Byla e2-45573-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei I. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 579,24 Eur negrąžintą paskolos sumą, 188,81 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2017 m. lapkričio 29 d. buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė su pradiniu kreditoriumi UAB „4finance“, valdančiu sistemą „SMScredit.lt“ prisijungimo būdu nuotolinio ryšio priemonėmis 2014 m. kovo 7 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 731879003 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovei buvo suteikta 579,24 Eur (2000,00 LTL) paskola, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą per 30 dienų terminą. Sutarties specialiosiose sąlygose buvo numatyta, kad vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 114,37 proc., bendra kredito kainos metinė norma – 114,20 proc., nustatytas 30 dienų kredito grąžinimo terminas, galutinė kredito grąžinimo data – 2014 m. balandžio 6 d. (e.b.l. 13-23). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis).

9CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovė sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino pradiniam kreditoriui paskolos. 2015 m. gruodžio 21 d. pradinis kreditorius UAB „4finance“ perleido reikalavimą International Risk Management OÜ (e.b.l. 24-28, 34), kuri 2016 m. kovo 10 d. reikalavimą perleido ieškovui (e.b.l. 29-33, 36) (CK 6.101 straipsnis – 6.110 straipsnis). Ieškovas į bylą taip pat pateikė 2016 m. balandžio 25 d. raštą atsakovei dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovui (e.b.l. 9-10). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė įsiskolinimą būtų padengusi (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovei nevykdant pareigos grąžinti jai suteiktą paskolą, iš jos priteisiama 579,24 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 188,81 Eur palūkanas už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, nurodydamas, kad šių palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė Sutarties 7.1. punkte, taigi pagal CK 6.874 str. 1 d. ir Sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito, be to laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovės veiksmų. Iš prie ieškinio pateiktų išrašų iš 2015-12-21 ir 2016-03-10 nevykdytų įsipareigojimų sąrašų prie reikalavimo perleidimo sutarčių matyti, jog nurodomas palūkanų skaičiavimo laikotarpis – 620 d.

11Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų 7 dalyje „Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka“ 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteisiama 179,56 Eur (579,24 Eur x 0,05 proc. x 620 d.) palūkanų suma. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Taigi laikytina, jog tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti turėtus nuostolius, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 758,80 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. spalio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (99 proc.), ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 16,83 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Teismo iš viso patyrė 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, 96 straipsnio 1 dalimi, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (99 proc.), iš atsakovės į valstybės biudžetą priteisiama 4,13 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovui tenkanti šių išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) 579,24 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 24 ct) negrąžintos paskolos sumą, 179,56 Eur (vieno šimto septyniasdešimt devynių eurų 56 ct) palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (758,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 16,83 Eur (šešiolikos eurų 83 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, naudai.

18Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 4,13 Eur (keturių eurų 13 ct) bylinėjimosi išlaidas. Suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 579,24 Eur... 5. Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė su pradiniu... 9. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 188,81 Eur palūkanas už... 11. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Teismo iš viso patyrė 4,17 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) 579,24 Eur (penkių šimtų... 18. Priteisti iš atsakovės I. B., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...