Byla e2VP-8385-871/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys byloje antstolis R.V., BAB bankas „Snoras“, K.B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys byloje antstolis R.V., BAB bankas „Snoras“, K.B.,

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas pareiškėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymas pakeisti išieškotoją vykdymo procese, kuriuo prašoma vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00752 pakeisti pradinį išieškotoją BAB bankas „Snoras“ jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-2-15841-936/2013 išdavė vykdomąjį dokumentą dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės K.B. pirminio išieškotojo BAB bankas „Snoras“ naudai. BAB bankas „Snoras“ minėtą vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti antstolio R.V. kontorai, kurioje buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0179/13/00752. Pirminis išieškotojas BAB bankas „Snoras“ su naujuoju išieškotoju UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2015-07-31 sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį, kuria BAB bankas „Snoras“ perleido savo turimas reikalavimo teises į skolininkės prievoles, kurių įvykdymo reikalaujama vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00752. Įvykus reikalavimo perleidimui, pirminis išieškotojas neteko reikalavimo teisės skolininkės atžvilgiu, o ją įgijo naujasis išieškotojas UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Apie įvykusį reikalavimo perleidimo sandorį skolininkė K.B. buvo informuota pranešimu.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš teismui pateiktos rašytinės medžiagos bei Lietuvos informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad antstolis R.V. vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00752 vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-10 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-15841-936/2013 dėl 2274,75 Lt negrąžintos paskolos, 114,87 Lt palūkanų, 783,06 Lt delspinigių, 20 Lt komisinių mokesčių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininkės K.B. išieškotojo BAB bankas „Snoras“ naudai. Pirminis kreditorius (išieškotojas) BAB bankas „Snoras“ su naujuoju kreditoriumi UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2015-07-31 sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį, kuria BAB bankas „Snoras“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, perleido, o UAB „Baltijos kredito sprendimai“ perėmė BAB bankas „Snoras“ perduodamus reikalavimus, nuosavybės teisę, interesus ir naudą pagal paskolos, kredito, vartojimo kredito, atgalinio lizingo ir kitas sutartis ir su jomis susijusias užtikrinimo priemones, įskaitant teises į pagal nurodytas sutartis suteiktų paskolų pagrindinę sumą, įskaitant, kai taikytina, bet kokį jų padidėjimą ir sukauptas palūkanas, delspinigius, netesybas, baudas arba panašius mokesčius, įskaitant suvaržytą turtą, kurį BAB bankas „Snoras“ perduoda UAB „Baltijos kredito sprendimai“ sutartyje numatyta tvarka. Minėta sutartimi BAB bankas „Snoras“, be kita ko, perleido UAB „Baltijos kredito sprendimai“ reikalavimo teises į skolininkės K.B. skolą, išieškomą vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00752.

5Byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių, kad skolininkei K.B. buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo perleidimo naujajam kreditoriui. Tačiau tai nelaikytina pagrindu atsisakyti pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Remiantis Lietuvos teismų praktika, išieškotojo pakeitimas vykdymo procese negali būti tapatinamas su reikalavimo perleidimo fakto panaudojimu prieš skolininką. Tokio fakto panaudojimu gali būti vertinami tik prieš skolininką atliekami vykdomieji veiksmai. Taigi, tuo atveju, jeigu skolininkas nėra gavęs reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopijos arba kitokio reikalavimo perleidimo fakto įrodymo, pagal minėtą CK 6.109 straipsnio 1 dalies nuostatą, prieš pradedant vykdomuosius veiksmus, skolininkui turėtų būti įteikiama reikalavimo perleidimo sutarties kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-756/2009). Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad teismui keičiant išieškotoją vykdymo procese nereikalingi duomenys apie skolininkės informavimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau prieš pradedant vykdomuosius veiksmus skolininkei turi būti įteikiamas reikalavimo perleidimo įrodymas.

6Pagal CPK 596 str. 1 d. nuostatas pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismas. Taikant šią Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nuostatą, kreditorius (išieškotojas) AB bankas „Snoras“, pakeistinas kreditoriumi (išieškotoju) UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (LR CPK 596 str. 2 d.).

7Vadovaudamasis LR CPK 593 str., 596 str. teismas

Nutarė

8Pareiškėjo prašymą tenkinti.

9Vykdymo procese dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-10 vykdomojo rašto, išduoto civilinėje byloje Nr. 2-15841-936/2013, vykdymo, atliekamo vykdomojoje byloje Nr. 0179/13/00752, pirminį išieškotoją AB bankas „Snoras“, į.k. 112025973, atstovaujamą bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, į.k. 135778275, pakeisti jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“, į.k. 303939377.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai