Byla e2-1366-1009/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

3nedalyvaujant ieškovui M. Č.,

4nedalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui S. P.,

5nedalyvaujant atsakovui V. P.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Č. pareikštą ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo V. P. 1448,10 Eur skolą, 249,12 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai. Teisme gautas ieškovo atstovo advokato padėjėjo S. P. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo užimtumo kitoje byloje.

9Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m kovo 6 d., atsakovas V. P. pasiskolino iš ieškovo M. Č. 5000 litų (1448,10 Eur), kuriuos įsipareigojo grąžinti iki 2012-04-01. Šalys pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pinigai atsakovui buvo perduoti 2012-03-06 vekselio pasirašymo momentu. Vekselyje nurodytu terminu – 2012-04-01, skolininkas V. P. prievolės neįvykdė. Ieškovas M. Č. ir jo atstovas advokato padėjėjas S. P. prieš pateikiant ieškinį teismui buvo susitikę su V. P. ir prašė grąžinti skolą, tačiau V. P. atsisakė mokėti pasiskolintas lėšas, iki šiol su ieškovu nesusisiekė. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą, taip pat penkių procentų dydžio metines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą 1448,1 Eur (5000 Lt) - nuo 2012-04-01 iki 2016-08-16 imtinai, kurios sudaro 249,12 Eur, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 3 d.). Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai.

11Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skola pagal 2012-03-06 paprastajį neprotestuotinąjį vekselį sumoje 5000 litų (1448,10 eurų) yra atiduota iki balandžio 1 dienos. Skolos atidavimo dieną t. y. 2012-03-31 ieškovas vekselio negrąžino pasakydamas, kad jį sunaikino. Teismo prašo vekselio sandorį laikyti įvykdytu.

12Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 246 str. numato šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas ieškovo prašymu ir šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Šiuo konkrečiu atveju, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareiktą ieškinį. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį teismui, todėl teismas nusprendė bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, nes atsakovas į teismo posėdį neatvyko, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas.

14Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

15Ieškovas ieškinį grindė rašytiniais įrodymais - pateiktu paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, iš kurio matyti, kad atsakovas įsipareigojo iki 2012-04-01 grąžinti ieškovui pasiskolintus 5000,00 Lt (1448,10 Eur). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skolą ieškovui grąžino 2012-03-31, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Be to, jo atsiliepime į ieškinį nurodytos aplinkybės, kad skolą grąžino, yra deklaratyvaus pobūdžio, nedetalizuojant nei kur, nei kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis skola buvo grąžinta, nenurodyta, kokie įrodymai galėtų patvirtinti atsakovo teiginius apie skolos grąžinimą, todėl teismas laiko, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2012-03-06 paprastojo vekselio nustatyta, jog 2012-03-06 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu atsakovas įsipareigojo iki 2012-04-01 ieškovui sumokėti 5000,00 Lt (1448,10 Eur). Suėjus terminui vekselis nebuvo apmokėtas.

16Jei yra praleidžiamas LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - LR ĮPVĮ) 40 str. 1 d. ir 46 str. 3 d. numatyti terminai ir dėl to vekselio turėtojas prarado galimybę išsiieškoti skolą pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį, tokiu atveju vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi.

17Vekselio išrašymas ir pats vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas gavo iš ieškovo 5000,00 Lt (1448,10 Eur) paskolą pagal išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kurią įsipareigojo grąžinti iki 2012-04-01.

18Ši aplinkybė patvirtina, jog ieškovą ir atsakovą siejo paskolos teisiniai santykiai. Nors LR ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant, vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo LR ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia ieškovo skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, nepanaikina atsakovo pagal vekselį prisiimtų įsipareigojimų.

19LR CK 6.878 str. numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. LR CK 6.871 str. 1 ir 3 d. bei 6.873 str. normos, reglamentuojančios paskolos sutarties formą ir paskolos gavėjo pareigą grąžinti paskolos sumą neprieštarauja LR ĮPVĮ normoms.

20Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.59 str. numatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

21Kadangi atsakovas prievolės grąžinti ieškovui skolą neįvykdė laiku, iš atsakovo priteisina 1448,10 Eur dydžio skola ir 249,12 Eur palūkanų (CK 6.210 str.) ieškovo naudai.

22Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl, iš atsakovo ieškovui priteistina 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 2 d.).

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas žyminis mokestis – 38,00 Eur.

24Teismo turėtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

25Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį patenkinti.

27Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1448,10 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 10 ct) skolos, 249,12 Eur (du šimtus keturiasdešimt devynis eurus 12 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 1448,10 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 10 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2016-08-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 38,00 Eur (trisdešimt aštuonis euru 00 ct) žyminio mokesčio, ieškovo M. Č., a. k. ( - ) gyv. ( - ), naudai.

28LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Budreckienei,... 3. nedalyvaujant ieškovui M. Č.,... 4. nedalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui S. P.,... 5. nedalyvaujant atsakovui V. P.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Č.... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo V. P. 1448,10 Eur skolą, 249,12 Eur... 8. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai.... 9. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2012 m kovo 6 d., atsakovas V. P. pasiskolino... 10. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 3 d.).... 11. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skola pagal 2012-03-06... 12. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 246 str.... 14. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 15. Ieškovas ieškinį grindė rašytiniais įrodymais - pateiktu paprastuoju... 16. Jei yra praleidžiamas LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo... 17. Vekselio išrašymas ir pats vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog... 18. Ši aplinkybė patvirtina, jog ieškovą ir atsakovą siejo paskolos teisiniai... 19. LR CK 6.878 str. numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal... 20. Pagal LR CK 6.38 str. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 21. Kadangi atsakovas prievolės grąžinti ieškovui skolą neįvykdė laiku, iš... 22. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., ieškinį patenkinus... 24. Teismo turėtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 25. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas... 26. Ieškinį patenkinti.... 27. Priteisti iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1448,10 Eur (vieną... 28. LR CPK 140 str. 4 d. nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...