Byla 2VP-1541-504/2017
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Jolantai Samėnienei, dalyvaujant H. M. atstovui advokatui Jonui Stankevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo D. K. prašymą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017-01-30 sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2017-06-13 nutarties įvykdymo išdėstymo civilinėje byloje Nr. 2-38-504/2017 pagal ieškovo H. M. ieškinį atsakovui D. K. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-38-504/2017 ieškovo H. M. ieškinys tenkintas iš dalies ir priteista iš atsakovo D. K. 1563,94 Eur skolos, 281,50 Eur delspinigių, 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-08-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 651,25 Eur bylinėjimosi išlaidų H. M. naudai. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-420-278/2017 Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimas paliktas nepakeistas bei priteista iš D. K. H. M. naudai 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Pareiškėjas D. K. 2017-06-30 pateikė teismui prašymą Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimo ir 2017 m. birželio 13 d. Panevėžio apygardos teismo nutarties įvykdymą išdėstyti sekančiai: 2946,69 Eur sumą sumokėti dalimis per 18 mėnesių laikotarpį, pradedant mokėti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. ir mokant iki kiekvieno mėnesio 30 d. ne mažiau kaip po 163,70 Eur, paskutinį mėnesį sumokant likusią skolos dalį bei apskaičiuotas palūkanas. Nurodė, kad prašymą grindžia sunkia finansine padėtimi, šiuo metu nėra pajėgus sumokėti iš karto 1845,44 Eur skolos su delspinigiais bei 1101,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš viso 2946,69 Eur). Banko sąskaitose piniginių lėšų nėra, produkciją (pieną) parduoda pagal ekologinio pieno pirkimo - pardavimo sutartį, kas mėnesį gaunamos pajamos yra 2400 Eur. Ūkyje dirba 6 darbuotojai, kuriems reikia laiku išmokėti atlyginimą ir sumokėti privalomus socialinio draudimo mokesčius. Stingant apyvartinių lėšų negali laiku atsiskaityti ir su savo kreditoriais. 2017-06-28 įsiskolinimas tiekėjams - 7347,94 Eur. Yra pateikęs paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką ir planuoja gauti išmokas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, kurios turėtų būti pradėtos mokėti nuo 2017 m. spalio mėn. Paramos suma dar nėra paskaičiuota, tačiau atsižvelgiant į 2016 m. paraišką, turėtų gauti 31551,83 Eur paramą. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi yra išdėstęs jo skolos mokėjimą kreditoriui V. D. (civilinė byla Nr. L2-1161-504/2016) per 10 mėnesių laikotarpį. Šios skolos likutis 2017-06-28 yra 520 Eur. Išdėsčius skolą per 18 mėnesių galėtų kas mėnesį dalimis po 163,70 Eur mokėti kreditoriui skolą. Taip būtų grąžinta visa skola, taip pat kreditoriaus interesai nenukentėtų, kadangi nuo nesumokėtos sumos būtų skaičiuojamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos, kurias sumokėtų kreditoriui su paskutine skolos įmoka.

5Į teismo posėdį pareiškėjas D. K. neatvyko.

6Ieškovo H. M. atstovas advokatas Jonas Stankevičius prašė bylą nagrinėti iš esmės, nors pareiškėjas ir neatvyko į teismo posėdį. Nurodė, kad ieškovas H. M. sutinka su pareikštu prašymu iš dalies. Pateikė teismui 2017-07-05 H. M. rašytinį prašymą 2946,69 euro D. K. skolos grąžinimą išdėstyti 6 mėnesių laikotarpiui po 491,12 euro kas mėnesį, nes atsakovas D. K. turi daug nekilnojamojo turto, žemės, kurios dalį gali užstatyti, gauti kreditą ir grąžinti jam priteistą skolą.

7H. M. atstovas išdėstė galutinę jo atstovaujamojo poziciją, kad patirtų bylinėjimosi išlaidų teismas neišdėstytų, nes nuo jų neskaičiuojamos palūkanos, tad jo atstovaujamasis patirtų nuostolius.

8Prašymas tenkintinas iš dalies.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Būtina nustatyti, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006).

11Pareiškėjas D. K. prašyme nurodė, kad yra sunkioje finansinėje padėtyje ir pateikė DNB, AB Šiaulių banko ir Swedbank AB bankų sąskaitų išrašus (b. l. 4; 5; 6), iš kurių matyti, kad jo sąskaitose 2017-06-28 dieną lėšų nebuvo. Iš „Sodros“ pažymos (b. l. 17) matyti, kad pareiškėjas vykdo individualią žemės ūkio veiklą, turi 6 darbuotojus, kuriems reikia mokėti atlyginimą, taip pat socialinio draudimo bei kitus privalomus mokesčius. D. K. taip pat nurodė ir iš jo pateiktos pažymos apie skolas tiekėjams ir rangovams (b. l. 3) matyti, kad jis turi įsiskolinimų ir kitiems kreditoriams, iš viso 2017-06-28 dienai jo įsiskolinimai sudaro: 7347,94 Eur. Kreditoriui V. D. priteistos skolos mokėjimas yra išdėstytas dalimis (b. l. 25-27), skolos likutis – 520 Eur. Pareiškėjas nurodo, kad jo pajamas per mėnesį sudaro 2400 Eur užmokestis už jo parduodamą produkciją – pieną pagal ekologinio pirkimo – pardavimo sutartį (b. l. 9-12; 13-16). Teismui gavus duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) iš „Sodros“ duomenų bazės nustatyta, kad D. K. gauna 380 Eur (neatskaičius mokesčių) pajamas per mėnesį, kaip ūkininkas, vykdantis individualią žemės ūkio veiklą. Pareiškėjas nurodo, kad yra pateikęs paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (b. l. 18-24) ir planuoja gauti išmokas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, kurios turėtų būti pradėtos mokėti nuo 2017 m. spalio mėn. Pareiškėjas tikisi, kad gaus 31551,83 Eur dydžio paramą (b. l. 23)

12Atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus teismas daro išvadą, kad D. K. šiuo metu yra sunkioje finansinėje padėtyje, turi įsiskolinimų kitiems kreditoriams, įsipareigojimų darbuotojams, privalo mokėti su vykdoma veikla susijusius mokesčius, todėl negali iš karto sumokėti visos priteistos sumos. Įvertinus byloje esančius įrodymus, priteistos skolos dydį, neatsiskaitymo laikotarpį, pareiškėjo gaunamas pajamas, taip pat atsižvelgiant į ieškovo interesus, darytina išvada, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas devynių mėnesių laikotarpiui būtų proporcingas, atitinkantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis) bei nepažeidžiantis nei vienos bylos šalies interesų.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-38-504/2017 priteistos 1563,94 Eur skolos, 281,50 Eur delspinigių – 1845,44 Eur, išdėstytina devynių (9) mėnesių laikotarpiui, pirmą mėnesį sumokant 205,12 Eur skolos, likusius aštuonis (8) mėnesius mokant po 205,04 Eur (CPK 284 straipsnis). Kadangi ieškovui priteista 5 procentai metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, laikytina, kad išdėsčius priteistų sumų mokėjimą 9 mėnesių laikotarpiui ieškovo teisėti interesai pažeisti nebus.

14Išaiškintina D. K., kad nuo 2016-08-19 priteistos 5 procentų metinės palūkanos mokėtinos ieškovui H. M. kiekvieną mėnesį nuo likusios nesumokėtos piniginės prievolės sumos iki teismo sprendimo ir nutarties visiško įvykdymo.

15Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017m. sausio 30d. sprendimu priteistų 651,25 Eur bylinėjimosi išlaidų bei Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-420-278/2017 priteistų 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, iš viso: 1101,25 Eur, neišdėstytina, vertinant tai, kad nuo šios sumos neskaičiuojamos palūkanos, abi šalys yra ūkininkai, kaip ir atsakovui D. K., taip ir ieškovui H. M. reikalingos lėšos vykdant žemės ūkio veiklą, mokant mokesčius, atsiskaitant su darbuotojais ir kt., tad išdėsčius šią sumą, ir negaunat nuo 1101,25 Eur jokių palūkanų, būtų pažeisti ieškovo interesai.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 284, 290 straipsniais, teismas

Nutarė

17Pareiškėjo D. K. prašymą tenkinti iš dalies.

18Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-38-504/2017 priteistos 1563,94 Eur skolos, 281,50 Eur delspinigių - 1845,44 Eur, išdėstyti devynių (9) mėnesių laikotarpiui, pirmą mėnesį sumokant 205,12 Eur skolos, likusius aštuonis (8) mėnesius mokant po 205,04 Eur (CPK 284 straipsnis).

19Nurodyti D. K., jog nuo 2016 m. rugpjūčio 19 d. priteistos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį nuo likusios nesumokėtos piniginės prievolės sumos iki teismo sprendimo ir nutarties visiško įvykdymo.

20Likusioje dalyje dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų – 1101,25 Eur, išdėstymo, prašymo netenkinti.

21Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo D. K. prašymą dėl... 3. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje... 4. Pareiškėjas D. K. 2017-06-30 pateikė teismui prašymą Rokiškio rajono... 5. Į teismo posėdį pareiškėjas D. K. neatvyko.... 6. Ieškovo H. M. atstovas advokatas Jonas Stankevičius prašė bylą nagrinėti... 7. H. M. atstovas išdėstė galutinę jo atstovaujamojo poziciją, kad patirtų... 8. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo... 11. Pareiškėjas D. K. prašyme nurodė, kad yra sunkioje finansinėje padėtyje... 12. Atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir... 14. Išaiškintina D. K., kad nuo 2016-08-19 priteistos 5 procentų metinės... 15. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017m. sausio 30d. sprendimu priteistų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 284, 290... 17. Pareiškėjo D. K. prašymą tenkinti iš dalies.... 18. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 30 d. sprendimu civilinėje... 19. Nurodyti D. K., jog nuo 2016 m. rugpjūčio 19 d. priteistos 5 (penkių)... 20. Likusioje dalyje dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų – 1101,25 Eur,... 21. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...