Byla 2S-331-798/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „Gipura“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gipura“ ieškinį atsakovui UAB SKF „Arkada“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. priėmė sprendimą už akių. Vilniaus miesto apylinkės teismui 2013 m. gruodžio 6 d. pateiktas atsakovo UAB SKF ,,Arkada“ pareiškimas dėl sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-41211-432/2013 peržiūrėjimo. 2013 m. gruodžio 12 d. teisėjo V. K. rezoliucija atsakovo pareiškimas priimtas. 2014 m. birželio 25 d. civilinėje byloje išduotas vykdomasis raštas. 2014 m. liepos 28 d. gautas atsakovo UAB SKF ,,Arkada“ pareiškimas dėl neatliktų procesinių veiksmų teismui priėmus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas prašė visiškai sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0240/14/02964, kurią vykdo antstolis V. M. pagal ieškovo UAB „Gipura“ pateiktą vykdomąjį raštą Nr. 2-41211-432/2013, išduotą 2014-06-25 civilinėje byloje Nr. 2-41211-432/2013, iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi tenkino atsakovo prašymą ir atsakovo UAB SKF „Arkada“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02964 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-41211-432/2013.

5Teismas nustatė, yra nagrinėjamoje byloje neišspręstas klausimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir byloje, kurioje sprendimas už akių nėra įsiteisėjęs, išdavė vykdomąjį raštą vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-13 sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-41211-432/2013. Atsižvelgiant į tai, kad teismas padarė procesinį pažeidimą, į tai, kad civilinė byla nėra išnagrinėta ir vykdymo procesas šioje byloje nėra galimas, teismas sprendė, jog yra būtina sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0240/14/02964, kurią vykdo antstolis V. M. pagal ieškovo UAB „Gipura“ pateiktą vykdomąjį raštą Nr. 2-41211-432/2013, išduotą 2014-06-25 civilinėje byloje Nr. 2-41211-432/2013, iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Ieškovas UAB „Gipura“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02964; atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo parengimą; paskirti atsakovui 10 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

7Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

81. Pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo pagrindus. Nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes byla jau buvo išnagrinėta, sprendimas įsiteisėjęs, o 2014 m. birželio 25 d. išduotas vykdomasis raštas. Priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas neįvertino, kad atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis – įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-592-553/2014 nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. pranešimu atsakovas buvo informuotas apie priimtą ieškovo ieškinį ir pasiūlymą atsakovui per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Negavęs atsakovo atsiliepimo, Vilniaus m. apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino visiškai. Teismas minėtoje nutartyje priėjo prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai nutarė atmesti atsakovo UAB „SKF Arkada“ prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo, nepriimti atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir jį grąžinti atsakovui.

92. Pirmosios instancijos teismas pažeidė proporcingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo, šalių lygiateisiškumo principus. Ieškovas apie teismui pateiktą atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sužinojo tik 2014 m. rugpjūčio 6 d., t. y. praėjus daugiau kaip devyniems mėnesiams po to, kai atsakovui baigėsi terminas pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Tokia situacija, kai atsakovas nesiėmė jokių veiksmų, kad jo pareiškimas būtų teismo kuo greičiai išnagrinėtas, negali būti pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo procesą ir taip pažeisti ieškovo teises, pradėjus išieškojimą iš atsakovo įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu. Atsakovas, pateikdamas teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo sustabdymo, pažeidė CPK 42 straipsnio 5 dalies nuostatą. Į šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatsižvelgė. Skundžiama nutartimi buvo pažeistas proporcingumo, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai, taip pat šalių lygiateisiškumo principai. Nagrinėjamoje byloje atsakovo pareiškimas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo teismui pateiktas 2013 m. gruodžio 6 d. Taigi teismas daugiau kaip aštuonis mėnesius nesprendė klausimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, o atsakovė dėl to nereiškė jokių pretenzijų. Atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui pateiktas tik 2014 m. liepos 28 d., t.y. tik tada, kai buvo pradėtas vykdymo procesas pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą.

103. Dėl atsakovo nesąžiningumo ir piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatsižvelgė į atsakovo elgesį – į sistemingą teisės aktais nustatytų reikalavimų nevykdymą. Atsakovas ne tik laiku nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nesidomėjo savo pareiškimo išnagrinėjimu per kuo trumpesnį laiką, bet ir piktnaudžiauja procesu pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių po to, kai jau pradėtas vykdymo procesas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu. Taigi atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo sustabdymo pateiktas siekiant išvengti sprendimo vykdymo ar jį apsunkinti. Tai leidžia daryti išvadą, kad atsakovas yra nesąžiningas, piktnaudžiauja procesu, todėl ieškovas prašo skirti baudą. Ieškovas neturi nukentėti dėl teismo padarytų klaidų ir atsakovo pasyvumo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip proceso šalies pareigas, teismas neturėtų ginti tokios šalies intereso.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, o apeliacijos dalyką sudaro vertinimas, ar pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 145 str. 1 d. 10 p. numatyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas, paprastai taikomas, tais atvejais kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 510 str. 3 d.), arba kai nagrinėjamas klausimas dėl teismo varžytynių patvirtinimo (CPK 725 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-24 nutartis c.b Nr. 2-480/2011), taip pat tokių procesinių priemonių taikymo gali būti prašoma kasacinio skundo padavimo toje pačioje byloje, kurioje turi būti vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas, ar prašymo atnaujinti procesą toje pačioje byloje atvejais.

14Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas sustabdė išieškojimą vykdymo proceso, kuris buvo pradėtas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo ieškovo argumentu.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas (CPK 279 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai paduotas apeliacinis skundas, sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės bei kasacinės instancijos teismo nutartis, nutarimas arba naujas sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos (CPK 279 straipsnio 1 dalis). Jeigu teismo sprendimas negali būti skundžiamas apeliacine tvarka (apeliacijos ribojimas), jis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos (CPK 279 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos (CPK 279 str. 2 d.). Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas (CPK 279 straipsnio 2 dalis).

16Iš nagrinėjamos bylos duomenų ir teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. priėmė sprendimą už akių. Vilniaus miesto apylinkės teismui 2013 m. gruodžio 6 d. pateiktas atsakovo UAB SKF ,,Arkada“ pareiškimas dėl sprendimo už akių civilinėje byloje peržiūrėjimo. 2013 m. gruodžio 12 d. teisėjo rezoliucija atsakovo pareiškimas priimtas. 2014 m. birželio 25 d. civilinėje byloje išduotas vykdomasis raštas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi atsakovo UAB SKF „Arkada“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02964 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 31 d. nustatė terminą atsiliepimams į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutarė netenkinti atsakovo UAB „SKF Arkada“ prašymo dėl sprendimo už akių, priimto civilinėje byloje Nr. 2-38330-432/2014 (2013 m. bylos Nr. 2-41211-432/2013), peržiūrėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014 m. spalio 2 d. teisėjo rezoliucija priimtas atsakovo UAB SKF „Arkada“ atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarties. 2014 m. gruodžio 16 d. byla su atsakovo atskiruoju skundu išsiųsta Vilniaus apygardos teismui. Atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarties neišnagrinėtas.

17Taigi iš pateiktų bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamoje byloje priėmus sprendimą už akių buvo pateiktas atsakovo UAB SKF ,,Arkada“ pareiškimas dėl sprendimo už akių civilinėje byloje peržiūrėjimo (CPK 285 straipsnio 5 dalis). Pirmosios instancijos teismas jį išnagrinėjo ir nutartimi pareiškimo netenkino (CPK 288 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Dėl šios nutarties pateiktas atskirasis skundas, kuris apeliacine tvarka neišnagrinėtas. Remiantis šiomis aplinkybėmis laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimas už akių neįsiteisėjo (CPK 279 straipsnio 2 dalis).

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįstas ieškovo argumentas, kad sprendimas už akių įsiteisėjo 2014 m. balandžio 18 d. Vilniaus apygardos teismui 2014 m. balandžio 18 d. išnagrinėjus atsakovo atskirąjį skundą ir priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-592-553/2014. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad minėtoje byloje buvo sprendžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria nutarta atmesti atsakovo UAB „SKF Arkada“ prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir nepriimti atsakovo atsiliepimo į ieškinį, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs minėtą bylą, nutarė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatnaujino termino ir nepriėmė atsakovo atsiliepimo. Taigi 2014 m. balandžio 18 d. įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 18 d. nutartis, kuria nepriimtas atsakovo atsiliepimas, o ne Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 13 d. sprendimas už akių (CPK 288 straipsnio 6 dalis, 339 straipsnis).

19Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad sprendimo procesiniai teisiniai ir materialiniai teisiniai padariniai paprastai atsiranda tik jam įsiteisėjus. Ši taisyklė turi išimtį, kuri pasireiškia vieno iš įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinės galios požymio – vykdytinumo – suteikimu ir neįsiteisėjusiems teismo sprendimams ir kurios taikymo pagrindai gali būti imperatyvūs arba priklausyti nuo teismo nuožiūros. Teismo sprendimo vykdytinumo požymis paprastai atsiranda sprendimui įsiteisėjus, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas vykdomas skubiai arba kai skolininkas teismo sprendimą įvykdo pats.

20Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad teismas sprendimas už akių buvo nukreiptas skubiai vykdyti, sprendimas už akių neįsiteisėjęs, nes priimtas atsakovo UAB SKF „Arkada“ atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarties ir byla su atsakovo atskiruoju skundu išsiųsta Vilniaus apygardos teismui nagrinėti. Taigi pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo sustabdytas išieškojimas vykdymo procese, laikytina teisėta ir pagrįsta.

21Teismas atmeta atsakovo prašymą skirti atsakovui baudą už pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovo prašymas pagrįstas, todėl jo negalima laikyti nesąžiningai pareikštu. Dėl ieškovo argumento, kad atsakovas nesidomėjo pareiškimo išnagrinėjimo per kuo trumpesnį laiką ir taip pat piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, pažymėtina, kad atsakovas UAB SKF ,,Arkada“ pateikė pareiškimą dėl neatliktų procesinių veiksmų teismui priėmus pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Dėl to atmestinas ieškovo argumentas dėl atsakovo pasyvumo.

22Teismui atmetus ieškovo atskirąjį skundą atmestinas ieškovo prašymas atlyginti atskirojo skundo parengimo išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis)

23Teismas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 13 d. priėmė sprendimą... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 30 d. nutartimi tenkino... 5. Teismas nustatė, yra nagrinėjamoje byloje neišspręstas klausimas dėl... 6. Ieškovas UAB „Gipura“ pateikė teismui atskirąjį skundą, prašydamas... 7. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 8. 1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas,... 9. 2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė proporcingumo, proceso... 10. 3. Dėl atsakovo nesąžiningumo ir piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 13. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 14. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama nutartimi pirmosios... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus jo apskundimo... 16. Iš nagrinėjamos bylos duomenų ir teismų informacinės sistemos „Liteko“... 17. Taigi iš pateiktų bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamoje byloje priėmus... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nepagrįstas ieškovo argumentas,... 19. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad sprendimo... 20. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad teismas sprendimas už akių buvo... 21. Teismas atmeta atsakovo prašymą skirti atsakovui baudą už pateiktą... 22. Teismui atmetus ieškovo atskirąjį skundą atmestinas ieškovo prašymas... 23. Teismas, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 30 d. nutartį palikti...