Byla eB2-4787-258/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. B. individualiai įmonei, bendraatsakovas S. B., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei S. B. individualiai įmonei, bendraatsakovas S. B., trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei S. B. individualiai įmonei. Nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas VSD fondo biudžetui 2018-07-01 sudaro 5018,53 EUR, iš jų: 3133,09 EUR VSD įmokų ir 103,79 EUR delspinigių, 1699,65 EUR PSD įmokų ir 82,00 EUR delspinigių.

3Atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė.

4Pareiškimas tenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovės įsiskolinimas VSD fondo biudžetui 2018-07-01 sudaro 5018,53 EUR, iš jų: 3133,09 EUR VSD įmokų ir 103,79 EUR delspinigių, 1699,65 EUR PSD įmokų ir 82,00 EUR delspinigių. Remiantis viešaisiais duomenimis VSDFV duomenimis (www.sodra.lt), atsakovės įmonėje nėra įdarbintų asmenų, atsakovės skola 2018-11-05 ieškovui padidėjo iki 5162,53 EUR.

7Siekiant išieškoti susidariusį įsiskolinimą ieškovas vadovaujantis, VSD įstatymo 20 straipsnio nuostatomis, įmonei taikė priverstinio išieškojimo priemones: kredito įstaigai, kurioje S. B. IĮ ir jos savininkas S. B. turi atsiskaitomąsias sąskaitas, buvo teikiami mokėjimo nurodymai, iš kurių didžioji dalis iki šiol nėra apmokėti, nes draudėjo sąskaitose piniginių lėšų judėjimo nebuvo.

8Ieškovas taip pat antstolės V. M. kontorai 2013-05-02 perdavė Fondo valdybos Vilniaus skyriaus sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka iš S. B. IĮ į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Iš antstolės kontoros gautomis lėšomis buvo padengta dalis PSD įmokų skolos. Tačiau taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės S. B. IĮ buvo neveiksmingos, įsiskolinimas VSD fondo biudžetui nesumokėtas.

9VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ 2018-07-05 duomenimis S. B. IĮ vardu įregistruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Įmonės savininko S. B. vardu nekilnojamojo turto neįregistruota, transporto priemonių dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas.

10Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi S. B. IĮ bendraatsakovas S. B. buvo įpareigotas per teismo nustatytą terminą pateikti kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos bei atsiskaitymo terminai (išskiriant pradelstus įsipareigojimus), praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinius, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, informaciją apie įmonės turimą turtą bei jo vertę, kitus ūkinės ir finansinės būklės dokumentus. Procesiniai dokumentai tiek atsakovei, tiek bendraatsakovui, grįžo neįteikti su atžymomis ant voko „neatsiėmė pašte“. Atsakovei nepateikus teismui atsiliepimo bei reikalaujamų aktualių duomenų, teismas neturi galimybės įvertinti įmonės finansinę padėtį pagal finansinės atskaitomybės dokumentus.

11Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo pateiktus dokumentus, saro išvadą, kad atsakovė turi pastovaus ir ilgalaikio pobūdžio finansinių sunkumų, kadangi įsiskolinimas biudžetui nedengiamas, antstoliui nepavyko išieškoti iš atsakovės skolų pagal ieškovo sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka, teismui nepateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog veiklą bendrovė vykdo ir turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tikėtis, jog tokia įmonė ateityje pajėgtų atstatyti savo mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl nėra jokio teisinio pagrindo atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą.

12ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Lideres“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovui bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14iškelti atsakovei S. B. individualiai įmonei (į. k. 186163615, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rokantiškių g. 1C) bankroto bylą.

15Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

16Areštuoti visą S. B. individualios įmonės (į. k. 186163615, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rokantiškių g. 1C), kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

191) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

202) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

213) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

22Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

23Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

24Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

25Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 3. Atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Atsakovė... 4. Pareiškimas tenkinamas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Ieškovo pateiktais duomenimis, atsakovės įsiskolinimas VSD fondo biudžetui... 7. Siekiant išieškoti susidariusį įsiskolinimą ieškovas vadovaujantis, VSD... 8. Ieškovas taip pat antstolės V. M. kontorai 2013-05-02... 9. VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ 2018-07-05 duomenimis 10. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi S. B.... 11. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo pateiktus dokumentus, saro išvadą, kad... 12. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 13. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio... 14. iškelti atsakovei S. B. individualiai įmonei (į. k.... 15. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo... 16. Areštuoti visą S. B. individualios įmonės (į. k.... 17. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 18. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 19. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 20. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 21. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 22. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 23. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 24. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 25. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...