Byla 2-813-798/2016
Dėl civilinės bylos Nr. 2-2614-881/2015 nagrinėjimo atnaujinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje sprendžiant pareiškėjos G. Š. prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-2614-881/2015 nagrinėjimo atnaujinimo priėmimo klausimą.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja G. Š. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-2614-881/2015 nagrinėjimą.
 2. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi BUAB „Uktrada“ bankrotas pripažintas tyčiniu, tačiau ji apie šios civilinės bylos nagrinėjimą informuota nebuvo.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos G. Š. prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2‑2614-881/2015 nagrinėjimo atnaujinimo, kadangi jis pateiktas dėl procesinio sprendimo bankroto byloje.
 2. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatė, jog BUAB „Uktrada“ bankroto byla (bylos Nr. B2-659-881/2016) Vilniaus apygardos teisme nėra baigta (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).
 3. Nagrinėjamu atveju, prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas bankroto byloje dėl teismo nutarties pripažinti atsakovo BUAB „Uktrada“ bankrotą tyčiniu, priimtos bankroto procedūriniu klausimu, kuris galimas tik bankroto byloje, kurio procedūrą ir pasekmes numato ĮBĮ. Ši teismo nutartis yra tarpinė nagrinėjamoje bankroto byloje, priimta bankroto procedūriniu klausimu.

4III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

5

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja G. Š. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį ir pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. A2-3871-866/2016 dalyje dėl BUAB „Uktrada“ tyčinio bankroto nustatymo atnaujinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai priėjo išvados, jog nėra privalomos proceso atnaujinimo sąlygos - bylos užbaigimo. Teigia, jog prašymas atnaujinti procesą pareikštas civilinėje byloje Nr. A2-3871-866/2016 dalyje dėl BUAB „Uktrada“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir ši nutartis yra įsiteisėjusi, t. y. byla šioje dalyje baigta, nes nei vienas vėlesnis teismo priimamas procesinis dokumentas negali pakeisti BUAB „Uktrada“ tyčinio bankroto fakto.
  2. Ginčas dėl BUAB „Uktrada“ tyčinio bankroto pripažinimo išspręstas iš esmės, nėra jokios instancijos kontrolės galimybės ir toks ginčo išsprendimas sukelia materialinius padarinius BUAB „Uktrada“ vadovams bei dalyviams.
  3. Mano, jog CPK 366 straipsnio 3 dalis neapima klausimo dėl tyčinio bankroto išsprendimo iš esmės. Šis klausimas išsprendžiamas iš esmės galutinai, kai priimama nutartis dėl įmonės bankroto pripažinimo ar nepripažinimo tyčiniu.
  4. Ginčo atveju susiklostė tokia situacija, kuomet teismas bylą išnagrinėjo šalims nedalyvaujant, šaliai nepranešta apie bylos nagrinėjimo vietą, laiką ir datą. Taip pat teismas nepersiuntė netekusiems įgaliojimų įmonės valdymo organams ir kitiems Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims prašymo kopijos.

6IV. Apeliacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

7Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

 1. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi (dabar civilinės bylos Nr. B2-659-881/2016) iškėlė bankroto bylą UAB „Uktrada“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.
 2. Iš civilinės bylos Nr. 2-740-881/2014 nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 3 d. gavo 2014 m. vasario 26 d. prašymą pripažinti UAB „Uktrada“ bankrotą tyčiniu (civ. b. Nr. 2-740-881/2014, b. l. 45 – 50).
 3. Iš civilinės bylos Nr. B2-2614-881/2015 nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi pripažino BUB „Uktrada“ bankrotą tyčiniu (civ. b. Nr. B2-2614-881/2015, b. l.153 – 158).

8Dėl proceso atnaujinimo

 1. Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. rugpjūčio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-739/2000; 2007 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007; 2007 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007; 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2008).
 2. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės teiginiu, jog civilinė byla, kurioje pripažintas BUAB „Uktrada“ bankrotas tyčiniu pasibaigė įsiteisėjusiu galutiniu procesiniu sprendimu (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi).
 3. Bankroto procesas yra teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma (ĮBĮ 2 straipsnio 2 dalis). Tyčinis bankrotas - įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis). Teismas, esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu (ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalis).
 4. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi iškėlė UAB „Uktrada“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d nutartimi pripažinta UAB „Uktrada“ bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi pripažino BUB „Uktrada“ bankrotą tyčiniu.
 5. Bankroto byla užbaigiama įsiteisėjus teismo sprendimui, kuris sudaro pagrindą bankrutavusią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, arba nutarčiai, kuria patvirtinama taikos sutartis, ir byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 5 punktas; ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 29 straipsnio 2 - 5 dalys, 32 straipsnio 4 dalis).
 6. Pagal CPK 366 straipsnio 3 dalies nuostatas proceso atnaujinimas negalimas bet kurioje bankroto bylos stadijoje, net ir teismui priėmus galutinį sprendimą, kuriuo bankroto byla užbaigiama iš esmės.
 7. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje, kurioje nėra priimtas galutinis sprendimas dėl BUAB „Uktrada“ pabaigos.
 8. Viena iš sudėtinių teisės į teisminę gynybą dalių yra dalyvaujančio byloje asmens teisė apeliacine tvarka apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau bylinėjimosi procesas negali trukti neapibrėžtą laiką, todėl įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 335 straipsniu, atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo teismo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta (CPK 75 straipsnio 1 dalis), tačiau tai nereiškia, kad asmuo iš viso prarado galimybę atlikti tą procesinį veiksmą. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, kuriame nustatytos taisyklės taikomos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis), praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Be to, tam, kad teismas spręstų klausimą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo, nėra būtinas atskirąjį skundą padavusio asmens prašymas, nes teismas, įvertindamas konkrečios bylos aplinkybes bei turėdamas duomenų, kad procesinis terminas galėjo būti praleistas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jį praleidusio asmens valios, turi teisę ir savo iniciatyva (ex officio) svarstyti termino atnaujinimo klausimą.
 9. Nagrinėjamu atveju apeliantė G. Š. nesikreipė į teismą su prašymu atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui, dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutarties, kuria pripažintas BUAB „Uktrada“ bankrotas tyčiniu, paduoti.
 10. Apeliantės atstovas pateikė teismui 2016 m. sausio 28 d prašymą leisti susipažinti su civilinės bylos Nr. B2-2614-881/2015 medžiaga, o 2016 m. vasario 2 d. teismas gavo prašymą atnaujinti civilinės bylos Nr. B2-2614-881/2015 nagrinėjimą.
 11. Ginčo atveju prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas BUAB „Uktarda“ bankroto byloje, dėl teismo nutarties pripažinti atsakovo BUAB „Uktrada“ bankrotą tyčiniu, t.y. dėl nutarties priimtos bankroto procedūriniu klausimu, kuris galimas tik bankroto byloje, kurio procedūrą ir pasekmes numato ĮBĮ.
 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartis yra tarpinė nagrinėjamoje bankroto byloje Nr. B2-659-881/2016, priimta bankroto procedūriniu klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1210/2009).
 13. CPK 336 straipsnis, kuriuo remiamasi atskirajame skunde, taikomas nagrinėjant atskiruosius skundus, kai teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas, tačiau ne prašymus dėl proceso atnaujinimo.
 14. Kiti atskirojo skundo argumentai, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, informavimu apie civilinės bylos nagrinėjimą, sužinojimu apie Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutarties priėmimą ir kt. nesudaro pagrindo naikinti arba pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.
 15. Atsižvelgiant į tai, jog klausimas dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu patenka į BUAB „Uktrada“ bankroto bylos nagrinėjimo ribas ir apeliantė turi galimybes apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios keisti atskirojo skundo nurodytais argumentais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai