Byla 2-1432-769/2015
Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovui M. G., jo atstovui advokatui E. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo M. G. ieškinį atsakovei notarei I. M., tretiesiems asmenims A. B. ir M. M. dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento atsakovės 2007-01-19 išduotą vykdomąjį įrašą neprotestuotiname vekselyje dėl 40 000 Lt (11584,80 Eur) skolos ir 200 Lt (57,92 Eur) notaro atlyginimo už vykdomojo įrašo sudarymą išieškojimo iš ieškovo (notarinio registro Nr. M-1113); priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes, kad 2007-01-19 atsakovė išdavė trečiojo asmens M. M., kaip vekselio turėtojo, naudai vykdomąjį įrašą neprotestuotiname vekselyje reikalaujant išieškoti 40 000 Lt sumą ir 200 Lt atsakovės paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo sudarymą iš ieškovo, kaip vekselio davėjo. Ieškinyje nurodyta, kad trečiasis asmuo M. M. 2007-01-19 kreipdamasis į atsakovę su pareiškimu išduoti vykdomąjį įrašą, buvo praleidęs vienerių metų senaties terminą, kuris suėjo 2006-12-31, todėl atsakovė neturėjo teisės išduoti vykdomąjį įrašą, o jį išduodama pažeidė imperatyvią ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisės normą; trečiasis asmuo M. M. turėjo teisę reikalauti, kad ieškovas apmokėtų vekselį pateikdamas pranešimą paskutinę mokėjimo termino dieną (2005-12-31) arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ne vėliau kaip 2006-01-03). Antrasis pranešimas apie neapmokėjimą turėjo būti siųstas per 4 darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti, tačiau M. M. reikalavimas apmokėti vekselį buvo išsiųstas tik 2007-01-12– praėjus daugiau kaip metams po paskutinės mokėjimo termino dienos (po 2005-12-31) – toks pranešimas, kai vekselio pateikimo apmokėti terminas baigėsi, negali būti vertinamas kaip tinkamas ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatytų įpareigojimų vykdymas. Atsakovė išduodama vykdomąjį įrašą visiškai neatsižvelgė į tai, jog M. M. buvo pažeidęs ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje ir 47 straipsnio 1 dalyje nustatytą vekselio pateikimo apmokėti ir pranešimo apie neapmokėtą vekselį nustatytą tvarką bei terminus ir nepateikė jokių tokį pažeidimą paneigiančių įrodymų,-atsakovė vykdomąjį įrašą išdavė neteisėtai, kas sudaro pagrindą pripažinti vykdomąjį įrašą negaliojančiu. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti, nurodęs, kad su M. M. buvo pažįstami; nei vekselio turėtojas M. M., nei A. B., kuriam perleistas reikalavimas, nesikreipė dėl apmokėjimo, jis jokio pranešimo dėl apmokėjimo nebuvo gavęs; apie skolą sužinojo tik 2014 metais, nepamena, kad būtų gavęs kokius tai pinigus pagal išrašytą vekselį, kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas vekselis, neprisimena. Ieškovo atstovas advokatas prašė ieškinį tenkinti, nurodęs, kad vykdomasis įrašas negalėjo būti išduotas, nes neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, todėl naikintinas.

3Atsakovė Klaipėdos miesto 4-ojo notaro biuro notarė I. M. pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriuo prašo sprendimą civilinėje byloje dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu priimti teismo nuožiūra. Nurodė, kad vykdomasis įrašas išduotas pagal tuo metu buvusią praktiką.

4Tretiesiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį tretieji asmenys nepateikė.

5Į teismo posėdį atsakovė notarė I. M. ir tretieji asmenys neatvyko. Apie posėdį atsakovei ir tretiesiems asmenims pranešta tinkamai (CPK 123 str. 1 d., 130 str.). Todėl byla nagrinėtina atsakovei ir tretiesiems asmenims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d., 247 str.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų nustatyta, kad 2005-07-18 M. G. išdavė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 40000,00 Lt sumai, kuriame apmokėjimo data nurodyta iki 2005-12-31. 2007-01-19 trečiasis asmuo M. M. notarei I. M. pateikė pareiškimą prašydamas išduoti vykdomąjį įrašą. 2007-01-19 notarė I. M. išdavė vykdomąjį įrašą neprotestuotiname vekselyje, reikalaudama išieškoti 40 000 Lt sumą ir 200 Lt atsakovės paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo sudarymą iš ieškovo, kaip vekselio davėjo, vekselio turėtojo M. M. naudai.

9Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau- ĮPVĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintos Vekselių naudojimo taisyklės. Pagal ĮPVĮ 81 straipsnį vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka. Šios tvarkos 3 punkte nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko; kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas), užprotestuoto vekselio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio sumos dalis; prašyme inter alia nurodoma, ar vekselis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytu laiku pateiktas vekselio davėjui ir iš jo pareikalauta apmokėti vekselį; ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas (Vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 punktas, 4.8 punktas). Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, vekselio turėtojui nurodoma sąžiningai pareikšti apie tai, kad jis įvykdė ĮPVĮ 40 straipsnyje ir 47 straipsnyje įtvirtintą pareigą pateikti vekselį apmokėti bei pranešė apie neapmokėjimą. Prašymas dėl vykdomojo įrašo atlikimo turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytu laiku (Vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 5 punktas). Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 punkte įtvirtintas įpareigojimas notarui, priėmus prašymą, pareikalauti, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas. Jeigu notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko nenurodytos aplinkybės dėl ĮPVĮ 40 straipsnyje ir 47 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų įvykdymo (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 p. ir 4.8 p.), notaras tokio prašymo nepriima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-26 dienos nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-199/2011).

10Ieškovas ginčija notarės vykdomąjį įrašą ir prašo jį pripažinti negaliojančiu, kadangi atsakovė vykdomąjį įrašą išdavė pažeisdama imperatyvias teisės normas. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas, o pagal 47 straipsnio 1 dalį - vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neapmokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti, kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“. Pagal ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalį vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus davėjui per vienerius metus nuo nustatytu laiku įforminto protesto dienos, o kai vekselyje buvo sąlyga “grąžinti be išlaidų” ar “neprotestuotinas”, - nuo mokėjimo termino dienos. ĮPVĮ 76 straipsnyje imperatyviai nustatyta, jog įsipareigojimų pagal vekselį vykdymo terminų atidėjimas neleidžiamas nei įstatymų, nei teismo. 2005-07-18 neprotestuotiname vekselyje apmokėjimo data nurodyta iki 2005-12-31, todėl pagal ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalį vekselio turėtojas –trečiasis asmuo M. M. turėjo teisę reikalauti, kad ieškovas apmokėtų vekselį pateikdamas pranešimą paskutinę mokėjimo termino dieną, t.y. 2005-12-31 arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Antrasis pranešimas apie neapmokėjimą turėjo būti siųstas per 4 darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti (ĮPVĮ 47 str. 1 d.). Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad trečiojo asmens M. M. reikalavimas apmokėti ieškovui išsiųstas paštu tik 2007-01-12, praėjus daugiau kaip metams po paskutinės mokėjimo termino dienos. Teismo posėdžio metu ieškovas paaiškino, kad jokio pranešimo dėl apmokėjimo iš viso nebuvo gavęs. Byloje nepateikta jokių duomenų, kad vekselio turėtojas, teikdamas notarei prašymą dėl vykdomojo įrašų atlikimo, atliko pareigą sąžiningai pareikšti, kad jis įvykdė ĮPVĮ 40 straipsnyje įtvirtintą pareigą nustatytu terminu pateikti vekselį apmokėti, o notarė, priimdama prašymą, pareikalavo kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta pagal vekselį įsipareigojusiam asmeniui, kad vekselis neapmokėtas. Notarei pateiktame trečiojo asmens M. M. pareiškime taip pat nenurodyta, ar buvo įvykdyti ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalies ir 47 straipsnio 1 dalies reikalavimai, t. y., ar vekselis nustatytu laiku buvo pateiktas apmokėti ir ar pranešta apie neapmokėjimą. Tuo atveju, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams, notaras turi atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, o išduotas vykdomasis įrašas negali būti laikomas teisėtu ( ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p., 81 str.). Pagal įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais ( ĮPVĮ 40 str. 1 d., 47 str. 1 d., 55 str. 1 d. 3 p., 72 str. 2 d.). Kaip matyti iš byloje esančio 2007-01-19 pareiškimo, M. M. į atsakovę dėl vykdomojo įrašo išdavimo kreipėsi 2007-01-19. Vykdomasis įrašas išduotas tą pačią dieną – 2007-01-19. Minėta, kad 2005-07-18 neprotestuotiname paprastajame vekselyje apmokėjimo data nurodyta 2005-12-31 (M. M. reikalavimas apmokėti ieškovui išsiųstas paštu tik 2007-01-12). Įvertinus nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad M. M. dėl vykdomojo įrašo išdavimo kreipėsi praleidęs vienerių metų senaties terminą, be to, nepateikė įrodymų, jog įstatyme nustatytais terminais pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neapmokėtas, todėl notarė (atsakovė) turėjo atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą.

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė vykdomąjį įrašą išdavė neteisėtai, todėl ieškovo ieškinys dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, kaip pagrįstas, tenkintinas - pripažintinas negaliojančiu nuo išdavimo momento atsakovės notarės I. M. 2007-01-19 išduotas vykdomasis įrašas, notarinio registro Nr. M-1113, pagal kurį reikalaujama išieškoti iš vekselio davėjo M. G. vekselio turėtojo M. M. naudai 40 000 Lt skolos ir 200 Lt notaro atlyginimo už vykdomojo įrašo sudarymą.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Byloje yra įrodymai apie ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas - 145,00 Lt (41,99 Eur) žyminis mokestis. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinos ieškovui jo patirtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 41,99 Eur (LR CPK 80 str. 1 d. 5 p., 93 str.). Iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270, straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento atsakovės notarės I. M. 2007-01-19 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. M-1113, dėl 40 000 Lt skolos ir 200 Lt notaro atlyginimo už vykdomojo įrašo sudarymą išieškojimo iš ieškovo M. G..

16Priteisti iš atsakovės notarės I. M., Klaipėdos miesto 4-asis notaro biuras, 41,99 Eur ( keturiasdešimt vienas euras ir 99 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui M. G., a.k( - )

17Priteisti iš atsakovės notarės I. M., Klaipėdos miesto 4-asis notaro biuras, valstybei 6,60 Eur ( šeši eurai 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai