Byla 2-28-759/2014
Dėl netesybų priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė, sekretoriaujant Jūratei Gritienei, dalyvaujant ieškovo UAB „East West Agro“ atstovui adv. pad. A. D., atsakovui M. V., atsakovo atstovui adv. L. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „East West Agro“ ieškinį atsakovui M. V. dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

3Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-334-759/2013 pagal ieškovo UAB „East West Agro“ ieškinį atsakovui M. V. dėl netesybų priteisimo, kuriuo ieškovo ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo M. V. 54 087,00 Lt netesybų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. 2013-10-18 atsakovas pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas 2013-11-19 nutartimi panaikino 2013-09-26 Ukmergės rajono aplinkės teismo sprendimą už akių ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo M. V. 54 087,00 Lt netesybų, 5 procentų dydžio palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2012-05-28 sudarė su atsakovu pirkimo- pardavimo sutartį Nr. EWA-120528, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas- nupirkti naują javų kūlimo kombainą Laverda M310 MCS. Remiantis sutarties 6.1. punktu, atsakovas privalėjo per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo sumokėti 50 000,00 Lt dydžio avansą. Atsakovas šio įsipareigojimo bei kitų sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas prašo atlyginti jo patirtus nuostolius dėl sutarties nevykdymo. Sutarties 10.2 punkte nustatyta, jog „jeigu pirkėjas nutraukia sutartį ir atsisako pirkti prekę, sumoka 10 proc. netesybų mokestį nuo visos sumos“. Ieškovo paskaičiuota netesybų suma yra 54 087,00 Lt. Ieškovas siuntė atsakovui pretenziją dėl netesybų sumokėjimo, tačiau atsakovas į pretenziją nereagavo ir netesybų nesumokėjo bei į pretenziją neatsakė. Ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad nesutinka su atsakovo teiginiu dėl praleisto ieškinio senaties termino. Ieškovas nurodė, kad savo reikalavimą grindžia 2012-05-28 pirkimo- pardavimo sutarties nuostatomis, t.y. sutarties 10.2. punktu. Teisę į netesybas suteikia atsisakymas pirkti prekę iš atsakovo pusės. Ieškovas nurodė, kad savo reikalavimą dėl netesybų grindžia netinkamu atsakovo sutarties pagrindu kilusių piniginių prievolių ir kitų prievolių pagal sutartį vykdymu, t.y. atsakovas nesumokėjo nei avanso, nei likusios prekės kainos, nei atliko veiksmus dėl prekės priėmimo ir t.t. Pasak ieškovo, numatyto avanso nesumokėjimas savaime nereiškia, jog atsakovas atsisako pirkti prekę, nes tokia nuostata sutartyje nėra įtvirtinta. Sutartyje nustatyta, jog ji galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Atsakovo atsisakymas pirkti prekę turėtų būti suprantamas ir aiškinamas kaip atsakovo visumos prievolių pagal sutartį neįvykdymas. Ieškovas nurodė, kad 2012-08-09 išsiuntė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, jog atsakovas ne tik nesumokėjo avanso, bet ir nevykdė kitų prievolių, t.y. nemokėjo prekės kainos, neatliko veiksmų susijusių su prekės paėmimu ir kt. Ieškovas nurodė, kad pretenzijos data 2012-08-09 ir laikytina ieškinio senaties termino pradžia. Taip pat ieškovas pažymėjo, kad 2012 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo skolą. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ieškovas pateikė nepraėjus 6 mėnesiams net ir nuo sutarties sudarymo dienos, todėl ieškovas ieškinio senaties termino nėra praleidęs. Ieškovas nurodė, kad jeigu teismas manys, jog ieškinio senaties terminas praleistas, tuomet prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti. Ieškovas tvirtina, kad iš pat pradžių siekė ir siekia apginti savo pažeistas teises, todėl galimai esant praleistam ieškinio senaties terminui, pastarasis turėtų būti atnaujintas vadovaujantis teisingumo principu. Ieškovas nurodė, kad savo valią kreiptis teisminės gynybos išreiškė laiku ir neatnaujinus ieškinio senaties termino, būtų pažeistas teismingumo principas, nes priešingu atveju ieškovui būtų užkirtas kelias į teisminę gynybą.

6Atsakovas M. V. su pateiktu ieškiniu nesutinka, kadangi niekada su ieškovu nepasirašinėjo jokios sutarties dėl javų kūlimo kombaino įsigijimo. Atsakovas nurodė, kad ieškovas reikalauja atlyginti netesybas, o netesyboms yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Kombaino pirkimo- pardavimo sutartis sudaryta 2012-05-28, todėl atsakovo teigimu ieškovas 2013-01-25 kreipdamasis į teismą praleido ieškinio senaties terminą. Atsakovas nurodė, kad pagal sutartį, jam nustatyta pareiga per 1 darbo dieną nuo sutarties pasirašymo sumokėti avansą, todėl ieškinio senaties termino pradžia reikalavimui dėl netesybų sumokėjimo turi būti skaičiuojama kitą darbo dieną po sutarties pasirašymo, t.y. nuo 2012 m. gegužės 29 d., kada turėjo būti sumokėtas avansas. Ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2013 m. sausio 25 d., t.y. praėjus 8 mėnesiams nuo skaičiuojamos dienos, todėl ieškinio senaties terminas yra praleistas. Atsakovas nesutinka su ieškovo nuomone, kad ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo pretenzijos pareiškimo dienos, kadangi datą pretenzijai pareikšti ieškovas pasirinko savo nuožiūra. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovu dėl to, kad ieškovas jau 2012 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš atsakovo ir dėl to nepraleistas ieškinio senaties terminas. Atsakovas nurodė, kad tai yra dvi atskiros bylos- viena byla dėl skolos priteisimo, kito dėl netesybų priteisimo, o skola ir netesybos yra du atskiri dalykai. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo prašymu atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą dėl svarbių priežasčių, nes ieškovas išvis neturi teisės reikalauti netesybų atlyginimo, kadangi atsakovas nepasirašinėjo jokios pirkimo- pardavimo sutarties. Atsakovas nurodė, kad joks kombainas jam nebuvo perduotas, nei pristatytas, be to, prašoma priteisti netesybų suma yra aiškiai per didelė LR CK 6.73 str. 2 d. normos prasme. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą, prašymą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškino, kad ieškovas ir atsakovas bei jo tėvas vedė derybas dėl javų kombaino pirkimo, ko pasėkoje šalys pasirašė pirkimo- pardavimo sutartį. Ši pirkimo- pardavimo sutartis nėra nuginčyta bei nėra ginčijama, tik atsakovas teigia, kad tai yra ne jo parašas. Ieškovo atstovas paaiškino, kad sutartimi buvo prisiimti sutartiniai įsipareigojimai- sumokėti avansą, atlikti kitas pareigas. Kadangi atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją dėl sutartinių įsipareigojimų ir nurodė, kad jei nevykdys sutarties, atsakovas turės atlyginti netesybas, kurios numatytos sutartyje. Ieškovo atstovas teigė, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, kadangi kreipėsi į teismą 2012 metų lapkričio mėnesį su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo iš atsakovo M. V.. Atstovas paaiškino, kad atsakovo atsakomybė susijusi su visų sutarties įsipareigojimų nevykdymu, o ne tik dėl avanso nesumokėjimo. Dėl to, ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo pretenzijos atsakovui pateikimo dienos.

8Atsakovas M. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu visiškai nesutinka, kadangi jokios sutarties nepasirašinėjo, be to, ant sutarties nėra jo kaip ūkininko antspaudo. Atsakovas neginčijo sutarties, nes nebuvo nuvykęs pas ieškovą, nepasirašinėjo jokios sutarties. Atsakovas paaiškino, kad visus jo asmens duomenis turi dauguma mokėjimo agentūrų, kadangi jis yra ūkininkas, todėl ieškovui jo duomenys yra žinomi. Atsakovas patvirtino, kad jis gavo pretenziją, tik negali pasakyti tikslios datos. Atsakovo teigimu, jis į pretenziją nereagavo, o tik gavęs laišką iš teismo pradėjo domėtis kokia byla nagrinėjama. Atsakovas teigė, kad jis nevažiavo pas ieškovą pasirašinėti sutarties, nežino kur yra jo buveinė ir patvirtino, kad parašas ant sutarties yra ne jo.

9Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovas klaidina teismą. Atsakovas niekada nebuvo nuvykęs pas ieškovą ir nepasirašinėjo jokios pirkimo- pardavimo sutarties. Jo atstovaujamasis yra stambus ūkininkas, jo duomenis turi visos mokėjimo agentūros. Atstovas atkreipė dėmesį, kad ant pirkimo- pardavimo sutarties ieškovo direktorius pasirašė ant visų lapų, o atsakovo parašas yra tik ant paskutinio lapo, be to, nėra atsakovo kaip ūkininko antspaudo. Atstovas teigė, kad atsakovas neginčijo sutarties ir nereagavo į jokias pretenzijas, kadangi jokios sutarties nepasirašinėjo. Atstovas paaiškino, kad ieškovas su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi dėl skolos priteisimo, o ne dėl netesybų priteisimo. Ši byla išnagrinėta, gavus atsakovo prieštaravimus ir ieškovui laiku nepareiškus ieškinio, teismo įsakymas panaikintas ir ieškovas tik 2013-01-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo. Atsakovo atstovas teigė, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas ir jis turi būti skaičiuojamas ne nuo pretenzijos pateikimo dienos, o nuo tos dienos, kada atsakovas turėjo sumokėti avansą, t.y. nuo kitos darbo dienos po sutarties pasirašymo. Atstovas prašo taikyti senaties terminą, ieškinį atmesti, kadangi sutartis yra niekinė, o atsakovo parašas yra suklastotas, ir sutartis nesudaryta nuo pat jos momento bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2012 m. gegužės 28 d. pirkimo- pardavimo sutartis Nr. EWA- 120528 (b.l. 34-38), pagal kurią atsakovas M. V. įsipareigojo iš ieškovo nusipirkti naują javų kūlimo kombainą Laverda M 310 MCS. Šios sutarties 6.1. punkte nurodyta, kad pirkėjas per 1 darbo dieną pasirašius sutartį sumoka 50 000,00 Lt, likusią kombaino pirkimo kainą sumoka per 60 dienų po prekės pristatymo (b.l. 37). Sutarties 10.2. punkte numatyta, kad „jei pirkėjas nutraukia sutartį ir atsisako pirkti prekę, sumoka 10 proc. netesybų mokestį nuo visos sumos“ (b.l. 38). Ieškovas paskaičiavo, kad atsakovas skolingas 54 087,00 Lt netesybų. Ieškovas 2012-08-09 išsiuntė atsakovui pretenziją dėl netesybų sumokėjimo (b.l. 90), kurioje nurodė, kad atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t.y. sutarties 6.1. punkte numatyto įsipareigojimo sumokėti 50 000,00 Lt dydžio avanso bei kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, todėl privalo ieškovui atlyginti patirtus nuostolius, kurie nurodyti sutarties 10.2 punkte, t.y. sumokėti 54 087,00 Lt dydžio netesybas.

12 Dėl pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo niekine.

13Pagal LR CK 1.78 straipsnį- sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis negalioja pagal įstatymo nurodymą, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Tuo tarpu nuginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu yra būtinas teismo sprendimas. Taigi nuginčijamo sandorio galiojimas priklauso nuo sandorį sudariusių asmenų valios. Pagal LR CK 1.80 str. 1 dalį- imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Sandorio pripažinimui niekiniu reikalinga nustatyti tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Nustatant, ar teisės norma yra imperatyvi ar ne, svarbus lingvistinis normos aiškinimas- jeigu vartojami žodžiai „draudžiama“, „neturi teisės“, „privalo būti“ ir pan., tai darytina išvada, kad teisės norma yra imperatyvi. Jeigu teisės normoje nėra aiškiai išreikšto imperatyvo, sprendžiant dėl normos imperatyvumo, vadovaujamasi civilinės teisės normų aiškinimo principais (LR CK 1.9 str.). Nustačius, kad tam tikra teisės norma yra imperatyvi, reikia išsiaiškinti, ar konkretus sandoris sudarytas pažeidžiant šioje normoje įtvirtintą įsakmų reikalavimą arba draudimą ir ar šio pažeidimas lemia sandorio negaliojimą.

14Nagrinėjamoje byloje atsakovas bei jo atstovas teigia, kad sandoris yra negaliojantis, kadangi ant sutarties prie M. V. pavardės yra ne jo parašas. Pats atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad pas ieškovą nuvykęs nebuvo, jokio susitarimo dėl javų kūlimo kombaino nesudarinėjo ir jokios sutarties nepasirašinėjo. Atsakovo atstovas paskutinio teismo posėdžio metu paaiškino, kad sutartis pasirašyta ne jo kliento ir kad parašas yra suklastotas, todėl ji yra niekinė bei prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Atsakovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovo pretenziją gavo, tačiau į ją nekreipė dėmesio, kadangi jokios sutarties nepasirašinėjo ir tik gavęs teismo dokumentus, pradėjo domėtis nagrinėjama byla. Atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad jo klientas neginčijo pirkimo- pardavimo sutarties, kadangi jis jos nepasirašinėjo ir mano, kad sutartis yra niekinė ir nereikia jos ginčyti. Paaiškino, kad atsakovo, kaip stambaus ūkininko, visus asmeninius duomenis turi mokėjimo agentūros, todėl ieškovui atsakovo duomenys yra „prieinami“, o parašas ant sutarties akivaizdžiai yra ne atsakovo. Atsakovas teismo posėdžio metu negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti, kad su ieškovu dėl perkamo kombaino galėjo derėtis jo tėvas ir, kad jis pasirašė ant sutarties. Nei atsakovas, nei jo atstovas tai, kad 2012-05-28 pirkimo- pardavimo sutartis negali sukelti teisinių pasekmių, neįvardijo įstatymo numatyto konkretaus jos negaliojimo pagrindo, išskyrus tai, kad atsakovo parašas suklastotas ir jis neišreiškė savo valios pirkti sutartyje nurodytą javų kūlimo kombainą. Sandoriai, turintys valios trūkumų, yra ne niekiniai, bet nuginčijami, t.y. jie gali būti pripažintai negaliojančiais tik įstatymo nurodytam asmeniui pareiškus reikalavimą (ieškinį ar priešieškinį) dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įrodžius, kad sandoris neatitinka jį sudariusio asmens valios. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi, o kitu atveju teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007). Atsakovas nesikreipė į teismą su tokiu reikalavimu, byloje nėra jokių įrodymų, kad sutartį pasirašė ne atsakovas. Atsakovas nenurodė bei neįrodė, kad minėta pirkimo- pardavimo sutartis pažeidžia kurią nors įstatymo imperatyvųjį reikalavimą, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti šią sutartį negaliojančia.

15 Dėl ieškinio senaties.

16Ieškinio senatis– tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (LR CK 1.124 str.). Pagal bendrąją ieškinio senaties termino pradžios nustatymo taisyklę, įtvirtintą LR CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (LR CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.). Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina (LR CK 1.131 str. 2 d.), ieškinys atmetamas. Įstatymas, nustatydamas laiko tarpą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, siekia ne tik užtikrinti subjektinės teisės realumą, bet ir sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Siekiant užtikrinti civilinių santykių stabilumą, teisė nustato ilgesnį ir trumpesnį ieškininės senaties terminą. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusiąją šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista.

17Asmuo apie savo teisės pažeidimą gali sužinoti tą pačią dieną, kai ji buvo pažeista, taip pat apie tokį pažeidimą gali sužinoti ir vėliau. Siekiant nustatyti ieškinio senaties termino pradžią būtina išsiaiškinti, kurią dieną asmuo turėjo ir galėjo sužinoti, kad jo teisė pažeista. Nuo tos dienos ir turi būti skaičiuojamas ieškinio senaties terminas. Nagrinėjamoje byloje matyti, kad ieškovas prašo iš atsakovo priteisti netesybas, kadangi pastarasis nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Iš šalių pasirašytos 2012-05-28 pirkimo- pardavimo sutarties 6.1. punkto (b.l. 34-38) matyti, kad pirkėjas įsipareigojo kitą darbo dieną po sutarties pasirašymo sumokėti pardavėjui 50 000,00 Lt avansą (b.l. 37). Taip pat sutarties 10.2. punkte numatyta pirkėjo pareiga nutraukus sutartį ir atsisakius pirkti prekę sumokėti netesybas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovas apie pažeistas savo teises sužinojo 2012-05-29, t.y. kitą darbo dieną, kai atsakovas nesumokėjo 50 000,00 Lt avanso, todėl ieškinio senaties terminas yra skaičiuojamas nuo minėtos datos. Pagal LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas, t.y. ieškovas ginti savo pažeistas teises turėjo iki 2012-11-29 d. Ieškovas savo rašytiniuose paaiškinimuose bei ieškovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimo momento, t.y. nuo 2012-08-09 (b.l. 90), kadangi atsakovas turėjo ne vieną įsipareigojimą- sumokėti avansą, bet ir nemokėjo prekės kainos, nepateikė informacijos apie savo projekto pagal KPF programą įgyvendinimą, neatliko veiksmų, susijusių su prekės priėmimu. Ieškovo atstovas teigė, kad atsakovo atsisakymas pirkti prekę turėtų būti suprantamas ir aiškinamas kaip atsakovo visumos prievolių pagal sutartį neįvykdymas. Iš pirkimo- pardavimo sutarties matyti, kad ieškovas įsipareigojo parduoti numatytą prekę, o atsakovas įsipareigojo paimti prekę ir už ją sumokėti sutarties nustatytomis sąlygomis. Prekės apmokėjimo sąlygos yra numatytos sutarties 6.1. punkte- per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo sumokėti avansą, likusią dalį- per 60 dienų po prekės pristatymo. Teismas daro išvadą, kad rūpestingas ir apdairus asmuo kitą dieną po sutarties pasirašymo, kai nebuvo sumokėtas avansas, turėjo suprasti, kad jo teisės pažeistos. Ieškovo atstovo teiginiai, kad ieškinio senaties termino pradžia turi būti taikoma nuo pretenzijos pareiškimo momento atmetami kaip nepagrįsti ir LR CK 1.127 str. 3 d. nuostatos netaikomos.

18Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas savo pažeistas teisės pradėjo ginti nepraleisdamas ieškinio senaties termino dar ir todėl, kad 2012-11-23 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos iš skolininko M. V. priteisimo. Teismas kritiškai vertina šį ieškovo atstovo argumentą, nes jis yra nepagrįstas, kadangi: pirma, 2012-11-23 buvo pateiktas pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo dėl skolos priteisimo, o ne dėl netesybų priteisimo, antra, skolininkui pareiškus prieštaravimus, kreditorius (ieškovas) laiku nepateikė teismui ieškinio ir teismo įsakymas buvo panaikintas, šią nutartį paliko galioti ir Vilniaus apygardos teismas; trečia, tai yra atskira byla, kuri yra užbaigta, kadangi kreditorius nepateikė teismui ieškinio per nustatytą terminą. Teismas atkreipia ieškovo dėmesį į tai, kad ieškovo pateiktas teismui ieškinys tik 2013-01-28, t.y. buvo užvesta nauja byla dėl netesybų priteisimo ir tai nebuvo ieškinys toje pačioje byloje, kurioje buvo priimtas teismo įsakymas, nes teismo įsakymas buvo panaikintas 2013-01-08 dėl to, kad kreditoriui tris kartus nepavyko įteikti teismo procesinių dokumentų, siustų registruotu paštu.

19Ieškovo atstovas prašė, jei teismas nuspręs, kad ieškinio senaties terminas praleistas, atnaujinti šį terminą pripažinus, jog jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Ieškovui atsakovo prieštaravimai byloje dėl teismo įsakymo išdavimo buvo siunčiami tris kartus ieškovo- bendrovės registruotu buveinės adresu, visi trys laiškai grįžo su atžyma „Neatsiėmė“. Teismų praktikoje yra laikomasi tokios pozicijos, jog siunčiant dokumentus įmonės buveinės adresu, protinga manyti, jog korespondencija įmonėje tvarkoma taip, kad laiško išsiuntimas registruotu paštu pasieks adresatą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nenurodė nei vienos svarbios priežasties, dėl kurios buvo praleistas ieškinio senaties terminas, bei į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kuris turi valdymo organus, taip pat jo interesus atstovauja kvalifikuotas teisininkas, teismo manymu, ieškinio senaties terminas praleistas be svarbios priežasties ir jis neatnaujintinas.

20Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamoje byloje pateikti mokėjimo dokumentai patvirtina atsakovo turėtas išlaidas už advokato teisines paslaugas. Atsakovas M. V. nagrinėjamojoje byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas - 100,00 Lt žyminio mokesčio už sprendimo už akių peržiūrėjimą (b.l. 24) ir 6167,38 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 40, 41, 77, 78, 93). Iš atsakovo pateiktų PVM sąskaitų- faktūrų už advokato suteiktas paslaugas (b.l. 43, 80, 81, 95) matyti, už kokias paslaugas atsakovas sumokėjo atstovui, t.y. dokumentų rengimai, išsiuntimai, nuorašų tvirtinimai, kelionės į teismą, susipažinimas su byla, atstovavimas teisme ir t.t. Atsakovas taip pat sumokėjo 1 125,00 Lt išlaidų už 2013-12-06 rašytinius paaiškinimus (b.l. 80). Teismas minėtų išlaidų iš ieškovo atsakovo naudai nepriteisia, kadangi visas minėtas aplinkybes atsakovo atstovas išdėstė žodinio teismo posėdžio metu, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str. šios išlaidos nepriteistinos. Iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 5 142,38 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų. Taip pat iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 39,90 Lt pašto išlaidų (LR CPK 96 str.).

21Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos 260 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „East West Agro“, į.k. 300588407, buv. adresas Pilėnų g. 5-30, Akademijos mstl., Kauno r., 5 142,38 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt du litus 38 centus) bylinėjimosi išlaidų atsakovo M. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ) naudai.

24Priteisti iš ieškovo UAB „East West Agro“ 39,90 Lt (trisdešimt devynis litus 90 centų) pašto išlaidų valstybei, kurios sumokamos į išieškotojo - Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė Bielskienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 26 d. priėmė sprendimą... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo M. V. 54... 5. Ieškovas pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 6. Atsakovas M. V. su pateiktu ieškiniu nesutinka, kadangi niekada su ieškovu... 7. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje nurodytas... 8. Atsakovas M. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu visiškai... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškovas klaidina... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2012 m. gegužės 28 d. pirkimo-... 12. Dėl pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo niekine. ... 13. Pagal LR CK 1.78 straipsnį- sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami.... 14. Nagrinėjamoje byloje atsakovas bei jo atstovas teigia, kad sandoris yra... 15. Dėl ieškinio senaties.... 16. Ieškinio senatis– tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 17. Asmuo apie savo teisės pažeidimą gali sužinoti tą pačią dieną, kai ji... 18. Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas savo pažeistas teisės pradėjo ginti... 19. Ieškovo atstovas prašė, jei teismas nuspręs, kad ieškinio senaties... 20. Pagal LR CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 21. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos 260 str., 269 str.,... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „East West Agro“, į.k. 300588407, buv. adresas... 24. Priteisti iš ieškovo UAB „East West Agro“ 39,90 Lt (trisdešimt devynis... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...