Byla e2A-768-553/2020
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės VšĮ „CPO LT“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir ją atmesti bei 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

82.

9Nurodė, kad ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovės VšĮ „CPO LT“, veikiančios pagal atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą, vykdytame projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimą (toliau – Pirkimas). Atsakovė 2019 m. liepos 26 d. sprendimu ieškovės pasiūlymą atmetė, 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu atmetė ir pretenziją, o 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir pirkimo laimėtoja pripažinta UAB „Blue Bridge“. Atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymo lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas - 1 kompl.“, 6 eilutėje tiekėjas nurodė, kad „<...> Kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais <...>“, o Našumo ataskaitoje nurodyta, kad našumo matavimai atlikti su 95 diskais „<...> Number of Drives: 95 <...>, todėl pasiūlyta sprendimo konfigūracija neatitinka našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos ir perkančioji organizacija negali vadovautis našumo ataskaitos rezultatais, kurie pasiekti esant skirtingai konfigūracijai. Ieškovės pateikta našumo ataskaita su 95 vnt. SSD tipo diskais visiškai atitinka našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos reikalavimus bei pirkimo sąlygose keliamų našumo ir naudingos talpos reikalavimus. Atsakovė nevertino, ar kartu su pretenzija pateiktos papildomos našumo ataskaitos keičia pasiūlymą ar jį paaiškina, todėl nepagrįstai sprendė, kad papildomai pateikti dokumentai ieškovės pasiūlymą iš neatitinkančio pirkimo dokumentų reikalavimų daro jį atitinkančiu bei keičia pirkimo objektą. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pasiūlymo lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“, 5 eilutėje nurodė, kad „Saugyklos naudinga talpa – 514 TiB <...>, naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, junginio dydis:10+2 <...>“, o Našumo ataskaitoje nurodoma kitokia talpa „Pool Capacity: 540.269 TB <...>“ ir nenurodomas RAID 6 junginio dydis (konfigūracija), su kuriuo buvo pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa bei atlikti našumo matavimai, todėl pasiūlyta sprendimo konfigūracija neatitiko našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad pateiktoje ataskaitoje nurodyta naudinga saugyklos talpa nesutampa su pasiūlyme nurodytu naudingos talpos dydžiu dėl techninės klaidos formuojant ataskaitą, bei pateikė patikslintą ataskaitą, kuri nekeičia pasiūlymo esmės, siūlomos įrangos komponentų sąrašo (konfigūracijos) ir siūlomos įrangos charakteristikų, tačiau patvirtina atitikimą tiek našumo, tiek ir naudingos talpos reikalavimams. Taip pat nepagrįstai atsakovė sprendė dėl ieškovės pasiūlyme nurodytų duomenų lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.“, 6 eilutėje ir 5 eilutėje. Atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymo lentelės „Near line“ tipo lokali duomenų saugykla – 1 vnt.“, 6 eilutėje nurodoma siūloma charakteristika „<...> 9 000 IOPS atsako laikui neviršijant 5 ms ir duomenų perdavimo sparta – 1800 MiB/s.“, tačiau našumo ataskaitoje duomenų perdavimo spartos našumo duomenys iš viso nepateikti, kaip tai reikalaujama Techninės specifikacijos 3 lentelės „Near line“ tipo lokali duomenų saugykla – 1 vnt.“, 6 eilutėje „Maksimalus siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas ne mažiau kaip 9 000 IOPS atsako laikui neviršijant 5 ms ir duomenų perdavimo sparta ne mažiau, kaip 1800 MiB/s. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepateikė visų dokumentų kaip tai nurodoma techninės specifikacijos reikalavimuose “Near line“ tipo lokali duomenų saugykla“ Lentelės 5 eilutėje „Talpa ir diskų tipas”: <...> „Turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (pasiūlyme pateikti tai patvirtinančius dokumentus) <...>. Tačiau ieškovės teigimu, atsakovė šioje dalyje netinkamai vertino pasiūlymą. Atsakovė reikalavo pateikti našumo ataskaitą, jos formos reikalavimų nenustatyta, ieškovė ją ir pateikė, kur visi pradiniai duomenys, reikalingi suskaičiuoti duomenų perdavimo spartą ir patvirtinti siūlomos saugyklos atitikimą šiam reikalavimui buvo pateikti, Ieškovė pretenzijoje pateikė, kaip apskaičiuoti duomenų perdavimo spartą, o pateikta skaičiavimo metodika nekeičia pasiūlymo esmės bei įrangos komponentų sąrašo, charakteristikų. Atsakovė netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymo turinį, nepasinaudojo galimybe kreiptis į tiekėją patikslinti, papildyti, paaiškinti pasiūlymą, jeigu perkančiajai organizacijai kilo neaiškumų dėl pasiūlymo turinio. Atsakovė nevertino kartu su pretenzija pateiktų priedų, kurie iš esmės patvirtina ieškovės pasiūlymo atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams, nebendradarbiavo su tiekėju, o formaliais pagrindais atmesdama pasiūlymą, neįgyvendino viešųjų pirkimų tikslo.

103.

11Atsakovai su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės pasiūlymas siaurąją prasme neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, nes jame nepateikti aiškūs ir konkretūs pirkimo sąlygose reikalauti pateikti duomenys, patvirtinantys, kad ieškovės siūlomos prekės atitinka konkrečius joms keliamus techninius parametrus. Šie trūkumai negalėjo būti ištaisyti paprastu paaiškinimu, neteikiant visiškai naujų duomenų ir nepakeičiant pateikto pasiūlymo esmės. Ieškinyje nurodyti ir su pretenzija pateikti pasiūlymo paaiškinimai neatitinka leidžiamiems pasiūlymų paaiškinimams keliamų reikalavimų ir keičia pasiūlymo esmę. Ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ – 1 lentelės 5 ir 6 punktų bei 2 lentelės 5 ir 6 punktų reikalavimų: 1) pasiūlymo formoje ieškovė nurodė, kad siūlo saugyklas su 514 TiB naudinga talpa, naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, jungtinio dydis: 10+2, kaip ir reikalaujam Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 eilutėje, tačiau kartu su pasiūlymo pateiktoje įrangos gamintojo atstovo Lietuvoje patvirtintoje našumo konfigūratoriaus ataskaitoje nurodoma kitokia saugyklos tarpa („Pool Capacity: 540.269 TB“) ir visiškai nenurodyta, su kokiu RAID-6 diskų junginio dydžio buvo pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa, todėl iš šių dokumentų buvo neįmanoma įsitikinti, net ir vertinant turininguoju būdu, kokios tiksliai talpos virtualizuotas saugyklas siūlo ieškovė, bei ar šios talpyklos sudarytos iš RAID-6 diskų jungtinių, kurių dydis neviršija reikalaujamų 10+2 junginio dydžio. Tapati situacija susiklostė su Techninės specifikacijos 2 lentelės 5 eilute, nes pasiūlyme ieškovė deklaravo, kad jos siūloma įranga atitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 6 eilutės reikalavimą, nurodė, kad kiekviena saugykla komplektuojama su 96 diskais, tačiau pateiktoje našumo konfigūratoriaus ataskaitoje buvo nurodyta, kad ji parengta, naudojant 95 diskus, t. y. ieškovė nepateikė Techninėje specifikacijoje reikalaujamos našumo ataskaitos ar nuorodos į gamintojo dokumentaciją / puslapį, kurie patvirtintų, kad siūlomas 96 diskų sprendinys atitinka našumo reikalavimą. Šį trūkumą ieškovė bandė taisyti kartu su pretenzija pateiktomis dviejų skirtingų konfigūracijų junginiams skirtomis našumo ataskaitomis, tačiau draudžiama taisyti pasiūlymo siaurąja prasme trūkumus, pateikiant naujus, pasiūlyme nebuvusius, jo duomenis. Analogiška situacija susidarė ir su Techninės specifikacijos 2 lentelės 6 eilute – ieškovės su pasiūlymu pateiktoje našumo konfigūratoriaus ataskaitoje buvo nepateikti duomenų spartos našumo duomenys, ieškovė kartu su pasiūlymu nepateikė reikalaujamų duomenų apie siūlomų įrenginių techninius parametrus.

124.

13Trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovės pasiūlymo trūkumai buvo esminiai ir negalėjo būti ištaisyti paprastu paaiškinimu, nekeičiant pasiūlymo esmės, todėl atsakovė neturėjo ne tik pareigos, bet ir teisės kreiptis į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo, o ieškovės papildomai pateikti dokumentai keičia pasiūlymo esmę. Be to, ieškovės pasiūlymas neatitiko techninės specifikacijos III.2.8 papunkčio reikalavimų, nes pasiūlyme ir kartu su juo pateiktose našumo ataskaitose ieškovė nurodė skirtingą siūlomos įrangos konfigūraciją / komplektaciją, nes pasiūlyme nurodyta, kad kiekviena ieškovo siūlomos virtualizuotos duomenų saugyklos / lokalios duomenų saugyklos galinė duomenų saugykla bus komplektuojama su 96 diskais; o kartu su pasiūlymu pateiktose našumo ataskaitose – su 95 diskais. Ieškovės siūloma įranga, t. y. virtualizuotos duomenų saugyklos / lokalios duomenų saugyklos, naudoja RAID-6 14+2 junginio dydį, kuris neatitinka Techninės specifikacijos 1 lentelės 5 punkto bei 2 lentelės 5 punkto reikalavimų. Ieškovė net su papildomais dokumentais nepateikė gamintojo patvirtinimo / rašto, pagrindžiančio, kad jos siūlomos įrangos („Near line“ tipo lokalios duomenų saugyklos) duomenų perdavimo sparta yra ne mažiau kaip 1800 MB/s. Ieškovė savo pretenzija bei ieškiniu pateikia naujus, papildomus dokumentus bei paaiškinimus dėl ieškovo siūlomo sprendinio konfigūracijos, dėl naudojamo diskų junginio tipo, dėl naudojamo įrankio našumui įvertinti. Tokie ieškovės pateikti papildomi dokumentai keičia pasiūlymo esmę, todėl atsakovė pagrįstai atsisakė juos vertinti.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovei VšĮ CPO LT 5 600 Eur ir trečiajam asmeniui UAB „Blue Bridge“ 3 535,79 Eur bylinėjimosi išlaidų.

186.

19Teismas nenagrinėjo aplinkybių, susijusių su bylos nutraukimu, ieškinio reikalavimų netinkamu suformulavimu, ieškovės teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi nebuvimu, teisinių pasekmių teismo sprendimu nesukėlimu, privalomos ginčo sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymu, nes jos yra įvertintos Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi.

207.

21Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ IV dalies „Specialieji reikalavimai siūlomai įrangai ir paslaugoms“ 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“ 6 eilutėje „Virtualizacijos telkinio našumas“ bei 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.“ 6 eilutėje „Saugyklos našumas“ buvo nustatyti identiški reikalavimai – maksimalus siūlomo virtualizacijos telkinio ir siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas turi būti ne mažiau, kaip 300 K IOPS (bloko dydis 8K, 60/40 random read/write), atsako laikui neviršijant 1 ms, esant ne mažesniam saugyklos naudingos talpos užpildymui nei 70 proc. bei ne didesne kaip 20 proc. skaitymo iš spartinančiosios atminties apimtimi (Cache hit ratio); pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija (esant nurodytoms sąlygoms) arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta gamintojo. Taigi tam, kad tiekėjo pasiūlymas būtų tinkamas ir priimtinas, atsakovei turėjo būti ne tik pasiūlytos aukščiau nurodytus reikalavimus dėl našumo atitinkančios saugyklos, bet ir pateikti konkretūs perkančiosios organizacijos išvardinti tokį siūlomą našumą patvirtinantys ir leidžiantys patikrinti / įsitikinti dokumentai – arba pateikta nuoroda į siūlomos įrangos gamintojo dokumentaciją ar puslapį, kuriame būtų skelbiama informacija apie siūlomo sprendimo konfigūracijos našumą, arba pateikta gamintojo patvirtinta našumo konfigūratoriaus ataskaita, kurie savo ruožtu leistų perkančiajai organizacijai įsitikinti siūlomų sprendimų atitikimu nustatytiems Techninės specifikacijos reikalavimams. Ieškovė pasiūlymu pasiūlė šiose pozicijose atitinkamą DELL gamintojo įrangą, nurodydama, kad jos siūlomų sprendinių maksimalus našumas atitinka nustatytus reikalavimus: 300K IOPS (bloko dydis 8K, 60/40 random read/write), atsako laikui neviršijant 1 ms, esant saugyklos naudingos talpos užpildymui 70 proc. bei 20 proc. skaitymo iš spartinančiosios atminties apimtimi (Cache hit ratio). Be to, ieškovė prieš tai pasiūlyme buvo nurodžiusi (lentelės 5 eilutėje), kad kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais. Šiam siūlymui pagrįsti ieškovė pateikė įrangos gamintojo pasirašytus priedus su išrašu iš našumo konfigūratoriaus, tačiau iš jų matyti, kad juose našumo matavimai buvo atlikti su 95 diskais, o tai reiškia, kad pasiūlymo duomenys neatitiko pateiktų juos turinčių pagrįsti dokumentų duomenų, našumą patvirtinantys dokumentai parengti kitokiems sprendiniams nei pasiūlė ieškovė. Tokiu būdu teismas sprendė, kad tokie dokumentai negalėjo būti laikomi pagrindžiančiais pasiūlymą.

228.

23Teismas nurodė, kad 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“ 5 eilutėje „Duomenų saugyklų virtualizacijos telkinio talpa“ bei 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.“ 5 eilutėje „Duomenų saugyklos talpa ir jos realizacija“ buvo nustatyti identiški reikalavimai – be kita ko, talpa – ne mažiau kaip 512 TiB nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir/arba išdubliavimo; naudinga talpa turi būti realizuota naudojant „flash“ tipo diskų/modulių junginius; galimi diskų / modulių junginių variantai: 1. Fiksuotų junginių: <...> b) RAID – 6 – kai naudojami didesni nei 8 TB diskai / moduliai be junginio dydis neviršija 10+2 <...>; nurodyta, kad turi būti pateiktas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis (pasiūlyme pateikti tai patvirtinančius dokumentus), bet ne mažiau kaip 1 atsarginis diskas / modulis ar juos atitinkančios rezervinės erdvės ekvivalentas kiekvieniems įdiegtiems 24-iems diskams / moduliams (pvz., jei saugykla komplektuojama su 48 diskais / moduliais, turi būti pateikti 2 atsarginiai diskai / moduliai ir t.t.).; „karštų“ atsarginių diskų / modulių talpa arba rezervinė erdvė nesumuojama į naudingą talpą. Ieškovė pasiūlė šiose pozicijose atitinkamą DELL gamintojo įrangą, nurodydama, kad naudinga talpa – 514 TiB, nevertinant talpos optimizavimo funkcionalumo (duomenų suspaudimo ir/arba išdubliavimo; <...> naudojamas diskų junginio tipas: virtualus/paskirstytas (naudojama rezervinė erdvė sugedusių diskų duomenims atstatyti), naudojamas RAID-6 lygis diskams į junginius apjungti, junginio dydis: 10+2; pateiktas didesnis nei gamintojo rekomenduojamas „karštos“ rezervinės erdvės kiekis: vienas atitinkančios rezervinės erdvės ekvivalentas kiekvieniems įdiegtiems 24-iems diskams; kiekviena galinė duomenų saugykla komplektuojama su 96 diskais, pateikta 4 diskų talpą atitinkanti rezervinė erdvė, kurios talpa / erdvė neįskaičiuojama / nesumuojama į naudingą talpą. Ieškovė nurodė, kad siūlomų diskų skaičius patvirtinamas prieduose – dokumentuose, iš kurių matyti, jog juose nurodoma kitokia talpa nei pačiame pasiūlyme – Pool Capacity: 540.269 TB, nėra pateikiama jokių duomenų apie siūlomo RAID-6 junginio dydį, nenurodoma, su kokiu RAID-6 diskų junginio dydžiu pasiekta našumo ataskaitoje nurodyta talpa, taip pat nepateiktas techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo rekomenduojamas „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekis. Be to, nors ieškovė pasiūlyme nurodė, jog siūlo 24+1 diskų sprendinį (24 diskai + 1 atsarginis diskas / modulis), taip pat 10+1 junginio dydį, tačiau iš pridėto prie pasiūlymo dokumento matyti, kad siūlomas 31+1 sprendinys (31 diskas + 1 atsarginis diskas / modulis), o talpa, apjungiant 95 diskus, gali būti gaunama tik tokiu atveju, jei diskų junginio dydis yra RAID-6 14+2.

249.

25Teismas nurodė, kad 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1 vnt.“ 6 eilutėje „Saugyklos našumas“ buvo nustatytas reikalavimas – be kita ko, kad maksimalus siūlomos konfigūracijos saugyklos našumas (random bloko dydis 8K, sequential bloko dydis 256K, 80 proc. sequential I/O, 37/70 read/write) būtų ne mažiau kaip 9000 IOPS atsako laikui neviršijant 5 ms ir duomenų perdavimo sparta ne mažiau kaip 1800 MB/s.; pasiūlyme turi būti pateikta nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiama našumo informacija arba našumo konfigūratoriaus ataskaita, patvirtinta siūlomos įrangos gamintojo. Ieškovė pateikė įrangos gamintojo pasirašytą priedą su išrašu iš našumo konfigūratoriaus – dokumentą, iš kurio matyti, kad jame nėra pateikta jokių duomenų apie siūlomo sprendinio duomenų perdavimo spartą, o tai reiškia, kad pridėtas dokumentas negalėjo būti laikomas pagrindžiančiu pasiūlymą. Taip pat ieškovė nepateikė ir 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1 vnt.“ 5 eilutėje reikalaujamo gamintojo rekomenduojamo „karštų“ atsarginių diskų / modulių / rezervinės erdvės kiekį patvirtinančių dokumentų.

2610.

27Atsižvelgiant į šiuos objektyvių ieškovės pasiūlyme pateiktų duomenų bei juos turėjusių pagrįsti gamintojo patvirtintų dokumentų neatitikimus, atsakovė pagrįstai kreipėsi į atitinkamos srities specialistą – ekspertą AB „Telia“, kad būtų įvertinta, ar ieškovės pirkimui pasiūlyta įranga atitinka minėtus Techninės specifikacijos reikalavimus. AB „Telia“ 2019 m. liepos 24 d. vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad ieškovės siūlomos Dell EMC Unity XT 880F saugyklos (96 SSD diskai, naudojamas RAID6, diskų grupės dydis 10+2, skaitymo/rašymo operacijų santykis 60/40, bloko dydis 8K) našumas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų. Teismas, įvertinęs ieškovės pasiūlymo ir jį pagrindžiančių dokumentų duomenų bei ieškovės su pretenzija pateiktų duomenų neatitikimus, taip pat pasikeitimus, padarė išvadą, kad jei atsakovė būtų leidusi ieškovei paaiškinti ir patikslinti pasiūlymo duomenis bei pateikti naujus dokumentus (pateiktus su pretenzija, o vėliau ir teismui), tai reikštų pasiūlymo pakeitimą, o ne jo paaiškinimą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pasiūlyme nurodyti aiškiais ir nedviprasmiškais pavadinimais, tiksliais skaičiais, parametrais, matavimo vienetais ir pan. apibrėžiami bei identifikuojami siūlomos įrangos ir sprendinių duomenys neatitiko ieškovės pridėtuose dokumentuose nurodytų aiškių ir tikslių duomenų bei charakteristikų, arba pridėtuose dokumentuose apskritai nebuvo pateikta jokios informacijos, kuri patvirtintų siūlomą parametrą ir tokiu būdu leistų atsakovei įsitikinti pasiūlyme esančių duomenų teisingumu, arba apskritai nebuvo su pasiūlymu pateikti konkretūs reikalaujami dokumentai, teismas sprendė, kad atsakovė turėjo pagrindą ieškovės pasiūlymą vertinti kaip neatitinkantį pirmiau nurodytų techninės specifikacijos reikalavimų bei jį Pirkimo sąlygų 10.8.4 papunkčio pagrindu atmesti.

2811.

29Teismo vertinimu, ieškovės pasiūlymo nustatyti neatitikimai nebuvo akivaizdūs rašymo aprikimai, aritmetinės klaidos ar kitokie redakcinio pobūdžio trūkumai, kurių ištaisymas nekeistų paties pasiūlymo esmės. Priešingai, jeigu ieškovė ištaisytų nustatytus pasiūlymo trūkumus ir pateiktų atsakovei tinkamą siūlomų talpyklų našumo konfigūratoriaus ataskaitą, kurioje esantys gamintojo patvirtinti duomenys atitiktų / patvirtintų paties pasiūlymo duomenis, arba pateiktų nuorodas į atitinkamą gamintojo dokumentaciją ar puslapį, kuriuose būtų skelbiama reikalinga pasiūlytos įrangos parametrams patvirtinti informacija, arba pateiktų naujus papildomus priedus – dokumentus, kuriuose būtų kartu su pirminiu pasiūlymu nepateikta informacija, arba priešingai, pasiūlytų tokią įrangą, kurios atitinkamos charakteristikos ir parametrai atitiktų pateiktuose su pasiūlymu dokumentuose – prieduose esančią informaciją, tai jau reikštų pasiūlymo pakeitimą, o tai imperatyvių teisės normų yra draudžiama bei pažeistų lygiateisiškumo, skaidrumo principus. Teismas pažymėjo, kad esminis nagrinėjamos bylos klausimas ir dalykas yra ne tai, ar ieškovės pasiūlyta įranga / sprendiniai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, ką ieškovė iš esmės ir įrodinėja savo procesiniuose dokumentuose, prie jų pridedamais rašytiniais įrodymais (įrangos gamintojo raštais, patvirtinamais ir pan.), ką taip pat įrodinėjo ir su pretenzija pateiktais dokumentais, o tai, ar ieškovės pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus tiek dėl pačios įrangos / sprendinių parametrų ir charakteristikų, tiek dėl juos turinčių pagrįsti dokumentų / nuorodų. Ta aplinkybė, kad su pretenzija atsakovei ir su ieškiniu teismui ieškovė pateikė jos siūlomos įrangos charakteristikas patvirtinančius paaiškinimus ir dokumentus, kurie galimai ir pagrindžia įrangos atitikimą pirkimo dokumentuose įtvirtintiems reikalavimams, nekeičia fakto, kad kartu su pasiūlymu atsakovei tokie duomenys ir įrodymai nebuvo pateikti, t. y. pasiūlymo pateikimo metu jis nebuvo ir negalėjo būti laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Teismas sprendė, kad atsakovė teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų. Teismas, nenustatęs neteisėtų atsakovės veiksmų, priimant 2019 m. liepos 26 d. sprendimą, nurodė, kad nėra pagrindo naikinti ir vėlesnių jos priimtų sprendimų dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, taip pat ir spręsti dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties negaliojimo.

3012.

31Teismas, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, nepriteisė atsakovams ir trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atskiraisiais skundais dėl teismo nutarčių, kuriomis pirmą kartą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsisakyta tenkinti prašymus dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pat su prašymu dėl skubaus teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, nes šie atskirieji skundai Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 22 d. ir 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimis buvo atmesti, kaip nepagrįsti. Tuo tarpu prašymas dėl skubaus laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nutarties dalies vykdymo pateiktas ir teismo patenkintas Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi neteisėta pripažintos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties dėl bylos nutraukimo pagrindu. Teismas atsakovei ir trečiajam asmeniui taip pat nepriteisė ir bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atsiliepimu į ieškovės atskirąjį skundą dėl nutarties dėl bylos nutraukimo parengimu, nes ieškovės atskirasis skundas buvo pagrįstas. Teismas, įvertinęs teiktus procesinius dokumentus, iš ieškovės atsakovei priteisė 5 600 Eur, o trečiajam asmeniui 3 535,79 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3213.

33Teismas nesprendė byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimu, grąžinus bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes 2019 m. gruodžio 19 d. nutartis yra apskųsta, ji nėra įsiteisėjusi, todėl nėra galimybės tinkamai paskirstyti dalyvaujančių byloje asmenų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų. Be to, tą galės padaryti Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus, arba tai galės būti išspręsta vėliau per papildomo sprendimo (nutarties) institutą.

34III.

35Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3614.

37Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimą panaikinti ir tenkinti ieškiniu pareikštus reikalavimus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3814.1.

39Nepagrįsta teismo išvada, kad nebuvo galimas ieškovės pasiūlymo tikslinimas. Duomenys, kurių galimai trūko atsakovei, kad įsitikintų ieškovės pasiūlymo tinkamumu, buvo pateikti su pretenzija. Ieškovės tikslinimai nekeičia pasiūlymo esmės, t. y. kartu su pasiūlymu ieškovė pateikė konkrečių parametrų ir konkretaus gamintojo įrangą bei šios įrangos kainą, kurios nekeitė visų pirkimo procedūrų metu, o teikė tik papildomus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomi parametrai patvirtina pasiūlymo atitikimą techninei specifikacijai.

4014.2.

41Atsakovai ir teismas neatliko turiningojo pasiūlymo vertinimo, nepagrįstai sprendė, kad pasiūlymo trūkumų ištaisymai yra esminis pasiūlymo keitimas, nepagrindė, kad pasiūlymo paaiškinimas galėtų turėti esminę įtaką pasiūlymo vertinimui.

4214.3.

43Atsakovė nebendradarbiavo su ieškove, nesiekė nustatyti, ar ieškovės pasiūlytas objektas, atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Atsakovė nevertino su pretenzija pateiktų priedų, kurie iš esmės patvirtina atitiktį Pirkimo objektui keliamus reikalavimas, nesikreipė į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo, nors tokią pareigą turėjo. Atsakovė kreipėsi į kitus Pirkimo dalyvius dėl pasiūlymų paaiškinimo ir / ar patikslinimo, tačiau į ieškovę nesikreipė, o tai yra lygiateisiškumo principo pažeidimas. Atsakovė formaliais pagrindais atmetė ieškovės pasiūlymą, kurios kvalifikacija ir pats pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus.

4414.4.

45Dėl pretenzijoje nurodytų paaiškinimų ieškovės pasiūlymas nepasikeitė, nes su pasiūlymu buvo pateikti visi duomenys, kurie buvo numatyti pirkimo dokumentuose, o pretenzijoje pateikti tik papildomi paaiškinimai ir įrodymai, kurių nebuvo reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Ištaisant techninę klaidą, ieškovė pateikė patikslintą ataskaitą, nes pateiktoje ataskaitoje nurodyta naudinga saugyklos talpa nesutampa su pasiūlyme nurodytu naudingos talpos dydžiu (našumo konfigūratoriuje pasirinktas kitas RAID6 junginio dydis). Pažymėtina, kad buvo pateikiamas iš naujo ne pasiūlymas ir ne jo duomenys, tačiau pasiūlyme nurodytos informacijos pagrįstumą patvirtinantis įrodymas, įrangos funkcionalumas ir komplektiškumas lieka tas pats.

4614.5.

47Teismas nevertino ieškovės pateikto įrodymo – Enterprise Strategy Group specialisto išvados, kuri patvirtina, kad ieškovės siūloma konfigūracija atitinka visus Pirkimo reikalavimus. Taip pat dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo ir tikslinimo išvadą pateikė nepriklausomas specialistas Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto dr. doc. V. R., kurioje nurodoma, kad ieškovės siūlomas sprendimas, įranga, komplektuojančios dalys ir kaina nesikeitė. Teismas nepagrįstai vadovavosi AB „Telia Lietuva“ išvada, nes neįvertino, kad nebuvo teisinio pagrindo šios išvados pateikimui bei tai, kad AB „Telia Lietuva“ ekspertas iš esmės negalėjo vertinti pasiūlymų pirkime. AB „Telia Lietuva“ vertinimą atliko šališkai, pateikė neteisingą ne tuo gamintojo įrankiu paruoštą ataskaitą.

4814.6.

49Teismas neatskleidė ginčo esmės. Išsamūs ieškovės argumentai, kuriais patvirtinamas jos pasiūlymo tinkamumas bei tai, kad papildomais duomenimis pasiūlymas nebuvo keičiamas, pateikti dubliko priede Nr. 1, kurio teismas sprendime nevertino ir neanalizavo. Ieškovės pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus tiek dėl pačios įrangos / sprendinių parametrų ir charakteristikų, tiek dėl juos turinčių pagrįsti dokumentų / nuorodų.

5014.7.

51Trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų, pasiūlymo trūkumai laikytini esminiais, kurių pašalinti tikslinant ar paaiškinant pasiūlymą nekeičiant pasiūlymo esmės neįmanoma. Atsakovė tiekėjų pasiūlymus vertino nevienodai, suteikdama trečiajam asmeniui nepagrįstą konkurencinį pranašumą. Vilniaus apygardos teismas atsisakydavo nagrinėti šiuos atsakovės pažeidimus, motyvuodamas tuo, kad ieškovė keičia pirminio ieškinio pagrindą ir dalyką, tačiau tokia teismo išvada nepagrįsta.

5214.8.

53Trečiojo asmens pasiūlyme „Lokalios duomenų saugyklos - 2 vnt.“ lentelės 3 eilutėje „Saugyklos valdikliai“ siūloma IBM Storwize 4 kontrolerių V5100 NYMe duomenų saugykla neatitinka keliamo reikalavimo, nes siūloma duomenų saugykla neužtikrina funkcionalumui keliamų reikalavimų, t. y. besąlyginio loginio disko pasiekiamumo per bet kurio valdiklio prievadą. Tai patvirtina ir nepriklausomo specialisto Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialiniu mokslų ir taikomosios informatikos instituto dr. doc. V. R. išvada.

5415.

55Trečiasis asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimo dalį, kuria atsisakyta trečiojo asmens naudai priteisti dalį bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – trečiojo asmens naudai iš ieškovės priteisti bylos nagrinėjimo metu patirtas 7 688,18 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5615.1.

57Teismas nepagrįstai trečiojo asmens naudai nepriteisė dalies byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų. Teismas nepagrįstai vertino atskirus procesinius veiksmus ir sprendė, kieno naudai šie atskiri procesiniai klausimai buvo išspręsti. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto paskirtis iš esmės nustato, jog būtent šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nepriklausomai nuo byloje nagrinėtų atskirų procesinių klausimų baigties.

5815.2.

59Teismas privalėjo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą išspręsti, atsižvelgiant į bylos baigtį, o ne į atskirus procesinius veiksmus. Ieškovės reikalavimai buvo visiškai atmesti, todėl trečiojo asmens naudai turėjo būti priteistos visos patirtos bylinėjimosi išlaidos, nepaisant, kad atskiri procesiniai klausimai buvo išnagrinėti ir ieškovės naudai. Teismas nepagrįstai trečiojo asmens naudai nepriteisė 3 101 Eur dydžio (iš viso 6 636,79 Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

6015.3.

61Teismas nepagrįstai nesprendė byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimu, grąžinus bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, paskirstymo klausimo, t. y. dėl 1 051,39 Eur trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų.

6215.4.

632020 m. sausio 20 d. nutartimi teismas leido skubiai vykdyti sprendimo dalį, kuria 2019 m. gruodžio 19 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintos, todėl Lietuvos apeliacinis teismas atsakovų ir trečiojo asmens atskirųjų skundų nenagrinės, nes nebėra apeliacijos objekto. Be to, minėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas negalės būti išspręstas per papildomo sprendimo (nutarties) institutą. Tokiu būdu trečiajam asmeniui nepagrįstai buvo neatlyginta papildoma 1 051,39 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios patirtos bylą nagrinėjant antrą kartą pirmosios instancijos teisme.

6416.

65Atsakovai atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovės apeliacinį skundą atmesti, dėl trečiojo asmens apeliacinio skundo spręsti teismo nuožiūra, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas bei spręsti dėl atsakomybės ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6616.1.

67Trečiojo asmens apeliacinis skundas yra pagrįstas. Kadangi bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas yra procesinio pobūdžio ir iš esmės neturi tiesioginės įtakos sprendimo teisėtumui, todėl atsakovai šį klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

6816.2.

69Teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovė neturėjo pagrindo kreiptis į ieškovę ar leisti jai savo iniciatyva patikslinti, paaiškinti ar papildyti Pirkime pateiktą pasiūlymą, nes tokių veiksmų atlikimas būtų lėmęs draudžiamą ieškovės pasiūlymo siaurąja prasme pakeitimą.

7016.3.

71Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams bei nevertino vėliau su pretenzija ieškovės pateiktų dokumentų ir duomenų. Ieškovės su pasiūlymu pateikti duomenys ir dokumentai nepagrindė jos pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentuose pateiktoje Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, nes ieškovė pasiūlyme nepagrindė savo siūlomų įrenginių / sprendinių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams dėl siūlomų saugyklų talpos, diskų junginių tipo (dydžio) ir našumo. Be to, ieškovės pasiūlymo trūkumai buvo susiję su pasiūlymu siaurąja prasme.

7216.4.

73Teismas pagrįstai nepasisakė ir nevertino klausimo dėl trečiojo asmens pasiūlymo. Apeliaciniu skundu ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis priemonėmis, nes jau ketvirtą kartą bando į ginčo apimtį įtraukti savarankišką ginčą dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo. Todėl ši apeliacinio skundo dalis nenagrinėtina.

7416.5.

75Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl jo neatitikties pirkimo dokumentų reikalavimams bei nevertino vėliau su pretenzija ieškovės pateiktų duomenų ir dokumentų. Ieškovės su pasiūlymu pateikti duomenys ir dokumentai nepagrindė pasiūlymo siaurąja prasme atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Ieškovės pasiūlymo siaurąja prasme trūkumai negalėjo būti ištaisyti, nepakeičiant pasiūlymo esmės, todėl atsakovė negalėjo leisti ieškovei ištaisyti tokių jos pasiūlymo trūkumų.

7616.6.

77Ieškovės pasiūlymas neatitiko šių techninės specifikacijos reikalavimų: 1 lentelės 5 punkto reikalavimams dėl duomenų saugyklų virtualizacijos telkinio talpos; 2 lentelės 5 punkto reikalavimams dėl lokalios duomenų saugyklos talpos; 1 lentelės 6 punkto reikalavimams dėl virtualizacijos telkinio našumo; 2 lentelės 6 punkto reikalavimams dėl saugyklos našumo ir 3 lentelės 6 punkto reikalavimams dėl „Near line“ tipo lokalios duomenų saugyklos našumo.

7816.7.

79Ieškovė sutiko, kad pasiūlyme padarė klaidų, o trūkumai yra susiję su pasiūlymu siaurąja prasme. Tačiau ieškovės pasiūlymo trūkumai negalėjo būti ištaisyti, nepakeičiant pasiūlymo esmės, ir pagrįstai ieškovei buvo neleista to padaryti, nes trūkumai nebuvo akivaizdūs rašymo aprikimai, aritmetinės klaidos ar kitokie redakcinio pobūdžio trūkumai, kurių ištaisymas nekeistų paties pasiūlymo esmės. Šių trūkumų ištaisymui nepakaktų paprasto ir objektyvaus paaiškinimo – tam po pasiūlymų pateikimo termino reikėtų pateikti naujus ir kartu su pasiūlymu nepateiktus patvirtinančius dokumentus ir duomenis, kurie patvirtintų ieškovės siūlomos įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

8016.8.

81Atsakovė pagrįstai nevertino ieškovės su pretenzija pateiktų dokumentų, taip pat pagrįstai nevertino tokių ieškovės dokumentų ir pirmos instancijos teismas. Ieškovės argumentai, kad teismas tinkamai neišsiaiškino reikšmingų faktinių bei teisinių aplinkybių ir neatskleidė ginčo esmės, yra nepagrįsti ir prieštarauja suformuotai teismų praktikai. Teismas neturi nagrinėti su byla nesusijusių ir sprendimo priėmimui reikšmės neturinčių aplinkybių.

8216.9.

83Teismas pagrįstai patvirtino, kad atsakovė turėjo teisę kreiptis į AB „Telia Lietuva“ dėl ieškovės siūlomos įrangos atitikties techninės specifikacijos reikalavimams įvertinimo. Ieškovės argumentai dėl AB „Telia Lietuva“ šališkumo ir negalėjimo remtis jos vertinimo ataskaita nesusiję su nagrinėjamo ginčo esme.

8416.10.

85Teismas pagrįstai nepasisakė ir nevertino trečiojo asmens pasiūlymo. Ieškovė nepagrįstai bando praplėsti nagrinėjamo ginčo apimtį. Ieškovės reikalavimai dėl trečiojo asmens vertinimo buvo jau tris kartus atmesti neskundžiamomis teismo nutartimis. Todėl ieškovės apeliacinio skundo dalis ir reikalavimai, susiję su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu, yra nenagrinėtini. Tokie ieškovės veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas procesu, todėl spręstinas klausimas dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis dėl sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą skyrimo.

8617.

87Ieškovė atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti iš trečiojo asmens ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8817.1.

89Trečiasis asmuo nepagrįstai reikalauja priteisti bylinėjimosi išlaidas už prašymus, skundus, atliepimus ir kitus procesinius dokumentus, kuriuose pateikti reikalavimai teismo nebuvo tenkinti. Reikalavimų netenkinimas patvirtina, kad toks trečiojo asmens procesinis elgesys nebuvo tinkamas. Trečiasis asmuo ignoruoja CPK 93 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą bei teismo sprendime nurodytus argumentus sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

9017.2.

91Nepagrįsti trečiojo asmens argumentai, kad teismas nepagrįstai nesprendė dalies bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, įvertina priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, todėl nesant galimybės spręsti bylinėjimosi išlaidų atsiradimo priežasčių, teismas negalėjo tinkamai spręsti dėl tokių išlaidų paskirstymo.

9217.3.

93Trečiojo asmens reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo negali būti tenkinami, nes išlaidos viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius bei paslaugas, kurių teikimas priskirtinas prie bylinėjimosi išlaidų.

9418.

95Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

9618.1.

97Teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovė neturėjo pareigos kreiptis į ieškovę dėl jos pasiūlymo paaiškinimo ar patikslinimo, taip pat pagrįstai konstatavo, jog ieškovės papildomai pateikti dokumentai keistų jos pasiūlymo esmę.

9818.2.

99Ieškovė papildomai kartu su pretenzija pateikė patikslintas našumo ataskaitas su 95 diskais bei su 96 diskais, duomenų perdavimo spartos apskaičiavimo pavyzdį ir kitus paaiškinimus. Akivaizdu, kad ieškovės papildomai pateikti dokumentai keičia jos pasiūlymo esmę. Ieškovė tinkamai nepagrindė pasiūlyme pateiktų siūlomos įrangos techninių savybių bei atsakovė neturėjo teisinio pagrindo tokių duomenų nenurodymo vertinti kaip redakcinio pobūdžio pasiūlymo trūkumų.

10018.3.

101Atsakovė pagrįstai nesikreipė į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo ir / ar patikslinimo, nes su pasiūlymu nepateiktų duomenų vėlesnis pateikimas būtų reiškęs techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančio pasiūlymo esmės pakeitimą.

10218.4.

103Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų. Net vertinant ieškovės pasiūlymą kartu su pretenzija vėliau pateiktais jos papildomais dokumentais, pasiūlymas vis tiek negalėtų būti laikomas atitinkančiu pirkimo techninės specifikacijos III.2.8 papunkčio reikalavimų.

10418.5.

105Ieškovės su apeliaciniu skundu pateikiami nauji įrodymai – Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto dr. doc. V. R. išvada, bei naujos aplinkybės dėl tariamo AB „Telia Lietuva“ šališkumo, kurios nebuvo vertinamos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, negali būti apeliacinės instancijos teisme vertinamos, nes jos pateiktos pavėluotai, o ieškovė nepagrindė, kad būtinybė pateikti šiuos įrodymus bei naujas aplinkybes iškilo vėliau.

10618.6.

107Nėra pagrindo remtis ieškovės su apeliaciniu skundu pateikiama dr. doc. V. R. išvada, nes ji turi tiek formos, tiek turinio trūkumų, o išvadoje atsakoma į klausimus, kuriems reikalingas teisinis vertinimas. Ši išvada negali būti laikoma ekspertizės aktu, be to, specialistas peržengė savo kompetencijos ribas ir pateikė teisinį vertinimą. Specialistas vertino ieškovės pasiūlymo atitiktį Pirkimo reikalavimams, atsižvelgiant ir į papildomai ieškovės pateiktus dokumentus, kurie keičia pasiūlymo esmę.

10818.7.

109Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo aplinkybes dėl trečiojo asmens pasiūlymo tariamo neatitikimo Pirkimo reikalavimams, kurios nepateko į bylos nagrinėjimo ribas, nes ieškovės patikslintą ieškinį teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi atsisakė priimti. Dėl šios priežasties nėra pagrindo remtis ir su apeliaciniu skundu pateikiama specialisto išvada dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

110IV.

111Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11219.

113Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

11420.

115Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantai, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduotų apeliacinių skundų ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

11621.

117Byloje nustatyta, kad ieškovė ir trečiasis asmuo pateikė pasiūlymus atsakovų vykdomam projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimui. Atsakovė 2019 m. liepos 26 d. sprendimu ieškovės pasiūlymą atmetė, 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu atmetė ir ieškovės pretenziją, o 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu sudarė pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį. Ieškovė padavė ieškinį, teigdama, kad atsakovė netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymą, nepasinaudojo galimybe kreiptis į ieškovę patikslinti, papildyti, paaiškinti pasiūlymą, nevertino kartu su pretenzija pateiktų priedų, kurie iš esmės patvirtino ieškovės pasiūlymo atitiktį Pirkimo objektui keliamiems reikalavimams, o formaliais pagrindais atmetė pasiūlymą ir tokiu būdu neįgyvendino viešųjų pirkimų tikslo. Pirmosios instancijos teismas ieškinio netenkino, konstatavęs pareikštų reikalavimų nepagrįstumą. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą. Apeliacinį skundą taip pat padavė ir trečiasis asmuo, kuris nesutinka su pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymu. Dėl procesinių prašymų

11822.

119Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuos prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos.

12023.

121CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tai realizuojama nepažeidžiant apeliacinį procesą reglamentuojančių normų. Pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323 straipsnis). Taigi, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame procesiniame dokumente nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių.

12224.

123Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, teikdama paaiškinimus dėl byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų, papildomai nurodo argumentus, susijusius su nagrinėjamu ginču, t. y. nurodo argumentus, kurie, ieškovės teigimu, patvirtina paduoto apeliacinio skundo pagrįstumą, kas pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui nėra galima (CPK 323 straipsnis). Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismui pateiktus ieškovės rašytinius paaiškinimus teisėjų kolegija atsisako priimti.

12425.

125Ieškovė apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė naujus įrodymus: su apeliaciniu skundu – Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto dr. doc. V. R. išvadą dėl gamintojo DELL EMC techninės įrangos atitikimo techniniams reikalavimams, o su rašytiniais paaiškinimais – eksperto R. K. išvadą dėl gamintojo DELL EMC techninės įrangos ir išvadą dėl gamintojo IBM techninės įrangos.

12626.

127Pažymėtina, kad naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė priemonė, o jos taikymo sąlygos apibrėžtos CPK 314 straipsnyje. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, jei jie galėjo būti pateikti, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Pagal bendrąją taisyklę įrodymai turi būti pateikiami pirmosios instancijos teisme (CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 2 dalis).

12827.

129Nors ieškovės specialistų išvados pateiktos jau po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, t. y. dr. doc. V. R. išvada pateikta 2020 m. sausio 28 d., o eksperto R. K. išvada pateikta 2020 m. vasario 24 d., tačiau teisėjų kolegijos vertinimu, minėti įrodymai galėjo būti surinkti anksčiau ir pateikti pirmosios instancijos teismui. Be to, ieškovė iš esmės nenurodė motyvų, kodėl apeliacinės instancijos teismui teikiami įrodymai negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui bei nepagrindė, kad būtinybė pateikti šiuos įrodymus iškilo vėliau. Tokiu būdu ieškovės teikiamus naujus įrodymus teisėjų kolegija atsisako priimti (CPK 314 straipsnis). Dėl ieškovės apeliacinio skundo

13028.

131Ieškovė pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą grindžia tuo, kad: (1) teismas neišsiaiškino reikšmingų faktinių ir teisinių aplinkybių bei neatskleidė ginčo esmės; (2) teismas netinkamai sprendė dėl ieškovės galimybės tikslinti Pirkime pateiktą pasiūlymą, nes ieškovės su pretenzija pateikti pasiūlymo patikslinimai nepakeitė jo esmės, o tik patvirtino, kad ieškovės pasiūlyta įranga / sprendiniai pasiūlymo pateikimo metu atitiko techninės specifikacijos reikalavimus; (3) su pretenzija pateiktų duomenų ir dokumentų pateikimas laikytinas redakcinio pobūdžio techninių klaidų ištaisymu; (4) atsakovė ir teismas neatliko turiningojo ieškovės pasiūlymo vertinimo; (5) atsakovė negalėjo ieškovės pasiūlymo atmesti, prieš tai nesikreipus į ieškovę dėl pateikto pasiūlymo paaiškinimo ir / ar patikslinimo; (6) teismas nepagrįstai rėmėsi AB „Telia Lietuva“ vertinimo ataskaita; (7) teismas nepagrįstai nenagrinėjo trečiojo asmens pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, dėl kurių trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus, sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su ieškovės apeliaciniame skunde nurodomais argumentais.

13229.

133Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikimo šiems Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams: 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“ 5 punkto reikalavimams dėl duomenų saugyklų virtualizacijos telkinio talpos; 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.” 5 punkto reikalavimams dėl lokalios duomenų saugyklos talpos; 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du duomenų centrus sprendimas – 1 kompl.“ 6 punkto reikalavimams dėl virtualizacijos telkinio našumo; 2 lentelės „Lokalios duomenų saugyklos – 2 vnt.” 6 punkto reikalavimams dėl saugyklos našumo ir 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1 vnt.“ 6 punkto reikalavimams dėl „Near line“ tipo lokalios duomenų saugyklos našumo. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išdėstė su nagrinėjamu ginču susijusius minėtus Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus bei ieškovės pasiūlyme pateiktus duomenis, taip pat su ieškovės pasiūlymu pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus (skundžiamo sprendimo 7-14 punktai), kurių apeliacinės instancijos teismas nekartoja.

13430.

135Byloje neginčytina aplinkybė, kad ieškovės pateikto Pirkimui pasiūlymo trūkumai buvo susiję su pasiūlymu siaurąja prasme. Vertinant pasiūlymą siaurąja prasme taikytina VPĮ 55 straipsnio 9 dalis, kurioje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje VPĮ įtvirtintą galimybę tiekėjams patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus aiškina itin griežtai (siaurai), kaip apimančią tik išskirtines situacijas, daugiau kaip išimtį nei bendrą taisyklę, taikytiną tik tais atvejais, kai pasiūlymo trūkumai yra redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto. Šiuo aspektu perkančiosios organizacijos diskrecija iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015, 2020 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-140-916/2020).

13631.

137Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai, kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės, yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu; net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018, 2020 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-140-916/2020).

13832.

139Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme siaurąja prasme nebuvo pateikta dalis Pirkimo sąlygose reikalaujamų konkrečių, tikslių ir aiškių duomenų, būtinų tam, kad atsakovė galėtų įsitikinti, ar ieškovės siūloma įranga atitinka Pirkimo sąlygose numatytus techninės specifikacijos reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas taip pat įvertino ir į trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose, be kita ko, ir atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą, pateiktas palyginamąsias lenteles, kurių duomenys akivaizdžiai parodo ieškovės pirminio pasiūlymo bei jos pateiktų pasiūlymą pagrindžiančių dokumentų bei ieškovės kartu su pretenzija pateiktų duomenų neatitikimus bei pasikeitimus. Minėti duomenys suponuoja išvadą, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme nebuvo pateikta dalis Pirkimo sąlygose reikalaujamų konkrečių, tikslių ir aiškių duomenų, būtinų tam, kad atsakovė galėtų įsitikinti ieškovės siūlomos įrangos atitiktimi Pirkimo sąlygose numatytiems techninės specifikacijos reikalavimams.

14033.

141Ieškovės pasiūlyme buvo nurodyta konkreti, aiški, atitinkamus gamintojo deklaruojamus parametrus, turinti atitikti įranga, o pasiūlytos įrangos atitikimui techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams pagrįsti ieškovė pateikė konkrečius dokumentus, kuriuose taip pat nurodyta objektyvi ir aiški gamintojo teikiama informacija, duomenys ir charakteristikos (skundžiamo sprendimo 11, 12 ir 14 punktai). Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės pasiūlyme nurodytus duomenis bei pateiktus juos pagrindžiančius dokumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad minėtuose dokumentuose esanti informacija neatitiko ieškovės nurodomos siūlomą įrangą apibūdinančios informacijos arba juose apskritai nebuvo informacijos apie vienokius ar kitokius siūlomos įrangos parametrus, numatytus techninėje specifikacijoje. Be to, ieškovė apeliaciniame skunde pati pripažino, kad kartu su pasiūlymu nepateikė pakankamai duomenų ir dokumentų bei tai, kad jos pasiūlymas buvo su trūkumais, taip pat nurodė, kad papildomi duomenys, patvirtinantys jos pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams buvo pateikti atsakovei tik su pretenzija. Taigi, ieškovės pasiūlymo patikslinimui nepakako paprasto ieškovės paaiškinimo, nes buvo būtinas pasiūlymo patikslinimas, papildant jį naujais duomenimis, t. y. ieškovės pasiūlymo trūkumų nebuvo galima ištaisyti, nepateikiant naujų, su pasiūlymu iš karto nepateiktų dokumentų ir duomenų apie ieškovės pasiūlytų saugyklų talpą, diskų junginių tipus ir našumą.

14234.

143Teisėjų kolegija sutinka su pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovei leidus paaiškinti ir patikslinti pirminio pasiūlymo duomenis bei pateikti naujus dokumentus tokius, kokius ji pateikė su pretenzija, o vėliau ir teismui, reikštų pasiūlymo pakeitimą, o ne paprastą ir akivaizdų jo paaiškinimą. Tokiu būdu ieškovės pasiūlymo siaurąja prasme trūkumai nebuvo akivaizdūs rašymo apsirikimai, aritmetinės klaidos ar kitokie redakcinio pobūdžio trūkumai, kurių ištaisymas nekeistų paties pasiūlymo esmės. Be to, pagal pirmiau pateiktą kasacinio teismo išaiškinimą, kad net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis (nutarties 31 punktas). Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad atsakovė neturėjo pagrindo kreiptis į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo / patikslinimo, nes ieškovės pasiūlymo trūkumų ištaisymas būtų pakeitęs jos pasiūlymo siaurąja prasme esmę, kas yra draudžiama, be to, tai lemtų lygiateisiškumo, skaidrumo ir kitų viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

14435.

145Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamos bylos esminis klausimas ir dalykas yra tai, ar ieškovės pasiūlymas atitiko techninės specifikacijos reikalavimus tiek dėl pačios įrangos / sprendinių parametrų ir charakteristikų, tiek dėl juos turinčių pagrįsti dokumentų / nuorodų, o ne tai, ar ieškovės pasiūlyta įranga / sprendiniai atitiko techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, ką ieškovė iš esmės įrodinėjo tik su pretenzija pateiktais dokumentais, taip pat ir savo procesiniuose dokumentuose bei teismui pateikiamais rašytiniais įrodymais. Tokiu būdu nei atsakovė, nei pirmosios instancijos teismas neturėjo nei pareigos, nei teisės vertinti ieškovės su pretenzija ir vėliau teismui pateiktus dokumentus, kurie būtų lėmę draudžiamą pasiūlymo siaurąja prasme esmės keitimą.

14636.

147Tai, kad ieškovės siūlomos saugyklos našumas neatitiko Pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, patvirtina ir AB „Telia Lietuva“ pateikta vertinimo ataskaita. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovės argumentais, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis minėta AB „Telia Lietuva“ išvada. Pažymėtina, kad ieškovė argumentus dėl AB „Telia Lietuva“ šališkumo nurodo tik apeliacinės instancijos teismui, t. y. šios aplinkybės nebuvo nurodytos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl jomis apeliacinis skundas negali būti grindžiamas, tuo pačiu jos nenagrinėtinos ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tiek atsakovė, tiek pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo nesivadovauti AB „Telia Lietuva“ pateiktu ieškovės pasiūlymo įvertinimu, kuriuo buvo įvertinta, ar egzistuoja neatitikimas tarp ieškovės pasiūlymo ir jį pagrindžiančių dokumentų.

14837.

149Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino trečiojo asmens pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams. Pažymėtina, kad ieškovės reikalavimai dėl trečiojo asmens vertinimo buvo jau kelis kartus atmesti neskundžiamomis pirmosios instancijos teismo nutartimis, be to, šios aplinkybės, susijusios su ieškovės nurodomu trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu yra išnagrinėtos Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi, kurioje konstatuota, kad pirmosios instancijos teismo atsisakymas priimti patikslintus ieškinio reikalavimus, susijusius su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu, neužkirto kelio ieškovei kreiptis su atskiru ieškiniu dėl civilinės bylos iškėlimo ir tokiu būdu įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą. Tokiu būdu ieškovės reikalavimai, susiję su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nenagrinėtini.

15038.

151Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytas aplinkybes, t. y. į tai, kad ieškovės pateikto pasiūlymo trūkumai nebuvo redakcinio pobūdžio, o pasiūlyme nurodyti duomenys ir juos pagrindžiantys dokumentai neleido atsakovei nustatyti pasiūlymo siaurąja prasme atitikties Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, yra pagrįstas ir teisėtas. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai nurodė, kad nenustačius neteisėtų atsakovės veiksmų, priimant 2019 m. liepos 26 d. sprendimą, nėra pagrindo naikinti ir vėlesnius jos ginčo Pirkime priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, taip pat ir spręsti dėl jau sudarytos viešojo pirkimo sutarties negaliojimo. Dėl trečiojo asmens apeliacinio skundo

15239.

153Trečiasis asmuo nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria buvo išspręstas jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Trečiojo asmens teigimu, pirmosios instancijos teismas, priteisęs tik dalį bylinėjimosi išlaidų, pažeidė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuojančias procesines teisės normas, nes privalėjo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą išspręsti, atsižvelgdamas į bylos baigtį, o ne į atskirus procesinius veiksmus. Apeliacinės instancijos teismas šiuos trečiojo asmens argumentus pripažįsta pagrįstais.

15440.

155CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio 1 dalies nuostatose įtvirtinta bendroji taisyklė, kad visos išlaidos yra priteisiamos iš pralaimėjusios šalies. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas paremtas principu, kad „pralaimėjęs moka“; bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės pirmiausia yra orientuotos į šalies, laimėjusios bylą, teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą užtikrinimą (CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalys). Pagrindas, pagal kurį yra nustatoma laimėjusioji šalis ir atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, yra ieškiniu pareikštų materialiųjų subjektinių reikalavimų išsprendimo rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-193-969/2018, 2020 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125-687/2020).

15641.

157Taigi, gauti iš kitos šalies savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę ta proceso šalis, kurios naudai priimtas teismo procesinis sprendimas, t. y. šalis, kuri byloje laimėjo ginčą, o tokia šalis paaiškėja tik išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus sprendimą. Tokiu būdu teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens argumentais, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto paskirtis iš esmės nustato, jog būtent šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nepriklausomai nuo byloje nagrinėtų atskirų procesinių klausimų baigties, t. y. teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą lemia bylos baigtis, nepriklausomai nuo atskirų procesinių klausimų išsprendimo rezultato. Todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė pirmiau minėtą procesinės teisės normą, nes trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turėjo būti išspręstas, atsižvelgiant į bylos baigtį, o ne į atskirų procesinių veiksmų rezultatą. Taigi, ieškinį atmetus, trečiojo asmens naudai priteistinos visos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostatomis.

15842.

159Teisėjų kolegija nurodo, kad CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatos, numatančios galimybę nukrypti nuo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti, nes nėra pagrindo trečiojo asmens procesinį elgesį pripažinti netinkamu, juo labiau kad būtent ieškovės pradėtas teisminis procesas ir lėmė tiek atsakovės, tiek trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų patyrimą šiame ginče.

16043.

161Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį į šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

16244.

163Trečiasis asmuo buvo pateikęs prašymą priteisti 7 688,18 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, taip pat pateikė suteiktų paslaugų detalizaciją (aprašymą) bei šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytus maksimalius rekomenduotinus priteistinus dydžius, taip pat į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teisėjų kolegija trečiojo asmens prašymą tenkina iš dalies ir iš ieškovės trečiajam asmeniui priteisia 7 000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimui (Rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.15, 8.16 punktai, CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Dėl bylos procesinės baigties

16445.

165Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimas iš esmės paliekamas nepakeistas, patikslinant jo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nurodant, kad iš ieškovės trečiajam asmeniui priteisiama 7 000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16646.

167Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų argumentai neturi reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

16847.

169Ieškovės apeliacinio skundo netenkinus bei tenkinus trečiojo asmens apeliacinį skundą, ieškovei jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę atsakovė ir trečiasis asmuo (CPK 93 straipsnis). Atsakovė pateikė prašymą priteisti 4 088,93 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus. Trečiasis asmuo pateikė prašymą priteisti 2 037,58 Eur apeliacinės instancijos teisme patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą, pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

17048.

171Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, todėl prašymas tenkinamas ir iš ieškovės trečiajam asmeniui priteisiama 2 037,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimui (Rekomendacijų 8.9, 8.11 punktai, CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Sprendžiant dėl atsakovės prašymo, pažymėtina, kad jos prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį, todėl prašymas tenkinamas iš dalies ir iš ieškovės atsakovei priteisiama 1 700 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimui (Rekomendacijų 8.11 punktas, CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

172Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

17349.

174Atsakovai atsiliepime į apeliacinius skundus prašė spręsti dėl atsakomybės ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes ieškovės veiksmai, kuriais ji kvestionuoja skundžiamą sprendimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo nenagrinėjimo, vertintini kaip piktnaudžiavimas procesu.

17550.

176Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

17751.

178Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-421/2016). Be to, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015 ir kt.).

17952.

180Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju vien ieškovės nepagrįsto argumento pateikimas, nesudaro pagrindo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Be to, byloje nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė savo procesinėmis teisėmis naudojosi akivaizdžiai nesąžiningai, taip pat nėra pagrindo pripažinti ieškovės sąmoningą veikimą prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Tokiu būdu teisėjų kolegija vertina, kad nėra pagrindo ieškovei skirti baudą CPK 95 straipsnyje numatytu pagrindu.

181Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

182Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

183Patikslinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Blue Bridge“ priteista 3 535,79 Eur bylinėjimosi išlaidų, padidinant priteisiamą bylinėjimosi išlaidų sumą iki 7 000 Eur (septynių tūkstančių eurų).

184Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ atsakovei viešajai įstaigai „CPO LT“ 1 700 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus eurų) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

185Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Blue Bridge“ 2 037,58 Eur (du tūkstančius trisdešimt septynis eurus 58 cnt) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės VšĮ „CPO LT“ 2019 m.... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovės VšĮ „CPO LT“,... 10. 3.... 11. Atsakovai su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės pasiūlymas siaurąją... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo UAB „Blue Bridge“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 18. 6.... 19. Teismas nenagrinėjo aplinkybių, susijusių su bylos nutraukimu, ieškinio... 20. 7.... 21. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ IV dalies... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad 1 lentelės „Virtualizuotų duomenų saugyklų per du... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad 3 lentelės „Near line“ tipo lokali saugykla – 1... 26. 10.... 27. Atsižvelgiant į šiuos objektyvių ieškovės pasiūlyme pateiktų duomenų... 28. 11.... 29. Teismo vertinimu, ieškovės pasiūlymo nustatyti neatitikimai nebuvo... 30. 12.... 31. Teismas, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, nepriteisė atsakovams ir... 32. 13.... 33. Teismas nesprendė byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų,... 34. III.... 35. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 36. 14.... 37. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15... 38. 14.1.... 39. Nepagrįsta teismo išvada, kad nebuvo galimas ieškovės pasiūlymo... 40. 14.2.... 41. Atsakovai ir teismas neatliko turiningojo pasiūlymo vertinimo, nepagrįstai... 42. 14.3.... 43. Atsakovė nebendradarbiavo su ieškove, nesiekė nustatyti, ar ieškovės... 44. 14.4.... 45. Dėl pretenzijoje nurodytų paaiškinimų ieškovės pasiūlymas nepasikeitė,... 46. 14.5.... 47. Teismas nevertino ieškovės pateikto įrodymo – Enterprise Strategy Group... 48. 14.6.... 49. Teismas neatskleidė ginčo esmės. Išsamūs ieškovės argumentai, kuriais... 50. 14.7.... 51. Trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygose nurodytų... 52. 14.8.... 53. Trečiojo asmens pasiūlyme „Lokalios duomenų saugyklos - 2 vnt.“... 54. 15.... 55. Trečiasis asmuo apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 56. 15.1.... 57. Teismas nepagrįstai trečiojo asmens naudai nepriteisė dalies byloje patirtų... 58. 15.2.... 59. Teismas privalėjo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą išspręsti,... 60. 15.3.... 61. Teismas nepagrįstai nesprendė byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi... 62. 15.4.... 63. 2020 m. sausio 20 d. nutartimi teismas leido skubiai vykdyti sprendimo dalį,... 64. 16.... 65. Atsakovai atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovės apeliacinį skundą... 66. 16.1.... 67. Trečiojo asmens apeliacinis skundas yra pagrįstas. Kadangi bylinėjimosi... 68. 16.2.... 69. Teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad atsakovė neturėjo pagrindo... 70. 16.3.... 71. Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė teisėtai atmetė ieškovės... 72. 16.4.... 73. Teismas pagrįstai nepasisakė ir nevertino klausimo dėl trečiojo asmens... 74. 16.5.... 75. Teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai atmetė... 76. 16.6.... 77. Ieškovės pasiūlymas neatitiko šių techninės specifikacijos reikalavimų:... 78. 16.7.... 79. Ieškovė sutiko, kad pasiūlyme padarė klaidų, o trūkumai yra susiję su... 80. 16.8.... 81. Atsakovė pagrįstai nevertino ieškovės su pretenzija pateiktų dokumentų,... 82. 16.9.... 83. Teismas pagrįstai patvirtino, kad atsakovė turėjo teisę kreiptis į AB... 84. 16.10.... 85. Teismas pagrįstai nepasisakė ir nevertino trečiojo asmens pasiūlymo.... 86. 17.... 87. Ieškovė atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą prašo jį... 88. 17.1.... 89. Trečiasis asmuo nepagrįstai reikalauja priteisti bylinėjimosi išlaidas už... 90. 17.2.... 91. Nepagrįsti trečiojo asmens argumentai, kad teismas nepagrįstai nesprendė... 92. 17.3.... 93. Trečiojo asmens reikalavimai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo negali... 94. 18.... 95. Trečiasis asmuo atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo jį... 96. 18.1.... 97. Teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovė neturėjo pareigos kreiptis į... 98. 18.2.... 99. Ieškovė papildomai kartu su pretenzija pateikė patikslintas našumo... 100. 18.3.... 101. Atsakovė pagrįstai nesikreipė į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo ir /... 102. 18.4.... 103. Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka... 104. 18.5.... 105. Ieškovės su apeliaciniu skundu pateikiami nauji įrodymai – Vilniaus... 106. 18.6.... 107. Nėra pagrindo remtis ieškovės su apeliaciniu skundu pateikiama dr. doc. V.... 108. 18.7.... 109. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo aplinkybes dėl trečiojo asmens... 110. IV.... 111. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 112. 19.... 113. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 114. 20.... 115. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 116. 21.... 117. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir trečiasis asmuo pateikė pasiūlymus... 118. 22.... 119. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė rašytinius paaiškinimus,... 120. 23.... 121. CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima... 122. 24.... 123. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovė, teikdama paaiškinimus dėl byloje... 124. 25.... 125. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė naujus įrodymus:... 126. 26.... 127. Pažymėtina, kad naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme... 128. 27.... 129. Nors ieškovės specialistų išvados pateiktos jau po bylos išnagrinėjimo... 130. 28.... 131. Ieškovė pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumą ir... 132. 29.... 133. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl... 134. 30.... 135. Byloje neginčytina aplinkybė, kad ieškovės pateikto Pirkimui pasiūlymo... 136. 31.... 137. Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 138. 32.... 139. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 140. 33.... 141. Ieškovės pasiūlyme buvo nurodyta konkreti, aiški, atitinkamus gamintojo... 142. 34.... 143. Teisėjų kolegija sutinka su pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada,... 144. 35.... 145. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamos bylos... 146. 36.... 147. Tai, kad ieškovės siūlomos saugyklos našumas neatitiko Pirkimo dokumentuose... 148. 37.... 149. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino trečiojo asmens pasiūlymo... 150. 38.... 151. Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytas aplinkybes, t. y. į tai, kad ieškovės... 152. 39.... 153. Trečiasis asmuo nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria buvo... 154. 40.... 155. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 156. 41.... 157. Taigi, gauti iš kitos šalies savo patirtų bylinėjimosi išlaidų... 158. 42.... 159. Teisėjų kolegija nurodo, kad CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatos,... 160. 43.... 161. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį į šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 162. 44.... 163. Trečiasis asmuo buvo pateikęs prašymą priteisti 7 688,18 Eur bylinėjimosi... 164. 45.... 165. Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 166. 46.... 167. Kiti apeliacinių skundų ir atsiliepimų argumentai neturi reikšmės... 168. 47.... 169. Ieškovės apeliacinio skundo netenkinus bei tenkinus trečiojo asmens... 170. 48.... 171. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi... 172. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 173. 49.... 174. Atsakovai atsiliepime į apeliacinius skundus prašė spręsti dėl... 175. 50.... 176. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 177. 51.... 178. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 95... 179. 52.... 180. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju vien ieškovės... 181. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 182. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 15 d. sprendimą iš esmės palikti... 183. Patikslinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovės uždarosios akcinės... 184. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ atsakovei... 185. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ trečiajam...