Byla 1-356-667/2015

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius, sekretoriaujant Agnetai Liekytei, Gitanai Žitinevičienei, Sandrai Gulevičiūtei, Rasai Bičkienei, dalyvaujant prokurorams Aistei Česaitienei, Donatui Jačiauskui, kaltinamajam S. S., jo gynėjui advokatui Arnoldui Blaževičiui, viešame teisiamajame posėdyje, išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2S. S., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, dirbantis pagal verslo liudijimą, vedęs, gyvenantis ( - ), teistas:

31. 2005-07-07 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 str. 3 d., BK 181 str. 3 d., BK 254 str. 2 d. - terminuotas laisvės atėmimas 6 m. 3 mėn. Lietuvos apeliacinio teismo 2006-03-01 nuosprendžiu Kauno apygardos teismo nuosprendis pakeistas, galutinė bausmė -laisvės atėmimas 6 m. 6 mėn. 2011-05-04 išbrauktas iš įskaitos Kauno miesto ir raj. pataisos inspekcijos,

42. 2012-06-10 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK 300 str. l d., BK 306 str. l d. galutinė bausmė- bauda (200 MGL) 32 500 litų bauda. 2012-09-29 baudą sumokėjo.

5kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje.

6Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

7kaltinamasis S. S. buvo kaltinamas tuo, kad 2013-02-18 Kauno apygardos teisme A. Mickevičiaus g. 18, Kaune, teisiamojo posėdžio metu baudžiamojoje byloje Nr. 1-109-478/2013, apklausiamas liudytoju ir įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, tyčia davė melagingus parodymus, t.y, melagingai parodė, kad „neprašė K. U. sumokėti už siuntinį su narkotinėmis medžiagomis bei už piniginio pervedimo per banką už siuntinį su narkotinėmis medžiagomis suorganizavimą, pinigų negavo“, tačiau S. S. Kauno apygardos teisme duoti parodymai yra paneigti teisme ištirtų ir teisiškai įvertintų 2013-07-26 Kauno apygardos teismo nuosprendyje įrodymų visetu: 2012-05-14 protokolu „Dėl tyrimo veiksmų atlikimo ir rezultatų fiksavimo“ ir perklausytu garso įrašu, kur užfiksuota, kaip 2012-05-03 pareigūnui, neatskleidusiam savo tapatybės, S. S. pasakoja, kad už savo paslaugas, kai suorganizavo 66 Lt piniginį pervedimą per banką už siuntinį, kuriame buvo narkotinė medžiaga- kokainas, gavo 200 eurų ir 500 eurų atlygį ir, kad 66 Lt piniginį pervedimą per banką už siuntinį, kuriame buvo narkotinė medžiaga, jis paprašė atlikti K. U., pagarsintu liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas 2012-04-24 apklausos protokolu, kuriame jis nurodo, kad pinigų pervedimą už siuntą atliko K. U., kurio sumokėti už siuntą paprašė S. S., tai yra buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str. 1 d.

8Kaltinamasis S. S. apklaustas teisme kaltu neprisipažino, parodė, kad buvo apklaustas teisėjos Jakubonienės Kauno apygardos teisme baudžiamojoje byloje, kur kaltinamasis buvo R., prieš apklausą pasirašė dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, prisiekė, ikiteisminio tyrimo metu buvo įtariamasis, jam buvo pareikštas įtarimas, buvo suimtas. Teisme nurodė, kad K. U. nebuvo gavęs siuntinio su narkotinėmis medžiagomis, kad jis nesirūpino dėl siuntinio gavimo, negavo iš nieko pinigų. Policijos pareigūnai su juo kalbėjosi, nedavė jokių parodymų. Žinojo tik tiek, ką jie jam pasakojo. Jokių oficialių parodymų nebuvo davęs. Dėl siuntinio organizavimo ir pinigų sumokėjimo iš K. U. nieko neprašė. Neigia prašęs K. U. sumokėti už siuntinį. Net neatsimena, kad kalba apskritai būtų ėjusi apie pinigus. Pokalbis vyko policijos komisariate, jis buvo suimtas – laikinai sulaikytas dėl tos veikos, oficialiai parodymų nedavė. Nepamena, ar prašė duoti parodymus, jis sakęs, kad teisminio nagrinėjimo metu duos parodymus. Žinojo tik iš tyrimo medžiagos apie narkotines medžiagas. K. U. pažinojo daug metų, tačiau jokių santykių su K. U. nepalaikė, piktumų tarp jų nebuvo. Nežino, ar K. U. kalbėjo tiesą teisme. A. R. pažinojo, nes kartu atlikino bausmę. T. pažinojo, nes jis irgi atlikinėjo bausmę. Pranešime apie įtarimą buvo nurodyta, kad jis kaltinamas siuntinio iš Panamos organizavimu, kuriame buvo gabenamos narkotinės medžiagos. „Remyga“ yra R. T.. Atsiliepimai apie žmogų – R. T. buvo jo, kuriuos sakė ikiteisminiame tyrime. Su R. T. jokių santykių nepalaikė, nors jie kartu atlikinėjo bausmę Pravieniškėse. Telefonu su juo nebendravo. Buvo laisvėje, kai narkotikai buvo atvežti į Lietuvą. Su K. U. nebendravo. Prieš tai buvo teistas už plėšimą, dėl narkotikų nebuvo teistas. Ikiteisminio tyrimo metu parodymų nedavė, jo atžvilgiu byla buvo nutraukta, po to nebuvo apklaustas, tik Kauno apygardos teisme. Jį įtarė dėl narkotikų, jų prekybos organizavimo ar bendrininkavimo, tiksliai nepamena, tikrai buvo parašyta, kad organizavo sumokėjimą už siuntinį su narkotinėmis medžiagomis. Dabar kaltina dėl melagingų parodymų davimo. Apeliaciniame teisme nebuvo apklaustas (t.1, b.l. 154-155). Išklausius garso įrašus (t. 1, b.l. 185) kaltinamasis parodė, kad ne viską iš įrašo supranta, negali tvirtinti, kad tai jo kalba slapta įrašyta su policijos pareigūnu. (t. 1, b.l. 186).

9Liudytojas A. V. apklaustas teisme parodė, kad dirba vyr. tyrėju, su kaltinamuoju teko bendrauti atliekant tyrimą dėl A. R.. Tyrimui vadovavo pareigūnai iš kurių šiuo metu vienas D. B. nedirba, T. dar dirba, jie vykdė tyrimą šioje byloje. Jam buvo pavesti tik keli atitinkami veiksmai. Nuosprendis apskustas, žino, kad A. R. buvo išteisintas tiriamoje byloje. Žino, kad byla perduota teismui dėl melagingų parodymų davimo. Pati pradžia prasidėjo nuo užsienio valstybės kreipimosi dėl pagalbos, nes buvo siuntinyje rastos narkotinės medžiagos, sulaikyta keletas asmenų, buvo du asmenys, kurie mokėjo pinigus, visų pavardžių neatsimina. Dalyvavo įtariamųjų sulaikyme. Buvo sulaikytas anūkas iš Kėdainių, siunta adresuota bobutės vardu, ji nieko nežinojo, nenorėjo priimti siuntinio. Jie siuntinį užlaikė, paprašė, kad tarnyba pasakytų, kad trūksta pinigų, nes anūkas ne pagrindinis siuntinio gavėjas. Nustatyti du žmonės, kurie sumokėjo už siuntinį. Ne pagrindiniai žmonės skambino dėl siuntinio ir juo rūpinosi, anūko sesuo skambino į paštą, mokėjimą padarė kiti asmenys. Visi kiti veiksmai vyko gavus reikiamus duomenis. K. U. sumokėjo pinigus, nes Stepanovas neturėjo laiko. Viskas vyko painiai, nes vieni kitų prašė atlikti veiksmus, bet viską vykdė ne tas, kam siuntinys buvo reikalingas. Procesą sekė savo priemonėmis. Pats S. S. gal nežinojo apie siuntinį, bet ryšium su tuo kas prašo ir patys nemoka už persiuntimą, turėjo suprasti atsižvelgiant į jų asmenybę. Jis žino kas ir su kuo bendrauja ir kokius reikalus atlieka, žino su kuo būti atsargesniam. Telefonu nieko nebuvo užfiksuota, nebuvo nustatyta, kad S. S. būtų su kuo bendravęs dėl siuntinio. Amerikiečiams kilo mintis patikrinti kilimėlį. Jis bendravo su S. S. areštinėje, S. S. kalbėjo atsargiai. Jis jam nesakė, kad žinojo, kad siuntinyje yra narkotikai, bet įtarė, kad gali būti kažkas ne taip. Pokalbio metu buvo daromas įrašas, dėl kontrolės tikslų. Tvirtina savo parodymus duotus apygardos teisme. Jis kaltinamąjį sulaukė ir darė kratą jo bute. S. S. kalbėdamas bijojo dėl savo saugumo. S. S. neatsiminė, kodėl nedarė pinigų pervedimo, nes galimai buvo išvykęs, arba įtarė, kad visa tai nėra teisėta. Nežino, ar tarp A. R. ir S. S. buvo palaikomas ryšys. Kaltinamasis tuo metu buvo įtariamojo statusu. Buvo apklausos metu daromas garso įrašas. Jo parodymai nebuvo laikomi slaptais, nes toks buvo prokuroro sprendimas. Kaltinamasis buvo sulaikytas ne ilgai, kiti buvo sulaikyti ilgesniam laikui. S. S. parodymus patvirtino neoficialūs liudytojai, 90 proc. pasitvirtino nustatyti duomenys. Ne visi asmenys buvo sulaikyti, daug kas atsisakė liudyti, nes bijojo dėl savo saugumo. Jų įrodymai susidėjo iš telefoninių pokalbių, garso ir banko įrašų, žmonių parodymų, tiems ir buvo pateikti įtarimai. S. S. patvirtino, kad buvo bendrauta su tais asmenimis. Visi įtariamieji vieni apie kitus nežinojo, nebendraudavo. Telefoniniai bendravimai tarp kaltinamojo ir kitų asmenų buvo, bet apie tai gali atsakyti kitas tyrėjas. Buvo apklaustas byloje apygardos teisme, kaltinamojo parodymus girdėjo, jis sakė, kad nieko nežino ir negali pasakyti. Patvirtinta, kad buvo prašyta kaltinamojo sumokėti, teigiama, kad už tai buvo jam perduotas atlygis. S. S. vaišino kelis asmenis, už tai, kad šie padarytų pinigų pervedimą. Nėra duomenų, kad kaltinamasis buvo kada susijęs su narkotikais. V. T. apklausinėjo visus asmenis, jis tik galėjo dalyvauti apklausoje (t. 1, b.l. 126-127)

10Liudytojas K. U. apklaustas teisme parodė, kad kaltinamąjį pažįsta seniai, nes Šilelio kaime gyvena jų tėvai, bet jie nėra kartu augę. Parodymus davė tyrimo metu, apygardos teisme, visi jo duoti parodymai yra teisingi. T. žino, gal kada Ispanijoje buvo paprašęs padaryti pavedimą, gal 20 Lt. Jis paprašydavo pervesti pinigus. Jį žinojo kaip „Siriogą“. Neatsimena, kur darydavo pavedimus. Nekilo klausimų, kodėl reikia daryti pavedimus. Viskas labai senai vyko, nelabai ką ir atsimena. Kaltinamasi jo neprašė daryti pavedimų, prašė T.. Viską tą patį sakė pareigūnams. Su kaltinamuoju apie šias aplinkybes nėra kalbėjęs. Buvo su draugu G. S., nes kartu sportavo. Prašė T. draugai padaryti pavedimą, pinigų suma buvo maža, negalvojo, kad gali būti kažkas negerai. Jis teigė, kad firmos pinigai ar kažkas dėl deklaracijos. Jis neteistas, dirba Anglijoje, yra vidurinio išsilavinimo. Su S. S. nėra daugiau bendravęs, tik tiek, kad visada pasisveikina. Niekas nežinojo, kad jis eina į teismą. Jo parodymai niekada nesikeitė. Su policijos pareigūnu V. yra bendravęs. Buvo sulaikytas dėl šio įvykio. Bendravo su pareigūnu V., jis jį ir sulaikė, jis parodė pažymėjimą (t. 1, b.l. 127).

11Liudytojas V. T. apklaustas teisme parodė, kad kaltinamąjį yra matęs. Atliko ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis. Jis dirba kriminalinės policijos biure, nusikaltimų elektroninėje erdvėje skyriuje, tuo metu dirbo organizuotų nusikaltimų 4 valdyboj. Buvo davęs parodymus Kauno apygardos teisme. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingų parodymų davimo. Siuntinys buvo siunčiamas M. M. vardu, jis buvo sulaikytas, kokainas buvo siunčiamas. Kompiuterinių žaidimų kilimėlyje buvo impregnuoti narkotikai. Čia buvo informacija iš JAV. M. M. nebuvo tikras gavėjas, jis turėjo A. R. prašymu perimti siuntinį. Kiek prisimena A. R. prašymu už siuntinį apmokėjo moteris, gal A. R. giminaitė, kurios vardas galbūt buvo Jurgita. Apmokėjimas buvo S. ir U.. S. S. byla buvo iškelta kaip bendrininkui, paskui nutraukta. Neužteko duomenų įrodyti jo kaltę. S. S., kiek atsimena, K. U. prašė apmokėti. Kiek atsimena, buvo slaptas liudytojas, kuris davė parodymus apie Stepanovą. Jo požiūriu buvo nustatyta grandinė nuo K. U. iki S. S.. Nežino ar dabar slaptas liudytojas Lietuvoje. Rėmėsi tais duomenimis, kuriuos davė slaptas liudytojas bei rėmėsi kitomis priemonėmis. Tos aplinkybės, kuriomis rėmėsi, atitiko faktines aplinkybes. Su S. S. kalbėjo tiek, kiek apklausinėjo jį, kiek atsimena, jis atsisakė duoti parodymus. Suklydo teisme duodamas parodymus, tiesiog supainiojo aplinkybes. Rėmėsi slapto liudytojo parodymais ir kitais byloje surinktais įrodymais. Daugiau jokių aplinkybių nežino. S. S. atrodo, kad buvo apklaustas kaip įtariamasis. Neprisimena, kokia kardomoji priemonė kam buvo taikoma, neprisimena, ar buvo suimtas S. S., bet buvo sulaikytas 48 val. Jis apklausė slaptą liudytoją, kuris parodė, kad žino aplinkybes apie tai, kad S. S. paprašė K. U. sumokėti už siuntinį. Nežino, ar Kauno apygardos teisme buvo apklaustas slaptas liudytojas (t. 1, b.l.133-134).

12Liudytojas D. B. apklaustas teisme parodė, kad dirba Kriminalinės policijos biure tyrėju. Dalyvavo tyrimo grupėje dėl neteisėtos narkotikų apyvartos, buvo siunčiami narkotikai, visa eilė žmonių buvo įsipainioję į šį nusikaltimą, A. R., kiti asmenys, prasidėjo nuo M. M.. Paskui buvo gauta duomenų, kad su šiuo nusikaltimu susijęs S. S.. Nežino, kas buvo byloje „zakristijonas“. Kiek pamena, S. S. galėjo būti pažįstamas su kai kuriais asmenimis, kurie buvo įsipainioję į tą tyrimą. S. S. gal turėjo paimti narkotikus. Apmokėjimą padarė du vaikinai. Po to apmokėjimo buvo gauta duomenų, kad S. S. susijęs. Iki to laiko S. S. pavardė nebuvo minima. Jis pats S. S. neapklausinėjo. Ikiteisminio tyrimo metu jo veiksmai buvo analizė, techninių duomenų valdymas, mąstymas. Bet procesiškai jis minimaliai dalyvavo, atliko veiksmus su slaptu darbu. Su kaltinamuoju nebendravo. Byloje parodymus matė, ne spriklausė tyrimo grupei, tačiau negali pasakyti ar konkrečiai S. S. matė. Apklausose nedalyvavo. Parodymus kažkiek žino iš bylos medžiagos (t. 1, b.l. 134-135).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 282 straipsnio 3 dalimi apklaustas slaptas liudytojas parodė, kad jis žino iš K. U., kuris yra jo pažįstamas, kad S. S., kurį jis pažįsta iš matymo, pravarde „Pachanas“, paprašė jo padaryti pavedimą už kažkokią siuntą. Kadangi K. tuo metu neturėjo paso, todėl tai padaryti jis paprašė savo pažystamo G. S., kurį jis taip pat pažįsta. Pinigų pervedimo operacija buvo atlikta 2011 m. liepos mėnesį, apie tai davė parodymus policijoje kaip slaptas liudytojas 2012-04-24. Buvo pervesta 66 Lt už kažkokios bendrovės siuntinio siuntimo paslaugas. Žino, kad pinigus G. S. sumokėjo SEB banke, kartu su juo buvo ir K. U.. Žino, kad tiek K. U., tiek G. S. po to buvo toje byloje įtariamieji, jie buvo suimti daugiau nei mėnesį laiko, buvo Lukiškėse, juos kaltino didelio kiekio narkotikų byloje, kaip bendrininkus. K. U. sakė, kad mokėdami pinigus už siuntą nežinoję, kad siuntoje buvo narkotikai – kokainas. K. tai sužinojo tik būdamas sulaikytas policijoje jam pareiškus minėtus įtarimus. K. U. sakė, kad jam S. S. davė 100 Lt ir sakė, kad sumokėjus pinigus už siuntą, grąžą gali pasilikti sau. Taip K. ir padarė.

14Iš 2013-08-02 Kauno apygardos prokuratūros ONKTS prokuroro Mindaugo Sabaičio tarnybinio pranešimo Nr. 3-7S matyti, kad išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje A. R. išteisintas pagal BK 22 str. 1 d., 199 str. 2 d., 22 str. 1 d. 260 str. 3 d. priimta nutartis, kurioje nurodyta, kad teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytojas S. S. galimai padarė baudžiamąją veiką, numatytą BK 235 str. 1 d., todėl tuo pagrindu pradėta ikiteisminis tyrimas (t.l, b.l. 3).

15Iš Kauno apygardos teismo 2013-07-26 nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 1-109-478/2013 matyti, kad teismas informuoja Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą, jog S. S., gim. 1974-06-21, gali būti padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 str. l d. (t.l, b.l.6).

16Iš Kauno apygardos teismo 2013-07-26 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-109-478/2013, kuriame ištirti liudytojo S. S. parodymai, matyti, kad teismas juos įvertino kaip melagingus, nes byloje nustatė duomenis, jog pats S. S. pripažino, kad prašė K. U. sumokėti už siuntinio pristatymą, taip pat, kad yra gavęs ir piniginį atlygį už piniginio pervedimo per banką už narkotinių medžiagų siuntinio suorganizavimą (t. 1, b.l. 7-19).

17Iš 2012-04-24 liudytojo Nr. 2-12, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausos protokolo baudžiamojoje byloje Nr. 38-1-00081-11 matyti, jog liudytojas parodė, kad sumokėti už siuntinį K. U. paprašė asmuo duomenimis S. S., pravarde „Pachanas" (t. l, b.l. 30).

18Iš 2012-05-14 protokolo dėl tyrimo veiksmų atlikimo ir rezultatų fiksavimo baudžiamojoje byloje Nr. 38-1-00081-11 matyti, kad 2012-05-03 S. S. pasakoja kiek gavo pinigų už savo paslaugas, kad suorganizavo piniginį pavedimą per banką už siuntinį, kuriame buvo narkotinė medžiaga-kokainas. S. S. aiškina kodėl jo būtent prašė atlikti piniginį pervedimą per banką. S. S. pasakoja, kad jo manymu R. T. prisidėjo prie šio siuntinio su kakoinu organizavimo. Taip pat S. S. pasakoja apie R. T., A. R., kaip jis prašė K. U. atlikti piniginį pervedimą per banką už siuntinį, kuriame buvo narkotinė medžiaga - kokainas. S. S. pasakojo apie A. R., kad jį pažįsta, bendravo, turėjo A. R. telefoną, o A. R. turėjo S. S. telefoną, S. S. susitikinėdavo su A. R. (t. 1, b.l. 31-33).

192013-02-18 teisiamojo posėdžio protokole baudžiamojoje byloje Nr. 1-109-478/2013, užfiksuoti posėdžio metu liudytoju apklausiamo S. S. parodymai, kur jis parodo, kad nieko jis neatlikinėjo, už siuntinį jam nebuvo mokama, jis neprašė mokėti už siuntinį, jokių veiksmų neatliko, kad būtų jam pareikštas įtarimas, žino, kad siuntinys buvo iš Panamos ir žino, kad dėl to buvo sulaikytas K. (t.l, b.l 38-42).

20Byloje esantys garso įrašai (t. 1, b.l. 185) patvirtina 2012-05-14 protokole dėl tyrimo veiksmų atlikimo ir rezultatų fiksavimo baudžiamojoje byloje Nr. 38-1-00081-11 užfiksuotas aplinkybes.

21Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje. BK 235 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos yra padaromos tiesiogine tyčia. Kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus arba teisingai išversti. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme ir duota liudytojo priesaika. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, arba iš esmės neteisingai išverčia, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-505/2013, Nr. 2K-597/2012).

22Ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas negali daryti neginčijamos išvados, kad kaltinamasis S. S. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Įrodinėjant kaltinamojo kaltę byloje yra remiamasi ta aplinkybe, kad kaltinamojo parodymai, duoti turint liudytojo statusą, Kauno apygardos teisme 2013 m. vasario 18 d. vykusio teisiamojo posėdžio metu skiriasi nuo kitų byloje esančių duomenų, t.y. slapto liudytojo parodymų ir byloje esančių duomenų apie užfiksuotą kaltinamojo pokalbį su pareigūnų A. V.. Pažymėtina, kad pokalbis su pareigūnu A. V. užfiksuotas pareigūnui atliekant veiksmus neatskleidus savo tapatybės, tačiau iš pokalbio turinio negalima vienareikšmiškai teigti, kad buvo kalba būtent apie tas pačias aplinkybes apie kurias S. S., kaip liudytojas, davė parodymus Kauno apygardos teisme 2013 m. vasario 18 d.

23Faktą, kad S. S. davė melagingus parodymus patvirtina tik slapto liudytojo parodymai, tačiau juos paneigia liudytojo K. U. parodymai, o teismo posėdžiu metu apklausti V. T. ir D. B. parodė, kad aplinkybes esą kaltinamasis davė pavedimą sumokėti už siuntinį, kuriame buvo narkotikai sužinojo tik iš slapto liudytojo Nr. 2-12, kuriam taikomas anonimiškumas, pateiktų duomenų, kitų duomenų, kuriais remiantis buvo nustatytos šios aplinkybės, nepateikė. BPK 301 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti pagrįstas vien tik nukentėjusiųjų ar liudytojų, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymais. Šių asmenų parodymais galima pagrįsti apkaltinamąjį nuosprendį tik tuo atveju, kai juos patvirtina kiti įrodymai. Kaip ir minėta, kitų liudytojų parodymai ir byloje esanti medžiaga slapto liudytojo nurodytų aplinkybių nepatvirtina.

24Pažymėtina ir tai, kad Kauno apylinkės teisme S. S. buvo apklausiamas kaip liudytojas dėl aplinkybių, kurios buvo sužinotos ikiteisminio tyrimo metu apklausus jį įtariamuoju, ką patvirtina ir liudytojų A. V. bei V. T. parodymai. Byloje nėra duomenų, kad apklausiant S. S. kaip liudytoją jam buvo išaiškinta ir BPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta teisė, kad kaip liudytojas negali būti apklausiamas asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai jis sutinka duoti tokius parodymus, taikant šio Kodekso 82 straipsnio 3 dalyje numatytus liudijimo ypatumus, kur nustatyta, kad tokiu atveju liudytojui netaikoma Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnyje numatyta atsakomybė. Teismų praktikoje nustatyta, kad Asmens sutikimas dėl tokios apklausos išreiškia jo procesinę valią dėl bendradarbiavimo su tyrimo institucijomis tiriant nusikalstamą veiką, kurią padarant jis galbūt dalyvavo, tačiau nepanaikina BPK 80 straipsnio 1 punkte numatytos aplinkybės, draudžiančios kaip liudytoją apklausti asmenį, galintį duoti parodymus apie savo paties galbūt padarytą nusikalstamą veiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-168/2011, Nr. 2K-597/2012). atsižvelgiant į tai, laikytina, kad S. S. nebuvo tinkamai išaiškinta jo procesinė padėtis, todėl jo veiksmuose tiesioginė tyčia duoti melagingus parodymus ir noras, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose bei panaudota byloje nenustatyta.

25Esant išdėstytoms aplinkybėms S. S. išteisintinas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

26S. S. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paskelbus nuosprendį, naikintina (t. 1, b.l. 53-54).

27Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297-298 str., 301, 302 str., 303 str. 1, 2, 4 d., 304-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas

Nutarė

28S. S. išteisinti pagal BK 235 straipsnio 1 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

29S. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti– paskelbus nuosprendį, panaikinti.

30Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo priėmimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius, sekretoriaujant Agnetai... 2. S. S., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. 1. 2005-07-07 Kauno apygardos teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos... 4. 2. 2012-06-10 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal BK... 5. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 235 straipsnio 1 dalyje.... 6. Teismas išnagrinėjęs bylą... 7. kaltinamasis S. S. buvo kaltinamas tuo, kad 2013-02-18 Kauno apygardos teisme... 8. Kaltinamasis S. S. apklaustas teisme kaltu neprisipažino, parodė, kad buvo... 9. Liudytojas A. V. apklaustas teisme parodė, kad dirba vyr. tyrėju, su... 10. Liudytojas K. U. apklaustas teisme parodė, kad kaltinamąjį pažįsta seniai,... 11. Liudytojas V. T. apklaustas teisme parodė, kad kaltinamąjį yra matęs.... 12. Liudytojas D. B. apklaustas teisme parodė, kad dirba Kriminalinės policijos... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 14. Iš 2013-08-02 Kauno apygardos prokuratūros ONKTS prokuroro Mindaugo Sabaičio... 15. Iš Kauno apygardos teismo 2013-07-26 nutarties baudžiamojoje byloje Nr.... 16. Iš Kauno apygardos teismo 2013-07-26 nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr.... 17. Iš 2012-04-24 liudytojo Nr. 2-12, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausos... 18. Iš 2012-05-14 protokolo dėl tyrimo veiksmų atlikimo ir rezultatų fiksavimo... 19. 2013-02-18 teisiamojo posėdžio protokole baudžiamojoje byloje Nr.... 20. Byloje esantys garso įrašai (t. 1, b.l. 185) patvirtina 2012-05-14 protokole... 21. Pagal BK 235 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pateikė melagingą skundą,... 22. Ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas negali daryti neginčijamos... 23. Faktą, kad S. S. davė melagingus parodymus patvirtina tik slapto liudytojo... 24. Pažymėtina ir tai, kad Kauno apylinkės teisme S. S. buvo apklausiamas kaip... 25. Esant išdėstytoms aplinkybėms S. S. išteisintinas nepadarius veikos,... 26. S. S. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti –... 27. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297-298 str., 301, 302 str., 303... 28. S. S. išteisinti pagal BK 235 straipsnio 1 dalį, kadangi nepadaryta veika,... 29. S. S. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 30. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo priėmimo gali būti apskųstas...