Byla 1-82-405/2019
Dėl automobilio niekam pretenzijų neturi

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Birutei Godliauskienei, dalyvaujant prokurorui Janui Paškevičiui (Jan Paškevič), kaltinamajam V. P. (V. P.), kaltinamojo gynėjui adv. Romanui Bareikai, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. P. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs pagrindinį išsilavinimą, nevedęs, dirbantis UAB „SK Design“, neteistas, gyvenantis ( - ) , kaltinamas pagal LR BK 281 str. 7 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis V. P. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio: 2018-06-24 apie 22 val. Švenčionių r. sav. Kochanovkos k. prie Bėlio ežero esančioje poilsiavietėje vairavo automobilį „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) kurio savininke įregistruota I. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatytos 1,83 promilės alkoholio, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 281 str. 7 d.

5Kaltinamasis V. P. prisipažino padaręs nusikaltimą, paaiškino, kad tą dieną automobilį vairavo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio – prie Bėlio ežero esančioje poilsiavietėje, norėdamas apgręžti automobilį, važiuodamas atbuline eiga, atsitrenkė į kitą automobilį. Gailisi padaręs nusikaltimą, alkoholio beveik nevartoja, dirba, sportuoja, daugiau nusikaltimų nepadarys, automobilio savininkei atlygino padarytą žalą. Prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoja paskirti jo motiną T. P..

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų O. P., G. I., I. J. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Iš liudytojos O. P. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 57-58), nustatyta, kad 2018-06-24, patruliuodama kartu su vyr. patruliu R. S., apie 22.16 val. iš Vilniaus apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojo gavo pranešimą apie tai, kad prie Bėlio ežero įvyko eismo įvykis, kurio metu apgadinti automobiliai „Hyundai“, valst. Nr. ( - ) ir „Audi“ valst. Nr. ( - ) Nuvykus į įvykio vietą, juos pasitikusi G. I. paaiškino, kad jaunuolis, kaip vėliau buvo nustatyta – V. P., važiuodamas atbuline eiga atsitrenkė į G. I. priklausantį automobilį. Abu automobiliai buvo apgadinti. Patikrinus alkotesteriu V. P. blaivumą, jo iškvepiamame ore nustatytos 2,01 promilės alkoholio.

8Iš ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 63-64) liudytoja apklaustos G. I. parodymų nustatyta, kad automobilis „Hyundai“, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso jai. 2018-06-24 apie 22 val. prie Bėlio ežero esančioje poilsiavietėje neblaivus V. P., atbuline eiga važiuodamas automobiliu „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) atsitrenkė į stovintį jai priklausantį automobilį „Hyundai“.

9Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 81) liudytoja apklausiama I. J. paaiškino, kad automobilio „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) savininke įregistruota ji, tačiau automobiliu nuolat naudojasi jos sūnus E. J.. Dėl automobilio niekam pretenzijų neturi.

10Iš pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokole (b. l. 11-13) nurodytų duomenų nustatyta, kad 2018-06-25 paimtas kaltinamojo V. P. kraujo pavyzdys lyginamajam tyrimui. Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje (b. l. 138) nurodoma, kad kaltinamojo kraujyje nustatyta mažiausia etilo alkoholio koncentracija – 1,83 promilės.

11Iš įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 20-25) esančių duomenų nustatyta, kad įvykio vieta – Švenčionių r. sav. Kochanovkos k. prie Bėlio ežero esanti poilsiavietė. Protokole užfiksuota, kad įvykio vietoje stovi automobiliai „Hyundai“, valst. Nr. ( - ) ir „Audi“ valst. Nr. ( - )

12Kaltinamojo V. P. kaltė padarius nusikaltimą visiškai įrodyta. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis 2018-06-24 apie 22 val. Švenčionių r. sav. Kochanovkos k. vairavo transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatytos 1,83 promilės, t. y. daugiau negu 1,5 promilės, alkoholio, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 281 str. 7 d., sudėtis.

13Kaltinamasis prisipažino neblaivus vairavęs transporto priemonę ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką, todėl šios aplinkybės vertinamos kaip kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra.

14Kaltinamasis prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Nustatyta, kad byloje yra BPK 40 str. numatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nes kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų (b. l. 117) nustatyta, kad kaltinamasis anksčiau nebuvo nuteistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikaltimą, padarė atitinkamas išvadas, iš Administracinių nusižengimų išraše (b. l. 119- 121) esančių duomenų nustatyta, kad kaltinamasis galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, į tai, kad kaltinamasis atlygino eismo įvykio metu padarytą turtinę žalą, supranta netinkamai pasielgęs ir padarė atitinkamas išvadas, taip pat į kaltinamojo gyvenimo būdą ir nuostatas – dirba, sportuoja, stengiasi nevartoti alkoholio, yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

15Kaltinamasis prašė jį perduoti pagal laidavimą motinai T. P.. Laiduotoju gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Teismas, priimdamas sprendimą, atsižvelgia į laiduotojo asmenines savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui (BK 40 str. 3 d.). Kaltinamojo motina, pateikusi prašymą perduoti kaltinamąjį jos atsakomybei pagal laidavimą, neteista, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionėlių seniūnijos charakterizuojama teigiamai. T. P. 2012 ir 2016 m. buvo nubausta administracine tvarka už tai, kad vairavo dviratį būdama neblaivi – nustatytas lengvas girtumo laipsnis, tačiau, pagal tuo metu galiojusio ATPK 36 str., šios administracinės nuobaudos negalioja, todėl laikoma, kad V. P. administracine tvarka nebausta. Ir nors negaliojančios nuobaudos gali būti vertinamos kaip charakterizuojančios laiduotoju prašomą paskirti asmenį, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad V. P. buvo nubausta beveik prieš trejus metus, kaip paaiškino ji pati, po paskutinio nusižengimo padarymo alkoholio visai nevartoja, į tai, kad kiekvienas turi galimybę pasikeisti ir, atsižvelgiant į seniūnijos charakteristiką, galima manyti, kad V. P. pakeitė gyvenimo būdą, taip pat į tai, kad ji gyvena kartu su sūnumi, jų santykiai geri, motina su sūnumi bendrauja, įvertinus nurodytas aplinkybes ir tai, kad V. P. dėl savo asmeninių savybių, gyvenimo būdo bei santykių su kaltinamuoju, taip pat savo pavyzdžiu dėl požiūrio į alkoholio vartojimą darys teigiamą poveikį kaltinamajam ir tokiu būdu bus pasiekti baudžiamojo proceso tikslai, kaltinamasis, atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, perduodamas V. P. atsakomybei. Atsižvelgiant į kaltinamojo gyvenimo būdą ir nuostatas yra pagrindo manyti, kad kaltinamasis ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl skiriamas laidavimas be užstato ir nustatomas laidavimo terminas trumpesnės trukmės nei įstatyme nustatyto termino vidurkis.

16Pagal LR BK 67 str. 2 d., pilnamečiam asmeniui, be kita ko, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės šio kodekso VI skyriuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamos šiame straipsnyje nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriamos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis specialia teise ir turto konfiskavimas. Kaltinamajam uždraudžiama naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones trumpesniam terminui nei BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis – vieneriems metams šešiems mėnesiams, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis anksčiau nebuvo padaręs nusikalstamų veikų ir neturi nuobaudų už administracinius nusižengimus, padarytus vairuojant motorines transporto priemones.

17LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės teismų praktikoje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazėje esančios informacijos (b. l. 33) nustatyta, kad automobilio „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininku įregistruotas trečiasis asmuo, o ne kaltinamasis. BK 72 str. 5 d. nustatyta, kad kai konfiskuotinas turtas, be kita ko, priklauso tretiesiems asmenims, teismas iš kaltininko išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Byloje nustatyta, kad konfiskuotinas turtas priklauso trečiajam asmeniui, nėra duomenų, patvirtinančių, kad transporto priemonės savininkas žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas bus naudojamas uždraustai veikai daryti, taip pat nesant kitų BK 72 str. 4 d. nustatytų kitiems asmenims priklausančio konfiskuotino turto konfiskavimo pagrindų, transporto priemonė nekonfiskuojama, iš kaltinamojo išieškoma konfiskuotino turto vertė, kuri, pagal VšĮ „Emprekis“ duomenis apie vidutinę transporto priemonės kainą Lietuvoje – 1610 Eur. Kaltinamasis transporto priemonės vertės neginčijo.

18Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Vilniaus apskrities VPK tarnybiniame pranešime (b. l. 43) nurodoma, kad dėl automobilio „Audi A6“, valst. Nr. ( - ) nuvežimo į saugojimo aikštelę ir jo saugojimo Vilniaus apskrities VPK patyrė 20,50 Eur dydžio išlaidas. Nustatyta, kad šios išlaidos susidarė dėl automobilio, kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, nuvežimo ir saugojimo, išlaidų dydis pagrįstas pateiktais dokumentais, todėl šios išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš kaltinamojo.

19Teismas, vadovaudamasis LR BK 67 str. 2 d., 68, 72 str., BPK 303–307 str.,

Nutarė

20V. P. pripažinti kaltu pagal LR BK 281 str. 7 d. ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti pagal laidavimą be užstato, perduodant jį laiduotojos T. P., gim. ( - ) , atsakomybei. Nustatyti laidavimo terminą vieneriems metams šešiems mėnesiams.

21Baudžiamąją bylą nutraukti.

22P. V. P. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti vienerius metus šešis mėnesius naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones ir išieškoti iš V. P. konfiskuotino turto – automobilio „Audi A6“, valst. Nr. JBM, – vertę atitinkančią pinigų sumą – 1610 (vieną tūkstantį šešis šimtus dešimt) Eur.

23Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

24Išieškoti iš V. P. 20,50 Eur (dvidešimt eurų 50 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

25Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. V. P. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis V. P. vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo... 5. Kaltinamasis V. P. prisipažino padaręs nusikaltimą, paaiškino, kad tą... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė padarius nusikalstamą veiką įrodyta... 7. Iš liudytojos O. P. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 57-58),... 8. Iš ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 63-64) liudytoja apklaustos G. I. parodymų... 9. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 81) liudytoja apklausiama I. J. paaiškino, kad... 10. Iš pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokole (b. l. 11-13) nurodytų... 11. Iš įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 20-25) esančių duomenų... 12. Kaltinamojo V. P. kaltė padarius nusikaltimą visiškai įrodyta. Byloje... 13. Kaltinamasis prisipažino neblaivus vairavęs transporto priemonę ir... 14. Kaltinamasis prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 15. Kaltinamasis prašė jį perduoti pagal laidavimą motinai T. P.. Laiduotoju... 16. Pagal LR BK 67 str. 2 d., pilnamečiam asmeniui, be kita ko, atleistam nuo... 17. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 18. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 19. Teismas, vadovaudamasis LR BK 67 str. 2 d., 68, 72 str., BPK 303–307 str.,... 20. V. P. pripažinti kaltu pagal LR BK 281 str. 7 d. ir nuo baudžiamosios... 21. Baudžiamąją bylą nutraukti.... 22. P. V. P. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti vienerius metus šešis... 23. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 24. Išieškoti iš V. P. 20,50 Eur (dvidešimt eurų 50 ct) proceso išlaidų... 25. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus...