Byla 2S-592-553/2014
Dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo ir atsiliepimo į ieškinį priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „SKF Arkada“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-18 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-41211-432/2013 išnagrinėjus atsakovo UAB „SKF Arkada“ prašymą dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo ir atsiliepimo į ieškinį priėmimo klausimą.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Gipura“ kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti jam iš atsakovo UAB „SKF Arkada“ 30 000 Lt užmokestį už atliktus langų ir durų keitimo darbus, 1 711,13 Lt delspinigius, 7 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ši byla buvo iškelta pagal kreditoriaus UAB „Gipura“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Skolininkui pareiškus prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo, byla nagrinėjama pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui laiku nepateikus atsiliepimo, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-13 priėmė sprendimą už akių ir ieškovo ieškinį visiškai patenkino.

52013-11-15 Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas atsakovo atsiliepimas su prašymu atnaujinti terminą atsiliepimui pateikti, priimti atsiliepimą. Atsakovas nurodė, kad ieškinio su priedais kopiją bei teismo pranešimą gavo 2013-10-23; atsiliepimą į ieškinį turėjo paruošti įmonės teisininkas E. K., tačiau 2013-11-03 jis pateko į automobilio avariją, tik 2013-11-11 atvyko į darbą ir paruošė atsiliepimą į ieškinį.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-11-18 nutartimi nutarė atmesti atsakovo UAB „SKF Arkada“ prašymą dėl paleisto termino atnaujinimo, nepriimti atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir jį grąžinti atsakovui. Teismas nustatė, kad ieškinio kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovui įteikti 2013-10-23, administratorei J. M. (b. l. 76), atsakovas turėjo laiko paskirti kitą teisininką procesiniam dokumentui (atsiliepimui) surašyti arba kreiptis į advokatų kontorą. Atsiliepime nurodytos aplinkybės (darbuotojo liga) nebuvo kliūtis atsakovo vadovui laiku parengti ir išsiųsti atsiliepimą į ieškinį.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) UAB „SKF Arkada“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-18 nutartį ir atnaujinti UAB „SKF Arkada“ praleistą terminą procesiniam dokumentui, t. y. atsiliepimui, į bylą pateikti iki 2013-11-12 (įskaitytinai). Nurodo, kad atsiliepimas į ieškinį turėjo būti pateiktas iki 2013-11-06. Apeliantas šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių ir atsiliepimą pateikė 2013-11-12, praleidęs terminą tik 3 dienas. Pažymi, kad kito teisininko įmonėje nėra. Apie E. K. ligą ir aplinkybę, kad pastarasis asmuo 2013-11-03 pateko į avariją, apeliantui tapo žinoma 2013-11-05, o 2013-11-06 apeliantas žinojo, kad E. K. 2013-11-11 atvyks į darbą ir surašys atsiliepimą. Nurodė, kad jei apeliantas 2013-11-06 ir kreiptųsi pagalbos į advokatų kontorą, tai atsiliepimas būtų paruoštas taip pat ne anksčiau nei 2013-11-11. Teismas akcentavo, kad atsakovas tik 2013-11-15 surašė atsiliepimą, tačiau atsiliepimas buvo surašytas 2013-11-11 ir 2013-11-12 išsiųstas teismui. Teismas nevertino atsakovo nurodyto termino praleidimą pateisinančių aplinkybių atsiradimo momento, jo egzistavimo trukmę, ar po to minėtos aplinkybės išnyko, taip pat fakto, kad atsakovas kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Atsakovo formalus procesinio termino praleidimas lemia teisę atlikti konkretų procesinį veiksmą (atsiliepimo pateikimą į bylą), o ne kito bylos asmens (ieškovo) subjektines teises. Atsakovas, nors ir formaliai praleidęs terminą atsiliepimui pateikti, praranda teisę į teisminę gynybą.

8Ieškovas UAB „Gipura“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti 2013-11-18 nutartį. Nurodo, kad termino praleidimas yra reikšmingas, t. y. net 6 dienos, o ne 3, kaip nurodo atsakovas. Atsakovas privalėjo informuoti teismą bei prašyti pratęsti terminą atsiliepimui pateikti. Atsakovo netinkamas procesinių pareigų vykdymas jam negali sukurti teisių. Atsakovo nerūpestingumas sukėlė konkrečias teisines pasekmes – teismas, neturėdamas duomenų apie atsakovo ketinimą teikti atsiliepimą, jau pasibaigus atsiliepimo pateikimo terminui priėmė sprendimą už akių. Skundžiama nutartimi nebuvo užkirstas kelias atsakovo teisių gynimui bei dalyvavimui procese. Atskirojo skundo patenkinimas pažeistų ieškovo interesus ir proporcingumo principą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

10Teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-21 pranešimu atsakovas buvo informuotas apie priimtą ieškovo ieškinį ir pasiūlymą atsakovui per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį (b. l. 74). Minėtas pranešimas atsakovui (apeliantui) buvo įteiktas 2013-10-23 (b. l. 76), todėl atsiliepimą į ieškinį jis turėjo pateikti (išsiųsti paštu) vėliausiai 2013-11-06 (šios aplinkybės apeliantas neginčija). Atsakovo 2013-11-11 atsiliepimas į ieškovo UAB „Gipura“ ieškinį buvo išsiųstas 2013-11-12 (b. l. 80), o Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas 2013-11-15 (b. l. 79). Taigi pirmosios instancijos teismo nustatytą terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti atsakovas praleido ir šį dokumentą teismui pateikė 6 dienomis vėliau. Pažymėtina, jog iki 2013-11-15, kai teisme buvo gautas atsakovo atsiliepimas ir prašymas atnaujinti terminą pateikti atsiliepimą, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokios informacijos iš atsakovo apie jo ketinimą teikti į bylą atsiliepimą. Atsakovas neginčija fakto, kad žinojo, jog laiku, t. y. iki 2013-11-06, nepateiks teismui atsiliepimo, tačiau iki 2013-11-06 jis apie tai pirmosios instancijos teismo neinformavo ir nepasinaudojo teise prašyti teismo pratęsti nepasibaigusį terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti (CPK 77 straipsnio 1 dalis). Negavęs atsakovo atsiliepimo, pirmosios instancijos teismas 2013-11-13 priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino visiškai (b. l. 77-78). 2013-10-21 pranešime atsakovui buvo išaiškinta, kad jeigu jis be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateiks tinkamo atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę priimti sprendimą už akių. Pagal CPK 285 straipsnio 6 dalį „Sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus“. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad galiojantis teisės principas ignorantia legis neminem excusat (įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės) reiškia, jog asmuo turi žinoti įstatymus, elgtis taip, kad jų nepažeistų, ir negali pasiteisinti įstatymo nežinojimu, nes valstybėje visi įstatymai yra skelbiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-01-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-4/2012, 2007-06-05 nutartis civilinėje byloje 3K-3-149/2007).

11Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo nurodyto termino praleidimą pateisinančių aplinkybių atsiradimo momento, jo egzistavimo trukmę, ar po to minėtos aplinkybės išnyko, taip pat fakto, kad atsakovas kreipėsi į teismą per protingą laiko tarpą. Nesutikdamas su minėtais atskirojo skundo argumentais, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas apelianto skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad darbuotojo liga nebuvo kliūtis atsakovo vadovui laiku parengti ir išsiųsti atsiliepimą į ieškinį, be to, atsakovas turėjo laiko paskirti kitą teisininką procesiniam dokumentui (atsiliepimui) surašyti arba kreiptis į advokatų kontorą. Atskirajame skunde nurodyta, kad apie E. K. (t. y. atsakovo darbuotojo – teisininko) ligą ir aplinkybę, kad pastarasis asmuo 2013-11-03 pateko į avariją, apeliantui tapo žinoma 2013-11-05, o 2013-11-06 apeliantas žinojo, kad E. K. 2013-11-11 atvyks į darbą ir surašys atsiliepimą, o jei apeliantas 2013-11-06 ir kreiptųsi pagalbos į advokatų kontorą, tai atsiliepimas būtų paruoštas taip pat ne anksčiau nei 2013-11-11. Tokie apelianto argumentai negali būti pripažinti svarbiomis aplinkybėmis, pateisinančiomis termino pateikti atsiliepimą į ieškinį praleidimą. CPK 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad „Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis“. Todėl bylos šalis, kuri žino, kad laiku nespės atlikti procesinio veiksmo (šiuo atveju pateikti atsiliepimo į ieškinį), turi ne laukti, kol dėl nuo jos priklausančių aplinkybių (grįš darbuotojas, sudarys teisinių pasaugų teikimo sutartį su advokatu) atsiras galimybė atlikti minėtą veiksmą, o informuoti teismą, kad dėl konkrečių faktinių aplinkybių ji nespėja per teismo nustatytą terminą atlikti procesinio veiksmo, kurį teismas įpareigojo/pasiūlė atlikti. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai nutarė atmesti atsakovo UAB „SKF Arkada“ prašymą dėl paleisto termino atnaujinimo, nepriimti atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir jį grąžinti atsakovui.

12Dėl apelianto argumento, kad atsakovas, nors ir formaliai praleidęs terminą atsiliepimui pateikti, praranda teisę į teisminę gynybą, pažymėtina, kad siekdama visapusiškai realizuoti savo procesinę teisę pateikti atsikirtimus į šioje civilinėje byloje pareikštą ieškinį, apeliantas turi pirmosios instancijos teismui pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 287 straipsnio 1 dalyje nustatytas 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos terminas pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių.

13Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-18 nutartis paliktina nepakeista.

14Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-18 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai