Byla 2-740-881/2014
Dėl BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. lapkričio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB ,,Uktrada“ skundą dėl BUAB ,,Uktrada“ 2013 m. lapkričio 27 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2013 m. lapkričio 27 d. vykusiame pakartotiniame ketvirtajame kreditorių susirinkime 2 darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą – nepriimti nutarimo dėl turto vertinimo bei pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo – ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti BUAB ,,Uktrada“ turto vertinimo bei pardavimo kainas ir tvarką pagal administratoriaus pateiktus pasiūlymus 2013 m. lapkričio 27 d. kreditorių susirinkimui. Nurodė, kad 2013 m. lapkričio 27 d. BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkime dalyvavo ir balsavo raštu 6 kreditoriai. Antruoju susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas klausimas dėl BUAB ,,Uktrada“ turto vertinimo bei pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo. Administratorius pateikė du alternatyvius pasiūlymų projektus: pirma, atlikti įmonės turto vertinimą ir turtą pardavinėti iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka pagal turto vertintojo nustatytą rinkos kainą, turto vertinimui paskiriant papildomą išlaidų sumą; antra, įmonės turto nevertinti, o turto vertę nustatyti pagal Sutartinio įkeitimo lakšte nurodytas kainas (įkeistam turtui) ir pagal administratoriaus nustatytas pardavimo kaimas (neįkeistam) turtui, turtą pardavinėjant iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Teikdamas alternatyvius nutarimų projektus, administratorius pagrįstai tikėjosi, kad bent vienam iš jų bus pritarta ir kad galės būti pradedamas įmonės turto pardavimo procesas, tačiau balsų dauguma kreditoriai nepritarė nei vienam iš projektų. BUAB ,,Uktrada“ nuosavybės teise valdo didelį kiekį stambių gabaritinių medienos apdirbimo įrenginių, kurių laikymui būtinos saugios ir didelės patalpos. Patalpos nuomojamos iš kreditoriaus AB ,,Ukmergės šilas“, kuriam kas mėnesį mokama 6 050 Lt, todėl jis suinteresuotas vilkinti turto realizavimo procesą. Būtent šio kreditoriaus balsais ir buvo nulemtas nutarimo nepriėmimas.

3Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė skundą tenkinti iš dalies ir patvirtinti pirmąjį nutarimo projektą, o būtent, atlikti įmonės turto vertinimą ir turtą pardavinėti iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Nurodė, kad įmonės interesus labiau atitinka būtent pirmasis nutarimo projektas.

4Kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepimu į skundą taip pat prašo skundą tenkinti. Nurodo, kad turtas turėtų būti pardavinėjamas be turto vertinimo, nes turto vertinimas susijęs su papildomomis išlaidomis.

5Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepimu į skundą palieka klausimą spręsti teismo nuožiūra.

6 Skundas tenkinamas iš dalies.

7CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui BUAB ,,Uktrada“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

92013 m. lapkričio 27 d. įvyko BUAB ,,Uktrada“ pakartotinis ketvirtasis kreditorių susirinkimas, į kurio darbotvarkę buvo įtraukti šie klausimai: pirma, kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimai; antra, turto vertinimo bei pardavimo kainų ir tvarkos nustatymas; trečia, kiti klausimai.

10BUAB ,,Uktrada“ bankroto byloje yra patvirtina 1 266 387,04 Lt finansinių reikalavimų suma. Į 2013 m. lapkričio 27 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą neatvyko nei vienas BUAB ,,Uktrada“ kreditorius. Raštu balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 287 761,40 Lt, kas sudaro 22,72 procento visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos.

11Administratorius ginčija antruoju darbotvarkės klausimu priimtą (nepriimtą) kreditorių susirinkimo nutarimą dėl turto vertinimo bei pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo.

12Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo nutarimai, jeigu nėra konstatuojama procedūrinių jų priėmimo pažeidimų, teismo gali būti panaikinami tokiu atveju, jeigu konstatuojamas jų prieštaravimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui arba teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

13Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo pažeidimų nėra konstatuota, tokiais pažeidimais nėra grindžiamas ir pareiškėjų skundas.

14Tačiau, teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nepatvirtinta turto vertinimo, pardavimo kainų ir pardavimo tvarka, prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo normoms, reglamentuojančioms bankroto procedūrų vykdymo ypatumus, susijusius su bankrutuojančios įmonės turto realizavimu. Kreditorių vengimas patvirtinti bankrutuojančios įmonės turto vertinimo, pardavimo kainų ir pardavimo tvarką, kliudo bankrutuojančios įmonės administratoriui vykdyti jam Įmonių bankroto įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su bankrutuojančios įmonės turto pardavimo organizavimu. Tai neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, todėl teismas sprendžia, jog egzistuoja pagrindas pripažinti negaliojančiu 2013 m. lapkričio 27 d. BUAB ,,Uktrada“ pakartotinio kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą dėl turto vertinimo bei pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo (nenustatymo), kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

15Visų pirma, ĮBĮ 23 straipsnio, apibrėžiančio kreditorių susirinkimo kompetenciją, 5 punkte nustatyta kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir tvarką. Ši nuostata detalizuota ĮBĮ 33 straipsnyje, nustatančiame bankrutuojančios įmonės turto pardavimo ir perdavimo tvarką. Taigi turto kainos tvirtinimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija, todėl teismas, grąžina šį klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

16Teismas atkreipia dėmesį, jog kreditoriai, spręsdami jų kompetencijai priskirtus klausimus, turi vadovautis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, siekti kuo operatyvesnio ir sklandesnio bankroto procedūrų vykdymo, įvertinti realias galimybes už didžiausią kainą realizuoti bankrutuojančios įmonės turtą, savo atsisakymą priimti vienokį ar kitokį sprendimą motyvuoti, kad administratoriui būtų aišku dėl kokių priežasčių vienas ar kitas sprendimas nėra priimamas, kokių papildomų priemonių turėtų imtis administratorius. Kita vertus, kreditoriai patys turi teisę teikti nutarimų projektus kreditorių susirinkimui, kuriuos į darbotvarkę įtraukia administratorius ir dėl jų balsuoti.

17Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymu, CPK 256 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

18pripažinti negaliojančiu BUAB ,,Uktrada“ 20123 m. lapkričio 27 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu dėl turto vertinimo bei pardavimo kainų ir tvarkos nustatymo ir klausimą perduoti iš naujo svarstyti BUAB ,,Uktrada“ kreditorių susirinkimui.

19Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

20Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti... 3. Kreditorius VSDFV Utenos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo... 4. Kreditorius VĮ Turto bankas atsiliepimu į skundą taip pat prašo skundą... 5. Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepimu į skundą palieka klausimą... 6. Skundas tenkinamas iš dalies. ... 7. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovui BUAB... 9. 2013 m. lapkričio 27 d. įvyko BUAB ,,Uktrada“ pakartotinis ketvirtasis... 10. BUAB ,,Uktrada“ bankroto byloje yra patvirtina 1 266 387,04 Lt finansinių... 11. Administratorius ginčija antruoju darbotvarkės klausimu priimtą (nepriimtą)... 12. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo... 13. Nagrinėjamu atveju procedūrinių ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo... 14. Tačiau, teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo... 15. Visų pirma, ĮBĮ 23 straipsnio, apibrėžiančio kreditorių susirinkimo... 16. Teismas atkreipia dėmesį, jog kreditoriai, spręsdami jų kompetencijai... 17. Remdamasis išdėstytais teiginiais ir vadovaudamasis Įmonių bankroto... 18. pripažinti negaliojančiu BUAB ,,Uktrada“ 20123 m. lapkričio 27 d.... 19. Nutarties nuorašą išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 20. Nutartis per 7 dienas nuo patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...