Byla e2-12749-807/2019
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje - Travelers Syndicate Management Ltd

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, sekretoriaujant Raimondai Vičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Kristinai Balandytei, atsakovo ir trečiojo asmens atstovui advokatui Mariui Barisevičiui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Delamode Baltics“ ieškinį atsakovui UAB “Stolvika” dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje - Travelers Syndicate Management Ltd,

Nustatė

2Ieškovas pateiktu ieškiniu (e.b.l. 1-8 t. 1) prašo priteisti iš atsakovo UAB “Stolvika” 6921 Eur nuostolių atlyginimą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2018 m. gegužės 17 d. sutartinis vežėjas UAB “Delamode Baltics” ir sutartinis vežėjas OOO “Fenix Logistik” (kuris, remiantis 2018-05-17 vežimo užsakymu Nr. M4969 su sutartiniu vežėju OOO “Haarmann Services International” įsipareigojo pervežti krovinio savininko OOO “OFIS5” krovinį) susitarė dėl krovinio pervežimo tarptautiniu maršrutu. Pagal susitarimą ieškovas UAB “Delamode Baltics” įsipareigojo pervežti krovini? iš Italijos (siuntėjas Campomaggi & Caterina Lucchi S.P.A.) i? Rusija? (gavėjas OOO “OFIS5”). Ieškovas UAB krovinio pervežimui pasitelkė sutartinį vežėją - atsakovą UAB “Stolvika”, su kuriuo 2018 m. gegužės 31 d. sudarė Pervežimo užsakymą? Nr. 436025 ir kuris įsipareigojo pervežti ieškovo jam patikėtus krovinius maršrutu Lietuva – Rusija. Remiantis 2018 m. birželio 1 d. CMR važtaraščiu Nr. 20180601SUMKI ir jį lydinčiais dokumentais – 2017-12-15 sąskaitomis Nr. 17.017.615 ir 17017.616 (CMR važtaraščio grafa 5), atsakovas priėmė pervežimui 1 palete?, ant kurios buvo sukrauta 14 dėžių? su moteriškomis odinėmis rankinėmis. Atsakovo UAB transporto priemonei Nr. ( - ) atvykus i? Kashirskiy muitinės punktą? Maskvos srityje, Rusijoje, dalyvaujant atsakovo vairuotojui J. M. Š., buvo atlikta detali krovinio patikra, kurios metu, kaip tai konstatuojama 2018 m. birželio 5 d. Muitinio patikrinimo akte Nr. 10013060/050618/000301, buvo nustatytas 6 krovinio dėžių trūkumas. 2019 m. sausio 21 d. ieškovas UAB “Delamode Baltics” turėdamas apibusių piniginių įsipareigojimų su susitariančiuoju vežėju OOO “Fenix Logistik”, skolų užskaitos aktu sumokėjo susitariančiajam vežėjui OOO “Fenix Logistik” jo reikalauta? 6 921,00 EUR kompensacija? ir tokiu būdu dėl atsakovo UAB “Stolvika” kaltės patyrė 6 921,00 EUR nuostolius bei įgijo reikalavimo teise? i? atsakovą UAB “Stolvika”, kuriuos ir prašo teismo priteisti.

3Atsakovas ir trečiasis asmuo pateiktu atsiliepimu (e.b.l. 132-136, t. 1) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog krovinys (rankinės) buvo pakrautos į atsakovo transporto priemonę 2018-06-01 dieną, pakrovimas vyko pačio ieškovo sandėlyje. Ieškovas teigia, kad į atsakovo transporto priemonę buvo pakrautas visas krovinys nurodytas važtaraštyje CMR 1. Tikrosios faktinės aplinkybės liudija, kad 2018-06-01 dieną į tą pačią atsakovo transporto priemonę privalėjo būti pakrauta 1 paletė krovinio pagal CMR 1 ir 4 paletės krovinio pagal CMR 2, iš viso 5 paletės. CMR 8 straipsnis nustato, kad vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti: (a) ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; b) krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Vežėjas privalėjo patikrinti važtaraščiuose nurodytą krovinio vienetų skaičių bei pakuotės išorinę būklę. Susipažinus su važtaraščiuose 7 grafoje užfiksuota informacija, matyti, kad CMR 1 yra nurodyta 1 paletė, o CMR 2 nurodytos 4 paletės. Važtaraščiuose nėra nurodytas krovinio kiekis dėžėmis ar prekių vienetais, todėl nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad atsakovas privalėjo patikrinti ir dėžių skaičių. Taigi atsakovas tinkamai patikrino pakrautų palečių skaičių nurodytą CMR 1 ir CMR 2. Iš ieškovo pateiktų fotonuotraukų nėra galimybės įžiūrėti į kokią konkrečiai transporto priemonę yra atliekamas krovimas (nesimato valstybinio numerio ženklai) bei nėra galimybės nustatyti, koks konkrečiai krovinys yra kraunamas. 2018-06-01 ieškovas į atsakovo transporto priemonę iš viso pakrovė 5 paletes, todėl neaišku, kokiais duomenimis remdamasis ieškovas teigia, kad čia būtent to krovinio, kurio dalis laikoma dingusia, paletė. Pagal CMR 17 straipsnio 1 dalį, jei į atsakovo transporto priemonę ieškovo sandėlyje buvo pakrauta 1 paletė, kuri nurodyta CMR 1, tačiau nepilna, tai atsakovas negali atsakyti už krovinio trūkumus, nes jie atsirado dar iki tol, kol atsakovas priėmė krovinį vežti. Ieškovas neįrodė, kad krovinio trūkumas atsirado po to, kai atsakovas priėmė krovinį vežti, o jei toks trūkumas atsirado po to, kai atsakovas priėmė krovinį vežti, tai atsakovo atsakomybė už krovinio praradimą yra ribota (CMR 23 straipsnio 3 dalis). Ieškinyje ieškovas net neįvardino kokių saugumo reikalavimų nesilaikė atsakovas ar kuo pasireiškė jo apdairumo ir rūpestingumo stoka. Ieškovas apsiribojo vien pasvarstymu, kad atsakovas privalo paneigti, kad krovinio dalis buvo prarasta dėl atsakovo tyčios/didelio neatsargumo, nors tokia ieškovo pozicija neatitinka CPK 178 straipsnio reikalavimų bei teismų praktikos. Jei nėra objektyvių duomenų sąlygojančių tyčios ar didelio neatsargumo kilimą, turi būti taikoma ribota atsakomybė remiantis CMR konvencijos 23 straipsniu. Taigi, net jei būtų konstatuota, kad ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovo atsakomybė už krovinio praradimą negalėtų viršyti 8,33 SDR už vieną prarasto krovinio bruto svorio kilogramą, tai yra 578,10 SDR (Muitinės akte nurodytas trūkstamo krovinio svoris 69,4 kg. * 8,33 SDR). Konkreti priteistina suma, remiantis CMR konvencijos 23 straipsnio 7 dalimi, apskaičiuotina teismo sprendimo priėmimo dieną.

4Ieškovas pateiktame dublike (e.b.l. 148-153, t. 1) papildomai nurodė, kad bylos rašytiniai įrodymai - 2018 m. gegužės 31 d. Pervežimo užsakymas Nr. 436025, kuris atsakovui UAB “Stolvika” buvo pateiktas elektroniniu paštu 2018 m. gegužės 31 dieną, patvirtina, kad atsakovas įsipareigojo “dalyvauti krovinio pakrovime/iškrovime, pakrovimo/iškrovimo metu stebėti ir kontroliuoti krovinio pakrovimą?/iškrovimą?, krovinio kiekiu? ir prekių? ru?šiu? atitikima? pagal dokumentus (CMR važtaraščius, krovinio sąskaitas, pakavimo lapus ir kt.), išdėstymą? ir tvirtinimą?, kad butų? laikomasi nustatytu? transporto priemonės pakrovimo normų?, kad kroviniai nebūtų? kraunami vienas ant kito, kad nenuvirstu?, bei užtikrinti, kad vairuotojas, prieš pradėdamas važiuoti, patikrintu?, ar krovinys išdėstytas ir pritvirtintas pagal teisės aktu? reikalavimus…” , “…stebėti valdžios institucijų? pareigūnų? (pvz., muitinės pareigūnų?) tikrinimus ir nedelsiant informuoti užsakovą?, jei šiu? procesu? metu kroviniui padaroma bet kokia žala ar vairuotojas mato, kad ja? ketinama padaryti (pastaruoju atveju vairuotojas turi imtis veiksmu?, kurie sumažintu? žala?)”. Iš byloje pateikto ginčui aktualaus CMR važtaraščio Nr. 20180601SUMKI turinio matyti, kad krovinio siuntėjas prie CMR važtaraščio ne tik kad pateikė vežėjui krovinį lydinčius dokumentus – komercines sąskaitas 2017-12-15 Nr. 17.017.615 ir Nr. 17017.616 ir apie tai nurodė CMR važtaraščio Nr. Nr. 20180601SUMKI 5 grafoje, bet ir to paties važtaraščio 7 grafoje “krovinio vietų kiekis” įrašė reikalavimą – instrukciją vežėjui “žiūrėti specifikaciją”. Aukščiau nurodytas šalių sudarytas Pervežimo užsakymas Nr. 436025 leidžia konstatuoti, kad atsakovas UAB “Stolvika” rašytiniu susitarimu įsipareigojo pasikrovimo metu skaičiuoti krovinio kiekį ir jo atitikimą pagal prie CMR važtaraščio pridedamus dokumentus. Be to, atsakovui CMR važtaraštyje buvo pateiktas reikalavimas tikrinti krovinio kiekį su prie CMR važtaraščio pridedama krovinio specifikacija. Pažymėjo, kad ieškovas kaip vežėjas, priėmęs krovinį ir pasirašęs CMR važtaraštyje, nenurodė jame jokių pastabų dėl jam perduodamo krovinio kiekio ir jo neatitikimo CMR važtaraštyje nurodytiems lydimiesiems dokumentams, todėl prisiėmė nuostolių atsiradimo riziką ateityje. Taip pat pažymėjo, kad atsakovo darbuotojo, vairuotojo J. Š. pateiktas paaiškinimas kaip buvo gabenamas krovinys, patvirtina, kad Baltarusijos muitinėje 2018-06-02 atsakovo krovinys taip pat buvo apžiūrėtas ir nebuvo nustatytas jo trūkumas. Ieškovas remiasi CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią vežėjas negali vadovautis šios konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad būtent atsakovas UAB “Stolvika”, siekdamas, kad iš jo reikalaujamų atlyginti nuostolių už krovinio dalies praradimą dydis būtų ribojamas CMR konvencijos 23 str. 3 d. nuostatomis ir gindamasis nuo jam pareikšto Ieškovo UAB “Delamode Baltics” reikalavimo, turi pareigą įrodyti buvęs maksimaliai atsargus ir rūpestingas bei ėmęsi visų įmanomų saugumo priemonių apsaugoti jam perduotą gabenti krovinį. Ieškovo nuomone, atsakovo pasirinkta pozicija neigti viso krovinio perdavimą atsakovui, nors ši pozicija prieštarauja byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Todėl ieškovo nuomone yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas UAB į bylą nepateikė jokių duomenų, kad būtų nustatytos krovinio dingimo aplinkybės.

5Atsakovas ir trečiasis asmuo pateiktame triplike (e.b.l. 160-163, t. 1) papildomai nurodė, kad susipažinus su 2018-06-01 CMR važtaraščiu Nr. 20180601SUMKI matyti, kad grafose 6 - 9, kuriose nurodomi krovinio ženklai ir numeriai, vienetai, įpakavimas, tėra nurodyta 1 paletė, jos svoris ir įrašas žiūrėti specifikaciją. Ieškovas pats pripažįsta, kad joks dokumentas pavadinimu „specifikacija“ ieškovui nebuvo perduotas. Komercinėse sąskaitose-faktūrose taip pat nėra jokios grafos įvardintos „specifikacija“. 2017-12-15 komercinių sąskaitų faktūrų Nr. 17.017.615 ir Nr. 17.017.616 turinys liudija, kad šios sąskaitos faktūros yra surašytos anglų kalba, kuriose yra nurodoma didelis kiekis įvairios informacijos, kurių tik pabaigoje yra nurodomas grafa „Boxes“ ir jų skaičius. Atsakovas nebuvo ieškovo instruktuotas, kad turi sutikrinti krovinio kiekį pagal 2017-12-15 komercinių sąskaitų faktūrų Nr. 17.017.615 ir Nr. 17.017.616 duomenis. Krovinio pakrovimas į atsakovo transporto priemonę vyko ieškovo sandėlyje. Ieškovas turėdamas visas galimybes pateikti duomenis (filmuotą medžiagą) apie krovinio pakrovimą atsakovui, šių duomenų nepateikia, o siekia įrodyti viso krovinio pateikimą atsakovui interpretuodamas CMR važtaraščio ir jo priedų duomenis. Pagal CMR 17 straipsnio 1 dalį, jei į atsakovo transporto priemonę ieškovo sandėlyje buvo pakrauta 1 paletė, kuri nurodyta CMR važtaraštyje, tačiau nepilna, tai atsakovas negali atsakyti už krovinio trūkumus, nes jie atsirado dar iki tol, kol atsakovas priėmė krovinį vežti. Ieškovo pozicija, kad atsakovui atliekant vežimą įvyko dalies krovinio vagystė, todėl būtent vežėjas privalo įrodinėti buvęs maksimaliai atsargus ir rūpestingas, t.y. atsakovas privalo įrodyti, kad atsakovui taikoma ribota atsakomybė, yra visiškai nepagrįsta. Pirma, ieškovas neįrodė, kad krovinio trūkumas atsirado po to, kai atsakovas priėmė krovinį vežti. Antra, jei toks trūkumas atsirado po to, kai atsakovas priėmė krovinį vežti, tai atsakovo atsakomybė už krovinio praradimą yra ribota (CMR 23 straipsnio 3 dalis). Bylos duomenys ir šalių susirašinėjimas patvirtina, kad atsakovui vežant krovinį buvo atlikti du muitinės patikrinimai - 1) Baltarusijos Respublikoje, kurioje krovinys buvo apžiūrėtas ir užplombuotas; 2) Rusijos Federacijoje, kurios 2018-06-05 Muitinio patikrinimo akte Nr. 10013060/050618/000301 buvo nustatytas 6 krovinio dėžių trūkumas, kurių svoris 69,4 kg. Pažymėjo, kad šiuo atveju egzistuoja kelios krovinio trūkumo galimybės: (i) atsakovui nebuvo pakrautas visas krovinys ieškovo sandėlyje; (ii) krovinio dalis buvo nukrauta muitinės patikrinimo metu Baltarusijos Respublikoje. Pirmoji iš šių versijų gali būti paneigta ieškovui pateikiant krovinio pakrovimo atsakovui vaizdo įrašą, tačiau ieškovas to nėra padaręs. Susipažinus su ieškovo pateiktu muitinės patikrinimo Rusijos Federacijoje vaizdo įrašu, matyti, kad dingusio krovinio dėžės paletėje nėra įpakuotos taip, kad dalį jų nuimti galėtum tik pažeidęs vientisą paletės įpakavimą, kas yra padaryta 4 kitose paletėse apsuktose juoda įpakavimo plėvele. Ieškovas, būdamas savo srities profesionalas, buvo atsakingas už tinkamą paletės įpakavimą, jog krovinio dingimas, nepažeidus paletės pakuotės būtų neįmanomas, tačiau tai nebuvo padaryta ir tikėtina, kad jei visas krovinys buvo perduotas atsakovui, prisidėjo, kad dalis būtent šio netinkamai įpakuoto krovinio buvo nukrauta pirmojo muitinės patikrinimo metu.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir motyvais. Papildomai patikslino, kad Pervežimo užsakyme Nr. 436025 yra techninė klaida – nurodyta 13 dėžių, tačiau realiai į atsakovo automobilį buvo pakrauta 14 dėžių, iš kurių pristatymo metu trūko 6 dėžių.

7Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir motyvais.

8Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. Š. paaiškino, kad jis yra UAB „Stolvika“ vairuotojas, įmonėje dirba apie penkis su puse metų. 2018 metais jis vežė į Rusiją batų ir rankinių krovinį. Dalies krovinio trūkumas buvo nustatytas antroje muitinėje, ten buvo pastebėta, kad paletėje yra ne visos prekės. Pirmoji muitinė buvo Baltarusijoje, Možaiske, šioje muitinėje buvo iškrautas kitas krovinys – staklės. Paaiškino, kad šiame muitinės poste jis ėjo paimti dokumentų, po ko grįžo prie automobilio ir laukė, kol jis bus užplombuotas. Po užplombavimo išvažiavo į nemokamą parkingą, kur darė pauzę, automobilį apžiūrėjo 3 val. nakties. Toliau vyko į antrą muitinę „Domodedovo“, kur atidarius duris ir buvo nustatyta, kad paletėje trūksta dėžių. Tačiau plomba buvo vietoje. Patvirtino, kad į antrą muitinę vežė 5 paletes, iš kurių 4 buvo supakuotos plėvele, o 5 buvo be plėvelės. Krovinio trūkumas buvo būtent nesupakuotoje paletėje. Nurodė, kad CMR važtaraštyje buvo tik palečių, o ne dėžių kiekis, todėl jis skaičiavo tik palečių kiekį. Teigia, kad krovinys vežimo metu nebuvo paliktas be priežiūros, išskyrus momentą, kai Baltarusijos muitinėje teko nešioti dokumentus – tuo metu buvo nuėjęs nuo automobilio. Nepamena, ar krovinio pakrovime dalyvavo asmeniškai, tačiau patvirtino, kad CMR važtaraštyje yra jo parašas. Nurodė, kad Baltarusijos muitinėje krovinio vienetai nebuvo skaičiuojami, buvo atlikta tik vizualinė apžiūra. Bendrai automobilis be plombos prastovėjo apie parą laiko. Patvirtino, kad pakrovus krovinį ieškovo sandėlyje tuščios vietos ant paletės nebuvo. O antroje muitinėje jau beveik pusė paletės buvo tuščia, taip pat patvirtino, kad Baltarusijos muitinėje jokio krovinio trūkumo nebuvo.

9Ieškinys tenkintinas.

101.

11Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir ginčo esmė

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2018-05-17 ieškovas ir sutartinis vežėjas OOO “Fenix Logistik” (kuris remiantis 2018-05-17 vežimo užsakymu Nr. M4969 su sutartiniu vežėju OOO “Haarmann Services International” įsipareigojo pervežti krovinio savininko OOO “OFIS5” krovinį) susitarė dėl krovinio pervežimo tarptautiniu maršrutu; pagal šį susitarimą ieškovas įsipareigojo pervežti krovinį iš Italijos (siuntėjas - Campomaggi &Caterina Lucchi S.P.A.) į Rusijos Federaciją (gavėjas - OOO “OFIS5) (e.b.l. 78, 88, t. 1). Ieškovas krovinio pervežimui pasitelkė sutartinį vežėją atsakova UAB “Stolvika”. Remiantis 2018-05-31 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytu Pervežimo užsakymu Nr. 436025 (e.b.l. 10-16, t. 1), atsakovas įsipareigojo pristatyti krovinį (ID:690389) į Rusijos Federaciją, jį pasikraunant ieškovo sandėlyje. Pervežimo užsakyme nurodoma, kad vežama 1 paletė (120/80/60 cm), kurioje yra 13 kartoninių dėžių, svoris 146 kg. Iš byloje esančio CMR važtaraščio Nr. 20180601SUMKI (e.b.l.118-120, t. 1) matyti, kad krovinio siuntėjas prie CMR važtaraščio pateikė vežėjui krovinį lydinčius dokumentus – komercines sąskaitas 2017-12-15 Nr. 17.017.615 ir Nr. 17017.616 (e.b.l. 34-57, t. 1), apie tai yra atžymėta CMR važtaraščio Nr. 20180601SUMKI 5 grafoje, o taip pat CMR važtaraščio 7 grafoje “krovinio vietų kiekis” yra įrašyta atžyma “žiūrėti specifikaciją”. Iš byloje esančio 2018-06-05 Muitinio patikrinimo akto Nr. 10013060/050618/000301 (e.b.l. 98-115, t. 1) matyti, kad kroviniui atvykus į Kashirskiy muitinės punktą Rusijoje ir atlikus detalią krovinio patikrą, buvo nustatytas 6 krovinio dėžių trūkumas. Iš byloje esančių sutartinio vežėjo OOO Fenix Logistik” 2018-06-19, 2018-07-20 ir 2018-08-03 pretenzijų ieškovui (e.b.l. 79-84; 89-94, t. 1) nustatyta, kad galutinis nuostolio (žalos) dėl prarastos krovinio dalies dydis sudaro 6921 Eur. Bylos medžiaga nustatyta, kad sutartinis vežėjas OOO “Haarmann Services International” pakvitavimu dėl pretenzijų neturėjimo bei 2018-08-03 Tarpusavio atsiskaitymo aktu taip pat patvirtino, kad susitariantysis vežėjas OOO “Fenix Logistik” 2018 m. rugpjūčio 3 d. visiškai atlygino OOO “Haarmann Services International” 517 339,13 RUB žalą ir tokiu būdu OOO “Fenix Logistik” įgijo reikalavimo teisę į ieškovą UAB “Delamode Baltics” dėl atlygintos žalos (nuostolių) sumokėjimo (e.b.l. 76, 77, 85, 87, 95-97, 116, 117, t. 1). 2019 m. sausio 21 d. ieškovas turėdamas apibusių piniginių įsipareigojimų su susitariančiuoju vežėju OOO “Fenix Logistik”, skolų užskaitos aktu sumokėjo susitariančiajam vežėjui OOO “Fenix Logistik” jo reikalauta? 6 921,00 EUR kompensacija? (e.b.l. 29, t. 1). Ieškovas teigia, kad tokiu būdu dėl atsakovo UAB “Stolvika” kaltės jis patyrė 6 921,00 EUR nuostolius bei įgijo į jį reikalavimo teise?. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovo civilinė atsakomybė laikotarpiu 2017-11-16 – 2018-11-15 buvo apdrausta pas draudiką Travelers Syndicate Managements Ltd (e.b.l. 139-142, t. 1), kuris atsakovo iniciatyva buvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu.

13Atsakovas teigia, kad CMR važtaraštyje nesant nurodyto krovinio kiekio dėžėmis ar prekių vieneteis, o tik esant nurodytam kiekiui paletėmis, atsakovas neprivalėjo tikrinti vežamo krovinio dėžių skaičiaus, taip pat teigia, kad ieškovas nepateikė duomenų apie tai, jog jo sandėlyje buvo pakrautas visas krovinys. Be to, atsakovas teigia, kad tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą, nesant objektyvių duomenų sąlygojančių jo tyčios ar didelio neatsargumo kilimą, atsakovui turėtų būti taikoma ribota atsakomybė remiantis CMR Konvencijos 23 str. 7 d.

14Civilinis procesas yra grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1 d.). Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

152. Dėl vežėjo atsakomybės

16Pažymėtina, kad CMR konvencija įtvirtina griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 str.). Pagal CMR konvencijos 17 str. 1 d., vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotą pristatymą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių pasekmių vežėjas negalėjo išvengti.

17Sutinkamai su CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalimi, vežėjas, priimdamas krovinį privalo patikrinti: a) ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; b) krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu vežėjas neturi galimybių patikrinti įrašų, minėtų šio straipsnio 1 punkto „a“ papunktyje, tai apie tai jis privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje. Jis taip pat privalo motyvuotai pagrįsti visas pastabas apie krovinio ir pakuotės būklę. Šios pastabos neprivalomos siuntėjui, jeigu pastarasis nenurodė važtaraštyje, kad jos yra jam priimtinos. 3 dalyje nustatyta, kad siuntėjas turi teisę pareikalauti, kad vežėjas patikrintų krovinio bruto svorį ar jo kiekį, išreikštą kitais matavimo vienetais. Krovinio siuntėjas taip pat gali pareikalauti patikrinti krovinio vietų skaičių. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai - 2018 m. gegužės 31 d. Pervežimo užsakymas Nr. 436025, kuris atsakovui buvo pateiktas elektroniniu paštu 2018 m. gegužės 31 dieną (e.b.l. 10-16, t. 1), patvirtina, kad atsakovas UAB “Stolvika” įsipareigojo “dalyvauti krovinio pakrovime/iškrovime, pakrovimo/iškrovimo metu stebėti ir kontroliuoti krovinio pakrovimą?/iškrovimą?, krovinio kiekiu? ir prekių? ru?šiu? atitikima? pagal dokumentus (CMR važtaraščius, krovinio sąskaitas, pakavimo lapus ir kt.), išdėstymą? ir tvirtinimą?, kad butų? laikomasi nustatytu? transporto priemonės pakrovimo normų?, kad kroviniai nebūtų? kraunami vienas ant kito, kad nenuvirstu?, bei užtikrinti, kad vairuotojas, prieš pradėdamas važiuoti, patikrintu?, ar krovinys išdėstytas ir pritvirtintas pagal teisės aktu? reikalavimus…” , “…stebėti valdžios institucijų? pareigūnų? (pvz., muitinės pareigūnų?) tikrinimus ir nedelsiant informuoti užsakovą?, jei šiu? procesu? metu kroviniui padaroma bet kokia žala ar vairuotojas mato, kad ja? ketinama padaryti (pastaruoju atveju vairuotojas turi imtis veiksmu?, kurie sumažintu? žala?)” (užsakymo instrukcijų 4 punktas). Susipažinus su byloje esančio CMR važtaraščio Nr. 20180601SUMKI (e.b.l. 118-120, t. 1) turiniu nustatyta, kad krovinio siuntėjas prie CMR važtaraščio pateikė vežėjui ir krovinį lydinčius dokumentus – komercines sąskaitas 2017-12-15 Nr. 17.017.615 ir Nr. 17017.616 (e.b.l. 34-57, t. 1), kuriose yra nurodomas krovinio dėžių kiekis ir apie tai nurodė CMR važtaraščio Nr. 20180601SUMKI 5 grafoje, o taip pat CMR važtaraščio 7 grafoje “krovinio vietų kiekis” įrašė reikalavimą – “žiūrėti specifikaciją”. Teismo vertinimu, minėto tarp šalių sudaryto Pervežimo užsakymo Nr. 436025 turinys leidžia konstatuoti, kad atsakovui UAB “Stolvika” priimant vežti krovinį, buvo nustatyta sutartinė pareiga krovinio pasikrovimo metu skaičiuoti krovinio kiekį ir jo atitikimą pagal prie CMR važtaraščio pridedamus dokumentus. Taip pat ši pareiga vežėjui buvo nurodyta ir CMR važtaraštyje, pateikiant reikalavimą tikrinti krovinio kiekį su prie CMR važtaraščio pridedama krovinio specifikacija (važtaraščio 5 ir 7 grafos). Kartu sutiktina su ieškovo argumentu, kad ieškovas, kaip vežėjas, priėmęs krovinį ir pasirašęs CMR važtaraštyje, nenurodydamas jame jokių pastabų dėl jam perduodamo krovinio kiekio ir jo neatitikimo CMR važtaraštyje nurodytiems lydimiesiems dokumentams, kartu prisiėmė ir nuostolių atsiradimo riziką ateityje.

