Byla 2-1257-370/2015
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos žirgynas“ finansinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vendita“ bankroto byloje Nr. B2-295-227/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vendita“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos žirgynas“ finansinis reikalavimas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vendita“ bankroto byloje Nr. B2-295-227/2015.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lietuvos žirgynas“ 2014 m. gruodžio 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vendita“ 154 559,53 Lt nuostolių atlyginimo, 7,2 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2013 m. lapkričio 15 d. sudarė rangos sutartį Nr. VEN20131115-01 dėl arklidžių ( - ), stogo dengimo darbų, lietaus nuvedimo sistemos montavimo darbų ir medinės konstrukcijos montavimo darbų (toliau – Sutartis). Atsakovas sutartus darbus įsipareigojo atlikti iki 2014 m. sausio 25 d., o ieškovas – sumokėti už juos 159 401,87 Lt. Ieškovas pagal Sutartį sumokėjo atsakovui 107 339,75 Lt. Ieškovo teigimu, Sutartyje nurodyti darbai iki šiol neužbaigti, dalis darbų atlikta nekokybiškai. Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atsakovui buvo siųstos pretenzijos, jis buvo kviečiamas atvykti į statybos objektą ir, dalyvaujant ieškovo pasamdytiems specialistams, įvertinti atliktus darbus, tačiau neatvyko ir nesutiko su pretenzijomis. Ieškovo užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Kompozitinių statybinių konstrukcijų mokslo laboratorijos „Kompozitas“ (toliau – Kompozitas) specialistai pateikė dvi tyrimų ataskaitas dėl atsakovo atliktų darbų ir panaudotų medžiagų. Be to, ieškovas kreipėsi į UAB „Plukas“ dėl arklidžių stogo medinių laikančiųjų konstrukcijų taisymo darbų ir stogo užbaigimo darbų sąmatos. UAB „Pluko“ paskaičiavimais, atsakovo atliktų darbų trūkumams ištaisyti reikia 120 445,56 Lt. Kompozito specialistai nustatė, kad atsakovas pagal Sutartį atliko 57,4 proc. darbų, t. y. 44 007,42 Lt sumai, ir sunaudojo medžiagų 41 503,49 Lt sumai. Ieškovas sumokėjo atsakovui 107 339,75 Lt, nors faktiškai maksimalus apmokėjimas turėjo būti ne didesnis kaip 85 510,91 Lt, todėl atsakovas nepagrįstai gavo iš ieškovo 21 828,84 Lt. Visus ieškovo patirtus nuostolius sudaro: 120 445,56 Lt nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo išlaidos; 21 828,84 Lt nepagrįstai išmokėtos lėšos už neatliktus darbus ir medžiagas; 12 285,13 Lt išlaidos specialistams, iš viso 154 559,13 Lt.

5Paaiškėjus, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl nuostolių atlyginimo buvo sustabdyta ir perduota pagal teismingumą atsakovo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. nutartimi atnaujino civilinę bylą ir prijungė ją prie atsakovo bankroto bylos.

6Ieškovas 2015 m. balandžio 17 d. patikslino ieškinio reikalavimus prašydamas priteisti iš atsakovo 50 327,34 Eur (173 770,26 Lt) nuostolių atlyginimo, 7,2 proc. metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jo patirtus nuostolius sudaro: 34 883,44 Eur (120 445,56 Lt) nekokybiškai atliktų darbų ištaisymo išlaidos; 11 392,28 Eur (39 335,27 Lt) nepagrįstai išmokėtos lėšos už neatliktus darbus ir medžiagas; 3 558,01 Eur (12 285,13 Lt) išlaidos specialistams; 300 Eur (1 035,84 Lt) papildomos išlaidos specialistams; 193,60 Eur (668,46 Lt) faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidos, iš viso 50 327,34 Eur (173 770,26 Lt). Ieškovas paaiškino, kad statybos specialistui D. K. atlikus papildomus tyrimus ir pateikus išvadą, nustatyta, jog atsakovas už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas nepagrįstai gavo 39 335,27 Lt, nes atliko darbų ir panaudojo medžiagų (kartu su 2 proc. statybvietės ir 5 proc. pelno mokesčiais) 68 004,48 Lt sumai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi ieškovui iš atsakovo priteisė 46 275,72 Eur nuostolių atlyginimo, 1 797,40 Eur procesinių palūkanų ir 5 086,04 Eur bylinėjimosi išlaidų (išlaidų specialistams, antstoliui ir atstovavimui) bei įtraukė ieškovą su priteistomis sumomis į atsakovo kreditorių sąrašą.

9Dėl realiai atliktų darbų ir jų vertės teismas nurodė, kad ieškovas, remdamasis UAB „Plukas“ lokalinėmis sąmatomis ir specialisto D. K. vertinimo aktu, tvirtina, jog atsakovas atliko darbų tik 68 004,48 Lt sumai, ją sudaro atlikti darbai, panaudotos medžiagos, taip pat statybvietės ir pelno mokesčiai, todėl prašo priteisti permokėtą sumą (39 335,27 Lt). Teismo vertinimu, tai, jog lokalinių sąmatų sudarytas UAB „Plukas“ jų nepasirašė, neduoda pagrindo abejoti jų teisingumu, nes sudarytojo asmenį patvirtina elektorinis laiškas, o atsakovas neprašė iškviesti šio asmens. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, žinodamas apie ieškovo pakviestus specialistus, neatsiuntė savo atstovo dalyvauti statybos objekto apžiūroje. Be to, UAB „Plukas“ skaičiavimus tikslino specialistas D. K., dėl jo paruošto vertinimo akto atsakovas pretenzijų nereiškė. Aplinkybė, kad, atsakovo teigimu, jis buvo įsipareigojęs atlikti darbus ir pateikti medžiagas už mažesnę kainą, neduoda pagrindo abejoti pateiktais paskaičiavimais. Teismas nurodė, kad buvo skaičiuota „Sistelos“ programa ir nėra ginčo, jog D. K. vertinimo akte buvo nurodyti neteisingi duomenys. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas realiai atliko darbų ir sunaudojo medžiagų 18 406,97 Eur (63 555,59 Lt) sumai, tačiau į šią sumą turi būti įskaitytas ieškovo įsipareigojimas mokėti 2 proc. statybvietės ir 5 proc. pelno mokesčius, t. y. 1 288,49 Eur (4 448,89 Lt), iš viso 19 695,46 Eur (68 004,48 Lt). Taigi atsakovas nepagrįstai praturtėjo, todėl ieškovui iš jo priteistina permokėta suma – 11 392,28 Eur (39 335,27 Lt).

10Dėl trūkumų ištaisymo teismas pažymėjo, kad Sutartyje šalys susitarė, jog tuo atveju, jei atsakovo atliktas darbas neatitinka kokybės reikalavimų, ieškovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti iš atsakovo neatlygintinai pašalinti darbo trūkumus per protingą terminą arba sumažinti darbų kainą, arba pats pašalinti trūkumus ir reikalauti iš atsakovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Ieškovas, remdamasis UAB „Plukas“ sudaryta lokaline sąmata Nr. 5001, atsakovo nekokybiškiems darbams ištaisyti prašo 120 445,56 Lt sumos. Dėl atsakovo argumentų, kad ieškovas negali reikalauti nuostolių dėl nekokybiškai atliktų darbų, nes tokių dar nepatyrė, be to, skaičiavo juos didesnėmis kainomis nei skaičiavo atsakovas, teismas pažymėjo, jog ginčo dėl atsakovo atliktų nekokybiškų darbų fakto nėra, atsakovas neatvyko į statybos objektą ieškovo pasamdytiems specialistams vertinant atliktų darbų kokybę. Teismas nustatė, kad atsakovas yra likviduojama įmonė, todėl neturi galimybės ištaisyti darbų trūkumus, dalis ieškovo akcijų priklauso valstybei, o, ieškovo teigimu, nesant lėšų, negalima atlikti būtinų darbų – medinių laikančiųjų konstrukcijų taisymo darbų. Esant šioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad, nors ieškovas neištaisė atsakovo atliktų darbų trūkumų ir nepatyrė dėl to išlaidų, atsakovas privalo atlyginti ieškovui 120 445,56 Lt nuostolių. Papildomai pažymėjo, kad ginčo dėl UAB „Plukas“ sudarytoje lokalinėje sąmatoje Nr. 5001 išvardytų darbų ir jų kiekio nėra. Aplinkybė, kad sąmatoje remiamasi didesnėmis kainomis nei pagal šalių susitarimą, teismo vertinimu, neduoda pagrindo pripažinti, jog apskaičiavimas yra neteisingas. Paskaičiavimas atliktas „Sistela“ programine įranga, ji užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Aplinkos ministerijos patvirtinus statybos techninius reglamentus ir rekomendacijas.

11Patenkinęs visiškai ieškovo reikalavimus, teismas priteisė ieškovo turėtas išlaidas specialistams ir faktinėms aplinkybėms konstatuoti, taip pat 7,2 proc. metinių procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo dienos iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos, ir atstovavimo išlaidas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį ir ieškovo reikalavimus atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

141. Teismas nepasisakė dėl atsakovo argumentų, kad ieškovas pats nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. pavėlavo sumokėti 72 305,73 Lt avanso ir 35 034,02 Lt kitos įmokos.

152. Grįsdamas atsiliepimą į ieškinį atsakovas pateikė argumentus dėl ieškovo reikalavimų prieštaravimų Sutartyje nustatytai ginčų dėl darbo rezultatų kokybės sprendimo tvarkai. Ieškovas savo reikalavimus dėl darbų atlikimo kokybės siekia patenkinti Sutartyje nenumatyta tvarka. Ieškovas, priešingai nei numato Sutarties 2.3 punktas, nepašalino darbų trūkumų ir nepateikė tokių trūkumų pašalinimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Pats darbų kokybės trūkumų buvimas nesuteikia ieškovui teisės vienašališkai keisti Sutartyje nustatytą ginčų dėl darbo rezultatų kokybės sprendimo tvarką. Pasisakydamas dėl šių atsakovo argumentų teismas neteisingai nurodė, kad ginčo dėl atsakovo nekokybiškai atliktų darbų nėra. Iš atsakovo atsakymo į ieškovo pretenziją matyti, kad atsakovas nesutinka, jog atlikti darbai turi trūkumų.

163. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra ginčo ir dėl UAB „Plukas“ sąmatoje Nr. 5001 išvardytų darbų. Bylos medžiaga patvirtina, kad toks ginčas yra. Minėta sąmata sudaryta remiantis Kompozito tyrimo ataskaita ir jos duomenimis. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė išsamius argumentus dėl šios ataskaitos turinio ir jos įrodomosios ekspertinės vertės bei galios. Ataskaitoje nepateikta aiškios informacijos ir aiškių atsakymų į bylai reikšmingus klausimus. Taigi ginčydamas pačią ataskaitą atsakovas išreiškė prieštaravimą ir jos pagrindu parengtam išvestiniam dokumentui – UAB „Plukas“ sąmatai Nr. 5001. Fizinio asmens nepasirašyta sąmata nesukelia jokių pareigų ar atsakomybės nei UAB „Plukas“, nei joje nurodytam sudarytojui fiziniam asmeniui. Šios sąmatos pasirašymo aplinkybės nebuvo išaiškintos. Teismo teigimu, būtent atsakovas turėjo inicijuoti asmens iškvietimą sąmatos sudarymo aplinkybėms išaiškinti. Tai reikštų mažiausi trijų asmenų apklausą dėl aplinkybių, kurios atsakovo gynybinei pozicijai byloje yra nereikšmingos, atsakovui ginčijant paties dokumento įrodomąją galią. Teismas pažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę. Skundžiamoje nutartyje taip pat pasisakyta dėl atsakovo atstovo nedalyvavimo statybos objekto apžiūroje įtakos sąmatos įrodomajai galiai. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo atstovo dalyvavimas arba nedalyvavimas ieškovo iškviestiems specialistams apžiūrint statybos objektą negali turėti įtakos vertinant sąmatos turtinį ir įrodomąją galią. Teismo teiginiai, kad UAB „Plukas“ sąmata Nr. 5001 sudaryta „Sistelos“ programa, nėra pagrįsti bylos medžiaga.

174. Sutartyje numatytos ginčų dėl darbo rezultatų kokybės sprendimo tvarkos netaikymą teismas motyvavo tuo, kad atsakovas yra likviduojama įmonė, todėl neturi galimybės ištaisyti trūkumus, dalis atsakovo akcijų priklauso valstybei ir, nesant lėšų, negalima atlikti būtinų darbų. Teismas nenurodė teisės normų ar teismų praktikos, kuria remiantis dėl teismo minėtų aplinkybių galima netaikyti šalių susitarimu suderintos tokių reikalavimų tenkinimo tvarkos.

185. Teismas nepasisakė dėl ekspertinių nuomonių prieštaravimo. Pradiniame ieškinyje iš atsakovo buvo prašoma priteisti 21 828,84 Lt nepagrįstai atsakovui sumokėtų lėšų už neatlikus darbus ir nepanaudotas medžiagas. Šis reikalavimas buvo grindžiamas Kompozito specialistų išvada. Patikslintame ieškinyje buvo prašoma jau 39 335,27 Lt sumos, ji buvo grindžiama statybos specialisto D. K. pateikta išvada. Byloje nėra duomenų apie tų pačių duomenų apskaičiavimo skirtumų priežasčių. Vadovaujantis logika vienas iš specialistų yra neteisus, o nuomonių paklaida siekia 17 506,43 Lt ir ji yra nepriimtina. Be to, specialistas D. K. vertinimo akte pateikia atsakymą į klausimą, ar yra atsiskaityta už atliktus statybos darbus su atsakovu, į kurį nėra kompetentingas atsakyti, nes neturi teisių teikti ekspertinę galią turinčių išvadų. Šiame vertinimo akte pateikti skaičiavimai pateikiami forma, kuri neturi didžiosios dalies „Sistelos“ programos atliekamų skaičiavimo duomenų, neatitinka jos principų, t. y. priešingai, nei nurodė teismas.

196. Teismas priteisė ieškovui išlaidas už faktinių aplinkybių konstatavimą, nors antstolio parengtame protokole nėra jokios su byla susijusios informacijos, pagrindžiančios ieškovo reikalavimus. Šis faktinių aplinkybių konstatavimas buvo beprasmis.

207. Teismas priteisė 10 kartų didesnę procesinių, nei skundžiamos nutarties pagrindu apskaičiuotą, palūkanų normą.

21Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

221. Apelianto nurodyti motyvai dėl nesavalaikio pinginių sumų sumokėjimo neturi teisinės reikšmės sprendžiant ieškinio reikalavimus dėl ieškovo patirtų nuostolių atlyginimo.

232. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovo patirti nuostoliai dėl nekokybiškai atliktų darbų galėjo būti atlyginti tik Sutartyje nustatyta tvarka. Apeliantas klaidingai aiškina Sutarties sąlygas. Kadangi ieškovas prašė pašalinti atliktų darbų trūkumus, tačiau atsakovas atsisakė juos ištaisyti, ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius. Kita vertus, nagrinėjamu atveju taikytinos CK 6.665 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatos. Be to, atsakovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos. Dėl atsakovo atliktų darbų trūkumų pastatas negali būti naudojamas, todėl ieškovas pagrįstai iš atsakovo reikalauja 120 445,56 Lt sumos, reikalingos trūkumams ištaisyti.

243. Apelianto argumentai apie nesutikimą dėl nustatytų darbų trūkumų yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti. Pagal įstatymus ir teismų praktiką atsakovui tenka pareiga paneigti defektų susidarymo priežastis, todėl nepagrįstais laikytini apelianto argumentai, kad teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui.

254. Ieškovas, vadovaudamasis Kompozito išvada, pats apskaičiavo, kad atsakovo atliktų darbų ir sunaudojo medžiagų 85 510,91 Lt. Iškilus abejonėms dėl apskaičiavimo, ieškovas kreipėsi į statybos specialistą D. K., kuris konkrečiai paskaičiavo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas. Šią išvadą teismas pagrįstai įvertino kaip įrodymą, be to, atsakovas jos neginčijo.

265. Ieškovas patyrė išlaidas specialistams, nes atsakovas atsisakė ištaisyti atliktų darbų trūkumus, užbaigti darbus, nedalyvavo jų vertinime. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra įrodymas nagrinėjamoje byloje.

276. Teismas teisingai priteisė 7,2 metinių procesinių palūkanų už 13 d. (nuo ieškinio priėmimo ir bankroto bylos iškėlimo).

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2013 m. lapkričio 15 d. sudarė rangos sutartį Nr. VEN20131115-01 dėl arklidžių ( - ), stogo dengimo darbų, lietaus nuvedimo sistemos montavimo darbų ir medinės konstrukcijos montavimo darbų (toliau – Sutartis) (t. 2, b. l. 8–9). Atsakovas sutartus darbus įsipareigojo atlikti iki 2014 m. sausio 25 d., o ieškovas – sumokėti už juos 159 401,87 Lt. Ieškovas pagal Sutartį sumokėjo atsakovui 107 339,75 Lt (t. 2, b. l. 12–13). Byloje nėra ginčo, kad, suėjus Sutartyje numatytam terminui, statybos darbai buvo atlikti nevisiškai, o dalis darbų, ieškovo teigimu, atlikta nekokybiškai. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimą trūkumams pašalinti ir darbams pabaigti, taip pat nepagrįstai atsakovui sumokėtas lėšas už atsakovo faktiškai neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas. Be to, patirtų nuostolių dydžiui nustatyti ieškovas patyrė išlaidų (specialistams, antstoliui, advokatui), kurias taip pat prašė priteisti iš atsakovo.

30Apeliantas (atsakovas) akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovo argumentų, kad pats ieškovas netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus – vėlavo sumokėti avansą ir pirmą įmoką. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas nepagrindžia, kokią įtaką turėjo ieškovo vėlavimas sumokėti Sutartyje numatytas lėšas atsakovo tinkamam įsipareigojimų vykdymui, t. y. atsakovo atsakomybei dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo. Taigi ieškovo vėlavimas sumokėti atsakovui Sutartyje numatytas lėšas nelaikytinas esminiu jos pažeidimu ir neturi teisinės reikšmės sprendžiant ieškovo pareikštus reikalavimus dėl nuostolių, grindžiamų atliktų darbų trūkumais ir nepagrįstai gautomis lėšomis už neatliktus darbus bei nepanaudotas medžiagas, atlyginimo.

31Dėl apelianto pozicijos, kad ieškovas siekia patenkinti reikalavimą dėl darbų atlikimo kokybės Sutartyje nenumatyta tvarka, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Sutarties 2.3 punktą, jeigu darbas neatitinka kokybės reikalavimų, užsakovas (ieškovas) turi teisę savo pasirinkimu reikalauti iš rangovo (atsakovo) neatlygintinai pašalinti darbo trūkumus arba sumažinti darbų kainą, arba pats pašalinti darbo trūkumus ir reikalauti iš rangovo atlyginti trūkumų šalimo išlaidas. Apelianto teigimu, ieškovas, priešingai nei numato Sutarties 2.3 punktas, pats nepašalino darbų trūkumų ir nepateikė tokių trūkumų pašalinimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Sutarties 2.3 punkte numatyta užsakovo reikalavimų dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo realizavimo tvarka sutampa su įstatyme numatyta tvarka (CK 6.665 straipsnio 1 dalis). Šalių susirašinėjimas (ieškovo pretenzijos ir atsakovo atsakymas) patvirtina, kad ieškovas prašė atsakovo pašalinti atliktų darbų trūkumus, tačiau atsakovas atsisakė tai padaryti (t. 2, b. l. 14–18). Pagal CK 6.665 straipsnio 3 dalį, jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Pirmosios instancijos teismas šiame kontekste teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas yra likviduojama įmonė, todėl neturi galimybės ištaisyti darbų trūkumus, ieškovas neturi lėšų pats ištaisyti darbų trūkumus ir tik po to reikalauti išlaidų atlyginimo. Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Kompozitinių statybinių konstrukcijų mokslo laboratorijos „Kompozitas“ (toliau – Kompozitas) tyrimų ataskaitos ir antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad atsakovo atliktų darbų trūkumai yra esminiai, dėl jų arklidžių negalima naudoti pagal paskirtį, iš esmės darbus reikia atlikti iš naujo (t. 2, b. l. 20–54, t. 3, b. l. 128–134). Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad ginčo dėl atsakovo nekokybiškai atliktų darbų nėra. Šis apelianto argumentas neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Nors apeliantas nepripažįsta, kad jo atlikti darbai yra nekokybiški, minėta bylos medžiaga patvirtina priešingas aplinkybes.

32Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad nėra ginčo ir dėl UAB „Plukas“ sąmatos Nr. 5001. Apeliantas akcentuoja, kad toks ginčas yra. Teisėjų kolegija pažymi, kad ir šis apelianto argumentas neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes pirmosios instancijos teismas pateikė išsamius motyvus, kodėl rėmėsi šia sąmata. Teisėjų kolegija neturi pagrindo kitaip vertinti UAB „Plukas“ sąmatą Nr. 5001. Apelianto argumentai dėl šios sąmatos įrodomosios galios laikytini deklaratyviais, nes nėra paremti įrodymais. Minėta, kad atsakovui buvo siųstos pretenzijos ir jis buvo kviečiamas dalyvauti ieškovo pasamdytiems specialistams apžiūrint atsakovo atliktus darbus. Atsakovas ignoravo šį kvietimą, pažymėdamas, kad kvies savo ekspertus, tačiau jų nekvietė ir su ieškovu nebendradarbiavo, t. y. nusišalino nuo ieškovo pradėto atliktų darbų trūkumų nustatymo proceso (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų dėl nustatytų darbų trūkumų nepagrįstumo. Atsakovo teikti prieštaravimai grindžiami tik jo abejonėmis dėl ieškovo pateiktų specialistų išvadų. Taigi atsakovas nepaneigė nekokybiškai atliktų darbų fakto ir neįrodė defektų susidarymo priežasčių, šalinančių jo atsakomybę. Tokio pobūdžio bylose darbų trūkumus privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, turi įrodyti pats rangovas, todėl apelianto argumentai, kad teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovui, nelaikytini pagrįstais. Atsakovui nepateikus įrodymų, paneigiančių UAB „Plukas“ sąmatoje Nr. 5001 nurodytų arklidžių stogo trūkumų šalinimo darbų vertę, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui 120 445,56 Lt nekokybiškai atliktų darbų taisymo išlaidų.

33Apeliantas nurodo, kad pradiniame ieškinyje ieškovas reikalavo priteisti 21 828,84 Lt nepagrįstai atsakovui sumokėtų lėšų už neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas, o patikslintame – jau 39 335,27 Lt. Apelianto nuomone, kadangi pirminis ir patikslintas reikalavimai buvo grindžiami skirtingomis specialistų išvadomis, akivaizdu, kad vienas iš specialistų klydo ir tai verčia abejoti šių išvadų ekspertine (įrodomąja) galia. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas šiuo atveju yra neteisus teigdamas, kad abi šias sumas apskaičiavo specialistai. Pirmosios instancijos teisme ieškovas buvo nurodęs, kad skaičiuojant atsakovo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas buvo vadovautasi Kompozito specialistų tyrimo ataskaita, kurioje nurodyta, jog atlikta tik 57,4 proc. darbų. Iš tiesų šioje ataskaitoje jokių sumų nepateikta. Ieškovas, vadovaudamasis minėta išvada, pats apskaičiavo, kad atlikta darbų 44 007,42 Lt sumai, o panaudota medžiagų 41 503,49 Lt sumai. Ieškovui iškilus abejonėms dėl šių duomenų paskaičiavimo teisingumo, buvo kreiptasi į kitą statybos specialistą D. K., kuris konkrečiai paskaičiavo neatliktus darbus ir nepanaudotas medžiagas bei pateikė konkrečią išvadą dėl jų vertės. Pažymėtina, kad šios išvados atsakovas neginčijo. Taigi apelianto abejonės dėl skirtingų specialistų išvadų prieštaringumo nepasitvirtino.

34Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui išlaidas, patirtas specialistų darbui teikiant išvadas ir antstolio darbui konstatuojant faktines aplinkybes apmokėti. Minėta, kad atsakovas atsisakė ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus, užbaigti neatliktus darbus, nedalyvavo atliktų darbų įvertinime, todėl ieškovas turėjo išlaidų šių pasekmių konstatavimui. Šios išlaidos yra susijusios su kilusiu teisminiu ginču, todėl pagrįstai buvo priteistos iš ginčą pralaimėjusios šalies.

35Apeliantas plačiau neargumentuoja savo pozicijos, kad pirmosios instancijos teismas priteisė 10 kartų didesnę procesinių palūkanų sumą, todėl teisėjų kolegija dėl jos nepasisako.

36Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

38Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2015 m. balandžio 17 d. sąskaitą 300 Eur sumai už teisines paslaugas, joje nurodytas suteiktų teisinių paslaugų pobūdis: susipažinimas su papildoma medžiaga, patikslinto ieškinio paruošimas, teisinės konsultacijos ir atstovavimas teisme, kelionės Vilnius–Panevėžys ir atgal išlaidos. Iš šios sąskaitos turinio matyti, kad ji buvo pateikta ir joje nurodytos išlaidos patirtos dar iki skundžiamos nutarties priėmimo, t. y. ne apeliacinės instancijos teisme, todėl negali būti priteistos iš apelianto.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

40Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Lietuvos žirgynas“ 2014 m. gruodžio 10 d. kreipėsi į... 5. Paaiškėjus, kad Panevėžio apygardos teismas 2014 m. gruodžio 15 d.... 6. Ieškovas 2015 m. balandžio 17 d. patikslino ieškinio reikalavimus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi ieškovui iš... 9. Dėl realiai atliktų darbų ir jų vertės teismas nurodė, kad ieškovas,... 10. Dėl trūkumų ištaisymo teismas pažymėjo, kad Sutartyje šalys susitarė,... 11. Patenkinęs visiškai ieškovo reikalavimus, teismas priteisė ieškovo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo... 14. 1. Teismas nepasisakė dėl atsakovo argumentų, kad ieškovas pats nevykdė... 15. 2. Grįsdamas atsiliepimą į ieškinį atsakovas pateikė argumentus dėl... 16. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra ginčo ir dėl UAB „Plukas“... 17. 4. Sutartyje numatytos ginčų dėl darbo rezultatų kokybės sprendimo tvarkos... 18. 5. Teismas nepasisakė dėl ekspertinių nuomonių prieštaravimo. Pradiniame... 19. 6. Teismas priteisė ieškovui išlaidas už faktinių aplinkybių... 20. 7. Teismas priteisė 10 kartų didesnę procesinių, nei skundžiamos nutarties... 21. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir... 22. 1. Apelianto nurodyti motyvai dėl nesavalaikio pinginių sumų sumokėjimo... 23. 2. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovo patirti nuostoliai dėl... 24. 3. Apelianto argumentai apie nesutikimą dėl nustatytų darbų trūkumų yra... 25. 4. Ieškovas, vadovaudamasis Kompozito išvada, pats apskaičiavo, kad atsakovo... 26. 5. Ieškovas patyrė išlaidas specialistams, nes atsakovas atsisakė... 27. 6. Teismas teisingai priteisė 7,2 metinių procesinių palūkanų už 13 d.... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2013 m. lapkričio 15 d. sudarė... 30. Apeliantas (atsakovas) akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Dėl apelianto pozicijos, kad ieškovas siekia patenkinti reikalavimą dėl... 32. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai nurodė, kad nėra... 33. Apeliantas nurodo, kad pradiniame ieškinyje ieškovas reikalavo priteisti 21... 34. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui išlaidas,... 35. Apeliantas plačiau neargumentuoja savo pozicijos, kad pirmosios instancijos... 36. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 38. Ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2015 m.... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartį palikti...