Byla I-1899-596/2016
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų A. S., R. J., A. Ž., J. Ž., R. D., S. T. ir V. P. skundą atsakovams Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus teritorinei muitinei ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Vilniaus teritorinės muitinės, dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) priteisti iš Lietuvos valstybės dėl neteisėtai sumažintų pareiginės algos koeficientų nepriskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokesčio dalį: A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž. už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01; S. T. už laikotarpį nuo 2012-12-10 iki 2011-07-21; V. P. už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2012-12-14; 2) priteisti iš Lietuvos valstybės 5 procentų dydžio metinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodo, kad yra statutiniai Lietuvos muitinės pareigūnai. Pareiškėjas A. S. laikotarpiu nuo 2008-03-12 iki 2012-10-07 Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) ėjo Tarnybinių tyrimų tarnybos vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 13 kategorijos) pareigas, nuo 2012-10-08 – Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Vilniaus TM) Mobilių grupių skyriaus viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas, nuo 2012-12-12 – muitinės posto viršininko, atliekančio pareigas Medininkų kelio poste, (A lygio, 14 kategorijos) pareigas, nuo 2013-09-25 – muitinės posto viršininko, atliekančio pareigas Medininkų kelio poste, (A lygio, 15 kategorijos) pareigas, nuo 2013-10-22 – Vilniaus TM Mobilių grupių skyriaus viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas, nuo 2013-10-23 – muitinės posto viršininko, atliekančio pareigas Medininkų kelio poste, (A lygio, 15 kategorijos) pareigas. R. J., A. Ž., J. Ž., R. P. ir R. D. ėjo muitinės posto viršininko, atliekančio pareigas Medininkų kelio poste, (A lygio, 12 kategorijos) pareigas. Pažymėjo, kad nuo 2009-05-01 iki skundo teismui padavimo dienos dirba Vilniaus TM, išskyrus pareiškėją A. S., kuris laikotarpiu nuo 2008-03-12 iki 2012-10-07 ėjo pareigas Departamente.

4Nurodo, kad muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus nustato Tarnybos Lietuvos Respublikoje muitinėje statutas (toliau – ir Statutas), bei kiti santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys teisės aktai tiek, kiek muitinės pareigūnų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Statutas. Nurodo, kad pagal Statuto 1 str. 2 d. ir 45 str. muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – ir VTĮ). Lietuvos Respublikos Seimas 2009-04-23 priėmė VTĮ nuostatų pakeitimus, kuriais sumažino 15–20 kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientus. Lietuvos Respublikos Seimui 2009-07-17 pakartotinai priėmus VTĮ pakeitimus nuo 2009-08-01 sumažinti valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai ir priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai. Šis valstybės tarnautojų darbo užmokesčio (pareiginės algos (koeficientų) ir priedų už kvalifikacinę klasę) sumažinimas 2013-07-01 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) nutarimu pripažintas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui, todėl jiems nepagrįstai buvo sumažinta ir dėl to neteisėtai neišmokėta valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dalis. Pažymėjo, kad įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs įstatymų, numatančių neišmokėtos atlyginimų dalies kompensavimo mechanizmo. Nurodo, kad negaudami žymios dalies atlyginimo kasdien patiria nuostolių negautų pajamų pavidalu, valstybė neteisėtai naudojasi priklausančia atlyginimo dalimi, nemokėdama palūkanų už naudojimąsi priklausančiais pinigais, todėl prašo priteisti procesines palūkanas (b. l. 1–6).

5Pateiktuose atsiliepimuose Vilniaus TM ir Departamentas remiasi iš esmės analogiškais argumentais ir nurodo, kad su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad darbo užmokestis pareiškėjams buvo apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis VTĮ nuostatomis, kurios buvo pripažintos prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Paaiškino, kad pareiškėjų reikalavimo teisė bus realizuojama įstatymų leidėjui nustačius patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą. Taip pat Departamentas pareiškėjų reikalavimas prašo taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 27 str. 2 d. nustatytą trejų metų senaties terminą. Nurodo, kad pareiškėjų prašymas priteisti 5 proc. dydžio metinių palūkanų yra nepagrįstas, nes nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.37 ir 6.210 str. įtvirtintas procesinių palūkanų institutas netaikytinas. Vilniaus TM nurodo, kad pareiškėjų reikalavimas priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas taip pat nepagrįstas, kadangi nagrinėjamoje byloje pareiškėjų atstovas yra Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, kuriai pareigą atstovauti savo narius ir ginti jų interesus nustato Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 15 str. (b. l. 12–14, 15–17).

6Skundas atmetamas.

7Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Departamento generalinis direktorius 2008-03-06 įsakymu Nr. 1P-129 „Dėl A. S. perkėlimo“ nuo 2008-03-12 perkėlė pareiškėją A. S. į Departamento Tarnybų tyrimų tarnybos vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 13 kategorijos) pareigas, suteikė III rango muitininko pareiginį laipsnį ir trečią kvalifikacinę kategoriją (b. l. 27).

8Departamento generalinis direktorius 2012-10-05 įsakymu Nr. 1P-899 „Dėl A. S. paskyrimo“ nuo 2012-10-08 skyrė pareiškėją A. S. į Vilniaus TM Mobiliųjų grupių skyriaus viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas, suteikė II rango muitininko pareiginį laipsnį ir trečią kvalifikacinę kategoriją (b. l. 28).

9Departamento generalinis direktorius 2012-12-11 įsakymu Nr. 1P-1213 „Dėl A. S. perkėlimo“ nuo 2012-12-12 perkėlė pareiškėją A. S. į Vilniaus TM posto viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas (b. l. 29).

10Departamento generalinis direktorius 2013-10-22 įsakymu Nr. 1P-1472 „Dėl A. S. perkėlimo“ nuo 201310-23 perkėlė pareiškėją A. S. į Vilniaus TM posto viršininko (A lygio, 15 kategorijos) pareigas, suteikė II rango muitininko pareiginį laipsnį bei antrą kvalifikacinę kategoriją (b. l. 30).

11Vilniaus TM viršininkas 2007-08-21 įsakymu Nr. 1P-473K „Dėl perkėlimo į kitas pareigas“ nuo 2007-08-21 perkėlė pareiškėją R. J. į Vilniaus TM posto viršininko pavaduotojo (A lygio, 13 kategorijos) pareigas, nustatė pareigų atlikimo vietą Medininkų kelio poste, suteikė III rango muitininko pareiginį laipsnį ir panaikino trečią kvalifikacinę kategoriją (b. l. 31).

12Vilniaus TM viršininkas 2007-09-14 įsakymu Nr. 1P-537K „Dėl perkėlimo į kitas pareigas“ nuo 2007-09-17 perkėlė pareiškėją A. Ž. į Vilniaus TM posto viršininko pavaduotojo (A lygio, 10 kategorijos) pareigas ir nustatė pareigų atlikimo vietą Vilniaus Oro uosto poste (b. l. 32).

13Vilniaus TM viršininkas 2009-01-15 įsakymu Nr. 1P-23K „Dėl perkėlimo į aukštesnes kategorijos pareigas“ nuo 2009-01-20 perkėlė pareiškėją A. Ž. į Vilniaus TM posto pamainos viršininko (A lygio, 12 kategorijos) pareigas ir suteikė III rango muitininko pareiginį laipsnį (b. l. 33).

14Vilniaus TM viršininkas 2011-03-22 įsakymu Nr. 1P-181K „Dėl pareigų atlikimo vietos nustatymo“ nuo 2011-03-30 nustatė pareiškėjo A. Ž. pareigų atlikimo vietą Šalčininkų kelio poste (b. l. 32).

15Departamento generalinis direktorius 2013-10-28 įsakymu Nr. 1P-1495 „Dėl laikino perkėlimo“ nuo 2013-11-01 perkėlė pareiškėją A. Ž. į Vilniaus TM posto viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas (b. l. 35).

16Vilniaus TM viršininkas 2004-07-01 įsakymu Nr. 1P-244K „Dėl paskyrimo į pareigas ir pareigų atlikimo vietos nustatymo“ nuo 2004-07-01 skyrė pareiškėją J. Ž. į Vilniaus TM posto pamainos viršininko (A lygio, 12 kategorijos) pareigas ir nustatė pareigų atlikimo vietą Kenos geležinkelio poste. Taip pat nuo 2004-07-01 skyrė pareiškėją R. D. į Vilniaus TM posto pamainos viršininko (A lygio, 12 kategorijos) pareigas ir nustatė pareigų atlikimo vietą Vaidotų geležinkelio poste. Taip pat nuo 2004-07-01 skyrė pareiškėją V. P. į Vilniaus TM posto pamainos viršininko (A lygio, 12 kategorijos) pareigas ir nustatė pareigų atlikimo vietą Medininkų kelio poste (b. l. 36, 37, 40).

17Vilniaus TM viršininkas 2008-05-23 įsakymu Nr. 1P-323K „Dėl perkėlimo į kitas pareigas“ nuo 2008-05-29 perkėlė pareiškėją S. T. į Vilniaus TM posto vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 10 kategorijos) pareigas ir nustatė pareigų atlikimo vietą Vilniaus Oro uosto poste (b. l. 38).

18Departamento generalinis direktorius 2012-12-07 įsakymu Nr. 1P-1193 „Dėl S. T. perkėlimo“ nuo 2012-12-10 perkėlė pareiškėja S. T. į Vilniaus TM posto vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas, suteikė trečią kvalifikacinę kategoriją ir III rango muitininko pareiginį laipsnį (b. l. 39).

19Departamento generalinis direktorius 2012-12-13 įsakymu Nr. 1P-1235 „Dėl V. P. perkėlimo“ nuo 2012-12-14 perkėlė pareiškėją V. P. į Vilniaus TM posto vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 10 kategorijos) pareigas ir suteikė I klasės muitininko pareiginį laipsnį (b. l. 41).

20Vilniaus TM viršininkas 2013-01-22 įsakymu Nr. 3V-10 „Dėl Vilniaus teritorinės muitinės viršininko ir jo pavaduotojų veiklos sričių paskirstymo“ nustatė Vilniaus TM viršininko ir jo pavaduotojų veiklos sričių paskirstymą (b. l. 18–19).

21Departamentas 2013-10-15 raštu Nr. (5.21)3B-11938 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė, kad dėl didelio besikreipiančių pareigūnų skaičiaus negali išduoti pažymų apie neišmokėtą darbo užmokestį dėl sumažinto pareiginės algos koeficiento taikymo nuo 2009-05-01 iki 2013-10-01 bei pateikti paskyrimo į pareigas įsakymų kopijų. Taip pat pažymėjo, jog Departamentas negali išmokėti dėl Konstitucijai prieštaraujančių įstatymų taikymo neišmokėtą darbo užmokesčio dalį laikotarpiu nuo 2009-05-01 iki 2013-10-01, nes nėra įgaliotas tai padaryti ir neturi tam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų (b. l. 8).

22Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25933 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui R. J. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 2 585,47 Lt (b. l. 20). Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25932 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui A. Ž. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 1 707,5 Lt (b. l. 21).Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25934 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui J. Ž. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 1 809,8 Lt (b. l. 22). Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25935 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui R. D. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 1 880,09 Lt (b. l. 23). Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25937 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui V. P. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 1 635,96 Lt (b. l. 24). Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25938 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui A. S. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 1 957,9 Lt (b. l. 25). Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25963 „Apie darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimą dėl „Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo“ 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-363 įsigaliojimo“ nurodyta, kad pareiškėjui S. T. laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. neišmokėta darbo užmokesčio dalis yra 378,61 Lt (b. l. 21).

23Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet pareiškėjams kas mėnesį buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis pagal įstatymus, kurie vėliau buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

24Muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Lietuvos Respublikos Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 45 str.). VTĮ (2009-03-10 įstatymo Nr. XI-186 redakcija) 23 str. nustatyta, kad Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priedai; 3) priemokos; 4) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą. To paties įstatymo 24 str. 1 ir 2 d. įtvirtinta, kad pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą. Koks koeficientas taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms, nustato šis įstatymas (1 priedas). Vadovaujantis VTĮ 25 str. valstybės tarnautojams mokami šie priedai: 1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją; 3) už laipsnį arba tarnybinį rangą; 4) už diplomatinį rangą; 5) pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas. Priedai už laipsnį arba tarnybinį rangą ir kvalifikacinę kategoriją gali būti mokami tik statutiniams valstybės tarnautojams statutuose nustatyta tvarka. Priedas už kvalifikacinę klasę nemokamas statutiniams valstybės tarnautojams, išskyrus valstybės tarnautojus, kurių tarnybą reglamentuoja Diplomatinės tarnybos įstatymas (VTĮ 25 str. 6 d.).

25VTĮ 1 priedo redakcijoje, galiojusioje iki 2009-04-30, buvo įtvirtinti tokie 1–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai: 1 kategorijos – 3,0; 2 kategorijos – 3,2; 3 kategorijos – 3,4; 4 kategorijos – 3,6; 5 kategorijos – 3,8; 6 kategorijos – 4,0; 7 kategorijos – 4,2; 8 kategorijos – 4,4; 9 kategorijos – 4,6; 10 kategorijos – 4,8; 11 kategorijos – 5,2; 12 kategorijos – 5,7; 13 kategorijos – 6,3; 14 kategorijos – 7,0; 15 kategorijos – 7,8; 16 kategorijos – 8,7; 17 kategorijos – 9,7; 18 kategorijos – 10,8; 19 kategorijos – 11,9; 20 kategorijos – 13. Kadangi 2009-05-01 įsigaliojo VTĮ 1 priedo pakeitimai (2009-04-23 įstatymas Nr. XI-227), buvo nustatyti tokie 15–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientai: 15 kategorijos – 7,6; 16 kategorijos – 8,4; 17 kategorijos – 9,1; 18 kategorijos – 9,9; 19 kategorijos – 10,7; 20 kategorijos – 11,4. Nuo 2009-08-01 VTĮ 1 priedas buvo dar kartą pakeistas (2009-07-17 įstatymu Nr. XI-363), nustatant tokius 11–20 pareigybių kategorijų pareiginių algų koeficientus: 11 kategorijos – 5,17; 12 kategorijos – 5,64; 13 kategorijos – 6,2; 14 kategorijos – 6,86; 15 kategorijos – 7,41; 16 kategorijos – 8,1; 17 kategorijos – 8,69; 18 kategorijos – 9,35; 19 kategorijos – 10; 20 kategorijos – 10,54.

26Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo pakeitimais (2010-06-30 įstatyme Nr. XI-944; 2011-11-22 įstatyme Nr. XI-1721; 2012-12-20 įstatyme Nr. XII–114) buvo nustatyta, kad sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai ir pareiginių algų koeficientai galioja iki 2013-12-31, tačiau 2013-09-19 priėmus Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymą Nr. XII-517, kuris įsigaliojo 2013-10-01, buvo nustatyti priedų už kvalifikacinę klasę ir pareiginių algų koeficientų dydžiai, galioję iki 2009-05-01.

27Aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia teismui daryti išvadą, kad nuo 2009-05-01 buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai aukštesnės nei 14 pareigybių kategorijos valstybės tarnautojams; nuo 2009-08-01 pakartotinai buvo sumažinti pareiginės algos koeficientai 11 ir aukštesnių kategorijų valstybės tarnautojams; minėtų pareigybių kategorijoms sumažinti pareiginių algų koeficiento dydžiai galiojo iki 2013-09-30.

28Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas A. S. ginčui aktualiu laikotarpiu ėjo Departamento Tarnybų tyrimų tarnybos vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 13 kategorijos) pareigas (b. l. 27), nuo 2012-10-08 buvo paskirtas į Vilniaus TM Mobiliųjų grupių skyriaus viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas (b. l. 28), nuo 2012-12-12 buvo perkeltas į Vilniaus TM posto viršininko (A lygio, 14 kategorijos) pareigas (b. l. 29). Pareiškėjas R. J. ginčui aktualiu laikotarpiu ėjo Vilniaus TM posto viršininko pavaduotojo (A lygio, 13 kategorijos) pareigas (b. l. 31). Pareiškėjas S. T. ginčui aktualiu laikotarpiu ėjo Vilniaus TM posto vyriausiojo inspektoriaus (A lygio, 12 kategorijos) pareigas (b. l. 39). Pareiškėjai J. Ž., R. D., A. Ž. ir V. P. ginčui aktualiu laikotarpiu ėjo Vilniaus TM posto pamainos viršininko (A lygio, 12 kategorijos) pareigas (b. l. 33, 34, 36, 37, 40, 41). Taigi, pareiškėjams dėl pasikeitusių VTĮ nuostatų buvo mokamas sumažintas darbo užmokestis, sumažinus pareiginės algos koeficientą.

29Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž. prašo priteisti susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-10-01, tačiau atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisinį reglamentavimą ir į tai, kad sumažinti pareiginių algų koeficiento dydžiai galiojo iki 2013-09-30, pareiškėjų A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž. reikalavimai priteisti susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką bus vertinami už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-09-30.

30Departamentas pareiškėjos reikalavimui priteisti susidariusią darbo užmokesčio nepriemoką prašo taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytą ieškinio senaties terminą.

31Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinės teisėjų kolegijos suformuotoje praktikoje konstatuota, jog teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas ir reikalavimo patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytinu 3 metų ieškinio senaties terminu, nustatytu DK 27 str. 2 d. (LVAT 2011-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011). DK 27 str. 5 d. nustatyta, kad ieškinio senačiai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) nuostatos. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senatį pagal CK 1.126 str. 2 d. teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. CK 1.127 str. 1 d. nustato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

32Pareiškėjai A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž., kurių prašoma priteisti darbo užmokesčio nepriemokos suma yra vertinama už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2013-09-30, pareiškėjas S. T., kuris prašo priteisti darbo užmokesčio nepriemokos sumą už laikotarpį nuo 2012-12-10 iki 2011-07-21, pareiškėjas V. P., kuris prašo priteisti darbo užmokesčio nepriemokos sumą už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2012-12-14, į teismą su skundu kreipėsi 2013-11-21. Kadangi pagal DK nuostatas, darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip kas mėnesį, pareiškėjai ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio atlyginimo mokėjimo dieną galėjo suprasti, ar darbo užmokestis už praėjusį mėnesį jiems išmokėtas teisingai. Pažymėtina, kad pareiškėjai ieškinio senaties termino atnaujinti teismo neprašė, teismas ex officio taip pat nenustatė senaties termino atnaujinimo pagrindų, todėl atsižvelgiant į Departamento prašymą taikyti ieškinio senatį ir DK 27 str. 2 d. nuostatą, kad bendras ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, taip pat CK I knygos VII skyriaus nuostatas dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo, konstatuotina, kad pareiškėjai A. S., R. J., R. D., A. Ž., J. Ž. ir V. P. skundą teismui pateikė praleidę ieškinio senaties terminą reikalavimams, kildinamiems iš laikotarpio nuo 2010-01-01 iki 2010-11-20. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų A. S., R. J., R. D., A. Ž., J. Ž. ir V. P. reikalavimai šiose dalyse (už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-11-20) atmetami. Pareiškėjas S. T. kreipėsi į teismą nepraleidęs DK 27 str. 2 d. nustatyto bendro trejų metų ieškinio senaties termino, todėl teismas pareiškėjo reikalavimams senaties termino netaiko.

33Nagrinėjamu laikotarpiu (A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž. atžvilgiu – nuo 2010-11-21 iki 2013-09-30, V. P. atžvilgiu – nuo 2010-11-21 iki 2012-12-14, S. T. atžvilgiu – nuo 2012-12-10 iki 2011-07-21) pareiškėjams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies susidarymo pagrindu buvęs teisinis reguliavimas įvertintas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – ir Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas), kuriame Konstitucinis Teismas pripažino, kad: 1) VTĮ 1 priedas (2009-04-23 redakcija, įsigaliojusi 2009-05-01, Žin., 2009, Nr. 49-1937), kuriame buvo nustatyti sumažinti 15–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu buvo neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo 3 str. 2 d. (2009-04-23 redakcija, Žin., 2009, Nr. 49-1937; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4297; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7038; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7993) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 3) VTĮ 1 priedas (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918), kuriame nustatyti sumažinti 11–20 pareigybių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti valstybės tarnautojų atlyginimai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 4) Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 3 d. (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 5) VTĮ 25 str. 3 d. (2009-07-17 redakcija, įsigaliojusi 2009-08-01, Žin., 2009, Nr. 91-3918) tiek, kiek joje nustatyti sumažinti priedų už kvalifikacinę klasę dydžiai, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str.1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui; 6) Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo 4 str. 2 d. (2009-07-17 redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010-06-30 redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4298; 2011-11-22 redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7036; 2012-12-20 redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7992) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, konstituciniam teisinės valstybės principui.

34Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2013-10-01. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimu pripažinus įstatymų nuostatas, kuriomis buvo nustatytas neproporcingas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, atlyginimų mažinimo mastas, prieštaraujančiomis inter alia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. kyla reikalavimas įstatymų leidėjui nustatyti asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą, t. y. tvarką, kuria valstybė per protingą laikotarpį (inter alia atsižvelgiant į valstybės ekonominę, finansinę padėtį, įvertinant galimybes sukaupti (gauti) lėšas, būtinas tokiam kompensavimui) teisingai – tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi, – juos kompensuos.

35Kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo vykdymas, Konstitucinis Teismas 2014-04-16 priėmė sprendimą „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo kai kurių nuostatų išaiškinimo“, kuriame pabrėžė, kad: 1) įstatymų leidėjas, laikydamasis konstitucinio atsakingo valdymo principo, gali atidėti dėl neproporcingo atlyginimų mažinimo patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo nustatymą ir (ar) jo įgyvendinimą protingam laikotarpiui, kuris nustatytinas įvertinus valstybėje susiklosčiusią ekonominę, finansinę padėtį, atsižvelgus į ypatingos situacijos padarinius ir valstybės išgales, įskaitant ir įvairius valstybės prisiimtus įsipareigojimus, inter alia susijusius su finansine drausme, taigi ir su valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų subalansavimo imperatyvu; 2) praradimus dėl neproporcingo atlyginimų sumažinimo patyrusių asmenų teisė į tokių praradimų kompensavimą turėtų būti įgyvendinama pagal įstatymų leidėjo nustatytą mechanizmą, kuris užtikrintų teisingą kompensavimą per protingą laikotarpį; įstatymų leidėjui nepagrįstai delsiant nustatyti patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą arba jį nustačius neteisingą (kompensacijų mokėjimo terminų ir (ar) jų dydžių požiūriu), asmenys, patyrę šiuos praradimus, savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

36Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo išaiškinimą, priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 30 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 20 straipsnio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo Įstatymą (toliau – ir Įgyvendinimo įstatymas), kuriuo numatyta nustatyti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą asmenims, kuriems už darbą buvo apmokama iš valstybės ar savivaldybės lėšų. Minėtą patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą pateikti iš pradžių buvo numatyta iki 2014-05-01, tačiau vėliau šis terminas buvo pratęstas iki 2015-05-01.

37Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, bei atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2015-06-30 priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą Nr. XII-1927 (toliau – ir Grąžinimo įstatymas), įsigaliojusį (su tam tikra išimtimi) 2015-09-01, kuriame nustatytas asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, praradimų, patirtų dėl per ekonomikos krizę neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), kompensavimo mechanizmas.

38Taigi Lietuvos Respublikos Seimas yra įvykdęs Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime nurodytą pareigą nustatyti teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų pašalinamos neigiamos teisinės pasekmės, kilusios taikant teisės aktą (jo dalį), kurį Konstitucinis Teismas savo sprendimu pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Pažymėtina, kad teisingas kompensavimas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarime yra siejamas su kompensavimu tiek, kiek patirtieji praradimai buvo neproporcingi. Atsižvelgęs į tai, įstatymų leidėjas Grąžinimo įstatyme nustatė, koks tolygus darbo užmokesčio (atlyginimo) mažinimas 2009–2013 m. buvo būtinas, ir šio įstatymo 2 straipsnyje aiškiai reglamentavo dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) mokėjimo patirtų praradimų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką.

39Apibendrinant sprendime išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog patirtų praradimų teisingas kompensavimas gali būti tinkamai užtikrintas tik remiantis įstatymų leidėjo nustatytais patirtų praradimų kompensavimo dydžiais, terminais ir kitais esminiais elementais, kurie, kaip minėta, yra nustatyti Grąžinimo įstatyme. Praradimų kompensavimas, nesilaikant Grąžinimo įstatyme nustatytų dydžių ir terminų, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2014-04-16 sprendime pateiktą išaiškinimą, nebūtų konstituciškai teisingas, pažeistų konstitucinį socialinės darnos imperatyvą, todėl Grąžinimo įstatyme esant nustatytam pareiškėjų patirtų praradimų kompensavimo mechanizmui, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų reikalavimų priteisti neišmokėtas darbo užmokesčio dalis teismo sprendimu, nes sumažintą darbo užmokestį (atlyginimą) mokėjusiai institucijai Grąžinimo įstatyme yra nustatyta pareiga jame įtvirtintomis sąlygomis kompensuoti pareiškėjų patirtus praradimus. Pažymėtina, kad tokia pozicija atitinka naujausią LVAT praktiką (LVAT 2016-02-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-669/2016; LVAT 2016-02-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016).

40Pareiškėjų reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra išvestinis reikalavimas, kylantis iš pagrindinio reikalavimo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį. Teismui atmetus pagrindinį reikalavimą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, netenkintinas ir išvestinis reikalavimas dėl palūkanų priteisimo.

41Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjai skundo reikalavimą kėlė Lietuvos valstybės atžvilgiu.

42LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-668-602/2016 atkreipė dėmesį į tai, kad LVAT, nagrinėdamas bylas dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies priteisimo valstybės tarnautojams (pareigūnams) po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis teisės aktų nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlyginimas, savo nuoseklioje praktikoje atsakovu pripažino instituciją, kurioje valstybės tarnautojas (pareigūnas) ėjo pareigas (tarnavo), o ne Lietuvos valstybę (LVAT 2005-12-21 nutartis administracinėje byloje Nr. A1-638/2005; LVAT 2006-05-04 nutartis administracinėje byloje Nr. A15-406/2006; LVAT 2010-06-07 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010; LVAT 2011-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011; LVAT 2013-07-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1940/2013; LVAT 2013-07-22 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1942/2013; LVAT 2013-12-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1922/2013; LVAT 2013-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1984/2013; LVAT 2014-01-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1788/2013).

43Nagrinėjamu atveju tinkamas atsakovas pareiškėjų reikalavimams priteisti neišmokėtas darbo užmokesčio dalis yra Departamentas ir Vilniaus TM, tačiau atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad pareiškėjų reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį atmetamas kaip nepagrįstas, nagrinėjamos bylos teisingam išsprendimui minėtos aplinkybės dėl netinkamo atsakovo neturi reikšmės.

44Pareiškėjai taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau atmetus pareiškėjų reikalavimus kaip nepagrįstus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., pareiškėjų prašymas netenkinamas.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

46Pareiškėjų A. S., R. J., A. Ž., J. Ž., R. D., S. T. ir V. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

47Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė... 2. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) priteisti iš... 3. Nurodo, kad yra statutiniai Lietuvos muitinės pareigūnai. Pareiškėjas A. S.... 4. Nurodo, kad muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos... 5. Pateiktuose atsiliepimuose Vilniaus TM ir Departamentas remiasi iš esmės... 6. Skundas atmetamas.... 7. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Departamento... 8. Departamento generalinis direktorius 2012-10-05 įsakymu Nr. 1P-899 „Dėl A.... 9. Departamento generalinis direktorius 2012-12-11 įsakymu Nr. 1P-1213 „Dėl A.... 10. Departamento generalinis direktorius 2013-10-22 įsakymu Nr. 1P-1472 „Dėl A.... 11. Vilniaus TM viršininkas 2007-08-21 įsakymu Nr. 1P-473K „Dėl perkėlimo į... 12. Vilniaus TM viršininkas 2007-09-14 įsakymu Nr. 1P-537K „Dėl perkėlimo į... 13. Vilniaus TM viršininkas 2009-01-15 įsakymu Nr. 1P-23K „Dėl perkėlimo į... 14. Vilniaus TM viršininkas 2011-03-22 įsakymu Nr. 1P-181K „Dėl pareigų... 15. Departamento generalinis direktorius 2013-10-28 įsakymu Nr. 1P-1495 „Dėl... 16. Vilniaus TM viršininkas 2004-07-01 įsakymu Nr. 1P-244K „Dėl paskyrimo į... 17. Vilniaus TM viršininkas 2008-05-23 įsakymu Nr. 1P-323K „Dėl perkėlimo į... 18. Departamento generalinis direktorius 2012-12-07 įsakymu Nr. 1P-1193 „Dėl S.... 19. Departamento generalinis direktorius 2012-12-13 įsakymu Nr. 1P-1235 „Dėl V.... 20. Vilniaus TM viršininkas 2013-01-22 įsakymu Nr. 3V-10 „Dėl Vilniaus... 21. Departamentas 2013-10-15 raštu Nr. (5.21)3B-11938 „Dėl informacijos... 22. Vilniaus TM 2013-12-12 pažymoje Nr. 25933 „Apie darbo užmokesčio ir su juo... 23. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl trunkamojo pažeidimo, kuomet... 24. Muitinės pareigūnų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos... 25. VTĮ 1 priedo redakcijoje, galiojusioje iki 2009-04-30, buvo įtvirtinti tokie... 26. Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 priedo... 27. Aukščiau išdėstyto teisinio reglamentavimo analizė leidžia teismui daryti... 28. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas A. S. ginčui aktualiu... 29. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir... 30. Departamentas pareiškėjos reikalavimui priteisti susidariusią darbo... 31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) išplėstinės... 32. Pareiškėjai A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž., kurių prašoma priteisti... 33. Nagrinėjamu laikotarpiu (A. S., R. J., R. D., A. Ž. ir J. Ž. atžvilgiu –... 34. Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas... 35. Kad būtų užtikrintas deramas Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimo... 36. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgęs į Konstitucinio... 37. Konstitucinis Teismas 2015-11-19 nutarime konstatavo, jog Įgyvendinimo... 38. Taigi Lietuvos Respublikos Seimas yra įvykdęs Konstitucinio Teismo 2013-07-01... 39. Apibendrinant sprendime išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog... 40. Pareiškėjų reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už... 41. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjai skundo reikalavimą kėlė... 42. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.... 43. Nagrinėjamu atveju tinkamas atsakovas pareiškėjų reikalavimams priteisti... 44. Pareiškėjai taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 46. Pareiškėjų A. S., R. J., A. Ž., J. Ž., R. D., S. T. ir V. P. skundą... 47. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...