18Kartu pažymėtina, kad atsakovas yra savo srities profesionalas, kuriam krovinių gabenimas yra jo komercinės veiklos sritis. Todėl yra pagrindas konstatuoti, kad ieškovas, kaip profesionalus vežėjas, žinojo jo sudarytame užsakyme dėl krovinio pervežimo susitartos informacijos, dokumentų, įskaitant važtaraštį, teisingą supratimą ir aiškinimą, bei vežimo dokumentuose nurodytų instrukcijų vykdymą taip, kad priimtas pervežti krovinys ir jį lydintys dokumentai būtų tinkamai pristatyti krovinių gabenimą kontroliuojančioms muitinės institucijoms ir dėl to nebūtų patirta nuostolių. Be to, sutiktina su ieškovo argumentu, kad ieškovas, kaip savo srities profesionalas, įsipareigojęs krovinį gabenti į Rusijos Federaciją bei atlikti muitinės formalumus, turėjo žinoti ir suprasti krovinių gabenimo į Rusijos Federaciją specifiką ir suvokti bei numatyti galimas pasekmes, jei priims krovinį tinkamai jo nesuskaičiavęs ir nesutikrinęs su krovinį lydinčiais dokumentais, nurodytais CMR važtaraštyje. O atsižvelgiant į tai, kad tokios klaidos vykdant tarptautinio krovinių vežimo sutartį gali lemti atitinkamus itin neigiamus padarinius vežėjui, yra akivaizdi būtinybė vežėjui, vykdant pervežimo sutartį ir krovinio siuntėjo instrukcijas, veikti itin atidžiai ir rūpestingai.

19Atsižvelgiant į visus aukščiau nurodytus argumentus ir byloje surinktus įrodymus, teismas turi pagrindą konstatuoti, kad ieškovas tinkamai pagrindė ir įrodė, kad atsakovui UAB “Stolvika”, remiantis CMR važtaraščiu Nr. 20180601SUMKI ir jo 5 grafoje nurodytomis bei krovinį lydėjusiomis komercinėmis sąskaitomis 2017-12-15 Nr. 17.017.615 ir Nr. 17017.616, buvo perduotas gabenti krovinys - 1 paletė, kurią sudarė 14 vnt. dėžių ir būtent tokį krovinio kiekį atsakovas priėmė pasirašydamas CMR važtaraštyje ir nepareikšdamas jokių pastabų. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu patikslino, kad Pervėžimo užsakyme Nr. 436025 yra techninė klaida – nurodyta 13 dėžių, tačiau realiai buvo pakrauta 14 dėžių, iš kurių pristatymo metu trūko 6 dėžių. Atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo argumentas apie tai, kad ieškovui nepateikus pakrovimo, kuris vyko ieškovo sandėlyje, įrašo, jis neįrodė, kad pakrovė į atsakovo automobilį visą krovinį. Bylos nagrinėjimo metu, remiantis ieškovo ir atsakovo darbuotojų susirašinėjimo Skype turiniu, buvo nustatyta, kad atsakovo darbuotojas Modestas patvirtino, jog buvo pakrautas visas krovinys (e.b.l. 154-156, t. 1), o iš byloje apklausto liudytojo vairuotojo J. Š. paaiškinimų taip pat seka, kad pakrovus krovinį ieškovo sandėlyje, tuščios vietos ant paletės nebuvo, jokio krovinio trūkumo nebuvo nustatyta ir pirmojo patikrinimo Baltarusijos muitinėje metu, ir tik antrojoje patikrinimo Rusijos muitinėje metu buvo pastebėta, kad beveik pusė paletės yra tuščia ir buvo nustatytas krovinio trūkumas. Šios byloje nustatytos aplinkybės ir surinkti įrodymai paneigia atsakovo versiją apie tai, kad į automobilį ieškovas galimai pakrovė ne visą krovinį.

20Todėl esant minėtoms aplinkybėms, atsižvelgiant į CMR konvencijos 17 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, teismas turi pagrindą konstatuoti, kad už dalies krovinio praradimą yra atsakingas būtent atsakovas.

213.

22Dėl CMR Konvencijos 23 str. taikymo

23Atsakovas nurodo, kad tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą, nesant objektyvių duomenų sąlygojančių jo tyčios ar didelio neatsargumo kilimą, atsakovui turėtų būti taikoma ribota atsakomybė remiantis CMR Konvencijos 23 str. 7 d. ir pastarojo atsakomybė už krovinio praradimą negalėtų viršyti 8,33 SDR už vieną prarasto krovinio bruto svorio kilogramą, tai yra 578,10 SDR (Muitinės akte nurodytas trūkstamo krovinio svoris 69,4 kg. * 8,33 SDR). Ieškovas, reikalaudamas priteisti iš atsakovo 6921 Eur dydžio nuostolius, remiasi CMR Konvencijos 29 str. 1 d. Minėta norma numato, kad vežėjo atsakomybė negali būti ribota, jeigu žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams.

24Pažymėtina, kad formuojamoje kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra nurodyta, kad vežėjui yra patikimas gabenti svetimas, dažniausiai didelės vertės turtas, kurį jis privalo įteikti gavėjui, todėl jo įsipareigojimai verčia jį būti ypač pareigingą, t.y. labai atsargų ir atidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-334/2011). Atsargumas reiškia tai, kad rūpestingas ir apdairus vežėjas turi numatyti galimas grėsmes ir pavojus žalai atsirasti, t. y. kroviniui prarasti, todėl privalo imtis adekvačių priemonių jam išsaugoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2002).

25Todėl nagrinėjamo ginčo kontekste, teismo vertinimu, būtent atsakovas, siekdamas, kad iš jo reikalaujamų atlyginti nuostolių už krovinio dalies praradimą dydis būtų ribojamas CMR konvencijos 23 str. 3 d. nuostatomis, turi pareigą įrodyti, kad buvo maksimaliai atsargus ir rūpestingas bei ėmęsi visų įmanomų saugumo priemonių apsaugoti jam perduotą gabenti krovinį. Bylos nagrinėjimo eigoje atsakovas nepateikė teismui jokių neginčytinų, įstatymo leistinų įrodymų ir/ar argumentų apie tai kaip buvo prarasta dalis krovinio ir kad dėl krovinio dalies praradimo nėra atsakovo tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakovo teiginys apie tai, kad galimai ieškovas į atsakovo automobilį pakrovė ne visą krovinį, teismo vertinimu yra deklaratyvaus pobūdžio ir jokiais leistinais įrodymais nėra patvirtintas. Priešingai, tokia atsakovo pozicija prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams, kurie, kaip minėta ankščiau, patvirtina, kad atsakovui, remiantis CMR važtaraščiu Nr. 20180601SUMKI ir jį lydinčiais dokumentais buvo perduota ir jis priėmė krovinį - 1 paletę su 14 dėžių bei atsakovo vairuotojo J. Š., dalyvavusio krovinio pakrovime, paaiškinimams. Dar kartą pabrėžtina, kad liudytojas J. Š. teismo posėdžio metu aiškiai nurodė, kad pakrovus krovinį ieškovo sandėlyje tuščios vietos ant paletės nebuvo, jokio krovinio trūkumo nebuvo nustatyta ir pirmojo patikrinimo Baltarusijos muitinėje metu, ir tik antrojoje patikrinimo Rusijos muitinėje metu buvo pastebėta, kad beveik pusė paletės yra tuščia bei buvo nustatytas krovinio trūkumas.

26Taigi, teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas nepateikė į bylą jokių duomenų, kad būtų nustatytos krovinio dingimo aplinkybės, taip pat byloje nėra duomenų, kad dėl šių aplinkybių nustatymo atsakovas būtų kreipęsi į kompetentingas institucijas. Todėl teismui nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas, kaip vežėjas, kuris yra profesionalus savo srities subjektas, ir kurio veiklai taikomi itin aukšti veiklos standartai, padarė viską, ką susiklosčiusioje situacijoje galėtų padaryti sąžiningas ir pareigingas vežėjas tam, kad būtų išvengta krovinio praradimo ir/arba išsiaiškintos jo praradimo aplinkybės bei nustatyti kalti asmenys. Kartu pažymėtina, kad atsakovas, priimdamas gabenti krovinį pagal CMR važtaraštį Nr. 20180601SUMKI, buvo tinkamai informuotas apie krovinio vertę, kuri buvo nurodyta krovinį lydėjusiuose dokumentuose - komercinėse sąskaitose 2017-12-15 Nr. 17.017.615 ir Nr. 17017.616 (CMR važtaraščio 5 grafa) ir kurie buvo pateikti Rusijos Federacijos muitinės pareigūnams, t.y. visi krovinio vertę patvirtinantys dokumentai buvo atsakovo dispozicijoje ir jis buvo informuotas apie gabenamą brangų ir greitai realizuojamą krovinį, kas jau savaime suponavo atsakovo pareigą būti itin atsargiam ir rūpestingam. Be to, apie krovinio vertę, viršijančią CMR konvencijoje numatytas SDR normas, atsakovas buvo informuotas šalių pasirašyto Pervežimo užsakymo Nr. 436025, Instrukcijų 37 punktu, kuriame šalys susitarė, kad “vežėjas yra informuotas, kad užsakovo perduodamu? gabenti kroviniu? verte? viršija SDR normas, numatytas CMR konvencijos 23 straipsnyje, todėl vežėjas kiekvieno užsakymo atveju privalo imtis visu? i?manomu? priemonių? krovinio saugumui užtikrinti (ypač? de?l vagysčių?) ir saugiam pristatymui gavėjui”.

27Kadangi nagrinėjamu atveju atidumo ir rūpestingumo nepaisymas, lėmęs vežamo krovinio dalies praradimą, reiškia didelį vežėjo neatsargumą, prilyginamą tyčiniams veiksmams, remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teimo vertinimu, yra visi pagrindai konstatuoti atsakovo didelį neatsargumą, kuris tarptautinėje teismų praktikoje prilyginamas tyčiai. Dėl nurodyto, atsakovo atsakomybė už krovinio dalies praradimą šiuo konkrečiu atveju negali būti ribojama CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punkte nustatytu maksimaliu dydžiu, ir atsakovas privalo atlyginti ieškovui visus dėl krovinio dalies praradimo patirtus nuostolius 6 921,00 Eur sumoje.

28Pažymėtina, kad ginčo krovinio vežimo procese dalyvavo susitariantys vežėjai - OOO “Haarmann Services International”, OOO “Fenix Logistik”, UAB “Delamode Baltics” ir UAB “Stolvika”. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai (e.b.l. 29, 76, 77, 85, 87, 95-97, 116, 117, t. 1) patvirtina, kad susitariantysis vežėjas OOO “Haarmann Services International” atlygino nuostolius krovinio savininkui OOO “OFIS5”, vėliau susitariantysis vežėjas OOO “Fenix Logistik” atlygino nuostolius OOO “Haarmann Services International”, o ieškovas UAB “Delamode Baltics” atlygino nuostolius susitariančiajam vežėjui OOO “Fenix Logistik”. Todėl ieškovas, atsiskaitęs su susutariančiuoju vežėju OOO „Fenix Logistic“, įgijo reikalavimo teisę į atsakovą ir ieškovo patirtų nuostolių (žalos) suma sudaro būtent 6921 Eur. Todėl remiantis prieš tai aptartais argumentais, teismas turi pagrindą konstatuoti, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6921 Eur nuostolių, atsiradusių dėl prarastos krovinio dalies, yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

29Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (LAT nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

304.

31Dėl palūkanų priteisimo

32CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl tenkinus pagrindinį reikalavimą, yra tenkinamas ir išvestinis reikalavimas ir remiantis CMR konvencijos 27 str., iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos ir jo prašomos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-03-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

335.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35LR CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovas bylos nagrinėjimo eigoje patyrė 2504,92 Eur bylinėjimosi išlaidų (156 Eur žyminio mokesčio, 748,92 Eur procesinių dokumentų vertimo išlaidų ir 1600 Eur advokato atstovavimo išlaidų), kurios yra pagrįstos į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (e.b.l. 9, 127, 194-196, t. 1), atsakovas dėl jų dydžio nepasisakė, todėl 2504,92 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

37Ieškinį patenkinti.

38Priteisti ieškovui UAB „Delamode Baltics“, juridinio asmens kodas 300614485, iš atsakovo UAB “Stolvika”, juridinio asmens kodas 186104887, 6921 Eur (šešis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt vieną eurą) nuostolių atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6921 Eur) nuo 2019 m. kovo 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Priteisti ieškovui UAB „Delamode Baltics“, juridinio asmens kodas 300614485, iš atsakovo UAB “Stolvika”, juridinio asmens kodas 186104887, 2504,92 Eur (du tūkstančius penkis šimtus keturis eurus ir 92 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Jankienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateiktu ieškiniu (e.b.l. 1-8 t. 1) prašo priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas ir trečiasis asmuo pateiktu atsiliepimu (e.b.l. 132-136, t. 1) su... 4. Ieškovas pateiktame dublike (e.b.l. 148-153, t. 1) papildomai nurodė, kad... 5. Atsakovas ir trečiasis asmuo pateiktame triplike (e.b.l. 160-163, t. 1)... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė procesiniuose... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo ir trečiojo asmens atstovas su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. Š. paaiškino, kad jis yra UAB... 9. Ieškinys tenkintinas. ... 10. 1.... 11. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir ginčo esmė ... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2018-05-17 ieškovas ir sutartinis... 13. Atsakovas teigia, kad CMR važtaraštyje nesant nurodyto krovinio kiekio... 14. Civilinis procesas yra grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad... 15. 2. Dėl vežėjo atsakomybės ... 16. Pažymėtina, kad CMR konvencija įtvirtina griežtą vežėjo atsakomybę, jo... 17. Sutinkamai su CMR konvencijos 8 straipsnio 1 dalimi, vežėjas, priimdamas... 18. Kartu pažymėtina, kad atsakovas yra savo srities profesionalas, kuriam... 19. Atsižvelgiant į visus aukščiau nurodytus argumentus ir byloje surinktus... 20. Todėl esant minėtoms aplinkybėms, atsižvelgiant į CMR konvencijos 17 str.... 21. 3.... 22. Dėl CMR Konvencijos 23 str. taikymo ... 23. Atsakovas nurodo, kad tuo atveju, jei būtų konstatuota, kad ieškovas turi... 24. Pažymėtina, kad formuojamoje kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra... 25. Todėl nagrinėjamo ginčo kontekste, teismo vertinimu, būtent atsakovas,... 26. Taigi, teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas konstatuoti, kad... 27. Kadangi nagrinėjamu atveju atidumo ir rūpestingumo nepaisymas, lėmęs... 28. Pažymėtina, kad ginčo krovinio vežimo procese dalyvavo susitariantys... 29. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 30. 4.... 31. Dėl palūkanų priteisimo... 32. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų... 33. 5.... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 35. LR CPK 93 str. 1 d. numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270... 37. Ieškinį patenkinti.... 38. Priteisti ieškovui UAB „Delamode Baltics“, juridinio asmens kodas... 39. Priteisti ieškovui UAB „Delamode Baltics“, juridinio asmens kodas... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...