Byla 2S-198-450/2017
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: TŪB „Energija“, V. D., AS „Reverta“, UAB „Prekuva“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens AS „Reverta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio R. V. pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: TŪB „Energija“, V. D., AS „Reverta“, UAB „Prekuva“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas antstolis R. V. pateikė teismui pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, prašydamas pakeisti išieškotoją AS „Reverta“ išieškotoju UAB „Prekuva“ pagal Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro išduotus 9 vykdomuosius įrašus Nr. 10808, 10804, 10806, 7697, 7695, 10810, 7487, 6204, 8210.
 2. Prašymą grindžia tuo, kad 2016 m. spalio 7 d. buvo pateikta sutartis dėl reikalavimo teisės perleidimo, sudaryta tarp UAB „Prekuva“ ir AS „Reverta“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi pareiškėjo antstolio R. V. prašymą tenkino ir pakeitė išieškotoją AS „Reverta“ į išieškotoją UAB „Prekuva“ vykdomosiose bylose Nr. 0128/15/01228, Nr. 0128/16/00048, Nr. 0128/16/00049, Nr. 0128/16/00050, Nr. 0128/16/00051, Nr. 0128/16/00055, Nr. 0128/16/01163, Nr. 0128/16/01230 ir Nr. 0128/16/01680.
 2. Teismas nustatė, jog 2014 m. gruodžio 19 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduoti vykdomieji įrašai Nr. 10808 ir Nr. 10810 dėl skolų išieškojimo iš TŪB „Energija“ kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. 2014 m. gruodžio 19 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduoti vykdomieji įrašai Nr. 10804, Nr. 10806 dėl skolų išieškojimo iš V. D. kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. 2015 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduoti vykdomieji įrašai Nr. 7697 ir Nr. 7695 dėl skolų išieškojimo iš V. D. kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. 2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduotas vykdomasis įrašas Nr. 7487 dėl skolos išieškojimo iš TŪB „Energija“ kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. 2016 m. liepos 18 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduotas vykdomasis įrašas Nr. 6204 dėl skolos išieškojimo iš V. D. kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. 2016 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduotas vykdomasis įrašas Nr. 8210 dėl skolos išieškojimo iš V. D. kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. 2016 m. rugsėjo 30 d. sutartimi pirminis kreditorius AS „Reverta“ perleido savo reikalavimo teises pagal minėtus vykdomuosius įrašus naujam kreditoriui – UAB „Prekuva“.
 3. Teismo vertinimu, reiškiamas reikalavimas dėl skolos išieškojimo iš skolininkų TŪB „Energija“ ir V. D. nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, neprieštarauja įstatymams.
 4. Teismas, remdamasis CK 6.109 str. 1 d. bei teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-07-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009), darė išvadą, kad teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininkų informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkams turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.
 5. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas laikė, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą bei pakeisti vykdymo procese išieškotoją AS „Reverta“ jo teisių perėmėju UAB „Prekuva“.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AS „Reverta“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartį dalyje dėl išieškotojo pakeitimo Nr. 0128/16/01680 vykdomojoje byloje, pareiškėjo antstolio prašymą toje dalyje atmesti.
  1. Atskirąjį skundą grindžia ragumentu, kad Reikalavimo perleidimo sutarties preambulėje (dalis C) nurodyta, jog pradinis kreditorius nori perleisti dalį reikalavimų, o ne visus reikalavimus. Sutarties priede Nr. 1 2.1. p. nurodytos Kreditavimo sutartys, kurių reikalavimo dalis yra perleidžiama, tarp jų 2004 m. balandžio 2 d. kreditavimo sutartis Nr. KS/315. Vykdomasis įrašas Nr. 8210 išduotas vykdyti išieškojimą būtent pagal šią kreditavimo sutartį.
  2. Sutarties Priedo Nr. 2 2.3. p. nurodyta, kad pagal 2004 m. balandžio 2 d. kreditavimo sutartį Nr. KS/315 pavedama išieškoti suma sudaro 12 0000 Eur, taigi šiai sumai apeliantė neperleido reikalavimo teisių naujajam kreditoriui UAB „Prekuva“.
 2. Pareiškėjas antstolis R. V., suinteresuoti asmenys TŪB „Energija“, V. D. bei UAB „Prekuva“ atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria tenkintas pareiškėjo prašymas dėl teisių perėmimo vykdymo procese, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 596 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-367/2008).
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad išieškotojo pakeitimo procese teismas atlieka tik formalų pareiškėjo pateiktų įrodymų vertinimą, siekdamas nustatyti, ar kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės. Nagrinėjamoje byloje, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo, jog naujajam kreditoriui UAB „Prekuva“ perėjo išieškotojo materialioji reikalavimo teisė pagal visas antstolio R. V. kontoroje vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0128/15/01228, Nr. 0128/16/00048, Nr. 0128/16/00049, Nr. 0128/16/00050, Nr. 0128/16/00051, Nr. 0128/16/00055, Nr. 0128/16/01163, Nr. 0128/16/01230 ir Nr. 0128/16/01680, todėl nepagrįstai patenkino prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese pagal visus Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro išduotus 9 vykdomuosius įrašus Nr. 10808, 10804, 10806, 7697, 7695, 10810, 7487, 6204, 8210. Kaip patvirtina bylos duomenys, pradinis išieškotojas AS „Reverta“ 2016 m. rugsėjo 30 d. sutartimi perleido savo reikalavimo teises naujajam kreditoriui UAB „Prekuva“ į skolininkus TŪB „Energija“ ir V. D.. Minėtos sutarties preambulėje (dalis C) nurodyta, jog pradinis kreditorius nori perleisti dalį reikalavimų į skolininkus, o likusioje dalyje – pavesti naujajam kreditoriui vykdyti atlygintiną išieškojimą iš skolininkų. Sutarties priedo Nr. 1 2.1. p. nurodytos Kreditavimo sutartys, kurių reikalavimo dalis yra perleidžiama, tarp jų ir 2004 m. balandžio 2 d. kreditavimo sutartis Nr. KS/315 (2.1.2. p.), pagal kurią 2016 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus r. 6-ojo notaro biure buvo išduotas vykdomasis įrašas Nr. 8210 dėl skolos išieškojimo iš V. D. kreditoriaus AS „Reverta“ naudai. Sutarties Priedo Nr. 2 2.3. p. nurodyta, kad pagal 2004 m. balandžio 2 d. kreditavimo sutartį Nr. KS/315 pavedama išieškoti suma sudaro 12 0000 Eur, taip pat, be kita ko, pradinis kreditorius pavedė atlikti ir išieškojimą iš 2004 m. balandžio 2 d. kreditavimo sutarties Nr. KS/315 įvykdymo užtikrinimui įkeisto buto, esančio ( - ).
 5. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pradinis kreditorius AS „Reverta“ neperleido reikalavimo teisių naujajam kreditoriui UAB „Prekuva“ į skolininką V. D. 12 0000 Eur apimtyje, minėtą įsiskolinimą užtikrinant nekilnojamojo turto, esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio J. K. ir T. K., hipoteka, vykdomojoje byloje Nr. 0128/16/01680 pagal 2016 m. rugpjūčio 27 d. vykdomąjį įrašą Nr. 8210. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis keistina, pareiškėjo antstolio R. V. prašymą tenkinant iš dalies ir pakeičiant išieškotoją AS „Reverta“ į išieškotoją UAB „Prekuva“ vykdomosiose bylose Nr. 0128/15/01228, Nr. 0128/16/00048, Nr. 0128/16/00049, Nr. 0128/16/00050, Nr. 0128/16/00051, Nr. 0128/16/00055, Nr. 0128/16/01163, Nr. 0128/16/01230.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartį pakeisti iš dalies, teismo nutarties rezoliucinę dalį išdėstant taip:

12„Pareiškėjo antstolio R. V. prašymą tenkinti iš dalies.

13Pakeisti išieškotoją AS „Reverta“, j. a. k. ( - ) buv. Respublikas laukums 2A, Riga, Latvija, į išieškotoją UAB „Prekuva“, j. a. k. 302750391, vykdomosiose bylose Nr. 0128/15/01228, Nr. 0128/16/00048, Nr. 0128/16/00049, Nr. 0128/16/00050, Nr. 0128/16/00051, Nr. 0128/16/00055, Nr. 0128/16/01163, Nr. 0128/16/01230.“

Proceso dalyviai
Ryšiai