Byla 2YT-340-999/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Dyburienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. V., V. L., V. L., F. Č., O. K., S. S., A. G., S. R., V. B., S. R., A. P., E. L., R. A., V. K., R. B., S. Ž., E. E. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijai, VĮ Turto bankui, asociacijai „Šilutės garažai“, dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjai G. V., V. L., V. L., F. Č., O. K., S. S., A. G., S. R., V. B., S. R., A. P., E. L., R. A., V. K., R. B., S. Ž., E. E. prašo nustatyti, kad pareiškėjai:

 1. G. V., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-3, Šilutės m.
 2. V. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-23, Šilutės m.
 3. V. L., ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-7, Šilutės m.
 4. Č. F., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400- 3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-20, Šilutės m.
 5. O. K., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-22, Šilutės m.
 6. S. S., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-1, Šilutės m.
 7. A. G., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-21, Šilutės m.
 8. S. R., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-5, Šilutės m.
 9. V. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-18, Šilutės m.
 10. S. R., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-16, Šilutės m.
 11. A. P., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-19, Šilutės m.
 12. E. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-7, Šilutės m.
 13. R. A., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-7, Šilutės m.
 14. V. K., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-13, Šilutės m.
 15. R. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-14, Šilutės m.
 16. S. Ž., a. k. ( - ) nupirktą garažą iš A. V. nuosavybės teise valdo, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-10, Šilutės m.
 17. E. E., a. k. ( - ) nupirktą garažą iš Zonės M. K. nuosavybės teise valdo, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-14, Šilutės m.

4Nurodo, kad Šilutės rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1986 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 150 buvo patvirtintas asmenų norinčių statytis kooperatinius garažus susirinkimo protokolas ir buvo įsteigtas Šilutės miesto individualių garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvas Nr. 15 (toliau – Kooperatyvas). Kooperatyvui 1987 m. kovo 25 d. Šilutės rajono vyr. architektas – inspektorius išdavė statybos leidimą Nr. 37/87. Garažai buvo statomi ūkio būdu, prie statybų dirbo patys pareiškėjai. Garažų statybos buvo užbaigtos 1989 m, pasirašytas statybos užbaigimo aktas, garažai Valstybinės komisijos buvo pripažinti tinkamais naudoti ir priduoti eksploatuoti.

5Pareiškėjai nurodo, kad pasikeitus teisiniam kooperatyvų statusui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-07-26 nutarimu Nr. 650 „Dėl Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo'' kooperatyvai turėjo persiregistruoti kooperatyvų įstatus į bendrijas iki 1995-01-01. Lietuvos Respublikos vyriausybė 2003-11-20 priėmė nutarimą Nr. 1433, kuriuo pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-07-26 nutarimą Nr. 650. Kooperatyvo pirmininkas neperregistravo kooperatyvo įstatų. Nebeegzistuojant juridiniam asmeniui, dėl jo reorganizavimo ar likvidavimo negalimas ir teisių perėmimas. Pareiškėjai šiuo metu yra asociacijos „Šilutės garažai“ nariais. Asociacijos įstatuose numatyta, kad asociacija įgyvendina Šilutės miesto ir rajono garažų savininkų ir asociacijos valdytojų bendrąsias teises ir pareigas. Asociacija 2014 m. kovo 6 d. su prašymu kreipėsi Šilutės r. savivaldybės administraciją dėl buvusio Šilutės miesto garažų statybos kooperatyvo Nr. 15 statybos leidimo kopijos išdavimo. Administracija 2014 m. balandžio 1 d. raštu išdavė patvirtintas kopijas iš statybos leidimų registracijos knygos. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodė, kad norint gauti statybos užbaigimo aktą būtinas statinio projektas. Tačiau šis projektas sudegė gaisro metu. Savivaldybės administracija nurodė, jog savivaldybės archyve statybos projektai saugomi nuo 2002 metų. Asociacija pakartotinai elektroniniu paklausimu 2015-07-01 kreipėsi į inspekciją. Inspekcija savo atsakyme nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. kovo 3 d. nutarimu patvirtintu "Dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d. sąrašo" 2.3 p. reikalinga pateikti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, jeigu statiniai buvo pastatyti miesto gyvenamojoje vietovėje iki 1991 m. liepos 25 dienos. Asociacija 2015-08-19 vėl kreipėsi į administraciją dėl pažymos išdavimo. Administracija atsakyme 2015-09-07 Nr. R3-(4. 1. 12)-6461 nurodė, kad negali patikrinti ar statiniai pastatyti teisėtai. Pareiškėjai nurodo, jog garažus statėsi ūkio būdu ir visus statybai reikalingus leidimus turėjo. Nežino dėl kokių priežasčių Savivaldybės administracija savo atsakyme nurodo, kad negali patikrinti ar garažai pastatyti teisėtai. Šie garažai stovi 30 metų ir jie yra eksploatuojami teisėtai. Registrų centras nurodė, jog minėtų pastatų nuosavybė šiuo metu niekam neįregistruota ir pastatai nėra įkeisti.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas dėl pareiškimo pagrįstumo paliko spręsti teismui, tačiau atsiliepime į pareiškimą, atkreipė dėmesį, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai visapusiškai nepatvirtina, jog pareiškime nurodyti statiniai buvo sukurti laikantis teisės norminių aktų reikalavimų.

7Suinteresuotas asmuo asociacija „Šilutės garažai“ su pareiškėjų keliamais reikalavimais sutinka.

8Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimų į pareiškimą neprieštarauja, kad būtų nustatytas juridinė reikšmę turintis faktas, jog pareiškėjai nuosavybės teise valdo garažus.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos CK 1.138 straipsnio 1 dalies 1, 5, 8 punktų bei Lietuvos Respublikos CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punkto normos numato teismui teisę ginti asmens civilinę teisę, nors ir nepažeistą, tačiau oficialiai nepripažintą, nustatant įstatymo numatytus juridiškai reikšmingus faktus, taip pripažįstant civilines teises ir pakeičiant asmens civilinius teisinius santykius su kitais asmenimis.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Be to, pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Tokiu būdu juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis).

12Pareiškėjai, prašydami pripažinti valdymo nuosavybės teise faktą, siekia įrodyti, kad nuosavybės teises į garažus įgijo vienu iš nuosavybės teisės įgijimo būdų – statybos būdu, tačiau negali gauti ar teismui pristatyti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Taigi pareiškėjai teigia, kad jie buvo įgiję nuosavybės teise suformuotą objektą, tačiau šiuo metu neturi tai patvirtinančių dokumentų.

13Teismų praktikoje pripažįstama, jog pastato valdymo nuosavybės teise faktas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas) nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: 1) pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); 2) nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; 3) nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; 4) nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010). Taigi, bylos dėl juridinę reikšmę turinčio pastato valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo yra skirtos jau tam tikru pagrindu praeityje atsiradusiai pareiškėjo nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą konstatuoti, kai egzistavo dokumentai, patvirtinantys tokią pareiškėjo teisę, tačiau jie (dokumentai) yra prarasti ir kitokia tvarka, išskyrus teisminę, jų neįmanoma gauti arba atkurti.

14Iš pareiškėjų nurodytų faktinių aplinkybių, kitos byloje esančios medžiagos matyti, kad šiuo atveju egzistuoja visos aukščiau nurodytos privalomos prašomų juridinių faktų nustatymui reikalingos sąlygos ir nėra aplinkybių, kurių buvimas neleistų nustatyti šiuos juridinius faktus.

15Šilutės rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1986 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. 150 buvo patvirtintas asmenų norinčių statytis kooperatinius garažus susirinkimo protokolas ir buvo įsteigtas Šilutės miesto individualių garažų statybos ir eksploatavimo kooperatyvas Nr. 15 (b. l. 20-22). Kooperatyvui 72 vnt. garažų statybai 1987 m. kovo 25 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr. 37/87 (b. l. 36, 37). Garažų statybos buvo užbaigtos 1989 m., jie pripažinti tinkamais naudoti ir priduoti eksploatuoti, tačiau Valstybinės komisijos aktas dėl garažų priėmimo naudoti neišliko. Vadovaujantis Lietuvos TSR M. T. 1986-07-15 nutarimu Nr. 249 „Dėl garažų statybos kooperatyvų“ bei šį nutarimą pakeitusio 1990-10-29 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų“, garažo kooperatyvo nariai įgyja nuosavybės teisę į jam paskirtą garažą, kai bus baigti statyti garažai. Pareiškėjai negali neteismine tvarka gauti iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos statybos užbaigimo akto, nes yra būtinas statinio projektas. Tačiau šis projektas per gaisrą sudegė, o savivaldybės archyve tokie projektai saugomi nuo 2002 m. (b. l. 38). Aukščiau nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, kad nuosavybės teisės objektas, t. y. garažai, buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka, t. y. garažai pastatyti teisėtai. Pareiškėjai įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (1964 m. CK penkioliktasis skirsnis ir CK 111 straipsnis), t. y. statybos būdu, buvo įgiję nuosavybės teisę, tačiau nebeegzistuojant kooperatyvui, per gaisrą sudegus statinio projektui, pareiškėjai negali atkurti nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų neteismine tvarka.

16Iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų matyti, kad atlikti statinių: 1) unikalus Nr. 4400-3164-3379, registro Nr. 44/1761276, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Aukštumalės g. 35; 2) unikalus Nr. 4400-3164-3435, registro Nr. 44/1761277, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Aukštumalės g. 39; 3) unikalus Nr. 4400-3164-3584, registro Nr. 44/1761280, esančio Šilutės r. sav., Šilutės m., Aukštumalės g. 43; kadastriniai matavimai (b. l. 50-64). Asociacijos prašymu, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Šilutės seniūno 2015-08-03 įsakymu Nr. V1-267 garažų patalpoms, esančioms Aukštumalės g. Nr. 39, 2015-07-31 įsakymu Nr. V1-263 garažų patalpoms, esančioms Aukštumalės g. Nr. 35 ir 2015-08-04 įsakymu Nr. V1-268 garažų patalpoms, esančioms Aukštumalės g. Nr. 43 buvo suteikti numeriai garažo patalpoms (b. l. 39-47). VĮ Registrų centras 2015-11-23 rašte Nr. (4.12.6.)SŠ-1855 nurodė, jog nekilnojamųjų daiktų adresu Šilutės r. sav., Šilutės m., Aukštumalės g. 35, 39, 43, daiktinių teisių, juridinių faktų bei jų apribojimų, įregistruota nėra.

17Išvardintų sąlygų visuma yra pagrindas nustatyti juridinius faktus, jog: G. V., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-3, Šilutės m., nuo 1989 m.; V. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-23, Šilutės m., nuo 1989 m.; V. L., gim. 1949-10-05, nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-7, Šilutės m., nuo 1989 m.; Č. F., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400- 3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-20, Šilutės m., nuo 1989 m.; O. K., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-22, Šilutės m., nuo 1989 m.; S. S., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-1, Šilutės m., nuo 1989 m.; A. G., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-21, Šilutės m., nuo 1989 m.; S. R., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-5, Šilutės m., nuo 1989 m.; V. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-18, Šilutės m., nuo 1989 m.; S. R., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-16, Šilutės m., nuo 1989 m.; A. P., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-19, Šilutės m., nuo 1989 m.; E. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-7, Šilutės m., nuo 1989 m.; R. A., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-7, Šilutės m., nuo 1989 m.; V. K., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-13, Šilutės m., po žmonos R. K. mirties nuo 2011 m. (b. l. 66, 67); R. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-14, Šilutės m., nuo 1989 m.; S. Ž., a. k. ( - ) 2013 m. nupirktą garažą iš A. V. nuosavybės teise valdo, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-10, Šilutės m. (b. l. 68); E. E., a. k. ( - ) 2014 m. nupirktą garažą iš Zonės M. K. nuosavybės teise valdo, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-14, Šilutės m. (b. l. 69).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, teismas

Nutarė

19pareiškimą tenkinti.

20Tikslu įregistruoti nuosavybės teisę į pastatus nekilnojamojo turto registro įmonėje nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad:

 1. G. V., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-3, Šilutės m.
 2. V. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-23, Šilutės m.
 3. V. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-7, Šilutės m.
 4. Č. F., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400- 3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-20, Šilutės m.
 5. O. K., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-22, Šilutės m.
 6. S. S., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-1, Šilutės m.
 7. A. G., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-21, Šilutės m.
 8. S. R., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-5, Šilutės m.
 9. V. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-18, Šilutės m.
 10. S. R., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-16, Šilutės m.
 11. A. P., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-19, Šilutės m.
 12. E. L., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-7, Šilutės m.
 13. R. A., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3379, adresu Aukštumalės g. 35-7, Šilutės m.
 14. V. K., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-13, Šilutės m.
 15. R. B., a. k. ( - ) nuosavybės teise valdo garažą, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-14, Šilutės m.
 16. S. Ž., a. k. ( - ) nupirktą garažą iš A. V. nuosavybės teise valdo, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3435, adresu Aukštumalės g. 39-10, Šilutės m.
 17. E. E., a. k. ( - ) nupirktą garažą iš Zonės M. K. nuosavybės teise valdo, esantį pastate unikalus Nr. 4400-3164-3584, adresu Aukštumalės g. 43-14, Šilutės m.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

1. Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Daina Dyburienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėjai G. V., V. L., V. L., F. Č., O. K., S. S., A. G., S. R., V. B.,... 4. Nurodo, kad Šilutės rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1986... 5. Pareiškėjai nurodo, kad pasikeitus teisiniam kooperatyvų statusui, Lietuvos... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas dėl pareiškimo... 7. Suinteresuotas asmuo asociacija „Šilutės garažai“ su pareiškėjų... 8. Suinteresuotas asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimų... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos CK 1.138 straipsnio 1 dalies 1, 5, 8 punktų bei Lietuvos... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę... 12. Pareiškėjai, prašydami pripažinti valdymo nuosavybės teise faktą, siekia... 13. Teismų praktikoje pripažįstama, jog pastato valdymo nuosavybės teise faktas... 14. Iš pareiškėjų nurodytų faktinių aplinkybių, kitos byloje esančios... 15. Šilutės rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1986 m. liepos... 16. Iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų matyti, kad atlikti statinių:... 17. Išvardintų sąlygų visuma yra pagrindas nustatyti juridinius faktus,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, teismas... 19. pareiškimą tenkinti.... 20. Tikslu įregistruoti nuosavybės teisę į pastatus nekilnojamojo turto... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...