Byla 2VP-5757-994/2017
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, SIA B2KAPITAL, uždaroji akcinė bendrovė „Skolų rizikos sprendimai“, R. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Ginto Badikonio pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, SIA B2KAPITAL, uždaroji akcinė bendrovė „Skolų rizikos sprendimai“, R. B..

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas antstolis Gintas Badikonis kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti išieškotoją vykdymo procese (vykdomosios bylos Nr. 0040/11/03883). Nurodė, kad vykdomas išieškojimas iš skolininko Ginto Badikonio išieškotojui BIGBANK AS, veikiančiam per BIGBANK AS filialą, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-12046-599/2011 pagrindu.

4Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 3 d. pareiškimus dėl klausimų, kylančių vykdymo procese, teismas išnagrinėja rašytinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, šiuo atveju žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Įstatymas numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais (CPK 596 straipsnis 1 dalis). Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buvimo vietos apylinkės teismas. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnis 2 dalis). Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendrąja procesinių teisių perėmimą reglamentuojančia norma vykdymo procese – CPK 48 straipsnį, kurio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-367/2008).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

8Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis Gintas Badikonis vykdo išieškojimą iš skolininko R. B. išieškotojui BIGBANK AS, veikiančiam per BIGBANK AS filialą, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-10-24 išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-12046-599/2011 pagrindu, vykdomoji byla Nr. 040/11/03883 (b. l. 1-2). Išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą ir SIA B2KAPITAL 2016-01-22 sudarė Perleidimo sutartį, pagal kurią išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, perdavė SIA B2KAPITAL savo reikalavimo teises į skolininko R. B. skolą (b. l. 4-15, 17-18).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 1 dalis nustato, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad skolininkas yra informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą, tačiau šios bylos nagrinėjimo metu tai nėra laikoma aplinkybe, dėl kurios teismas negalėtų tenkinti pareiškėjo prašymo dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese. Teismų praktikoje nurodoma, kad išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininkę atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-23 nutartis c. b. Nr. 2-756/2009).

10Atsižvelgiant į tai, kad SIA B2KAPITAL perėmė pradinio išieškotojo BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą, materialines subjektines teises, vykdymo procese pradinis išieškotojas BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą pakeistinas naujuoju išieškotoju SIA B2KAPITAL pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-12046-599/2011 (vykdomosios bylos Nr. 0040/11/03883).

11Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 596 straipsniu,

Nutarė

13tenkinti pareiškėjo antstolio Ginto Badikonio pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

14Vykdymo procese pakeisti pradinį išieškotoją BIGBANK AS, veikiančio per BIGBANK AS filialą, kodas 301048563, naujuoju išieškotoju SIA B2KAPITAL, kodas 40103645131, vykdant išieškojimą iš skolininko R. B., a. k. ( - ) pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-12046-599/2011, vykdomosios bylos Nr. 0040/11/03883.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai