Byla 2-13796-528/2014
Dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nordea Bank AB, veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, prašymą suinteresuotiems asmenims išieškotojui Nordea Bank Finland Plc, veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, skolininkui A. K., antstolei A. A. dėl išieškotojo vykdymo procese pakeitimo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr.0036/10/04659), atliekamame pagal 2010-09-23 vykdomąjį dokumentą Nr.2-14789-528/2010, pakeisti pradinį išieškotoją Nordea Bank Finland Plc, veikiantį per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, jo teisių perėmėju Nordea Bank AB, veikiančiu per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Prašyme nurodoma, kad: išieškotojas Nordea Bank Finland Plc, Suomijoje registruota ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos kodas 1680235-8, veikianti per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 112025592, 2014-04-01 sudarė Verslo perleidimo sutartį su pareiškėju Nordea Bank AB, Švedijoje registruota ribotos atsakomybės bendrove, registracijos kodas 516406-0120, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, juridinio asmens kodas 303252632, kuria išieškotojas perleido, o pareiškėjas nuosavybės teise įgijo ir priėmė per Nordea Bank Finland filialą valdytą verslą (įmonę kaip turtinį kompleksą); sutartimi inter alia Nordea Bank AB filialas įgijo visą su verslu susijusį Nordea Bank Finland filialo turtą, reikalavimo teises ir įsipareigojimus; įgydamas išieškotojo verslą sutarties pagrindu – perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, pareiškėjas kartu perėmė ir reikalavimo teises į skolininką A. K.; tiek iki verslo perleidimo, tiek po to bankinė veikla vykdoma tos pačios Nordea grupės įmonės, todėl materialinių subjektinių teisių perleidimas neturi įtakos skolininko subjektinėms teisėms ir pareigoms; pareiškėjui įgijus išieškotojo verslą, įvyko universalus materialinių subjektinių išieškotojo teisių ir pareigų perleidimas pareiškėjui, kuris nereikalauja skolininko sutikimo.

3Prašymas tenkintinas.

4Pirmosios instancijos teismas, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu, nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais (CPK 596 str. 1d.). Pareiškėjas pateikė 2014-04-01 Verslo perleidimo sutarties ir jos priedo Nr. 1.1.7(c) išrašą bei Kauno miesto apylinkės teismo 2010-09-23 vykdomąjį raštą Nr.2-14789-528/2010, iš kurių matyti, kad A. K. buvo Nordea Bank Finland Plc skolininkas, tačiau reikalavimo teisė į jo skolą yra perleista naujam kreditoriui. Pareiškėjas nurodė, jog išieškojimą pagal vykdomąjį raštą vykdo antstolė A. A., vykdomojoje byloje Nr.0036/10/04659. Kadangi išieškotojo Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, teisės ir pareigos perduotos Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, tai vykdymo procese keistina šalis – vykdomojoje byloje Nr.0036/10/04659 išieškotoju vietoje Nordea Bank Finland Plc, veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pripažintinas Nordea Bank AB, veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (CPK 593, 596 str.). Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, išaiškintina, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2d.).

5Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292, 593 str., 596 str. 1d.,

Nutarė

6Prašymą tenkinti.

7Pakeisti vykdymo procese – vykdomojoje byloje Nr.0036/10/04659 pagal 2010-09-23 vykdomąjį dokumentą Nr.2-14789-528/2010 pradinį išieškotoją Nordea Bank Finland Plc, veikiantį per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (įmonės kodas 112025592), nauju išieškotoju Švedijoje registruota Nordea Bank AB, ribotos atsakomybės bendrove, registracijos kodas 516406-0120, veikiančia per Lietuvoje registruotą filialą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (įmonės kodas 303252632).

8Išaiškinti Nordea Bank AB, veikiančiam per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, jog visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui.

9Nutarties kopiją siųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai