Byla 2-778-452/2013

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Virginija Svirpliene, sekretoriaujant Kristinai Keršulytei, dalyvaujant ieškovu G. K. ir G. K. atstovui advokatui Rimvydui Jaseviciui, atsakovui A. V., jo atstovui advokatui S. T., UAB „Rimkirta“ atstovui R. R., Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos Panevežio žemetvarkos skyriaus atstovei J. T., tretiesiems asmenims S. P., VI Valstybines žemes fondo atstovei E. K., VI Registru centro Panevežio filialo atstovei A. N., nedalyvaujant ieškovams G. K., G. K., treciajam asmeniui L. V., viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla del žalos atlyginimo pagal ieškovu G. K., G. K. ieškini atsakovams A. V., UAB „Rimkirta“, A. V. ir UAB „Rimkirta“ priešieškini del žemes sklypo ribos nustatymo ir gretimo sklypo kadastriniu matavimu panaikinimo G. K., G. K., Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, tretiesiems asmenims, nereiškiantiems savarankišku reikalavimu L. V., S. P., VI Valstybes žemes fondo Panevežio filialui, VI Registru centro Panevežio filialui, ir n u s t a t e:

2ieškovai G. K. ir G. K. patikslintu ieškiniu ( t.2, 39-41 b.l.). praše priteisti iš atsakovu A. V. ir UAB „Rimkirta“ solidariai 27591 Lt, iš kuriu G. K. – 18394 Lt, G. K. - 9197 Lt, žalos atlyginima, 5 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo bei G. K. visas patirtas bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškovams bendrosios dalines nuosavybes teise priklauso 20,8150 ha miško ukio paskirties žemes sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis adresu ( - ) 1389/2083 dalys miško sklypo priklauso G. K., o G. K. – 694/2083 dalys žemes sklypo. Ieškovui priklausantis žemes sklypas ribojasi su atsakovams A. V. ir UAB „Rimkirta“ priklausanciu miško ukio paskirties žemes sklypu. 2007 m. liepos 30d. ieškovai pastebejo medžiu kirtima ir sužinojo, kad besiribojanciame su ju sklypu kirtima vykdo atsakovai. Panevežio regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai permatave sklypu linijinius ilgius, nustate, kad yra nukrypimu nuo plano ir nurode sklypu savininkams kreiptis i Panevežio apskrities viršininko administracijos žemes tvarkymo departamento Panevežio rajono žemetvarkos skyriu del valdu ribu patikslinimo. Kol bus tikslinamos žemes sklypu ribos, atsakovui A. V. rekomendavo sustabdyti vykdomus kirtimus. Atsakovas i šiuos reikalavimus nereagavo. K. T. imone 2008-10-16 atliko ieškovu žemes sklypo kadastrinius matavimus, kuriuose nurode, kad atsakovai iškirto 1,0612 ha ieškovu miško. 2009-03-24 Panevežio apskrities viršininko isakymu Nr. Ž-1053 buvo patikslintos ir patvirtintos ieškovu 20,8150 ha miško ukio paskirties žemes sklypo Nr. 2, kadastro Nr. ( - ), esancio ( - ), žemes sklypo ribos. Miška iškirto atsakovai bendrais neteisetais veiksmais, todel abu solidariai privalo atsakyti už ieškovams padaryta žala. Atsakovai iškirto 1,0612 ha ploto ieškovams priklausancio miško ir padare 27591 Lt žala. Žala padaryta neteisetais atsakovu veiksmais. Priteisus žala, prašo priteisti 5 proc. dydžio metines palukanos nuo bylos iškelimo dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo.

3Atsakovai A. V. ir UAB „Rimkirta“ pareikštu priešieškiniu (t.3, 3-6 b.l.) praše nustatyti, kad UAB „Rimkirta“ ir A. V. priklausancio žemes sklypo, kurio unikalus numeris ( - ), riba, pažymeta taškais 6 ir 7 yra 369 m ilgio, kaip nurodyta žemes sklypo 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sandorio Nr. 12831 priede – žemes sklypo 1998-06-12 plane; pripažinti negaliojanciu Panevežio apskrities viršininko 2009-03-24 isakyma Nr. Ž-1053 del atsakovu G. K. ir G. K. žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), patvirtinimo; pripažinti negaliojanciais atsakovu G. K. ir G. K. žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), parengta 2007-09-19 plana ir sklypo, unikalus numeris ( - ), 2008-10-06 kadastrinius matavimus; priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sandoriu Nr. 12831 UAB „Rimkirta“ (buvusi R. R. imone) ir A. V. bendroje dalineje nuosavybeje isigijo žemes sklypa, unikalus numeris ( - ). Prie sutarties buvo pridetas žemes sklypo 1998-06-12 planas, kuris yra registruotas viešame registre ir iki šiol nepakites. G. K. ir G. K. neatsižvelgdami i kaimyninio sklypo savininku interesus 2007-09-19 žemes sklypo planu pakeite savo sklypo forma ir 6-7, 7-1 ribu bendra ilgi sutrumpino 44 metrais, o 5-6 riba atkele i savo sklypo vidu. Šis pakeitimas atliktas negavus ju sutikimo del sklypo ribu keitimo. Pagal ekspertizes išvada 1998-06-12 plane žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), riba pažymeta taškais 6-7 yra 369 m ilgio, o atlikus ekspertinius geodezinius matavimus naturoje ši riba yra atžymeta tik 360,13 m. ilgio. Kadangi 2008-10-06 kadastriniai matavimai buvo atlikti G. K. ir G. K. žemes sklypo 2007-09-19 plano pagrindu, sutrumpinant atsakovu žemes sklypo 6-7 riba, todel šie kadastriniai matavimai pripažintini negaliojanciais. Kilus gincui del žemes sklypo ribu, ribos nustatytinos teismo. Panevežio apskrities viršininkas 2009-03-24 isakymu Nr. Ž-1053 negalejo tvirtinti ieškovu sklypo, nes buvo kiles gincas del ribu, kuris buvo nagrinetinas teismo tvarka, o ne administraciniu aktu. Šiuo isakymu buvo isiterpta i 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sandoriu Nr. 12831 susiklosciusius civilinius teisinius santykius – buvo pakeisti sandoriu igyto atsakovu žemes sklypo duomenys – ribos, pažymetos taškais 6-7. Administracinis aktas naikintinas, kaip prieštaraujantis istatymui. Atsižvelgiant i dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus irodymus, nustatytina, kad žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), riba pažymeta taškais 6-7 yra 369 metrai, kaip nurodyta žemes sklypo perleidimo 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sandorio Nr. 12831 priede- 1998-06-12 plane, o neteisetas administracinis aktas – Panevežio apskrities viršininko 2009-03-24 isakymas Nr. Ž-1053 bei G. K. ir G. K. žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), parengtas 2007-09-19 planas ir kadastriniai matavimai naikinti.

4Ieškovu atstovas advokatas Rimvydas Jasevicius praše ieškini tenkinti, priešieškini atmesti. Bylos nagrinejimo metu jis paaiškino, kad ieškinys su priešieškiniu glaudžiai susije. 1998-06-12 atsakovu žemes sklypo planas yra teisingas, jiems šio sklypo plane šiaurines linijos ilgis yra nurodytas 369 metru, o iš tiesu turi buti - 329 metrai. Iškirsdami miška atsakovai pasinaudojo rašymo klaida. Atliekant miško kirtimo projekta, išsiimant miško kirtimo leidima, naturoje niekas atžymu nedare. Buvo kertama žiurint i plane nurodyta vienos linijos ilgi, kuris iškreipia ieškovu ir atsakovu žemes sklypu konfiguracija. Linija tarp šiu sklypu niekada nekito. Ekspertizes plane Nr. 2.4 nurodyta kokia miško dalis iškirsta. Bylos duomenys irodo, kad ieškinys yra pagristas. Del ieškinio sumos dydžio prieštaravimu nera. Ieškovams priklausancios žemes sklypo dalys yra nelygios, todel G. K. priteistina 18394 Lt, o G. K. – 9197 Lt žalos atlyginimo. Gincijamam viršininko isakymui atsakovai yra praleide ieškinio senaties termina, kurio atnaujinti neprašo. Tarp ieškovu ir atsakovu žemes sklypu ribu persikirtimu nera. Tikslus ieškovu atlikti kadastriniai matavimai yra gincijami preliminariu matavimu, kurie buvo atlikti 1998 metais, pagrindu, todel jie negali buti naikinami.

5Atsakovas A. V. teismo posedyje praše ieškovu ieškini atmesti ir priteisti iš ieškovu jo turetas bylinejimosi išlaidas. Jis nesutiko su ieškiniu ir nurode, kad miškas buvo kertamas turint reikiamus leidimus, miškotvarkos projekta. Atliekant žemes sklypo matavimus buvo padaryta klaida - perdengti žemes sklypo plotai. Klaida padaryta dar iki jam tampant žemes sklypo savininku. 2008 metais ieškovai užgrobe jiems priklausancia teritorija ir iteisino geodeziniais matavimais ir 2009-03-24 Panevežio apskrities viršininko isakymu, kuriuo buvo pakeistos žemes sklypu ribos. Priešieškini praše tenkinti.

6Atsakovo A. V. atstovas advokatas S. T. palaike savo atstovaujamojo prašyma. Paaiškino, kad gincas del žemes sklypo ribos, pažymetos 6 ir 7 taškais, kilo po gincijamos miško dalies iškirtimo. Ieškovai neatsižvelgdami i kaimyninio sklypo savininku interesus 2007-09-19 žemes sklypo planu pakeite savo žemes sklypo forma ir 6-7, 7-1 ribu bendra ilgi sutrumpino 44 metrais, o 5-6 riba atkele i savo sklypo vidu. Apie šiuos pakeitimus turejo buti informuoti atsakovai ir sklypo ribu keitimui gautas ju sutikimas. Kadangi 2008-10-06 kadastriniai matavimai buvo atlikti 2007-09-19 ieškovu žemes sklypo plano pagrindu, jie pripažinti negaliojanciais. Kadangi kilo gincas del sklypo ribu, tai jas turi nustatyti teismas. Panevežio apskrities viršininko 2009-03-24 isakymu Nr. Ž-1053 buvo pažeista pagal 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sandori Nr. 12831 atsakovu igyta nuosavybes teise, nes iš esmes buvo keiciamos ieškovams priklausancio žemes sklypo ribos. Žinodami apie atsakovu iškirsta miška, jie iškirsta teritorija tycia itrauke i savo sklypo plota, sutrumpindami savojo sklypo 6-7, 7-1 ribas 44 metrais. Isakymu buvo isiterpta i pirkimo-pardavimo sandoriu susiklosciusius civilinius teisinius santykius. Isakymas, ieškovu 2007-09-19 planas ir kadastriniai matavimai yra naikintini. Priešieškinio reikalavimams yra taikytinas bendras 10 metu ieškinio senaties terminas, todel jei teismas manytu, kad jis praleistas, prašome atnaujinti. Žemes projektus rengusi S. P. pripažino, kad projektus renge neteisetai, padare klaidu, apie jas atsakovams nebuvo žinoma. S. P. veiksmai nepriklause nuo atsakovu valios. Ieškovu patirta žala nera priežastiniame ryšyje su atsakovu veiksmais, nes atsakovai veike pagal nuosavybes teises dokumentus. Praše ieškovu ieškini atmesti, o priešieškini tenkinti.

7Atsakovo UAB „Rimkirta“ atstovas praše ieškovu ieškinio netenkinti. Sklypa isigijo ir darbus jame atliko teisetai. Jam nebuvo žinoma apie padaryta klaida. Miško kirtimas nebuvo sustabdytas.

8Atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos Panevežio žemetvarkos skyriaus, kuriam reikalavimas reiškiamas priešieškiniu, atstove J. T. praše ieškini spresti teismo nuožiura, o priešieškini atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad administracijos viršininko isakymas buvo priimtas tuo metu, kai teisme gincas nevyko. Realiai, žemes sklypo ribos, pažymetos taškais 6,7 ilgis nesikeite, nes naturoje ji nebuvo 369 m. Rengdama plana matininke S. P. klaidingai užraše sklypo riba. 2008 metais tikslinant ribas ji nebuvo sutrumpinta. Atsakovai pasinaudojo šia klaida. Teismas vyko nuo 2010 metu, todel apie priimta isakyma atsakovams seniai buvo žinoma. Atlikus kadastrinius matavimus ieškovu sklypo plotas pasikeite leistinumo ribose.

9Tretysis asmuo L. V. i teismo posedi neatvyko, apie teismo posedžio data, vieta ir laika informuota tinkamai. Prašymas atideti bylos nagrinejima negautas. Atsiliepime i ieškini nurode, kad visus reikalus tvarke jos sutuoktinis A. V. ir ji neturi jokios papildomos informacijos (t.1., 84 b.l.), atsiliepimo i patikslinta ieškini nepateike.

10Ieškinys tenkintinas visiškai. Priešieškinys atmestas.

11Byloje nustatyta, kad ieškovai G. K. ir G. K. bendrosios dalines nuosavybes teise valdo 20,8150 ha miško ukio paskirties sklypa, unikalus numeris ( - ), ( - ), iš kurio 1389/2083 dalys miško sklypo priklauso G. K., o G. K. – 694/2083 dalys (t.1, 8-9, 54-57 b.l.). Atsakovai A. V. ir UAB „Rimkirta“ bendrosios dalines nuosavybes teise po 1/2 dali valdo 20,0400 ha žemes sklypa, unikalus numeris ( - ), esanti ( - ). Šio sklypo plane nurodyta, kad tarp sklypo ribos tašku 6 ir 7 atstumas – 369 m (t.1 b.l. 77). Pagal kadastro žemelapio ištrauka šalims priklausantys sklypai ribojasi - ieškovams priklauso žemes sklypas, pažymetas Nr. 57, o atsakovams – Nr. 44 ( t.1, 12 b.l.). Pagal A. V. 2007-02-23 parengta miškotvarkos projekta, 2007-07-13 buvo išduotas leidimas kirsti miška atsakovams priklausanciame miške ( - ) ( t.1, 61-77 b.l.). 2007-08-14 ieškovas G. K. informavo Panevežio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriu, kad jis 2007-07-30 pastebejo miško kirtima jam priklausanciame sklype (t.1, 13 b.l.). Žemes tvarkymo departamento Panevežio rajono žemetvarkos skyrius 2008-10-20 informavo A. V., kad jam ir R. R. imonei priklausantis žemes sklypas kadastrinis Nr. ( - ) buvo ženklinamas 1998-06-11, žemes sklypo šiaurines (6-7) linijos ilgis yra 329 m. Rengiant privatizavimo dokumentus, projekto autore S. P. padare klaida – žemes sklypo Nr.7 plane užrašydama 6 – 7 linijos ilgi 369 m (turejo buti 329 m). Pastebejus klaida, Panevežio rajono žemetvarkos skyrius 2007-10-26 raštu „Del miško sklypu ribu Trakiškio kadastro vietoveje“ ipareigojo VI Valstybinio žemetvarkos instituto Panevežio filialo direktoriu nedelsiant nurodytus trukumus ištaisyti, tai yra parengti nauja plana ( t. 1 b.l.79). 2007-08-20 raštu abi šalys buvo informuotos, kad žemes sklypu liniju ilgiai naturoje neatitinka liniju ilgiu nurodytu žemes sklypuose ir nurodyta del ribu patikslinimo kreiptis del valdu ribu patikslinimo naturoje, o atsakovams rekomenduota sustabdyti vykdomus kirtimus ( t. 1, 14 b.l.). Byloje pateikti irodymai, jog G. K. kreipesi i Panevežio rajono žemetvarkos skyriu del miško valdos permatavimo ( t.1, 15 b.l.). 2008-10-06 K. T. individuali imone atliko ieškovams priklausancio žemes sklypo plana ir atliko ribu ženklinima ( t.1, 23 b.l.). Patikslino kartografine medžiaga atlikta ieškovams priklausanti 20,8150 ha miško ukio paskirties žemes sklypa Nr. 2 (kadastro Nr. ( - )) ir 2009-03-24 Panevežio apskrities viršininkas isakymu Nr. Ž-1053 patvirtino (t.1, 22,23 b.l.). Duomenu, apie tai, kad atsakovai nustatyta tvarka butu kreipesi del ribu patikslinimo ar sustabde kirtimus, byloje nera. Tretysis asmuo bylos nagrinejimo metu paaiškino, kad tiek K., tiek V. sklypai naturoje buvo pamatuoti ir registro imoneje iregistruoti teisingai. 1998 metais darydama kadastrinius matavimus žemes sklypo savininkams, iš kuriu atsakovai pirko sklypus, ji per klaida 1998-06-06 plane nurode žemes sklypo 6-7 linijos ilgi 369 m, nors turejo buti 329 m. Klaida buvo pastebta atsakovams pradejus kirsti miška, taciau jie nesutiko jos ištaisyti ir sustabdyti kitima. Naturoje šie žemes sklypai nepersidengia. Treciojo asmens Valstybes imones Valstybes žemes fondo Panevežio filialo atstove patvirtino S. P. nurodytas aplinkybes.

12Abieju šaliu prašymu byloje buvo paskirta žemes sklypu planavimo ir kadastriniu duomenu ekspertize ( t.2, 94-97 b.l.). Atlikus mišku ukio paskirties žemes sklypu – unikalus numeris ( - ) ir unikalus numeris ( - ), ekspertai pateike išvada, kad atsakovu viešajame registre iregistruoto žemes sklypo šiaurines linijos ilgis faktiškai neatitinka 1998-06-12 parengto ir 1998-07-23 Panevežio r.žemetvarkos skyriaus Z. J. suderinto žemes sklypo plane nurodytos 369 metru ilgio šiaurines linijos (6-7) ilgio. Tai patvirtina treciuju asmenu Valstybes imones Valstybes žemes fondo Panevežio filialo atstoves, S. P. nurodytos aplinkybes, jog 1998 metais rengiant sklypo Nr. 7 plana, del matininkes padarytos technines klaidos linijos ilgis nurodytas 369 m, o turejo buti – 329 m. Bylos nagrinejimo metu treciojo asmens Valstybes imones Registru centro Panevežio filialo atstoves nurode, kad ieškovams priklausantis žemes sklypas, unikalus numeris ( - ), ribojasi su atsakovams priklausanciu sklypu, unikalus numeris ( - ). Iš Kadastrinio žemelapio matyti, kad šie sklypai nesidengia. Teismas laiko neirodytomis atsakovu nurodytas aplinkybes, kad šaliu sklypai persidengia ir reikalinga nustatyti teismine tvarka nustatyti šias ribas. Ekspertu pateiktose išvadose nurodyta, kad atsakovu žemes sklypo šiaurinei 6-7 linijai esant 369 m. ilgio, kaip nurodyta 1998-06-12 parengtame žemes sklypo plane, šio sklypo plotas butu 22.6974 ha ir neatitiktu viešame registre iregistruoto 20.3226 ha. Byloje nera pateikta negincijamu irodymu, patvirtinanciu, kad ieškovai netinkamai prižiurejo jiems priklausancia nuosavybe : nedare kirtimu ar nežymejo riboženkliu. Iš pateikto ieškovu 2008-10-06 Žemes sklypo ribu paženklinimo-parodymo akto Nr.311 ir plano ( t.1 20-21 b.l.) matyti, kad buvo patikslintos ieškovu žemes sklypo ribos ir užfiksuota, kad miško kirtimas yra ieškovu žemes sklypo ribose. Paskaiciavus padaryta žala (t.1, 25-28 b.l.) nustatyta, kad del iškirtimo miškui padaryta žala, kuri paskaiciuota pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002-04-12 nutarimo Nr.521 „Del fiziniu ir juridiniu asmenu neteiseta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fiziniu ir juridiniu asmenu neteiseta veikla miškuose padarytos žalos miško valdytoju, savininku ir naudotoju miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžiu patvirtinimo“ nuostatas (t.1, 24-28 b.l.). Atsakovas A. V. bylos nagrinejimo metu pripažino, jog pagal turima išsilavinima ir kompetencija pats ruoše miškotvarkos projekta, kuris buvo parengtas pagal jo turima 1998-06-12 plana. Iš ekspertu išvadu matyti, kad šis miškotvarkos projektas neatitinka 3-4 ir 4-5 ribu ir 1998-06-12 atsakovu žemes sklypo ribu. Ginco iškirstoji miško dalis pagal 1998-06-12 ir ieškovu 2007-09-19, 2008-10-06 parengtus žemes sklypo planus yra ieškovu sklypo sudetyje.

13Išvadas del aktualiu faktiniu aplinkybiu teismas daro ivertines visus byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymu (CPK 185 str.).

14Teismas laiko irodytu, kad atsakovu veiksmai, iškertant ieškovams priklausancio miško dali, iš dalies buvo salygoti sklypo plana sudariusios matininkes S. P. padarytos klaidos, nurodant šiaurines sklypo linijos ilgi, ji plane padidinant 40 m. Atsakovui turinciam išsilavinima, leidžianti atlikti miško tvarkymo projektus, kaip jis pats patvirtino posedžio metu dirbusiam matininku, turi buti taikomi didesnio atidumo ir rupestingumo standartai. Ivertinus šias aplinkybes, jog A. V., ruošdamas miškotvarkos projekta, privalejo išsiaiškinti tikslias jiems priklausancio miško ribas, parenge projekta, kuris neatitinka 1998-06-12 plane pažymetu žemes sklypo ribu ( tai patvirtina ekspertai savo išvadose), gaves pranešima del žemes sklypu liniju ilgiu neatitikimo, kirtimo darbu nestabde, atsisake atlikti tikslius kadastrinius matavimus, laikytina, kad atsakovai elgesi nepakankamai apdairiai ir rupestingai, siekiant, kad žala neatsirastu. Miškotvarkos projektas buvo atliekamas pagal preliminarius matavimus, kurie, kaip nurode S. P., buvo netikslus. Teismui pasiulius atsakovams pateikti papildomus irodymus - tikslius savo sklypo kadastrinius matavimus, šiu irodymu nepateike. Tokiu budu teismas, nagrinedamas byla, vadovavosi byloje pateiktais ir ištirtais irodymais.

15Ieškovams ir atsakovui igijus nuosavybes teises i miško ukio paskirties žemes sklypus, ju teises saugo istatymai, taciau nuosavybes teise nera absoliuti, o nuosavybes teisemis asmenys privalo naudotis nepažeisdami kitu asmenu teisiu ir teisetu interesu (LR Konstitucijos 23 str., CK 4.37 str.). CPK 1.5 straipsnio 1 dalis numato, kad civiliniu teisiniu santykiu subjektai, igyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sažiningumo reikalavimus. Iš aptartu irodymu darytina išvada, kad A. V. ir UAB „Rimkirta“ pažeide CK 6.246 str. 1 d. nuostatas, t.y., kad jie vykdydami miško kirtimo darbus ir igyvendindami savo teises, elgesi nepakankamai atidžiai ir rupestingai, neteisetai iškirto ieškovams priklausanti miška tuo padarydami žala. Atsakovai negincija padarytos žalos dydžio, taigi šios aplinkybes laikytinos irodytomis ( CPK 178 str., 187 str.). Atsakovai savo neteisetais veiksmais padare žala ir ja privalo atlyginti ir sumoketi istatymines palukanas iki visiško teismo sprendimo ivykdymo ( CK 6.245 str.1,4d., 6.249 str., 6.251 str., 6.37 str.2d., 6.210 str.2d.).

16Atsakovai pareikštu priešieškiniu praše nustatyti, kad UAB „Rimkirta“ ir A. V. priklausancio žemes sklypo, kurio unikalus numeris ( - ), riba, pažymeta taškais 6 ir 7 yra 369 m ilgio, kaip nurodyta žemes sklypo 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sandorio Nr. 12831 priede – žemes sklypo 1998-06-12 plane; pripažinti negaliojanciu Panevežio apskrities viršininko 2009-03-24 isakyma Nr. Ž-1053 del atsakovu G. K. ir G. K. žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), patvirtinimo; pripažinti negaliojanciais atsakovu G. K. ir G. K. žemes sklypo, unikalus numeris ( - ), parengta 2007-09-19 plana ir sklypo, unikalus numeris ( - ), 2008-10-06 kadastrinius matavimus.

17Pagal ABTI 33 straipsnio 1 dali, skundas (prašymas) del administracinio akto panaikinimo administraciniam teismui gali buti paduodamas per menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. Remiantis ABTI 34 straipsnio 1 dalimi, šis prašymui pateikti terminas gali buti atnaujintas, jeigu teismas pripažista, jog jis praleistas del objektyviu, svarbiu, nuo pareiškejo valios nepriklaususiu aplinkybiu. Sprendžiant del termino, teismo diskrecijai, atsižvelgiant i faktines aplinkybes, yra palikta spresti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis. Nagrinejamoje byloje nustatyta, kad atsakovui A. V. apie 2009-03-24 Panevežio apskrities viršininko isakyma, kuriuo buvo patvirtintos ieškovams priklausancio žemes sklypo ribos, tapo žinoma 2010-10-08, UAB „Rimkirta“ – 2010-05-26, t.y., jiems gavus ieškinio ir priedu kopijas. Priešieškinys del nurodyto administracinio akto gincijimo buvo pateiktas 2011-05-31. Teismui atsisakius ji priimti, pakartotinai buvo pareikštas tik 2012-10-25. Nagrinejamoje byloje atsakovai prašydami atnaujinti praleista termina, nenurode jokiu tai pateisinanciu svarbiu aplinkybiu. Todel laikytina, kad atsakovai praleido vieno menesio termina administraciniam aktui gincyti, taciau nepraleido bendro dešimties metu ieškinio senaties termino kreiptis i teisma.

18Atsakovu keliamo reikalavimo esme yra šalims priklausanciu žemes sklypu ribu ydingumas, ju neatitikimas esamai padeciai bei nauju ribu nustatymas pagal ekspertu išvadose pateiktus planus. Žemes sklypo ribu nustatyma reglamentuoja CK 4.45 straipsnis. Lietuvis Aukšciausiasis Teismas, pasisakydamas del žemes sklypu ribu nustatymo, yra išaiškines, kad tobulejant žemes matavimo prietaisams del ankstesniu matavimu gali atsirasti netikslumu, gretimu žemes sklypu persidengimu, taciau del to negali buti pažeistos asmenu nuosavybes teises, jeigu jie igijo nuosavybe i konkretaus dydžio žemes sklypa; sprendžiant gincus tarp kaimyniniu žemes sklypu savininku del žemes sklypu ribos gali buti keiciamos, taip pat gali buti keiciama sklypo konfiguracija, taciau negali buti keiciamas (dideti ar mažeti ) žemes sklypo dydis (plotas), priešingu atveju turetu buti keliamas klausimas del nuosavybes teises igijimo pagrindo.

19Pagal 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sutarti atsakovai A. V. ir UAB „Rimkirta“ igijo 20.0400 ha miško ukio paskirties žemes sklypa. Bylos nagrinejimo metu buvo nustatyta, kad žymint atsakovams priklausancio žemes sklypo riba pažymeta taškais 6-7 buvo klaidingai nurodytas linijos ilgis 369 m (turi buti 329 m). Ekspertizes išvadoje nurodyta, kad atsakovu žemes sklypo 6-7 linijai esant 369 m., šio sklypo plotas neatitiktu viešajame registre iregistruota jo plota 20.3226 ha. Istatymas nesuteikia teismui teises pertvarkyti žemes sklypus, keiciant ju plota. Šalims priklausanciu sklypu ribos užfiksuotos kadastro žemelapyje yra aiškios, jos nepersidengia. Tai patvirtina kadastro žemelapio ištrauka (t. 1, 12 b.l.) ir VI Registru centro Panevežio filialo atstoves. Atsakovai, siekdami ištaisyti S. P. padaryta klaida, privalo atlikti kadastrinius matavimus ir ju pagrindu kreiptis i Nacionalines žemes tarnybos Panevežio žemetvarkos skyriu del valdu ribu patikslinimo.

20Pagal CPK 12 straipsnyje itvirtinta rungimosi principa ir 178 straipsnyje reglamentuojama irodinejimo pareigos paskirstymo taisykle kiekviena šalis turi irodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, teismas, nesant viešojo intereso gynimo reikalingumo, istatymuose nustatyto pagrindo, savo iniciatyva irodymu nerenka (CPK 179 str.). Teismas, ivertines irodymus pagal vidini isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu irodinejamu aplinkybiu išnagrinejimu, konstatuoja, kad atsakovu pareikštas priešieškinys yra nepagristas, todel atmestinas.

21Byloje pateikti irodymai, kad ieškovas G. K. patyre šias bylinejimosi išlaidas : sumokejo 828 Lt žymini mokesti ( t.1, 6 b.l.), viso 3630 Lt (2420 Lt+1210 Lt) atstovavimo išlaidas ( t.1, 48, 126,127 b.l.). Ekspertizes atlikimui G. K. ir A. V. i teismo depozitine saskaita yra imokeje kiekvienas po 3200 Lt ( t.2, 112,113 b.l.). Už ekspertizes atlikima UAB „Infostat“ pagal pateikta PVM saskaita-faktura Nr. 000102 buvo apmoketa 6000 Lt ( t.2, 151, 152 b.l.). G. K. ir A. V. gražintina kiekvienam po 200 Lt likusi nepanaudota suma ekspertizes atlikimui. Iš atsakovu G. K. priteistinos 3000 Lt jo turetos išlaidos ekspertizei bei 100,60 Lt išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (CPK 88 str., 92 str., 93 str.,96 str., 98 str.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 270 straipsniais

Nutarė

23Ieškini tenkinti visiškai. Priešieškini atmesti.

24Priteisti iš A. V., asmens kodas ( - ) ir UAB „Rimkirta“, imones kodas 164806514, solidariai G. K., asmens kodas ( - ) 18 394 Lt (aštuoniolika tukstanciu tris šimtus devyniasdešimt keturis litus) ir G. K., asmens kodas ( - ) 9197 Lt (devynis tukstancius viena šimta devyniasdešimt septynis litus ) žalai atlyginti, 5 procentus metiniu palukanu nuo kiekvienam priteistos sumos nuo 2011-04-05 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

25Priteisti iš A. V., asmens kodas ( - ) ir UAB „Rimkirta“, imones kodas 164806514, iš kiekvieno po 3729 Lt (tris tukstancius septynis šimtus dvidešimt devynis litus ) bylinejimosi išlaidu G. K., asmens kodas ( - )

26Priteisti iš A. V., asmens kodas ( - ) ir UAB „Rimkirta“, imones kodas 164806514, iš kiekvieno po 50,30 Lt (penkiasdešimt litu 30 ct) išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei (imokos kodas 5660).

27Gražinti iš Panevežio miesto apylinkes teismo depozitines saskaitos G. K., asmens kodas ( - ) 200 Lt (du šimtus litu).

28Gražinti iš Panevežio miesto apylinkes teismo depozitines saskaitos A. V., asmens kodas ( - ) 200 Lt (du šimtus litu).

29Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas apeliacine tvarka Panevežio apygardos teismui, apeliacini skunda paduodant Panevežio miesto apylinkes teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Virginija... 2. ieškovai G. K. ir G. K. patikslintu... 3. Atsakovai A. V. ir UAB „Rimkirta“ pareikštu... 4. Ieškovu atstovas advokatas Rimvydas Jasevicius praše ieškini tenkinti,... 5. Atsakovas A. V. teismo posedyje praše ieškovu ieškini... 6. Atsakovo A. V. atstovas advokatas S.... 7. Atsakovo UAB „Rimkirta“ atstovas praše ieškovu ieškinio netenkinti.... 8. Atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos Panevežio... 9. Tretysis asmuo L. V. i teismo posedi neatvyko, apie teismo... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai. Priešieškinys atmestas.... 11. Byloje nustatyta, kad ieškovai G. K. ir 12. Abieju šaliu prašymu byloje buvo paskirta žemes sklypu planavimo ir... 13. Išvadas del aktualiu faktiniu aplinkybiu teismas daro ivertines visus byloje... 14. Teismas laiko irodytu, kad atsakovu veiksmai, iškertant ieškovams... 15. Ieškovams ir atsakovui igijus nuosavybes teises i miško ukio paskirties... 16. Atsakovai pareikštu priešieškiniu praše nustatyti, kad UAB „Rimkirta“... 17. Pagal ABTI 33 straipsnio 1 dali, skundas (prašymas) del administracinio akto... 18. Atsakovu keliamo reikalavimo esme yra šalims priklausanciu žemes sklypu ribu... 19. Pagal 2006-10-12 pirkimo-pardavimo sutarti atsakovai A. V.... 20. Pagal CPK 12 straipsnyje itvirtinta rungimosi principa ir 178 straipsnyje... 21. Byloje pateikti irodymai, kad ieškovas G. K. patyre šias... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 270 straipsniais... 23. Ieškini tenkinti visiškai. Priešieškini atmesti.... 24. Priteisti iš A. V., asmens kodas ( -... 25. Priteisti iš A. V., asmens kodas ( -... 26. Priteisti iš A. V., asmens kodas ( -... 27. Gražinti iš Panevežio miesto apylinkes teismo depozitines saskaitos 28. Gražinti iš Panevežio miesto apylinkes teismo depozitines saskaitos 29. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas...