Byla e2-34436-155/2016
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB (duomenys neskelbtini) ieškinį, pareikštą atsakovui T. B

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį, pareikštą atsakovui T. B.,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo: 1) 195,61 EUR skolos 2) 1386,50 EUR delspinigių 3) 19,59 EUR baudos 4) 30 EUR išlaidų už patirtas išlaidas įteikinėjant procesinius dokumentus per antstolį 5) 5 procentų metines palūkanas už visą priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos grąžinimo 6) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovas T. B. su pradiniu kreditoriumi UAB ( - ) 2006-07-14 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 607481014, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – mobiliųjų telefoną S. E. W810i bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 12 mėnesių terminą mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė, todėl susidarė 195,61 EUR dydžio įsiskolinimas. 2009-03-04 pradinis kreditorius UAB ( - ) bei ieškovas UAB ( - ) sudarė 2009-03-04 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1, pagal kurią UAB ( - ) įgijo reikalavimo teises į atsakovą pagal sutartį. Taip pat atsakovui buvo nuolat skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai, iš viso per 3544 dienas paskaičiuota 1386,50 EUR delspinigių suma, kurią ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

4A. T. B. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas įteikti LR CPK 130 str. tvarka 2016-08-19, t.y. viešo paskelbimo būdu. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.). Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2006-07-14 pirminis kreditorius UAB ( - ) ir atsakovas T. B. sudarė išperkamosios sutartį, pagal kurią atsakovas įsigijo prekę – mobiliųjų telefoną S. E. W810i bei įsipareigojo per sutartyje numatytą 12 mėnesių terminą mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Sutartimi (11.1. punktu) buvo susitarta, jog laiku nesumokėjus įmokos nustatytu mokėjimo terminu, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, o sutarties (11.2. punktu) nevykdant sutarties nuostatų mokėti 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą. Bylos duomenimis atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, tuo pažeidė minėtą sutartį ir liko skolingas 195,61 Eur skolos pagal sutartį (turto dalies įmoka ir palūkanos). 2009-03-04 UAB ( - ) ir ieškovas pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 ir 2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktą Nr. 169. Šios sutarties pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui buvo išsiųstas pranešimas nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovas skolos nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1-2 punktai). Kadangi atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidusiu prievolę šalimi, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 195,61 Eur skolos yra laikomas pagrįstu ir tenkintinas.

9Remiantis sutartimi, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui negrąžinus skolos, buvo skaičiuojami delspinigiai. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 1386,50 Eur delspinigių, už 3544 dienas.

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi buvo sudaręs prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1386,50 Eur) yra žymiai didesni už pačią skolą (195,61 Eur), net beveik 7 kartus, taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3544 dienas (nors Civilinio proceso kodekso 1.125 straipsnis numato, kad delspinigiams yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas) bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio didelio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, įvertinus, kad nei pradinis kreditorius, nei ieškovas ilgai nesikreipė į teismą, todėl sprendžiant netesybų klausimą, kai pats ieškovas ilgai delsė reikalauti įvykdyti prievolę ir dėl to netesybos tapo daug kartų didesnės už pačią neįvykdytą prievolę, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, iš esmės net pasipelnymo iš vartotojo, o ne kompensuojamais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 200 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam sutarties pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 200 Eur delspinigių.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 19,59 EUR baudą, už sutarties 5.2., 5.5. punktų pažeidimus. Nurodė, kad atsakovas nepranešė apie savo adreso, telefono numerio pasikeitimą. Ieškovas nurodė, kad bandė kontaktiniu telefonu susisiekti su atsakovu, tačiau minėtas telefono numeris buvo išjungtas ir nenaudojamas. Sutarties 5.2. punkte numatyta, kad lizingo įmonei pareikalavus, per 5 dienas nuomininkas (atsakovas) turi pateikti visus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Sutarties 5.5. punkte numatyta, kad nuomininkas (atsakovas) turi informuoti per 5 dienas Lizingo įmonę, jeigu pasikeičia nuomininko adresas, telefonas, faksas ar banko rekvizitai, keičiasi darbovietė, turto laikymo vieta.

