Byla 2S-572-210/2018
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1-772/2015 nustatyto termino baigti visus su rūsio patalpų atidalijimu susijusius projektavimo ir statybos darbus pratęsimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Pasna“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-7240-772/2018 pagal atsakovės S. K. prašymą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1-772/2015 nustatyto termino baigti visus su rūsio patalpų atidalijimu susijusius projektavimo ir statybos darbus pratęsimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. A. S. K. teismo prašė pratęsti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1-772/2015 numatytą 24 mėnesių terminą projektiniam siūlymui įgyvendinti. Atsakovė prašymą grindė tuo, kad dėl susiklosčiusių gyvenimo aplinkybių ji laiku nesugebėjo sutvarkyti visos reikiamos dokumentacijos. Jos mama turėjo įgaliojimus ir visus darbus, kiek galėjo tiek organizavo. A. R. L. vykdo su patalpų atidalijimu susijusius darbus, tačiau dėl ilgo bylinėjimosi pašlijo jos mamos sveikata. Ji gydoma nacionaliniame vėžio institute, jai reikėjo rūpintis tiek mama, tiek ji pati metus laiko lankosi pas gydytojus.

62. Ieškovė UAB „Pasna“ nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovė kreipėsi į teismą pratęsti terminą, tačiau konkrečiai nenurodė, dėl ko negalėjo įvykdyti įsipareigojimo nustatytu terminu, mano, kad jos prašymas turi būti atmestas.

73. Trečiasis asmuo Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija nurodė, kad kaip bendraturtis pareiškėjos prašymui neprieštarauja ir mano, jog teismas jį turėtų tenkinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės d. nutartimi prašymą tenkino. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1-772/2015 nustatytą 24 mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos projektiniam pasiūlymui įgyvendinti, per kurį turi būti baigti visi su rūsio patalpų atidalijimu susiję projektavimo ir statybos darbai, adresu: ( - ), atidėjo 6 mėnesiams nuo šios nutarties įsiteisėjimo.

105. Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovė projektinio pasiūlymo įgyvendinti per 24 mėnesių laikotarpį, per kurį turi būti baigti visi su rūsio patalpų atidalijimu susiję projektavimo ir statybos darbai, negalėjo dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių (pvz., jos atstovės pablogėjusios sveikatos būklės), todėl priežastis, sutrukdžiusias laiku įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, pripažino svarbiomis, ir atsakovės prašymą tenkino ir terminą baigti visus su rūsio patalpų atidalijimu susijusius darbus, adresu: ( - ), Šiauliai, atidėjo 6 mėnesių terminui nuo šios nutarties įsiteisėjimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Pansa“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovės S. K. prašymą dėl termino pratęsimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

136.1. Svarstydamas atsakovės prašymą pratęsti ir taip jau nemenką 2 metų terminą sprendimui įvykdyti, teismas nutartyje citavo kasacinio formuojamą teismų praktiką, kad teismo sprendimai turi būti vykdomi kuo greičiau, nes tai yra svarbu teisingumo įgyvendinimui, ir kad terminą teismas gali pratęsti tik išimtiniais atvejais, tačiau teismas visiškai neanalizavo situacijos ir priežasčių, dėl kurių atsakovė neįvykdė teismo sprendimo per jau 2 metams atidėtą terminą.

146.2. P. S. K. prašyme nėra nurodyta jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių ir taip ilgas 2 metų terminas turėtų būti pratęstas, nes atsakovė S. K. nesirgo, sirgo jos mama. Pareiškėja nepateikė ir sutarties su architektu, kokius darbus jis įsipareigojo atlikti, vykdant teismo sprendimą, ir, kada atliks, arba kodėl darbai nebuvo atlikti per teismo nustatytą 2 metų terminą. Nepateikta sutarties su statybos darbų rangovais, kokius darbus atsakovė pavedė atlikti, vykdant teismo sprendimą ir kada jie bus atlikti, arba kodėl nebuvo atlikti per teismo nustatytą 2 metų terminą. Nebuvo pateikta net medicininių dokumentų, todėl, priežastis pripažindamas svarbiomis, teismas tenkino pareiškėjos S. K. faktiškai nemotyvuotą ir nepagrįstą prašymą.

156.3. Atsakovei nesirūpinant tinkamu sprendimo įvykdymu, ieškovės UAB „Pasna“ teisės ir interesai yra suvaržyti, nes, būdamas didžiosios nurodytos rūsio patalpos dalies savininku, negali patalpomis disponuoti ir naudotis, kol nėra įgyvendintas atsakovei priskirtos 7,50 kv. m. patalpos atidalijimas. Todėl, pasibaigus teismo nustatytam 2 metų terminui sprendimą įvykdyti, ieškovei atsiranda galimybė kreiptis dėl baudų paskyrimo sprendimo nevykdančiai atsakovei, tai bent iš dalies padengtų ieškovo patiriamus nuostolius dėl suvaržytos galimybės naudotis ir disponuoti įmonei priklausančia patalpa.

167. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo DNSB ( - )prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi pati UAB „Pasna“ trukdo laiku įvykdyti teismo sprendimą, po teismo spendimo įsiteisėjimo nepateikė raktų nuo įėjimo, kur reikia atlikti sandėliuko atskyrimo darbus, taip pat iki šios dienos neįrengė atskiro įėjimo į jai priklausančias patalpas.

178. Atsiliepimu į atskirąjį skundą S. K. prašo atskirąjį skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

188.1. Atsakovė nori atkreipti dėmesį, jog byloje jai atstovavo būtent jos mama – D. K., kuri daug metų gyvena name, adresu: ( - ), geriausiai žino visas faktines aplinkybes. Dėl motinos ligos padidėjo su tuo susijęs atsakovės užimtumas bei finansinės išlaidos, todėl nebeturėjo laiko bei galimybių rūpintis teismo sprendimo įvykdymu pati.

198.2. Joks teisės aktas nenumato, kad sutartis su architektu turi būti rašytinė, tokio pobūdžio statybos darbus gali atlikti ir ūkio būdu, t. y. šeimos narių bei giminaičių pagalba, todėl pareiškėja neturėjo pareigos ir galimybės pateikti nurodytus dokumentus. Be to, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, atsakovė negalėjo sudaryti sutarties su rangovais dėl darbų atlikimo, nes nebuvo tiksliai žinoma darbų apimtis.

208.3. Pati apeliantė nėra suinteresuota greitu problemos sprendimu, pati sąmoningai vilkino patalpų raktų perdavimą, dėl šios priežasties atsakovė buvo priversta kreiptis į teismą, kad gautų vykdomąjį dokumentą, todėl atsakovės samdyti asmenys negalėjo faktiškai apžiūrėti patalpų, pradėti rengti projekto bei įvertinti darbų masto.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

239. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

2410. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principas įtvirtintas CPK 18 straipsnyje, kuriame numatyta, kad įsiteisėjęs procesinis teismo sprendimas yra privalomas valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

2511. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracija v. E. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-594/2006) Vadinasi sprendimo vykdymo atidėjimo klausimo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle, paliekant teismui diskreciją kiekvienu atveju individualiai vertinti atidėjimo būtinumą.

2612. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu nusprendė atidalyti natūra tarp bendraturčių UAB ,,Pasna“ iš vienos pusės ir S. K. bei Daugiabučio gyvenamojo namo ( - )(Šiauliai) savininkų bendrijos iš kitos pusės bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas rūsio patalpas gyvenamajame name, ( - ), Šiauliai, pagal atsakovės S. K. pateiktą 2015-08-02 architekto R. L. sudarytą rūsio patalpų atidalijimo projektinį pasiūlymą, nustatant, kad atsakovų nuosavybėn perduodamos ( - ), namo rūsyje, registro numeris ( - ), unikalus numeris ( - ), Šiauliuose, esančios 5,25 kv. m., ir 2,25 kv. m. patalpos natūra, suformuojant vieną bendrą abiem atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančią 7,50 kv. m. patalpą. Nuo teismo sprendimo įsiteisimo dienos nustatytas atsakovų S. K. bei Daugiabučio gyvenamojo namo ( - )(Šiauliai) savininkų bendrijos projektiniam pasiūlymui įgyvendinti iki 24 mėnesių laikotarpis, per kurį turi būti baigti visi su rūsio patalpų atidalijimu susiję projektavimo ir statybos darbai.

2713. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi, atmetęs ieškovės UAB „Pasna“ apeliacinį skundą, Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą. Taigi, teismo sprendimu nustatytas 24 mėnesių terminas projektiniam pasiūlymui įgyvendinti, per kurį turi būti baigti visi su rūsio patalpų atidalijimu susiję projektavimo ir statybos darbai, baigėsi 2018-05-09. Byloje nustatyta, kad pareiškėja S. K. su prašymų pratęsti terminą į teismą kreipėsi 2018-05-04, t. y. nepasibaigus Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu nustatytam 24 mėnesių terminui projektiniam pasiūlymui įgyvendinti.

2814. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, civilinės bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo privalomumą ir teismo sprendimo įvykdymo atidėjimą, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį.

2915. Teismo nuomone, esminė aplinkybė vertinant, ar yra pagrindas pakartotinai atidėti teismo sprendimo vykdymą, yra ta, jog pareiškėjos veiksmus vykdant teismo sprendimą ir įteisinant projektinio pasiūlymo, per kurį turi būti baigti visi su rūsio patalpų atidalijimu susiję projektavimo ir statybos darbai, įgyvendinimą laiko kontekste sąlygoja nuo jos nepriklausančios objektyvios kliūtys.

3016. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad aplinkybė, jog onkologine liga susirgusi pareiškėjos motina, negali būti pagrindu pratęsti terminą. Iš tiesų byloje pateiktas medicinos dokumentų išrašas patvirtina apie pareiškėjos motinos nustatytą ligos diagnozę ir skirtą gydymą. (10 t., 9 b. l.) Teismo vertinimu, būtent ši aplinkybė lėmė ne tik pareiškėjos užimtumą, finansines išlaidas, bet ir galimybes pačiai rūpintis teismo sprendimo įvykdymu.

3117. Susiklosčiusios situacijos ypatumai leidžia vertinti kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, kad pareiškėja nepateikė įrodymų dėl sutarčių sudarymo su architektu R. L. ir statybos darbus atliksiančia statybos bendrove. Atkreiptinas apeliantės dėmesys į tai, kad statybos darbai privalo būti atlikti pagal 2015-08-02 architekto R. L. sudarytą rūsio patalpų atidalijimo projektinį pasiūlymą, todėl šiame statybos darbų etape architekto dalyvavimas nėra būtinas. Byloje nepaneigta ir aplinkybė, kad pareiškėja statybos darbus gali atlikti ir ūkio būdu, nesamdydama statybos bendrovės šiems darbam atlikti.

3218. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės atskirajame skunde dėstoma pozicija, kad atsakovei S. K. nesirūpinant tinkamu sprendimo įvykdymu, ieškovės UAB „Pasna“ teisės ir interesai yra suvaržyti, nes, būdamas didžiosios nurodytos rūsio patalpos dalies savininku, negali patalpomis disponuoti ir naudotis, kol nėra įgyvendintas atsakovei priskirtos 7,50 kv. m. patalpos atidalijimas.

3319. Situacijos specifiką lemia ir ta aplinkybė, kad tiek pareiškėja S. K., tiek DNSB ( - )nurodo, kad pačios apeliantės veiksmai trukdo laiku įvykdyti teismo sprendimą, nes pati ieškovė vilkino ginčo patalpų raktų pareiškėjai perdavimą. Ieškovė atsakovams ginčo patalpų raktus perdavė tik 2017-11-08, tai patvirtina byloje pateiktas 2017-11-08 antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. (10 t., 18–19 b. l.)

3420. Byloje nenustatyta, kad projektinio pasiūlymo įgyvendinimas pagal Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimą užsitęsė ne dėl pareiškėjos sąmoningo neveikimo bei nenustačius, kad pareiškėja sąmoningai būtų vilkinusi sprendimo įvykdymo procesą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad neatidėjus sprendimo įvykdymo pareiškėjos prašomam 6 mėnesių terminui, nėra realios galimybės įvykdyti teismo įpareigojimo. Tokiu atveju sprendimo įvykdymas patektų į teisinę aklavietę, todėl dar ir ši aplinkybė yra svarbi bendrame prašymo kontekste ir vertintina pratęsiant terminą. Toks procesinis sprendimas yra trumpesnis kelias 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimui įvykdyti. Papildomai teismas vertina ir tai, kad pareiškėjos prašomas nustatyti terminas nėra neprotingai ilgas ir nepaneigs teismo sprendimo privalomumo principo. Nurodytų aplinkybių visumą apeliacinės instancijos teismas vertina kaip patvirtinančią, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl sprendimo vykdymo termino pratęsimo šalių interesų pusiausvyros principas nebuvo pažeistas. (CPK 284 straipsnis)

3521. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista. (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

36Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. A. S. K. teismo prašė pratęsti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m.... 6. 2. Ieškovė UAB „Pasna“ nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovė... 7. 3. Trečiasis asmuo Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės d. nutartimi... 10. 5. Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovė projektinio pasiūlymo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Pansa“ prašo panaikinti pirmosios... 13. 6.1. Svarstydamas atsakovės prašymą pratęsti ir taip jau nemenką 2 metų... 14. 6.2. P. S. K. prašyme nėra nurodyta jokių objektyvių priežasčių, dėl... 15. 6.3. Atsakovei nesirūpinant tinkamu sprendimo įvykdymu, ieškovės UAB... 16. 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo DNSB ( - )prašo... 17. 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą S. K. prašo atskirąjį skundą atmesti,... 18. 8.1. Atsakovė nori atkreipti dėmesį, jog byloje jai atstovavo būtent jos... 19. 8.2. Joks teisės aktas nenumato, kad sutartis su architektu turi būti... 20. 8.3. Pati apeliantė nėra suinteresuota greitu problemos sprendimu, pati... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. 9. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 24. 10. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 25. 11. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK... 26. 12. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 14 d. sprendimu nusprendė... 27. 13. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi, atmetęs... 28. 14. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo ir... 29. 15. Teismo nuomone, esminė aplinkybė vertinant, ar yra pagrindas pakartotinai... 30. 16. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad aplinkybė, jog onkologine liga... 31. 17. Susiklosčiusios situacijos ypatumai leidžia vertinti kaip nepagrįstą... 32. 18. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės atskirajame... 33. 19. Situacijos specifiką lemia ir ta aplinkybė, kad tiek pareiškėja S. K.,... 34. 20. Byloje nenustatyta, kad projektinio pasiūlymo įgyvendinimas pagal... 35. 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 36. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gegužės 21 d. nutartį...