankų sprendimą.

29Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

30Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio palikimą nenagrinėto. Nutartis naikintina dėl joje padarytų proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui ir pirmosios instancijos teismui perduotina iš esmės nagrinėti ieškinio pagrįstumo klausimą (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti.

33Perduoti Vilniaus apygardos teismui iš esmės nagrinėti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AVG statyba“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Medtec‘o LT“, uždarajai akcinei bendrovei UAB „Schato“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilso prekyba“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria ieškovo –... 6. BUAB „AVG statyba“ bankroto administratorius UAB „Verslo administravimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi ieškinį dėl... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovo bankroto administratoriui UAB „Verslo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „AVG statyba“ prašo Vilniaus apygardos... 12. 1. Bankroto administratorius, gindamas viešąjį interesą ir atstovaudamas... 13. 2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjama byla yra sudėtinga,... 14. 3. Ieškovo BUAB „AVG statyba“ bankroto administratorius neturėjo... 15. 4. Ieškovo atstovas nevilkino bylos nagrinėjimo, laiku pateikė procesinius... 16. 5. Palikus ieškinį nenagrinėtą ir panaikinus atsakovams laikinąsias... 17. 6. Ieškovo atstovas tinkamai informavo teismą dėl bylos atidėjimo, o... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Schato“ prašo... 19. 1. Vilniaus apygardos teismas buvo tinkamai informuotas, kad ieškovas yra BUAB... 20. 2. Teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje išreikalavo dalį ikiteisminio... 21. 3. Jei ieškovo atstovas būtų atvykęs į 2011 m. gruodžio 12 d. teismo... 22. 4. Prašymas dėl bylos atidėjimo vertintinas kaip BUAB „Vilso prekyba“... 23. 5. Ieškovo atstovas, kuris buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 26. Teisingumas turi būti vykdomas laikantis proceso operatyvumo ir ekonomiškumo... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas BUAB „AVG statyba“ ieškinį atsakovams UAB... 28. Kolegijos nuomone, toks teismo procesinis sprendimas viešąjį interesą... 29. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 30. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas,... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti.... 33. Perduoti Vilniaus apygardos teismui iš esmės nagrinėti ieškovo...