Byla 2A-72-154/2013
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Vytauto Kursevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB ,,Elektromontera” apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1593-772/2012, iškeltoje pagal ieškovo bankrutavusios UAB ,,Elektromontera“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“, ieškinį atsakovams UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir A. K. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas bankrutavusi UAB (BUAB) ,,Elektromontera” kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu ir dviem patikslintais ieškiniais, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir A. K. 11 840,00 Lt skolą, LR CK 6.210 straipsnyje numatytas procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2010 m. spalio 14 d. UAB „Elektromontera“, kuriai vadovavo direktorius G. Ž., ir A. K. sudarė Darbo sutartį Nr. 16, pagal kurią A. K. į UAB „Elektromontera“ priimtas antraeilėms projektų vadovo pareigoms. Darbo sutartis darbuotojo prašymu nutraukta 2010-12-27. Po kelių mėnesių UAB „Elektromontera“ buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Administratoriai LT“. Bankroto administratoriui perėmus įmonės dokumentus, patikrinus bankrutuojančios įmonės buhalterinę apskaitą, kilo įtarimų dėl UAB „Antroji reklamos ateljė“ išrašytos sąskaitos ir jos pagrindu šiai įmonei pervestų 12 100 Lt. Siekiant išsiaiškinti kreiptasi į UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir buvusį BUAB „Elektromontera“ direktorių G. Ž.. UAB „Antroji reklamos ateljė“ paaiškino, kad su UAB „Elektromontera“ buvo žodžiu suderinta reklamos kampanija, UAB „Antroji reklamos ateljė“ sukūrė reklaminio tento maketą, atspausdino 5 reklaminius tentus ir juos nuo 2010-10-01 iki 2010-12-31 eksponavo jai priklausančiuose stenduose. Buvęs direktorius G. Ž. bankroto administratoriui nurodė, kad su UAB „Antroji reklamos ateljė“ nesudarė jokių sutarčių dėl reklamos darbų ar paslaugų, sąskaita faktūra pasirašyta A. K., kuris nebuvo įgaliotas atlikti tokius veiksmus, įmonės direktoriui kurį laiką apskritai nebuvo žinoma apie tokius A. K. veiksmus. Kas atliko mokėjimus pagal sąskaitą, direktorius paaiškinti negalėjo, nes šiuos reikalus tvarkė buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė UAB „Agatas“. Kas pastarajai pateikė sąskaitą ir davė nurodymą ją apmokėti, G. Ž. savo paaiškinime teigė nežinantis, tačiau nurodė, kad tai galėjo padaryti A. K., nes A. K. galimai yra UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir UAB „Agatas“ akcininkas.

6Ieškovas teigė, kad buvusio vadovo G. Ž. teigimu, UAB „Elektromontera“ jokių reklamos paslaugų atsakovo UAB „Antroji reklamos ateljė“ atlikti neprašė, dėl tokios sutarties sąlygų su atsakovu nesitarė, jokios sutarties nesudarė, atliktų darbų nepriėmė, todėl atsakovo UAB „Antroji reklamos ateljė“ pateiktos 12 100,00 Lt 2010-12-27 išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ARA05 Nr.02283 apmokėti ieškovas neprivalėjo. UAB „Elektromontera“ darbuotojas A. K. nebuvo įgaliotas sudaryti reklamos paslaugų sutartį, priimti ir pasirašyti PVM sąskaitą faktūrą ir duoti nurodymus ją apmokėti. Vadinasi, tarp UAB „Elektromontera“ ir UAB „Antroji reklamos ateljė“ nesusiklostė jokie teisiniai santykiai, todėl UAB „Elektromontera“ neturėjo pareigos apmokėti 12 100,00 Lt, o asmuo, kuris be teisinio pagrindo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo teisės gauti, privalo grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo gauta (CK 6.237 str. 1 d.), šiuo atveju atsakovas UAB „Antroji reklamos ateljė“ turi grąžinti pinigus ieškovui BUAB „Elektromontera“.

7Atsakovo A. K. atsakomybė dėl žalos padarymo ieškovui reiškiama keliais aspektais. Pirma, kaip įmonei padarytą žalą pagal deliktą, vadovaujantis CK šeštos knygos normomis dėl žalos atlyginimo ir antra, kaip darbuotojo jo tyčiniais veiksmais savo įmonei padarytą žalą, vadovaujantis darbo teisės normomis. Ieškovas teigia, kad abiejų atsakovų atsakomybė yra solidari (t.1, b. l. 1-8)

82012 m. gegužės 4 d. pareiškimu, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Elektromontera“ 2011-01-07 ir 2011-01-10 mokėjimo nurodymais yra sumokėjusi atsakovui UAB „Antroji reklamos ateljė“ ne 12 100,00 Lt, kaip nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ARA05 Nr. 05583, o tik 11840,00 Lt, ieškovas ieškinio reikalavimus dėl pagrindinės skolos priteisimo sumažino iki 11840,00 Lt (t.1, b. l. 114-115).

92012 m. birželio 5 d. pareiškimu ieškovas išdėstė naujus ieškinio argumentus, nurodydamas, kad UAB „Elektromontera“ 2010 m. gruodžio 31 dienai buvo absoliučiai nemoki, 2010 metais dirbo nuostolingai, todėl UAB „Elektromontera“ akcininkas A. K., valdantis daugiau kaip 1/10 dalį UAB „Elektromontera akcijų bei būdamas susijęs su atsakovu UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir buhalterinę apskaitą tvarkiusia UAB „Baltas agatas“, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 dalimi, turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (t.1, b. l. 154-155).

10Po dviejų ieškinio patikslinimų, ieškinio dalykas liko nepakeistas, t.y. ieškovas BUAB „Elektromontera“ prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir A. K. 11840,00 Lt skolą, CK 6.210 straipsnyje numatytas procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovai UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K. su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė juos atmesti.

12Nurodė, kad apie UAB „Antroji reklamos ateljė“ susitarimą su UAB „Elektromontera“ dėl reklamos paslaugų teikimo buvusiam direktoriui G. Ž. buvo žinoma, nes UAB „Antroji reklamos ateljė“ reklamos ir kitas paslaugas ieškovui UAB „Elektromontera“ teikė jau nuo 2009-08-17, kai A. K. įsigijo 50 proc. UAB „Elektromontera“ akcijų. Vien tai, kad G. Ž. negalėjo paaiškinti, kas fiziškai atliko apmokėjimą pagal 2010-12-27 PVM sąskaitą faktūrą, kas apmokėjimui pateikė šią sąskaitą ir davė nurodymą ją apmokėti, nėra atsakovų civilinės atsakomybės pagrindas. UAB „Antroji reklamos ateljė“ 12 100 Lt gavimo pagrindas yra ne tik žodinis susitarimas dėl reklamos paslaugų teikimo su UAB „Elektromontera“, kaip nurodo ieškovas, o realūs atlikti darbai (konkliudentiniai veiksmai). Šių darbų - reklamos paslaugų teikimo faktą, patvirtina teismui pateikti faktiniai duomenys bei rašytiniai įrodymai. Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios buhalterinės apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką. Straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka, kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu. G. Ž. nepatvirtinus asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašo ir jų parašų pavyzdžių, ieškovo argumentas, kad A. K. nebuvo įgaliotas, todėl negalėjo priimti sąskaitos faktūros ir jos pasirašyti, yra nepagrįstas (t.1, b. l. 40-46).

