Byla 2-490-236/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Telšių kuro bankroto administratoriaus R. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Telšių kuro bankroto administratoriaus R. B. skundą dėl 2018-10-04 bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės Telšių kuro kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Dameta“, VSDFV Mažeikių skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „AMIC Lietuva“, valstybės įmonei Turto bankui, uždarajai akcinei bendrovei „Baltic oil“, uždarajai akcinei bendrovei „MEDŽISTA“, uždarajai akcinei bendrovei „Belfuel“, V. R., uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių kuras“, uždarajai akcinei bendrovei „ŽEMAITIJOS ENERGETIKA“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą UAB Telšių kuras, bankrutuojančios UAB Telšių kuro administratoriumi paskirti R. B..

62.

7Pareiškėjas BUAB Telšių kuro bankroto administratoriaus R. B. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2018-10-04 pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus: nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus paskaičiuoto 15 966,97 Eur atlyginimo ir 15 163,33 Eur išsimokėjimo; nutarimą antru darbotvarkės klausimu dėl įpareigojimo bankroto administratorių grąžinti 15 163,33 Eur į bendrovės sąskaitą; nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo.

83.

9Kreditorius UAB „Dameta“ atsiliepime į skundą nurodė, kad bankroto administratorius viršijo savo įgaliojimus, išsimokėdamas sau atlyginimo. Bankroto administratorius neturėjo teisės išsimokėti administravimo išlaidų, neužbaigęs vykdyti pavedimo arba turėjo sušaukti kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų mokėjimo tvarkos nustatymo, nes pavedimo sutartyje administravimo išlaidų mokėjimo tvarka nebuvo nustatyta. Bankroto administratorius prarado kreditorių pasitikėjimą dėl siekio kuo skubiau gauti sau lėšas, dėl prašomų spręsti klausimų formalaus vilkinimo, nepagrįstų, išsigalvotų kaltinimų, bandymo išbraukti kreditorių UAB „Dameta“ iš kreditorių sąrašo.

104.

11Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad skundo tenkinimo/netenkinimo klausimą palieka spręsti teismui, tačiau pažymi, kad administratoriaus atstatydinimui nepritaria.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Šiaulių apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi nutarė pareiškėjo bankroto administratoriaus R. B. skundą tenkinti iš dalies, panaikinti 2018-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratorius R. B. įpareigotas grąžinti 15 163,33 Eur į bankrutavusios UAB Telšių kuro sąskaitą, ir klausimą dėl išsimokėto atlyginimo grąžinimo perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo, kitos skundo dalies netenkinti, priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „Dameta“ iš pareiškėjo R. B. 226 Eur bylinėjimosi išlaidų.

156.

16Teismas nustatė, kad 2015-07-27 nutartimi BUAB Telšių kurui taikytas supaprastintas bankroto procesas. Šiaulių apygardos teismas 2015-08-17 nutartimi patvirtino BUAB „Telšių kuras“ administravimo išlaidoms apmokėti bendrą 2 500 Eur + mokesčiai sumą nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, į kurią įeina Šiaulių apygardos teismo 2015-05-14 nutartimi patvirtinta 1 750 Eur + PVM administravimo išlaidų suma, leidžiant bankroto administratoriui administravimo išlaidų sąmatos lėšas paskirstyti savo nuožiūra. 2016-08-04 nutartimi supaprastintas bankroto proceso vykdymas nutrauktas ir nutarta bankroto procedūras vykdyti bendra Įmonių bankroto įstatyme nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka. 2016-09-23 pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarta nustatyti atlyginimą administratoriui 6MMA (6 x 380 Eur + mokesčiai) + 15 procentų priemoka už bankroto proceso metu gautas įplaukas + priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jose pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių. Priemoka už bylas apskaičiuojama atsižvelgiant teisingumo ministro patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Minėtame kreditorių susirinkime taip pat nutarta bankroto administravimo išlaidoms skirti 25 MMA (25 x 380 = 9 500 Eur plius mokesčiai valstybei). 2016-09-12 kreditorių susirinkimo pirmininkė pasirašė su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, kuria nustatytas toks pat atlyginimas, kaip ir nustatytas kreditorių susirinkime, atlyginimo mokėjimo tvarka nenustatyta. 2018-04-23 bankroto proceso matu gauta 19 284,44 Eur pajamų, iš kurių administratoriaus atlyginimui panaudota 15 163,33 Eur. 2018-09-19 kreditorių susirinkime nutarimai nepriimti, nepakakus kreditorių balsų, nuspręsta pakartotinį kreditorių susirinkimą sušaukti 2018-10-04. 2018-10-04 pakartotiniame kreditorių susirinkime pirmu darbotvarkės punktu nutarta, kad bankroto administratorius paskaičiuodamas administratoriaus atlyginimą ir išsimokėdamas sau priskaičiuoto atlyginimo 15 163,33 Eur dalį, neturėjo pagrindo remtis 2016-09-23 pakartotinio susirinkimo nutarimu; bankroto administratorius neturėjo teisės išsimokėti sau administratoriaus atlyginimo, nes realiai tokio dydžio išlaidų nepatyrė ir kreditorių suteikto jam pavedimo administruoti BUAB „Telšių kuras“ bankrotą pilnai neįvykdė, bankroto procedūros dar nėra baigtos.

177.

18Teismas dėl nutarimo pirmu darbotvarkės punktu nurodė, kad nesutikimą su 2018-10-04 kreditorių susirinkimo pirmu dienotvarkės punktu priimtu nutarimu administratorius argumentuoja tuo, kad administravimo išlaidų sąmata ir atlyginimas administratoriui patvirtintas 2016-09-23 kreditorių susirinkime, kreditorių susirinkimo nutarimai nebuvo ginčijami, kreditorių susirinkimo pirmininkė pasirašė su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį, kurioje buvo numatyta ir atlyginimo skaičiavimo tvarka, už šių nutarimų priėmimą kreditorių susirinkimuose balsavo ir kreditorius UAB „Dameta”.

198.

20Teismas, atsižvelgdamas į skundžiamo nutarimo turinį („bankroto administratorius R. B. 2016 m. birželio mėnesį nepagrįstai paskaičiavo administratoriaus atlyginimą 15 966,97 Eur ir neteisėtai išsimokėjo sau 15 163,33 Eur sumą“), sprendė, kad tokia nutarimo formuluotė yra konstatuojamojo pobūdžio, priimtas nutarimas išreiškia kreditorių nuomonę, bankroto administratoriui tiesioginių pasekmių nesukelia, todėl naikinti šio nutarimo skunde išdėstytais motyvais ir argumentais nėra teisinio pagrindo.

219.

22Teismas dėl nutarimo antru darbotvarkės punktu nustatė, kad 2018-10-04 kreditorių susirinkimo nutarimas antru darbotvarkės klausimu formuluojamas kaip įpareigojimas bankroto administratoriui R. B. grąžinti 15 163,33 Eur sumą į bankrutavusios UAB „Telšių kuras“ sąskaitą.

2310.

24Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad kreditorių nutarimas įpareigojantis administratorių grąžinti visą išsimokėtą atlyginimą, neatitinka pavedimo sutarties sąlygų, pažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, neužtikrina administratoriaus bei bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyros, neskatina bankroto administratoriaus vykdyti bankroto administravimo funkcijas, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas naikinamas ir klausimas dėl išsimokėto atlyginimo grąžinimo perduodamas kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.

2511.

26Teismas dėl nutarimo trečiu darbotvarkės punkto sprendė, kad nėra pakankamo pagrindo spręsti, jog ginčijamas kreditorių susirinkimo balsų dauguma priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas, todėl skundo reikalavimas dėl nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu panaikinimo atmestinas.

2712.

28Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nustatė, kad UAB „Dameta“ prašo priteisti 338,80 Eur už atsiliepimo į skundą parengimą.

2913.

30Teismas pažymėjo, kad prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-04-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytų dydžių, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Dėl to teismas darė išvadą, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsižvelgiant į atmestus skundo reikalavimus, tenkintinas iš dalies, priteisiant iš bankroto administratoriaus 226 Eur (CPK 93 str., 98 str.).

31III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3214.

33BUAB Telšių kuro bankroto administratorius R. B. atskiruoju skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2019-01-30 nutarties dalį dėl iš R. B., kaip pareiškėjo priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „Dameta“ 226 Eur, bylinėjimosi išlaidų, o jas priteisti iš pareiškėjo BUAB Telšių kuro jas apmokant iš įmonės bankroto administravimui skirtų lėšų. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė asmeniškai iš bankroto administratoriaus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra BUAB Telšių kuras, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. B., todėl bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos iš BUAB Telšių kuro bankroto administravimui skirtų lėšų.

3415.

35Atsiliepime į bankroto administratoriaus R. B. atskirąjį skundą UAB „Dameta“ prašo palikti Šiaulių apygardos teismo 2019-01-30 nutartį nepakeistą, priteisti iš apelianto 242 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3716.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3917.

40Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutarties dalis, kuria bylinėjimosi išlaidos priteistos iš bankroto administratoriaus R. B., yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d.).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

4218.

43Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju BUAB Telšių kuro bankroto administratorius R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2018-10-04 pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus: nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu dėl bankroto administratoriaus paskaičiuoto 15 966,97 Eur atlyginimo ir 15 163,33 Eur išsimokėjimo; nutarimą antru darbotvarkės klausimu dėl įpareigojimo bankroto administratorių grąžinti 15 163,33 Eur į bendrovės sąskaitą; nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo.

4419.

45Šiaulių apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi nutarė pareiškėjo bankroto administratoriaus R. B. skundą tenkinti iš dalies, panaikinti 201810-04 kreditorių susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu, kuriuo bankroto administratorius R. B. įpareigotas grąžinti 15 163,33 Eur į bankrutavusios UAB Telšių kuro sąskaitą, ir klausimą dėl išsimokėto atlyginimo grąžinimo perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo, kitos skundo dalies netenkinti, priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „Dameta“ iš pareiškėjo R. B. 226 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4620.

47Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė asmeniškai iš bankroto administratoriaus. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra BUAB Telšių kuras, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. B., todėl bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos iš BUAB Telšių kuro bankroto administravimui skirtų lėšų.

4821.

49Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Sprendžiant dėl išlaidų atlyginimo iš bankrutuojančios įmonės administravimui skirtų lėšų svarbu nustatyti, ar atitinkamos išlaidos pagal savo teisinę prigimtį skirtos bankroto procedūroms atlikti, kreditorių interesams bankroto procedūrų metu ginti, įmonės veiklai (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) užtikrinti. Nustačius tokias aplinkybes, išlaidos turi būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2011).

5022.

51Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju R. B. kreipėsi į teismą kaip BUAB Telšių kuro bankroto administratorius, o ne kaip fizinis asmuo. Skųsti Vien tai, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra dėl bankroto administratoriaus paskaičiuoto atlyginimo ir jo išsimokėjimo, dėl įpareigojimo bankroto administratorių grąžinti į bendrovės sąskaitą išmokėtą atlyginimą, dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, nesudaro pagrindo išvadai, kad bankroto administratorius gina savo paties interesus.

5223.

53Apeliacinis teismas pažymi, kad bankroto administratorius atstovauja bankrutuojančios įmonės interesus, tuo pačiu ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, todėl nėra pagrindo išvadai, kad skųsdamas, galimai tik jam nenaudingus kreditorių susirinkimo nutarimus, bankroto administratorius veikia kaip fizinis ar juridinis asmuo ir pažeidžia kreditorių teises bei teisėtus interesus.

54Dėl procesinės baigties

5524.

56Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš bankroto administratoriaus R. B. panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – priteisiant suinteresuotam asmeniui UAB „Dameta“ 226 Eur bylinėjimosi išlaidų iš BUAB Telšių kuro bankroto administravimui skirtų lėšų.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

5825.

59Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

6026.

61Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad suinteresuotam asmeniui UAB „Dameta“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

6227.

63Pareiškėjas bankroto administratorius R. B. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

6428.

65Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

66Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

67Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš bankroto administratoriaus R. B. panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti suinteresuotam asmeniui UAB „Dameta“, j. a. k. 302331144, du šimtus dvidešimt šešis eurus (226 Eur) bylinėjimosi išlaidų iš BUAB Telšių kuro, j. a. k. 302307321, bankroto administravimui skirtų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2015-04-30 nutartimi nutarė iškelti bankroto... 6. 2.... 7. Pareiškėjas BUAB Telšių kuro bankroto administratoriaus R. B. kreipėsi į... 8. 3.... 9. Kreditorius UAB „Dameta“ atsiliepime į skundą nurodė, kad bankroto... 10. 4.... 11. Kreditorius VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad skundo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Šiaulių apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi nutarė pareiškėjo bankroto... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad 2015-07-27 nutartimi BUAB Telšių kurui taikytas... 17. 7.... 18. Teismas dėl nutarimo pirmu darbotvarkės punktu nurodė, kad nesutikimą su... 19. 8.... 20. Teismas, atsižvelgdamas į skundžiamo nutarimo turinį („bankroto... 21. 9.... 22. Teismas dėl nutarimo antru darbotvarkės punktu nustatė, kad 2018-10-04... 23. 10.... 24. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad kreditorių... 25. 11.... 26. Teismas dėl nutarimo trečiu darbotvarkės punkto sprendė, kad nėra... 27. 12.... 28. Teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nustatė, kad UAB „Dameta“... 29. 13.... 30. Teismas pažymėjo, kad prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis... 31. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 14.... 33. BUAB Telšių kuro bankroto administratorius R. B. atskiruoju skundu prašo... 34. 15.... 35. Atsiliepime į bankroto administratoriaus R. B. atskirąjį skundą UAB... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 37. 16.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 39. 17.... 40. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutarties... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 42. 18.... 43. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju BUAB Telšių kuro bankroto... 44. 19.... 45. Šiaulių apygardos teismas 2019-01-30 nutartimi nutarė pareiškėjo bankroto... 46. 20.... 47. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylinėjimosi... 48. 21.... 49. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi... 50. 22.... 51. Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju R. B. kreipėsi į teismą... 52. 23.... 53. Apeliacinis teismas pažymi, kad bankroto administratorius atstovauja... 54. Dėl procesinės baigties ... 55. 24.... 56. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes,... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 58. 25.... 59. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 60. 26.... 61. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į priimamą procesinį sprendimą,... 62. 27.... 63. Pareiškėjas bankroto administratorius R. B. prašymo dėl bylinėjimosi... 64. 28.... 65. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti... 66. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 67. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties dalį dėl...