Byla 1-262-161/2012
Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, ateityje pažada nebenusikalsti

1R. J., a.k. ( - ) gim. ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, 8 klasių išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas (ikiteisminis tyrimas Nr. 88-1-00276-08 nutrauktas 2008-12-24 vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p.), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir

Nustatė

2Kaltinamasis R. J. nesunkiai sutrikdė sveikatą kitam žmogui, o būtent:

32012 m. birželio 7 d., apie 22 val., R. J. M. A. priklausančiuose namuose, adresu ( - )., tyčia vieną kartą kumščiu trenkė į veidą A. A., ištempė jį į kiemą ir kieme du kartus įspyrė į galvą, tokiu būdu padarydamas nukentėjusiajam A. A. kraujosruvas dešinėje žando - pažandinėje srityje, apatinio žandikaulio abipusius lūžimus, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą.

4Kaltinamasis R. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012-06-07 buvo savo močiutės namuose ( - ). Namuose buvo jo teta R., dėdė J., E. ir močiutė. Apie 22 val., būdamas lauke, išgirdo, kad namuose triukšmas. Tądien jis buvo išgėręs nedaug alaus. Girtas nebuvo. Išgirdęs triukšmą pamanė, kad A. A. ir vėl smurtauja prieš jo tetą R., nes ne kartą jis jau yra ją sumušęs. Užėjęs į namus, jis priėjo prie A. A. ir, nieko jam nesakęs, kumščiu vieną kartą trenkė į veidą. Nuo smūgio A. A. atsirėmė ant fotelio. Tada jis paėmė A. A. už rūbų (sprando srityje), išvedė jį iš namų. Stovėdamas ant laiptų pastūmė A. A. ir jį paleido, o A. A. nukrito nuo laiptų ant žemės. Po to priėjęs prie gulinčio ant žemės A. A. du kartus įspyrė jam į galvą. Dėl padaryto nusikaltimo gailisi, ateityje pažada nebenusikalsti.

5Parodymų patikrinimo vietoje metu R. J. 2012-06-29 patvirtino savo parodymus (b.l. 52-57).

6Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis R. J. prisipažino kaltu, jo kaltė yra pilnai įrodyta ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme sutrumpinto įrodymų tyrimo būdu patikrintais įrodymais.

7Nukentėjusysis A. A. parodė, kad 2012-06-07, apie 22 val., jis atėjo pas R. A. į ( - ). Buvo neblaivus. Jam ruošiantis eiti miegoti, į namus užėjo R. J., kuris priėjo prie jo ir nieko nesakęs vieną kartą kumščiu jam trenkė į veidą, po to ištempė iš namų ir, stovint ant laiptų, jį R. pastūmė, dėl ko jis nukrito nuo laiptų ant žemės, o tada jam gulint ant žemės, R. J. į galvą įspyrė du kartus.

8Nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje metu A. A. 2012-06-29 patvirtino savo parodymus (b.l. 7-13).

9L. V. S. A. paliudijo, kad 2012-06-07, apie 2 val. nakties į namus grįžo jo sumuštas sūnus A. A., kurio veidas buvo kruvinas, kakle žaizda. A. jam sakė, kad jį sumušė R. A. namuose R. J. (b.l. 38).

10Liudytojas J. A. paliudijo, kad 2012-06-07 jis buvo savo mamos M. A. namuose ( - ). Namuose taip pat buvo sesuo R. A., jos sūnus E. miegojo kitame kambaryje. Apie 22 val. į namus atėjo girtas R. draugas A. A.. A. kalbėdamasis su R. ją pastūmė. Tuomet jis A. pasakė „tu mano sesers daugiau nestumdysi“. Dėl to A. J. pradėjo priekaištauti, kad jis kišasi ne į savo reikalus, priėjo prie jo ir tuomet į virtuvę įėjo R., kuris virtuvėje priėjo prie A. ir šiam nieko nesakęs vieną kartą kumščiu trenkė į veidą. Nuo smūgio A. atsirėmė į fotelį. Tada R. paėmė A. už sprando (rūbų) ir jį ištempė iš namų į lauką ir grįžo atgal. Jis nematė, kas vyko lauke tarp A. A. ir R. J. (b.l. 40).

11Kaip matyti iš protokolo – pareiškimo A. A. 2012-06-08 pareiškė, kad 2012-06-07, apie 22 val., ( - ) jį sumušė sūnėnas R. J., suduodamas vieną kartą kumščiu į veidą ir tris kartus spirdamas koja į įvairias kūno dalis. Ligoninėje jam nustatė žandikaulio lūžį (b.l. 1).

12Specialisto 2012-09-19 išvadoje Nr. G 320/12(14) nustatyta, kad nukentėjusiajam A. A. padarytos kraujosruvos dešinėje žando - pažandinėje srityje, apatinio žandikaulio abipusis lūžimas. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu, galėjo būti padaryti 2012-06-07. Sužalojimai galėjo būti padaryti vienu trauminiu poveikiu. A. A. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b.l. 23-24).

13Tokiu būdu teisme nustatyta, kad kaltinamasis R. J. nesunkiai sutrikdė sveikatą kitam žmogui, o būtent padarydamas nukentėjusiajam A. A. kraujosruvas dešinėje žando - pažandinėje srityje, apatinio žandikaulio abipusį lūžimą, padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą ir ši jo nusikalstama veika pilnai atitinka ir teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

14Nukentėjusysis A. A. buvo pareiškęs 5000 Lt civilinį ieškinį. Teisme A. A. su kaltinamuoju R. J. sudarė susitaikymo sutartį, pagal kurią jie susitaikė ir nukentėjusysis A. A. sutinka, kad baudžiamoji byla R. J. atžvilgiu būtų nutraukta. Jie susitarė, kad kaltinamasis R. J. per du metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlygins nukentėjusiajam A. A. 5000 Lt neturtinės žalos, o nukentėjusysis A. A. su tuo sutinka.

15Valstybinė ligonių kasa pareiškė 5981,15 Lt dydžio civilinį ieškinį. Jis pagrįstas rašytiniais įrodymais, kaltinamasis R. J. jį pripažįsta, sudarė su Valstybine ligonių kasa žalos atlyginimo sutartį, žala atsirado dėl nusikalstamų R. J. veiksmų, todėl civilinis ieškinys tenkintinas (LR BPK 115 str.).

16Kaltinamojo R. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pilnai prisipažįsta dėl nusikalstamos veikos padarymo ir gailisi, o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

17Kaltinamasis R. J. padarė nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 11 str. 3 d.), jis susitaikė su nukentėjusiuoju A. A., susitarė dėl neturtinės žalos atlyginimo, prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikaltimą, neteistas, todėl yra pagrindo manyti, kad jis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų.

18Atsižvelgiant į tai, kad yra visos įstatymo numatytos sąlygos, sprendžiant klausimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, kaltinamasis R. J. yra atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 38 str. pagrindu, bylą jo atžvilgiu nutraukiant (LR BPK 254 str. 5 d.).

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 297 str., 298 str., 301-307 str., str. teismas,

Nutarė

20R. J. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 138 str. 1 d. kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius ir baudžiamąją bylą nutraukti.

21Nukentėjusiojo A. A. atsisakymą nuo civilinio ieškinio priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti, patvirtinant R. J. ir A. A. susitarimą, kad R. J. per du metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlygins nukentėjusiajam A. A. 5000 Lt neturtinės žalos, kiekvieną mėnesį pervesdamas ne mažiau kaip 100 Lt į A. A. sąskaitą, esančią banke „Swedbank“, kurios numerį A. A. įsipareigoja pateikti R. J. iki 2012-11-07.

22Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti ir priteisti jos naudai iš R. J. 5981,15 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 15 centų).

23Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. R. J., a.k. ( - ) gim. ( - ) , Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 2. Kaltinamasis R. J. nesunkiai sutrikdė sveikatą kitam žmogui, o būtent:... 3. 2012 m. birželio 7 d., apie 22 val., R. J. M. A. priklausančiuose namuose,... 4. Kaltinamasis R. J. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012-06-07 buvo savo... 5. Parodymų patikrinimo vietoje metu R. J. 2012-06-29 patvirtino savo parodymus... 6. Nežiūrint į tai, kad kaltinamasis R. J. prisipažino kaltu, jo kaltė yra... 7. Nukentėjusysis A. A. parodė, kad 2012-06-07, apie 22 val., jis atėjo pas R.... 8. Nukentėjusiojo parodymų patikrinimo vietoje metu A. A. 2012-06-29 patvirtino... 9. L. V. S. A. paliudijo, kad 2012-06-07, apie 2 val. nakties į namus grįžo jo... 10. Liudytojas J. A. paliudijo, kad 2012-06-07 jis buvo savo mamos M. A. namuose (... 11. Kaip matyti iš protokolo – pareiškimo A. A. 2012-06-08 pareiškė, kad... 12. Specialisto 2012-09-19 išvadoje Nr. G 320/12(14) nustatyta, kad... 13. Tokiu būdu teisme nustatyta, kad kaltinamasis R. J. nesunkiai sutrikdė... 14. Nukentėjusysis A. A. buvo pareiškęs 5000 Lt civilinį ieškinį. Teisme A.... 15. Valstybinė ligonių kasa pareiškė 5981,15 Lt dydžio civilinį ieškinį.... 16. Kaltinamojo R. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis pilnai... 17. Kaltinamasis R. J. padarė nesunkų nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 11... 18. Atsižvelgiant į tai, kad yra visos įstatymo numatytos sąlygos, sprendžiant... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 297 str., 298 str.,... 20. R. J. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 138 str. 1 d.... 21. Nukentėjusiojo A. A. atsisakymą nuo civilinio ieškinio priimti ir bylą... 22. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti ir priteisti jos... 23. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...