12Teismas pažymi, kad šiuo atveju byloje nėra jokių duomenų-įrodymų, kad lizingo bendrovė remdamasi sutarties 5.2., kreipėsi į atsakovą, prašydama pateikti papildomus dokumentus, susijusius su nuomininko finansine būkle ar turinčius reikšmės šios sutarties vykdymui, bei sudaryti sąlygas lizingo įmonės atstovams patikrinti kaip eksploatuojamas turtas. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų duomenų, ieškovas (naujasis kreditorius) tik siuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo perėmimo ir reikalavimo iki pranešime nustatytos datos padengti susidariusį įsiskolinimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovo telefono numeris ar gyvenamosios vietos adresas yra pasikeitęs, tai kad atsakovas neatsiliepia telefonu (nors įrodymų apie realiai atliktus skambučius teismui nebuvo pateikta) ar neatsiima procesinių dokumentų savo gyvenamosios vietos adresu, nėra įrodymas apie sutarties 5.5. ar 5.2. punktų pažeidimus, tuo labiau pažymint, kad iki šiol GRT duomenimis atsakovo gyvenamoji vieta nurodyta ta pati kaip ir sutartyje (Tolminkiemio g. 19-11, Vilniuje). Todėl teismas atsižvelgęs į šias aplinkybes ir į tai, kad sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies – vartotojo, taip, pat į tai, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad atsakovas būtų pažeidęs savo pareigas pagal sutarties 5.2. ir 5.5. punktus, daro išvadą, kad šis ieškovo reikalavimas dėl 19,59 EUR baudos priteisimo yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

13Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu, todėl ieškovui iš atsakovo yra priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas 30 EUR išlaidas, sumokėtas antstoliui už dokumentų įteikimą atsakovui (skolininkui) kitoje civilinėje byloje Nr. eL2-19056-868/2016. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus m. apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. eL2-19056-868/2016 pagal pareiškėjo UAB ( - ) pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, pareikštą skolininkui T. B.. 2016-07-11 nutartimi ši civilinė byla buvo palikta nenagrinėta ir teismo įsakymas panaikintas, tačiau kaip matyti iš teismo nutarties turinio, kreditorius minėtoje civilinėje byloje naudojosi (siekdamas įteikti procesinius dokumentus skolininkui) antstolio D. Š. paslaugomis. 2016-06-14 antstolis už suteiktas paslaugas buvo pateikęs kreditoriui-ieškovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0004916 – 30 EUR sumai, kurią kreditorius (ieškovas) apmokėjo. Byloje nėra duomenų, kad šios išlaidos ieškovui būtų atlygintos, todėl yra pagrindas jas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai.

15Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (26,08 proc. patenkintas ieškinys) (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Ieškovas pateikė įrodymų, kad patyrė iš viso 37 EUR bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 9,65 EUR bylinėjimosi išlaidų pagal teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį.

16Kitoje dalyje ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti.

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis (LR CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

19UAB ( - ) ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB ( - ), į. k. ( - ), naudai - 195,61 EUR skolos, 200 EUR delspinigių, 30 EUR išlaidų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 9,65 EUR bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

23„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. rugsėjo 5 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-34436-155/2016 pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį atsakovui T. B. dėl skolos priteisimo. A. T. B. procesinių dokumentų gyvenamosios vietos adresu ir į darbovietę nepavyksta, todėl atsakovui T. B. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. (8 5) 213 7238.“

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo: 1)... 3. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas T. B. su pradiniu kreditoriumi UAB ( - )... 4. A. T. B. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas įteikti... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2006-07-14 pirminis kreditorius... 7. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Remiantis sutartimi, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 19,59 EUR baudą, už... 12. Teismas pažymi, kad šiuo atveju byloje nėra jokių duomenų-įrodymų, kad... 13. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 14. Taip pat ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas 30 EUR išlaidas,... 15. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 16. Kitoje dalyje ieškovo ieškinio reikalavimus atmesti.... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais,... 19. UAB ( - ) ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) ieškovo UAB ( - ), į. k. ( - ),... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 23. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. rugsėjo 5 d. priimtas sprendimas... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...