13Atsiliepime į patikslintą ieškinį, atsakovai UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir A. K. nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, nes ieškovo patikslintame ieškinyje ir 2010 metų balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta itin sunki UAB „Elektromontera“ finansinė padėtis neatitiko faktinės įmonės padėties. G. Ž. anuliavus skolininkui UAB “TBS Baltic” išrašytas apie 60 000,00 Lt PVM sąskaitas faktūras už atliktus darbus, buvo nepagrįstai pakoreguota pelno (nuostolių) ataskaita už 2010 metus, be to, 2010 m. lapkričio mėnesį buvo imamos prekės iš tiekėjų už 19 652 Lt, tačiau apie įmonės bankrotą nebuvo jokios kalbos, ir tai paneigia ieškovo samprotavimus apie A. K. pareigą žinoti ir suvokti, kad UAB „Elektromontera“ 2010 metais dirbo nuostolingai, buvo nemoki ir nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, o akcininkas A. K. privalėjo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. G. Ž. ne tik turėjo 50 proc. UAB „Elektromontera“ akcijų, bet buvo šios įmonės vadovas, matė ir tvirtino visus įmonės finansinius dokumentus, tuo laiku bankroto bylos nekėlė, nes, matomai, dėl kito darbo buvo nusišalinęs nuo bendrovės reikalų (t.1, b. l. 182-184).

14Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.

15Teismas nurodė, kad nors ieškovas teigia, kad paslaugų iš atsakovo negavo, nes neužsakė, teismas su tokiais ieškovo argumentais nesutinka. Pažymėjo, kad ieškovui atsakovas UAB „Antroji reklamos ateljė“ buvo pateikusi PVM sąskaitą faktūrą ir nors 2010-12-27 PVM sąskaitoje faktūroje serija ARA05 Nr. 02283 apie jos gavimą pasirašė ne tuometis ieškovo vadovas G. Ž., o kitas bendrovės darbuotojas (atsakovas) A. K., kuris ir neneigia savo parašo šiame dokumente, tačiau tai nereiškia, kad tai nesukėlė pasekmių ieškovui UAB „Elektromontera“.

16Nurodė, kad pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 13 str. 6 punktą apskaitos dokumente privalo būti nurodyti asmens, turinčio teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, parašas, pareigos. Asmenis, turinčius teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, tvirtina įmonės vadovas (BAĮ 14 str.1 d.). Kadangi byloje tokių duomenų nėra, todėl teismas pripažino, kad ieškovo vadovas tokiam darbuotojo veiksmui neprieštaravo. Teismas nurodė, kad ieškovas ne tik nepareikalavo iš darbuotojo, kaip jis teigia, viršijusio jam suteiktus įgaliojimus, pasiaiškinimo, bet ir negrąžino atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ pateiktos PVM sąskaitos faktūros pastarajam nurodydamas, kad joje minimos paslaugos bendrovei nebuvo suteiktos. Pažymėjo, kad liudytoja A. R., duodama parodymus patvirtino, kad po minėtos PVM sąskaitos faktūros pateikimo ji atliko mokėjimus atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“, prieš tai suderinusi su UAB „Elektromontera“ tuometiniu vadovu G. Ž.. Teismas konstatavo, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai santykiai, kurie sudarė pagrindą atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ 2010-12-27 išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už ieškovui suteiktas reklamos paslaugas. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad, neva, tarp šalių nebuvo paslaugų sutartinių santykių.

17Teismas nurodė, kad kai yra sutartinė bendrovės atsakomybė, akcininko atsakomybei kilti būtina įrodyti ne tik akcininko nesąžiningumą, bet ir jo siekį, ketinimą suklaidinti trečiąjį asmenį, suteikti klaidingą informaciją ar nuslėpti esminę reikšmę sandorio sudarymui ar vykdymui turinčią informaciją. Pažymėjo, kad LR CK 2.50 str. 3 dalis įtvirtina juridinio asmens dalyvio subsidiarią atsakomybę. Pagal savo prigimtį - tai papildoma atsakomybė, kuri realizuojama tada, kai negali būti įgyvendinta pagrindinio skolininko atsakomybė. Pagal CK 6.245 str. 5 dalį kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus akcininkui turi pagrindiniam skolininkui - bendrovei pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Jeigu bendrovė atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovas ne tik neįrodė atsakovo A. K., kaip bendrovės dalyvio atsakomybės, bet ir jam taikytinos atsakomybės teisinio pagrindo plačiąja prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2000). Konstatavo, kad atsakovo A. K. atžvilgiu negalima ir solidari atsakomybė su atsakovu UAB „Antroji reklamos atelje“, tuo pačiu šio atsakovo atžvilgiu netaikytina ir materialinė atsakomybė, kuri kildinama iš darbo santykių (DK 253 str.), nes, remiantis jau aukščiau nurodytais argumentais, nėra nustatyta sąlygų kilti šiai atsakomybei. Todėl ieškovo reikalavimą atsakovui A. K. atmetė.

18Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas pritarė atsakovo pasirašytai PVM sąskaitą faktūrai. Konstatavo, kad ieškovo veiksmai leidžia teismui daryti išvadą, jog ieškovas pripažino atsakovo sudarytą sandorį, dėl jo nereiškė jokio prieštaravimo nei atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“, nei atsakovui A. K.. Pažymėjo, kad ieškovas į bylą pateikė tik su UAB „Antrojo reklamos atelje“ sudarytą sutartį dėl buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo, tačiau ieškovo atstovas, duodamas paaiškinimus teisme, vieną iš motyvų nurodė, jog dėl šių paslaugų suteikimo ieškovas turėjo susitarimą ir su UAB „Baltas agatas“, tačiau šiai aplinkybei patvirtinti ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų. Todėl teismas šiuos šalių santykius vertino rezervuotai, kaip ir dėl galimos buvusio bendrovės vadovo G. Ž. atsakomybės ieškovui, kadangi jie nėra pagrįsti tinkamais įrodymais, apart kelių PVM sąskaitų faktūrų, iš kurių būtų galima daryti galutinę išvadą, jog galimai kyla ir trečiojo asmens UAB „Baltas agatas“ atsakomybė ieškovui už netinkamai suteiktas paslaugas.

19Ieškovas BUAB ,,Elektromontera” pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti. Priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

20Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų be teisinio pagrindo pervestą pinigų sumą – 11840 Lt. Nurodė, kad jokio sandorio tarp jo ir UAB „Antroji reklamos ateljė“ nebuvo, BUAB „Elektromontera“ paslaugų iš šios įmonės neužsakė ir jų negavo, todėl, nesant sutartinių santykių ir faktiškai negavus paslaugų, sumokėti pinigai turi būti grąžinti ieškovui. Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai ėmėsi situaciją vertinti per actio Pauliana instituto prizmę, apie ką šioje byloje apskritai nebuvo pagrindo kalbėti, ieškovui laikantis aiškios pozicijos, jog BUAB „Elektromontera“ ir UAB „Antroji reklamos agentūra“ nesiejo sutartiniai santykiai. Teismas, nepaisydamas ieškovo suformuluoto ieškinio dalyko ir pagrindo, ir savo iniciatyva analizuodamas BUAB „Elektromontera“ ir UAB „Antroji reklamos agentūra“ sandorio negaliojimą, peržengė ieškinio suformuluotas ribas, bet liko neatskleista bylos esmė. Mano, kad esminiais bylos klausimais - dėl nepagrįsto UAB „Antroji reklamos agentūra“ praturtėjimo, dėl A. K. atsakomybės liko nepasisakyta arba pasisakyta mažai, kas rodo sprendimo nepagrįstumą ir leidžia teigti, esant pagrindą tokį sprendimą naikinti. Tai, kad ieškovas teigė atsakovus pažeidus jo ir jo kreditorių teises, savaime nesuponuoja actio Pauliana taikymo, juolab, kad kitos privalomos šio instituto sąlygos ieškovo nebuvo minimos ir įrodinėjamos.

222. Ieškovas teigia, kad atsakovai neįrodė, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta reklamos teikimo sutartis, ir kad ieškovui buvo suteiktos atlygintinos reklamos teikimo paslaugos (CK 6.716 str. 1 d.), nors turėjo pareigą tai įrodyti („įrodinėja tas, kas teigia“), (CPK 178 str.). Atsakovai turėjo pareigą pateikti susitarimą patvirtinančius, jo tikslias sąlygas nustatančius įrodymus, tačiau viso bylos nagrinėjimo metu tokių dokumentų nebuvo pateikta, dėl to turėjo būti konstatuota, kad nėra pagrindo laikyti, jog sandoris buvo sudarytas ir BUAB „Elektromontera“ atsirado pareiga pagal jį atsiskaityti.

233. Nepagrįstas sprendimo argumentas, kad ieškovas nepateikė į bylų įrodymų, jog jis prieštaravo reklaminės paslaugos suteikimui. Pats teismas nurodo, kad sandoriai tylėjimu, juo labiau tarp juridinių asmenų, nesudaromi, tačiau išimtinai palaikydamas atsakovų poziciją, net tokį nepagrįsta motyvą naudoja, siekdamas paneigti pagrįstus ieškovo argumentus.

244. Tai, kad už, neva, suteiktas paslaugas buvo išrašyta ir iš dalies apmokėta sąskaita, negalėjo būti pakankamas įrodymas, kad tokiu būdu šalys įformino ir patvirtino paslaugų suteikimą, juolab, kad sąskaita pasirašyta neįgalioto asmens, o kiti byloje esantys įrodymai, nepatvirtina, jog paslaugos buvo suteiktos. Kvestionuotina sąskaitos atitiktis teisės aktų reikalavimams, nes 2010-12-27 PVM sąskaitos faktūros išrašymu pažeistos imperatyvios Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau PVMĮ) nuostatos. PVMĮ 79 str. 2 dalis numato, kad PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas, tačiau teikiant ilgalaikes paslaugas, t. y. paslaugas, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį (telekomunikacijų, nuomos ar kt.), taip pat ilgą laiką tiekiant elektros energiją, dujas, šilumos ir kitų rūšių energiją, PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos. Šiuo atveju atsakovas UAB „Antroji reklamos ateljė“ nurodė suteikęs ieškovui tentų pakabinimo paslaugą, taip pat tęstinio pobūdžio paslaugą – tentų eksponavimą 3 mėnesius. Remiantis cituota teisės norma, sąskaitą už tentų pakabinimą UAB „Antroji reklamos ateljė“ turėjo išrašyti iš karto, tačiau šio imperatyvaus įstatymo reikalavimo nesilaikyta. Šios aplinkybės teismas nevertino, nors tai galėjo turėti įtakos tinkamam bylos išsprendimui. Nepaisant įstatymo numatytos sąskaitos išrašymo tvarkos, jos (kaip ir akto) pasirašymo data sutampa su diena, kai A. K. nusprendė nutraukti su ieškovu darbo sutartį, kas taip pat, vertinant kompleksiškai, kelia abejones atsakovų sąžiningumu.

255. PVM sąskaita faktūra pasirašyta ne įmonės direktoriaus G. Ž., o A. K. 2010-12-27, t. y. prieš pat jo prašymo nutraukti darbo sutartį pateikimą ir darbo sutarties nutraukimą. Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (CK 2.81 str. 1 d.). UAB „Elektromontera“ numatytas vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas ir teisę veikti įmonės vardu turėjo tik jos vadovas - G. Ž.. Tai reiškia, jog joks kitas įmonės darbuotojas neturėjo teisės įmonės vardu sudaryti jokių sandorių, priimti, pasirašyti sąskaitas ar kitus dokumentus, duoti nurodymus dėl apmokėjimų pagal gautas sąskaitas ir pan., tačiau teismas situaciją vertino priešingai: rėmėsi Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 str. 1 dalimi, nustatančia, kad ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą - jų parašų pavyzdžius, tačiau BUAB „Elektromontera“ neturint tokio sąrašo, darė išvada, kad ieškovas tokiam darbuotojo veiksmui neprieštaravo. Tokia teismo išvada visiškai neatitinka logikos ir teisinio reglamentavimo.

266. Tarp BUAB „Elektromontera“ ir UAB „Antroji reklamos ateljė“ jokie teisiniai santykiai nesusiklostė ir UAB „Elektromontera“ neturėjo pareigos apmokėti UAB „Antroji reklamos atelje“ pateiktos ir A. K. (kaip neįgalioto asmens) pasirašytos 12 100 Lt sąskaitos. Teismo argumentai dėl asmens viršijusio įgaliojimus sudaryto sandorio yra nepagrįsti, nes šiuo atveju A. K. neturėjo jokių įgaliojimų veikti įmonės vardu, todėl šis bylos aspektas turėjo būti nagrinėjamas būtent dėl asmens, apskritai neturėjusio (o ne viršijusio) įgaliojimų veikti įmonės vardu, sudaryto sandorio ir to pasekmių įmonei.

277. Reikšminga aplinkybė byloje, kad A. K. yra UAB „Antroji reklamos atelje“ akcininkas, todėl jis neabejotinai turėjo tiesioginį finansinį suinteresuotumą, kad UAB „Antroji reklamos atelje“ dar iki bankroto bylos BAUB „Elektromontera“ iškėlimo gautų, perimtų iš esmės paskutines įmonės lėšas. Be to, buhalterinės apskaitos paslaugas BUAB „Elektromontera“ teikusi ir visus buhalterinius veiksmus bei operacijas atlikusi UAB „Baltas agatas“ taip pat priklauso A. K.. Teismo abejonės tuo, kad būtent pastaroji įmonė teikė ieškovui buhalterines paslaugas ir būtent šios įmonės buhalterė, tvarkiusi ieškovo buhalterinę apskaitą, atliko lėšų pervedimus pagal 2010-12-27 sąskaitą, visiškai nesuprantamos, nes į bylą, kaip šią aplinkybę patvirtinančios pateiktos ne tik sąskaitos, tačiau šią aplinkybę įrodo ir teisme liudijusios A. R. paaiškinimai, buhalterinių dokumentų įmonės direktoriui perdavimą patvirtinantis dokumentas, duomenys iš banko, jog A. R. turėjo teisę atlikti lėšų pervedimus iš BUAB „Elektromontera“ sąskaitos. Tai leidžia daryti pagrįstą prielaidą, jog A. K., būdamas susijęs su visomis trimis įmonėmis, turėdamas galimybę daryti įtaką šioms įmonėms ir jų darbuotojams, žinodamas, jog ieškovo direktorius nepasirašys sąskaitos už nesuteiktas paslaugas, pats trumpam laikui įsidarbino BUAB „Elektromontera“, priėmė UAB „Antroji reklamos atelje“ išrašytą sąskaitą už paslaugas, kurios faktiškai nebuvo suteiktos, o vėliau nurodė ieškovui buhalterines paslaugas teikusiai buhalterei pervesti iš įmonės sąskaitos lėšas 2010-12-27 sąskaitos apmokėjimui. Visi įrodymai teismui turi vienodą reikšmę, todėl vieno įrodymo priešpastatymas kitam privalo būti motyvuotas. Šiuo atveju teismas pasitikėjo A. R. liudijimu, nes G. Ž., neva, yra suinteresuotas išvengti atsakomybės. Kodėl teismas nesvarstė galimos A. R. atsakomybės tuo atveju, jei paaiškėtų, kad mokėjimus ji atliko savavališkai arba A. K. nurodymu, nepasisakoma, kas vertintina kaip lygiateisiškumo principo, taip pat įrodymų vertinimo taisyklių (objektyvumo, visapusiškumo ir kt.) pažeidimas.

288. Teismo sprendime daromos užuominos į tai, kad ieškovas, neva, pripažino net ir neįgalioto asmens pasirašytus dokumentus, laikytinos nepagrįstomis, formuluojamomis nepaisant svarbių bylos aspektų. Teismas teigia, kad sąskaita buvo įtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą, tačiau neatsižvelgiama į tai, kad pastarąją tvarkė A. R., kuri ne tik apmokėjo, bet ir įtraukė minėtą sąskaitą į įmonės buhalterinę apskaitą. Dėl minėtų buhalterines paslaugas teikusių subjektų sąsajų su A. K., sąskaitos įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą negali būti laikomas pakankamu įrodymu sandorio patvirtinimui.

299. Teismo argumentai, jog ieškovas, kaip bankroto administratorius, jau teikdamas teismui tvirtinti bendrovės kreditorių sąrašą, jame nenurodo atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“, todėl ieškovas teisme pripažino, kad neturi kreditorinio reikalavimo atsakovams, taip pat visiškai nelogiški ir nepagrįsti, jais teismas negalėjo grįsti sprendimo dalies dėl tariamo sandorio su UAB „Antroji reklamos atelje“ patvirtinimo. Byloje nesant kitų objektyvių tai patvirtinančių įrodymų laikytina, kad teismas visiškai nepagrįstai sprendė ne tik tai, kad sąskaita pasirašyta (sandoris įformintas) tai daryti įgalioto asmens, tačiau ir tai, kad ieškovas neva patvirtino tokį sandorį.

3010. Atsakovo A. K. atsakomybę teismas turėjo plačiau vertinti ir per darbo teisės santykių prizmę, nes neteisėti veiksmai atlikti A. K. dirbant BUAB „Elektromontera“.

3111. Teismas sprendime svarstė apie A. K. kaip įmonės akcininko atsakomybę ir galimą subsidiarios atsakomybės taikymą, todėl nematė pagrindo solidarios atsakomybės taikymui. Vis dėlto, iš išdėstyto aišku, kad dėl 118490 Lt sumos netekimo, sąlygojusio įmonės bankrotą, yra atsakingi abu atsakovai, tiksliau BUAB „Elektromontera“ lėšų neteko dėl bendrų, galimai dar iki A. K. įsidarbinimo BUAB „Elektromontera“ suplanuotų atsakovų veiksmų. Įstatymas numato, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK 6.279 str.). Veiksmų bendrumas suprantamas plačiai. Prievolės solidarumą lemia (1) bendri žalą padariusių asmenų veiksmai (CK 6.279 str. 1 d.), arba (2) kelių asmenų atskiri veiksmai, jeigu kiekvienas veiksmas atskirai galėjo padaryti žalos, tačiau žala atsirado tik dėl vieno, ir jo neįmanoma nustatyti (CK 6.279 str. 4 d.).

3212. Skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje ne kartą konstatuojamos aplinkybės, turinčios tiesioginės įtakos šioje byloje neįtrauktam asmeniui. Pavyzdžiui, teismas konstatuoja, kad ne dėl apmokėtos ginčo sąskaitos, o dėl netinkamos ūkinės veiklos organizavimo ir jos metu prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ieškovas tapo nemokus, be to plačiai pasisako dėl ieškovo bendrovės vadovo atsakomybės, kur papildomai sprendžia, kad dėl bendrovės vadovo nerūpestingumo nebuvo tinkamai įforminti ir darbuotojų santykiai su bendrove, nagrinėja įmonės vadovo atsakomybės sąlygas ir pan. Tačiau BUAB „Elektromontera“ direktorius G. Ž. byloje nebuvo įtrauktas nei atsakovu, nei trečiuoju asmeniu, byloje jis apklaustas tik kaip liudytojas, jo atsakomybės klausimas byloje nekeltas. Nepaisant to, teismas šio asmens atsakomybės klausimams skyrė itin daug dėmesio, taip pat konstatavo tam tikras aplinkybes, galinčias turėti įtakos šio asmens teisėms ir pareigoms ateityje. Nors rezoliucinėje sprendimo dalyje šiais klausimais nepasisakyta, tačiau sprendimas yra kompleksinis dokumentas, visos jo dalys sprendimui įsiteisėjus tampa privalomomis ir vykdytinomis, įgyja res judicata galią. Teismui motyvuojamojoje dalyje plačiai pasisakius dėl į bylą neįtraukto asmens atsakomybės, konstatavus aplinkybes, jog šis asmuo atliko vienus ar kitus netinkamus veiksmus, sąlygojančius jo atsakomybės kilimą, nors šie klausimai byloje nebuvo keliami, įrodinėjami, todėl yra pagrindas sprendimą panaikinti dėl absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.).

33Atsakovai UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

351. Teismas teisingai nustatė actio Pauliana institutą ir jį pritaikė šioje byloje. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai dėl netinkamai pritaikyto minėto instituto yra deklaratyvūs ir neargumentuoti byloje ištirtais įrodymais.

362. Teismas atmesdamas ieškinį teisingai nurodė, jog atsakovo A. K. atsakomybė grindžiama prielaidomis, įspėjimais, o ne teisme ištirtais įrodymais, todėl apeliaciniame skunde nurodyti ieškovo argumentai atmestini.

37Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.).

39Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

40Ieškovas bankrutavusi UAB (BUAB) ,,Elektromontera”, atstovaujamas bankroto administratoriau UAB „Administratoriai LT“, ieškiniu bei dviem patikslintais ieškiniais, prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Antroji reklamos ateljė“ ir A. K. 11840,00 Lt skolą, LR CK 6.210 straipsnyje numatytas procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

41Nepriklausomai nuo to, kad buvo keičiamas ieškinio pagrindas ir buvo nurodytos kelios ieškinio pagrindo alternatyvos, baigiamosiose kalbose ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas laikosi tos nuostatos, jog atlygintinų paslaugų teikimo sutartis tarp ieškovo UAB ,,Elektromontera” (dabar – BUAB ,,Elektromontera” ) ir atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ dėl reklaminių tentų eksponavimo ir šių tentų pakabinimo, už ką ieškovas UAB ,,Elektromontera” 2011-01-07 ir 2011-01-10 mokėjimo nurodymais yra sumokėjęs atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ 11 840,00 litų, „nebuvo sudarytas, nors jis buvo įvykdytas“, nes nebuvo išreikšta ieškovo UAB ,,Elektromontera” vienasmenio valdymo organo, t.y. direktoriaus G. Ž., valia sudaryti tokią sutartį, su juo nebuvo suderintos sutarties sąlygos bei sutarties kaina, todėl ieškovas teigia, kad atsakovas UAB „Antroji reklamos atelje“ be teisinio pagrindo gavo 11 840,00 litų, kuriuos, vadovaujantis LR CK 6.237 str. 1 dalimi, privalo grąžinti ieškovui BUAB ,,Elektromontera”.

42Atsakovo A. K. materialinę atsakomybę ieškovas grindžia keliais aspektais:

431. Darbo kodekso 245 str. nuostatomis, nes A. K. nuo 2010-10-14 iki 2010-12-30 dirbo ieškovo UAB ,,Elektromontera” įmonėje projektų vadovu ir priimdamas bei pasirašydamas UAB „Antroji reklamos atelje“ 2010-12-27 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija ARA05 Nr.02283, pasirašydamas 2010-12-27 atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, nebūdamas įgaliotas pasirašyti šiuos dokumentus, tačiau siekdamas asmeninės naudos, neteisėtais veiksmais, tyčia padarė darbdaviui 11 840,00 litų žalą.

442. Atsakovas A. K., būdamas atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ ir ieškovo buhalterinę apskaitą tvarkiusio UAB „Baltas agatas“ akcininku, bei žinodamas, kad ieškovas UAB ,,Elektromontera” yra nemokus, nes buvo ir šios įmonės akcininku, siekdamas sau asmeninės naudos, pasirašė UAB „Antroji reklamos atelje“ 2010-12-27 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija ARA05 Nr.02283 ir 2010-12-27 atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, o taip pat organizavo 2010-12-27 PVM sąskaitos faktūros serija ARA05 Nr.02283 apmokėjimą, taip pažeisdamas bendro pobūdžio pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais, neveikimu nepadarytų kitam asmeniui žalos, dėl ko kyla jo civilinė atsakomybė prieš ieškovą pagal deliktą.

453. Atsakovas A. K., būdamas UAB ,,Elektromontera” akcininku, valdančiu 50 proc. akcijų, ir žinodamas, kad UAB ,,Elektromontera” pagal savo finansinę padėtį 2010 m. pabaigoje buvo faktiškai nemoki, būdamas UAB „Antroji reklamos atelje“ akcininku ir siekdamas sau naudos, organizavo reklamos paslaugų sutarties sudarymą ir apmokėjimą, nors pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 1 dalį turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

46Solidariąją atsakovų UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K. atsakomybę ieškovas kildina CK 6.279 straipsnio pagrindu („Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą“), nes UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K., „būdami susiję asmenys, siekė ekonominės naudos, sąskaitos apmokėjimo iš UAB ,,Elektromontera” (t.1, b. l.188-198).

47Kad ieškovo reikalavimas atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ buvo pagrįstas LR CK 6.237 str. 1 dalimi, t.y. kaip nepagrįstas praturtėjimas, o reikalavimas atsakovui A. K. buvo pagrįstas Darbo kodekso 245 str. nuostatomis ir CK normomis dėl žalos atlyginimo, ieškovas patvirtino ir savo apeliaciniame skunde (t. 2, b. l. 53-62).

48Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, sprendžia, kad bankrutavusios UAB ,,Elektromontera” apeliacinis skundas atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ atžvilgiu atmestinas, o apeliacinis skundas atsakovo A. K. atžvilgiu tenkintinas iš dalies, t.y. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimas šioje dalyje panaikintinas dėl procesinio pažeidimo, t.y. neatskleistos bylos esmės, ir šioje dalyje byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

49Dėl ieškovo reikalavimų atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ pagrįstumo.

50Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad tarp UAB ,,Elektromontera” ir UAB „Antroji reklamos atelje“ buvo sudaryta žodinė reklamos paslaugų sutartis, kurios pagrindu UAB ,,Elektromontera” 2011-01-07 ir 2011-01-10 „už paslaugas“ sumokėjo atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ 11 840,00 Lt.

51Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta LR CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu.

52Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta LR CK 6.718 straipsnio 5 dalyje. Iš Civilinio kodekso nuostatų, reglamentuojančių atlygintinų paslaugų teikimą, darytina išvada, kad vienas paslaugų sutarčių ypatumų yra tas, jog paslaugos teikėjo ir kliento santykiai grindžiami pasitikėjimu.

53Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo ir atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ argumentais, kad tarp UAB ,,Elektromontera” ir UAB „Antroji reklamos atelje“ jau nuo 2009 metų buvo prasidėjęs bendradarbiavimas dėl reklamos paslaugų teikimo, nes UAB ,,Elektromontera” interesais atsakovas UAB „Antroji reklamos atelje“ laikotarpiu nuo 2009-08-25 iki 2010-12-27, mokamai ir be apmokėjimo atliko virš 20 reklamos ir kitų paslaugų (sukurtas reklaminis lankstinukas, atvirutė, firminis blankas ir pan.), (t.1, b. l. 54-79).

54Ieškovas pripažino, kad 2010 m. birželio mėnesį žodžiu su atsakovu buvo susitarta dėl 5 reklaminių tentų maketavimo ir už tai pagal atsakovo PVM sąskaitą faktūrą serija ARA 05 Nr. 02054 („reklaminių tentų spauda“ 5 vienetai) UAB ,,Elektromontera” 2010-06-19 apmokėjo 1452 Lt (t.1, b. l. 50,143). Nors ieškovas teigia, kad šis susitarimas ir apmokėjimas nėra susijęs su 11840,00 Lt apmokėjimu už „reklaminių tentų eksponavimą ir reklaminių tentų pakabinimą“, tačiau nelogiška yra užsakinėti reklaminių tentų maketavimą vėliau šių tentų neketinant eksponuoti, juolab, kad atsakovas A. K., atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ direktorė Z. K., liudytoja A. R. patvirtino, kad atsakovas šias paslaugas vykdė kelis mėnesius, reklamos tentai buvo viešai iškabinti Šiaulių mieste (t.1, b. l. 146-152) ir tik baigiantis tentų eksponavimo laikui (2010-12-31) buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra dėl suteiktų paslaugų apmokėjimo, todėl buvęs direktorius G. Ž., būdamas rūpestingas ir apdairus vadovas, negalėjo nežinoti apie faktinį sutarties įgyvendinimą, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių įrodymų, kad direktorius būtų prieštaravęs sutarties vykdymui. Nors liudytoju apklaustas teisme buvęs UAB ,,Elektromontera” direktorius G. Ž. teigė nežinojęs apie gaminamus reklaminius tentus, nežinąs, ar pats matė juos iškabintus Šiaulių mieste, tačiau, pirma, tai rodo, kad direktorius nesirūpino įmonės ūkine veikla, o tuo pačiu ir sutarčių vykdymu, antra, direktorius pats patvirtino, kad 2010 metų rugpjūčio, gruodžio mėnesiais buvo komandiruotėse, be to, nuo 2010 m. lapkričio 15/16 d. jau dirbo kitur ir kitą darbą, todėl, todėl realiai galėjo nematyti, kad sutartis vykdoma ir įvykdyta (t.1, b. l. 146-152). Kad žodinė reklamos paslaugos sutartis buvo atsakovo įvykdyta, patvirtina į bylą pateiktų reklaminių dokumentų kopijos (t.1, b. l. 56-72), 2010 m. gruodžio 27 d. „Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas“, kuris iki šiol nėra ieškovo nuginčytas, todėl galiojantis (t.1, b. l. 73), bei 2011-01-07 ir 2011-01-10 ieškovo atlikti mokėjimai „už paslaugas“ pagal atsakovo 2010-12-27 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 02 283 (t.1, b. l. 139). Pagal bylos duomenis UAB ,,Elektromontera” banke „Swedbank“ AB „už paslaugas“ pagal atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ 2010-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija ARA05 Nr.02283 yra 2011-01-07 sumokėjęs 10 000,00 Lt mokėjimo nurodymu Nr. 352 ir 2011-01-10 sumokėjęs 1840,00 Lt mokėjimo nurodymu Nr. 353; šios abi sumos atsakovo sąskaitoje SEB banke užskaitytos 2010-01-10 (t.1, b. l. 52,53, 139-140). Tokiu būdu abi sutarties šalys įvykdė savo įsipareigojimus pagal sutartį.

55LR CK 6.193 str. 2 dalis nustato, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad tarp UAB ,,Elektromontera” ir UAB „Antroji reklamos atelje“ buvo susiklostę sutartiniai paslaugų teikimo santykiai ir kad ši sutartis šalių buvo įvykdyta, teisingai aiškino tikrąją sutarties šalių valią ir LR CK 6.193 str. nuostatų nepažeidė.

56Ieškovo BUAB „Elektromontera“ bankroto administratorius UAB „Administratoriai LT“ reklamos paslaugų sandorio neginčija, neprašo jo pripažinti niekiniu ar negaliojančiu, todėl visi argumentai, susiję vidine UAB „Elektromontera“ veikla, t.y. su PVM sąskaitos faktūros priėmimu, darbų priėmimo akto surašymu, apmokėjimo už atliktus darbus organizavimu ir vykdymu, dėl pareikšto reikalavimo atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ grąžinti ieškovo sumokėtus pinigus kaip nepagrįstą praturtėjimą, reikšmės neturi, nes tiek UAB „Elektromontera“, tiek ir UAB „Antroji reklamos atelje“ yra savarankiški juridiniai asmenys, galintys savarankiškai vykdyti savo teises ir pareigas (CK 2. 33 str. 1 d.).

57Byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, kad ši sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, dėl ko teismas ex officio turėtų pripažinti jau įvykdytą reklamos paslaugų sutartį negaliojančia (LR CK 1.78 str. 1, 3, 5 dalys, 1.80 str.).

58Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas - tai savarankiška prievolės rūšis. Šis turto išreikalavimo institutas taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK 6.237 straipsnio 1 dalis), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK 6.237 straipsnio 2 dalis), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK 6.242 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu, t. y. pažeistos teisės ginamos šiuo būdu, kai jų negalima apginti kitais būdais; nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-276/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-68/2011; 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2011).

59Kaip jau buvo minėta, UAB ,,Elektromontera” banke „Swedbank“ AB „už paslaugas“ pagal atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ 2010-02-27 PVM sąskaitą faktūrą serija ARA05 Nr.02283 yra 2011-01-07 sumokėjęs 10 000,00 Lt mokėjimo nurodymu Nr. 352 ir 2011-01-10 sumokėjęs 1840,00 Lt mokėjimo nurodymu Nr. 353; šios abi sumos atsakovo sąskaitoje SEB banke užskaitytos 2010-01-10 (t.1, b. l. 52,53, 139-140). Taigi pinigus atsakovui ieškovas yra sumokėję pats 2010-12-27 PVM sąskaitos faktūros ir 2010-12-27 „Atliktų darbų, pagaminto gaminio perdavimo - priėmimo akto“, kurį yra pasirašę „Vykdytojas“ UAB „Antroji reklamos atelje“ ir „Užsakovas“ UAB ,,Elektromontera”, pagrindu, todėl sumokėti pinigai ar jų dalis negali būti pripažinti atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ nepagrįstu praturtėjimu.

60Teisėjų kolegija reziumuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ dėl 11 840,00 Lt priteisimo, todėl šioje dalyje 2012 m. spalio 11d. sprendimą palieka nepakeistą.

61Dėl ieškovo reikalavimų atsakovui A. K..

62Kaip jau buvo minėta, ieškovo reikalavimas atsakovui A. K. atlyginti ieškovui nuostolius, atsiradusius UAB ,,Elektromontera” sumokėjus atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ 11 840,00 Lt, yra pareikšti keliais pagrindais: pagal LR DK, LT CK ir LR Įmonių bankroto įstatymą.

63Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad reikalavimą atlyginti žalą (nuostolius) reiškia bankrutavusios įmonės bankroto administratorius, gindamas ne tik įmonės, bet ir kreditorių interesus, o tai yra įsisiję su viešuoju interesu; kad byloje keliami atsakovo A. K. kaip UAB ,,Elektromontera” darbuotojo ir kaip įmonės dalyvio (akcininko) atsakomybės už bankrutavusios įmonės prisiimtus įsipareigojimus ir įmonei padarytą žalą klausimai; kad byloje dalyvaujančiu asmeniu nebuvo patrauktas buvęs UAB ,,Elektromontera” direktorius G. Ž. ir nebuvo išsiaiškinta, kokias darbo funkcijas buvo pavesta atlikti atsakovui A. K., kas faktiškai valdė įmonę nuo 2010 metų birželio mėnesio iki 2010 m. gruodžio 31 d., (A. K. atleidimo) ir iki bankroto bylos iškėlimo; kas turėjo teisę priimti įmonės valdymo sprendimus (tame tarpe atlikti mokėjimus tretiesiems asmenims) direktoriui G. Ž. būnant komandiruotėse ir dirbant kitame darbe, sprendžia, kad šie klausimai byloje nėra tinkamai išnagrinėti, t.y. neatskleista bylos esmė ir pagal pateiktus įrodymus, o taip pat dėl to, kad reikalinga byloje dalyvaujančiu asmeniu patraukti buvusį UAB ,,Elektromontera” direktorių G. Ž., bylos šioje dalyje negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, sprendimas dalyje dėl reikalavimų atsakovui A. K. panaikintinas ir byla šioje dalyje grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (LR CPK 327 str. 1 dalies 2 p., 2 dalis).

64Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad buvęs direktorius G. Ž. byloje turėjo būti patrauktas trečiuoju asmeniu, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad G. Ž. byloje turėtų būti patrauktas atsakovu ir tokią išvadą suponuoja CK 2. 87 str. 7 dalies bei CK 2.50 str. 3 dalies nuostatos, dėl įmonės valdymo organo ir įmonės dalyvio atsakomybės už įmonei padarytą žalą neatliekant arba netinkamai atliekant atitinkamas savo pareigas. Kartu pažymėtina, kad įmonės dalyvio atsakomybė šiuo atveju yra subsidiarioji (CK 2.50 str. 3 dalis).

65Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Civilinio proceso tikslai apibrėžti CPK 2 straipsnyje. Teismas, kaip teisingumą vykdanti institucija, taip pat turi atitinkamas teises ir pareigas, nukreiptas civilinio proceso tikslų įgyvendinimo link. Taikant civilinio proceso nuostatas, teismo priedermė – dalyvauti, suprantama nepažeidžiant konstitucinio teismo nešališkumo principo, sprendžiant tinkamos – turinčios atsakyti pagal ieškinį – šalies nustatymo klausimą. Tokia teismo priedermė atsiranda jau pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui teisme stadijoje. Pagal CPK 228 straipsnio 1 dalį ir 230 straipsnio 1 dalį, pagal kurias teismas, atsižvelgdamas į šalių ginčo pobūdį, byloje taikytinų teisės normų turinį, patikslina įrodinėjimo dalyką ir nurodo šalims, kurias aplinkybes byloje būtina nustatyti, pareikalauja iš jų įrodymų, derindamas šalių teisines pozicijas išsprendžia procesinę byloje dalyvaujančių asmenų padėtį (CPK 159, 179, 225 straipsniai ir kt.). Tokios nuostatos dėl CPK 228, 230 straipsnių aiškinimo ir taikymo yra suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse (2008-07-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2008; 2011-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2011). Ši priedermė išlieka ir bylos nagrinėjimo teisme stadijoje.

66Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal šios teisės normos prasmę prašyti pakeisti netinkamą šalį (tiek ieškovą, tiek atsakovą) gali bet kuri šalis, taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva; tačiau bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-11nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2006).

67Tokia Kasacinio teismo nuostata grindžiama civilinio proceso tikslais, koncentruotumo, ekonomiškumo principais, teismo pareiga rūpintis išsamiu bylos aplinkybių atskleidimu ir tinkamu bylos išnagrinėjimu, nors ja iš dalies ribojamas proceso šalių dispozityviškumas, nors pirmosios instancijos teismas neturi apsiriboti vien gramatiniu CPK 45 straipsnio 1 ir 3 dalių aiškinimu, o vadovaudamasis CPK 7 straipsnyje įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, CPK 45 straipsniu, 230 straipsnio 1 dalimi, 243 straipsniu, privalo išaiškinti šalims teisę pakeisti netinkamą atsakovą bei išaiškinti šalies nepakeitimo procesinius padarinius. Kai teismas to nepadaro, sprendžiama, jog padarytas esminis teisės normų pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-05-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2009; 2011-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2011).

68Kaip pagrįstai savo apeliaciniame skunde nurodė ieškovas, nors nagrinėjamoje byloje šalys ir teismas vertino tiek direktoriaus G. Ž., tiek akcininko A. K. veiksmus, susijusius su paslaugų sutarties sudarymu bei atsiskaitymu už suteiktas paslaugas, tačiau ieškovas neprašė, o teismas ieškovui tinkamai neišaiškino ir nepasiūlė, bendraatsakoviu šioje byloje patraukti G. Ž., o ieškovui nesutinkant, G. Ž. bent patraukti trečiuoju asmeniu.

69Nors teismas, aiškindamasis ieškovo įmonės valdymo organo ir dalyvio veiksmus ir atsakomybę įdėjo daug laiko ir pastangų, tačiau, neišsiaiškinęs tikrosios ieškovo valios dėl šalies procesinės padėties nustatymo, šioje reikalavimo dalyje pažeidė proceso koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos principus (CPK 7, 8 straipsniai), o svarbiausia – nepasiekė CPK 2 straipsnyje įtvirtinto proceso tikslo.

70Todėl pirmosios instancijos teismas, šioje dalyje nagrinėdamas bylą iš naujo, turėtų išaiškinti ieškovui LR CPK 45 str. nuostatas ir pasiūlyti buvusį įmonės direktorių patraukti bendraatsakoviu, kad byloje dalyvaujant abiems už įmonės veiklą buvusiems atsakingiems asmenims, būtų nustatyta, ar jie yra kalti dėl įmonei padarytos žalos.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų.

72Atmetus apeliacinį skundą dalyje dėl 11 840,00 Lt priteisimo iš atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“, iš ieškovo atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ gali būti priteistos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, tačiau minėtas atsakovas duomenų apie bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

73Bylinėjimosi išlaidos valstybei iš ieškovo bankrutavusios UAB „Elektromontera“ nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 2 d.)

74Panaikintinos laikinosios apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartimi (t.1, b. l. 33-34) atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ turtui ir piniginėms lėšoms (CPK 150 str. 2 dalis).

75Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo A. K. turtui ir piniginėms lėšoms paliktinos galioti iki teismo procesinio sprendimo jo atžvilgiu priėmimo ir įsiteisėjimo.

76Šiaulių apygardos teismui grąžintina prie šios civilinės bylos prijungtą UAB „Elektromontera“ bankroto bylą Nr. B2-213-71/2013 (buvęs bylos Nr. B2-344-71/2012), kadangi bankroto byla yra neišnagrinėta, nebaigtos bankroto procedūros, o, esant reikalui, prie šios civilinės bylos gali būti pridėtos reikalingų dokumentų kopijos.

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktu,

Nutarė

78Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovo bankrutavusios UAB ,,Elektromontera“ (į. k. 301526611), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“, reikalavimas atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ (į.k. 145848811), palikti nepakeistą.

79Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą dalyje, kurioje buvo atmestas ieškovo bankrutavusios UAB ,,Elektromontera“ (į. k. 301526611), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“, reikalavimas atsakovui A. K. (a. k. ( - ) panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

80Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartimi atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ (į. k. 145848811), turtui ir piniginėms lėšoms.

81Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartimi atsakovo A. K. (a. k. ( - ) turtui ir piniginėms lėšoms, palikti iki teismo procesinio sprendimo jo atžvilgiu priėmimo ir įsiteisėjimo.

82Šiaulių apygardos teismui grąžinti prie šios civilinės bylos prijungtą UAB „Elektromontera“ bankroto bylą Nr. B2-213-71/2013 (buvęs bylos Nr. B2-344-71/2012).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas bankrutavusi UAB (BUAB) ,,Elektromontera” kreipėsi į Šiaulių... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. spalio 14 d. UAB „Elektromontera“, kuriai... 6. Ieškovas teigė, kad buvusio vadovo G. Ž. teigimu, UAB „Elektromontera“... 7. Atsakovo A. K. atsakomybė dėl žalos padarymo ieškovui reiškiama keliais... 8. 2012 m. gegužės 4 d. pareiškimu, atsižvelgdamas į tai, kad UAB... 9. 2012 m. birželio 5 d. pareiškimu ieškovas išdėstė naujus ieškinio... 10. Po dviejų ieškinio patikslinimų, ieškinio dalykas liko nepakeistas, t.y.... 11. Atsakovai UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K. su ieškiniu ir... 12. Nurodė, kad apie UAB „Antroji reklamos ateljė“ susitarimą su UAB... 13. Atsiliepime į patikslintą ieškinį, atsakovai UAB „Antroji reklamos... 14. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 11 d. sprendimu ieškinį... 15. Teismas nurodė, kad nors ieškovas teigia, kad paslaugų iš atsakovo negavo,... 16. Nurodė, kad pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) 13 str. 6... 17. Teismas nurodė, kad kai yra sutartinė bendrovės atsakomybė, akcininko... 18. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas pritarė atsakovo... 19. Ieškovas BUAB ,,Elektromontera” pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 20. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų be teisinio pagrindo... 22. 2. Ieškovas teigia, kad atsakovai neįrodė, jog tarp ieškovo ir atsakovo... 23. 3. Nepagrįstas sprendimo argumentas, kad ieškovas nepateikė į bylų... 24. 4. Tai, kad už, neva, suteiktas paslaugas buvo išrašyta ir iš dalies... 25. 5. PVM sąskaita faktūra pasirašyta ne įmonės direktoriaus G. Ž., o A. K.... 26. 6. Tarp BUAB „Elektromontera“ ir UAB „Antroji reklamos ateljė“ jokie... 27. 7. Reikšminga aplinkybė byloje, kad A. K. yra UAB „Antroji reklamos... 28. 8. Teismo sprendime daromos užuominos į tai, kad ieškovas, neva, pripažino... 29. 9. Teismo argumentai, jog ieškovas, kaip bankroto administratorius, jau... 30. 10. Atsakovo A. K. atsakomybę teismas turėjo plačiau vertinti ir per darbo... 31. 11. Teismas sprendime svarstė apie A. K. kaip įmonės akcininko atsakomybę... 32. 12. Skundžiamo sprendimo motyvuojamoje dalyje ne kartą konstatuojamos... 33. Atsakovai UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K. pateikė atsiliepimą į... 34. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 35. 1. Teismas teisingai nustatė actio Pauliana institutą ir jį pritaikė šioje... 36. 2. Teismas atmesdamas ieškinį teisingai nurodė, jog atsakovo A. K.... 37. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 39. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir... 40. Ieškovas bankrutavusi UAB (BUAB) ,,Elektromontera”, atstovaujamas bankroto... 41. Nepriklausomai nuo to, kad buvo keičiamas ieškinio pagrindas ir buvo... 42. Atsakovo A. K. materialinę atsakomybę ieškovas grindžia keliais aspektais:... 43. 1. Darbo kodekso 245 str. nuostatomis, nes A. K. nuo 2010-10-14 iki 2010-12-30... 44. 2. Atsakovas A. K., būdamas atsakovo UAB „Antroji reklamos atelje“ ir... 45. 3. Atsakovas A. K., būdamas UAB ,,Elektromontera” akcininku, valdančiu 50... 46. Solidariąją atsakovų UAB „Antroji reklamos atelje“ ir A. K. atsakomybę... 47. Kad ieškovo reikalavimas atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“ buvo... 48. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byloje surinktus įrodymus, apeliacinio... 49. Dėl ieškovo reikalavimų atsakovui UAB „Antroji reklamos atelje“... 50. Įvertinusi byloje surinktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad tarp... 51. Paslaugų sutarties samprata įtvirtinta LR CK 6.716 straipsnio 1 dalyje,... 52. Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą... 53. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo ir atsakovo UAB... 54. Ieškovas pripažino, kad 2010 m. birželio mėnesį žodžiu su atsakovu buvo... 55. LR CK 6.193 str. 2 dalis nustato, kad visos sutarties sąlygos turi būti... 56. Ieškovo BUAB „Elektromontera“ bankroto administratorius UAB... 57. Byloje nebuvo nustatytos aplinkybės, kad ši sutartis prieštarauja... 58. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto... 59. Kaip jau buvo minėta, UAB ,,Elektromontera” banke „Swedbank“ AB „už... 60. Teisėjų kolegija reziumuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 61. Dėl ieškovo reikalavimų atsakovui A. K..... 62. Kaip jau buvo minėta, ieškovo reikalavimas atsakovui A. K. atlyginti... 63. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad reikalavimą atlyginti žalą... 64. Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad buvęs direktorius G. Ž.... 65. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Civilinio proceso tikslai apibrėžti... 66. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą... 67. Tokia Kasacinio teismo nuostata grindžiama civilinio proceso tikslais,... 68. Kaip pagrįstai savo apeliaciniame skunde nurodė ieškovas, nors... 69. Nors teismas, aiškindamasis ieškovo įmonės valdymo organo ir dalyvio... 70. Todėl pirmosios instancijos teismas, šioje dalyje nagrinėdamas bylą iš... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 72. Atmetus apeliacinį skundą dalyje dėl 11 840,00 Lt priteisimo iš atsakovo... 73. Bylinėjimosi išlaidos valstybei iš ieškovo bankrutavusios UAB... 74. Panaikintinos laikinosios apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto... 75. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. nutartimi taikytos... 76. Šiaulių apygardos teismui grąžintina prie šios civilinės bylos prijungtą... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 78. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą dalyje,... 79. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 11 d. sprendimą dalyje,... 80. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto... 81. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių miesto apylinkės teismo... 82. Šiaulių apygardos teismui grąžinti prie šios civilinės bylos prijungtą...