Byla 2-1311-570/2014
Dėl išlaikymo priteisimo, gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei, Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant ieškovei G. B., atsakovui G. R., institucijos teikiančios išvadą byloje – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui nedalyvaujant,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. B. ieškinį atsakovui G. R., institucijai teikiančiai išvadą byloje Kazlų Rūdos VTAS dėl išlaikymo priteisimo, gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo ir

Nustatė

3Ieškovė G. B., kaip įstatyminė savo dukros G. R., gim. ( - ), atstovė, prašo nustatyti nepilnametės dukters G. R., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti dukrai iš atsakovo G. R. materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 500 Lt kas mėnesį nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka, nustatant vaiko motinai uzufrukto teisę į šias lėšas. Taip pat priteisti iš atsakovo susidariusį materialinio išlaikymo įsiskolinimą už paskutinius 4 mėnesius, t.y. nuo 2013 m. spalio 12 d. iki 2014 m. vasario 12 d., skaičiuojant po 500 Lt per mėnesį, kas sudaro 2000 Lt ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei. Nurodė, jog atsakovas G. R. yra G. R., gim. ( - ) tėvas. Tačiau nuo dukros gimimo prie jos išlaikymo visiškai neprisideda, dukra nesirūpina, nelanko. Ieškovė niekur nedirba, yra vaiko priežiūros atostogose, praktiškai gyvena iš socialinės išmokos, t.y. 429 Lt per mėnesį. Gyvena su motina jos būste, pagal galimybes prisideda prie jo išlaikymo. Dukra turi specialių poreikių, nuo gimimo neprigirdi, yra smegenų veiklos, raidos sutrikimai. Jai reikalinga klausos aparatas, įvairios korekcijos priemonės, speciali priežiūra, nes mergaitė tokio amžiaus dar net nesėdi. Ieškovės paskaičiavimu, jos minimaliems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga apie 1000 Lt suma. Ji eiti į darbą šiuo metu negali, nes prižiūri dukrą G. Šiuo metu tvarkomi dokumentai dukros neįgalumui nustatyti. Gi atsakovas yra darbingas ir fiziškai sveikas, todėl gali teikti savo vaikui išlaikymą. Jos žiniomis daugiau išlaikytinių atsakovas neturi gyvena atskirai.

4Atsakovas G. R., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką (b.l.51), į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl atvykusios ieškovės prašymu byla nagrinėjama iš esmės be atsakovo dalyvavimo (LR CPK 246 str. 2 d.)

5Institucijos teikiančios išvadą byloje – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą (b.l.55), kur nurodė, jog su ieškiniu sutinka visiškai, mano, ieškovės dukrai G. R., kaip turinčiai specialių poreikių, prašomo dydžio materialinis išlaikymas ir susidaręs išlaikymo įsiskolinimas turėtų būti priteistas, o G. R. gyvenamoji vieta nustatoma su motina.

6Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

7Tėvai privalo materialiai išlaikyti vaikus (LR CK 3.192 str.).

8Iš pateikto vaiko gimimo liudijimo (b.l.3) matyti, kad nepilnametės G. R., gim. ( - ) tėvu yra atsakovas G. R., gim. ( - ). Materialinis išlaikymas dukrai nėra priteistas.

9Šiuo metu G gyvena kartu su motina (b.l.8). Atsakovas prie jos išlaikymo visiškai neprisideda. LR CK 3.194 str. numato, jei nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį. Nustatant išlaikymo dydį, būtina atsižvelgti į bendras tėvų pareigas vaikui: rūpintis savo vaiko sveikata, jo dvasiniu ir moraliniu ugdymu (CK 3.165 str.1d.), sudaryti sąlygas savo vaikui mokytis iki įstatymo nustatyto amžiaus (CK 3.165 str.2d.). Vadovaujantis LR CK 3. 192 str., išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai.

10Nustatant išlaikymo dydį, būtina vadovautis LR Aukščiausiojo teismo suformuota teismų praktika, LR CK 3. 192 str., kur nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai. CK 6.461 str. 2 d. nustatyta, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuri šiuo metu yra 1000 Lt per mėnesį. Šis kriterijus turi būti taikomas ir sprendžiant dėl vaiko išlaikymo.

11Iš ieškovės paaiškinimų, teismui pateiktos būtinų išlaidų skaičiuotės (b.l. 4), G. R. medicininio pažymėjimo (b.l. 62) nustatyta, kad mergaitė turi spec. poreikių, t.y. yra neįgali, jos slaugai ir priežiūrai bei gydymui reikalingos papildomos išlaidos (klausos aparatas, tyrimai, gydymas ir kt.). Todėl tikėtina, kad per mėnesį jos išlaikymui reikia apie 1000 Lt. Ieškovė gauna iš valstybės apie 400 Lt išmokų (b.l.5). Todėl akivaizdu, kad praktiškai visos gaunamos išmokos panaudojamos dukros poreikiams tenkinti, neliekant jokių pajamų pačios ieškovės pragyvenimui. Be to, ieškovė gyvena motinos būste (b.l.60), todėl jai reikalinga prisidėti prie būsto išlaikymo.

12Atsakovas šiuo metu Lietuvoje nedirba (b.l. 33). Kitų išlaikytinių, išskyrus dukrą G, atsakovas neturi. Kad atsakovas turėtų kokio nors turto, teismas nenustatė. Tačiau jis yra jauno amžiaus (28 m.), darbingas, todėl turi imtis visų įmanomų priemonių darbui susirasti ir savo mažamečiui vaikui išlaikyti, kad vaikas nepatektų į socialiniu požiūriu rizikingą situaciją, nenukentėtų jo fizinis ir psichinis vystymasis, vaikui netektų kęsti pažeminimo ar skriaudos, kad jis negali būti pakankamai apsirengs, pavalgęs ar aprūpintas būtiniausiomis lavinimosi priemonėmis.

13Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, galimybes ir pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes, tenka patiems tėvams.

14Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovo priteistinas materialinis išlaikymas dukrai G. R., gim. ( - ), periodinėmis išmokomis po 500 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo į teismą dienos t.y. 2014-02-27 iki jos pilnametystės, šias lėšas indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Kitą vaikui reikalingo materialinio išlaikymo dalį turi teikti jos motina G. B..

15Ieškovė prašė priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo tada, kai atsakovas jos visiškai neišlaikė, t.y. nuo G. R. gimimo ( - ) iki kreipimosi į teismą dienos, skaičiuojant po 500 Lt kas mėnesį, kas sudaro 2000 Lt. Ieškinys šioje dalyje taip pat tenkintinas.

16Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymo įsiskolinimas turi būti priteisiamas nuo tos dienos, kai tėvas nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti vaiką. Tačiau šis įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Toks įsiskolinimas gali būti priteisiamas CK 3.196 str. 1 d. 2,3 punktuose numatytais būdais, t.y. konkrečia pinigų suma ar priteisiant vaikui tam tikrą turtą.

17Ieškovė teigia, kad išlaikymo vaikams tėvas neteikė nuo mergaitės gimimo. Atsakovas jokių atsikirtimų į šiuos teiginius nepateikė.

18Kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo ribas ir įstatymo nustatyta tvarka teisingai paskirstyti šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

19Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (LR CPK 178 str.). Todėl teismas, vertindamas ieškovės parodymus, daro išvadą, jog ji motyvuotai ir argumentuotai patvirtino tą aplinkybę, jog atsakovas nuo 2012-10-12 savo pareigos dukrai nebevykdė.

20Todėl dukrai G priteistinas susidaręs išlaikymo įsiskolinimas 2000 Lt nuo 2012-10-12 iki 2012-02-27, skaičiuojant po 500 Lt per mėnesį.

21Šalims išaiškintina, jog santykiai yra tęstinio pobūdžio - pasikeitus aplinkybėms, sąlygojančioms vaiko interesų užtikrinimą t.y. tėvų turtinei padėčiai ar vaiko poreikiams, tėvai gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 str.)

22Sprendžiant klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, CK 3.169 str. 1 d. numatyta, jog tais atvejais, kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Teismo sprendimu vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium, nustatoma su vienu iš tėvų tuo atveju, kai kyla ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (CK 3.169 str. 2 d.)

23Šiuo konkrečiu atveju nustatyta, byloje nekilo ginčo dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo. Dukra G. R. nuo gimimo gyvena su motina jos gyvenamojoje vietoje ir yra jos išlaikoma. Motina turi sąlygas vaikui gyventi, t.y. gyvena motinos būste, dukra tinkamai rūpinasi ir ją prižiūri. Šią aplinkybę patvirtino ir pas ieškovę apsilankę valstybinės vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistai (b.l. 55) Gi jų nuomone, atsižvelgiant į atsakovo G. R. netinkamą gyvenimo būdą, galimą saugumo neužtikrinimą, gyvenamoji vieta su juo negali būti nustatoma (b.l. 55) Todėl nustatyta G. R. gyvenamoji vieta su motina.

242014-04-17 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir priteistas iš atsakovo laikinas materialinis išlaikymas dukrai G. R. periodinėmis išmokomis po 200 Lt kiekvienam kas mėnesį nuo 2014-04-17 iki civilinės bylos išnagrinėjimo iš esmės. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo galutinai išspręstas materialinio išlaikymo klausimas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, atsakovo sumokėtos išlaikymo įmokos (jei tokios buvo) įskaitytinos į priteistą sumą.

25Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, o ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei yra visiškai atleista (b.l.10), iš atsakovo G. R. valstybei priteistinos ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 160 Lt (b.l. 27), 240 Lt žyminis mokestis (60 Lt, t.y. 3 proc. nuo 2000 Lt įsiskolinimo sumos, 180 Lt (3 proc. pagal bendrą išmokų sumą už vienerius metus) bei 29,04 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d.3 p., 96 str.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.194 str., CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti visiškai.

28Nustatyti nepilnametės G. R. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina G. B. a.k. ( - ).

29Priteisti iš atsakovo G. R. a.k. ( - ), gyv. ( - ) materialinį išlaikymą vaikui G. R. a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 500 Lt (penkis šimtus litų) nuo 2014-02-27 iki jos pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka, nustatant vaiko motinai G. B. a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

30Priteisti iš atsakovo G. R. a.k. ( - ) vaikui G. R. a.k. ( - ) materialinio išlaikymo įsiskolinimą 2000 Lt (du tūkstančius litų už laikotarpį nuo 2013-10-12 iki 2014-02-27, nustatant vaiko motinai G. B. a.k. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

31Priteisti valstybei iš atsakovo G. R. 240 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) žyminio mokesčio, 29,04 Lt (dvidešimt devynis litus, 04 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, įmokos kodas 5660 bei 160 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt litų) už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5630.

32Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

33Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-04-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - priteistą iš atsakovo dukrai G. R. laikinąjį materialinį išlaikymą, įskaitant sumokėtas lėšas (jei tokios buvo) į vaikui teiktiną išlaikymą.

34Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovė G. B., kaip įstatyminė savo dukros G. R., gim. ( - ), atstovė,... 4. Atsakovas G. R., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir... 5. Institucijos teikiančios išvadą byloje – Kazlų Rūdos savivaldybės... 6. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Tėvai privalo materialiai išlaikyti vaikus (LR CK 3.192 str.).... 8. Iš pateikto vaiko gimimo liudijimo (b.l.3) matyti, kad nepilnametės G. R.,... 9. Šiuo metu G gyvena kartu su motina (b.l.8). Atsakovas prie jos išlaikymo... 10. Nustatant išlaikymo dydį, būtina vadovautis LR Aukščiausiojo teismo... 11. Iš ieškovės paaiškinimų, teismui pateiktos būtinų išlaidų... 12. Atsakovas šiuo metu Lietuvoje nedirba (b.l. 33). Kitų išlaikytinių,... 13. Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, galimybes... 14. Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovo... 15. Ieškovė prašė priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą už... 16. Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymo įsiskolinimas turi būti... 17. Ieškovė teigia, kad išlaikymo vaikams tėvas neteikė nuo mergaitės gimimo.... 18. Kiekvienoje civilinėje byloje yra labai svarbu nustatyti bylos nagrinėjimo... 19. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 20. Todėl dukrai G priteistinas susidaręs išlaikymo įsiskolinimas 2000 Lt nuo... 21. Šalims išaiškintina, jog santykiai yra tęstinio pobūdžio - pasikeitus... 22. Sprendžiant klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, CK 3.169 str.... 23. Šiuo konkrečiu atveju nustatyta, byloje nekilo ginčo dėl dukters... 24. 2014-04-17 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos... 25. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, o ieškovė nuo bylinėjimosi... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.194 str., CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1... 27. Ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Nustatyti nepilnametės G. R. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina G. B.... 29. Priteisti iš atsakovo G. R. a.k. ( - ), gyv. ( - ) materialinį išlaikymą... 30. Priteisti iš atsakovo G. R. a.k. ( - ) vaikui G. R. a.k. ( - ) materialinio... 31. Priteisti valstybei iš atsakovo G. R. 240 Lt (du šimtus keturiasdešimt... 32. Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo vaikams priteisimo vykdyti... 33. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės... 34. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...