Byla 2-915-601/2011
Dėl sandorio pripažinimo negaliojanciu (actio Pauliana), n u s t a t e :

1Kauno apygardos teismo teisejas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Danutei Nekraševicienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Marijampoles gelžbetonis“ atstovui adv. A. Seliavai ir atstovo UAB „Eikina“ atstovui adv. padejejui E. Rugieniui,

2viešame teismo posedyje išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo BUAB „Marijampoles gelžbetonis“ atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Jupoga“ ieškini atsakovui UAB „Eikina“, treciajam asmeniui AB Šiauliu bankui del sandorio pripažinimo negaliojanciu (actio Pauliana), n u s t a t e :

3Ieškovas prašo: 1) pripažinti negaliojancia 2009 m. sausio 22 d. UAB „Marijampoles gelžbetonis“ ir UAB „Eikina“, žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti, pagal kuria UAB „Eikina“ pardave UAB „Marijampoles gelžbetonis“ 0,3316 ha dydžio žemes sklypa esanti ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), o UAB „Marijampoles gelžbetonis“ isipareigojo sumoketi UAB „Eikina“ 800 000 Lt (3 t., b. l. 172-177); 2) taikyti restitucija ir priteisti iš atsakovo UAB „Eikina“ ieškovui BUAB „Marijampoles gelžbetonis“ dali sumoketos žemes sklypo kainos – 510 000 Lt.

4Ieškovas nurodo, kad 2009 m. rugsejo 10 d. Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovui yra iškelta bankroto byla. Iki bankroto bylos iškelimo, 2009 m. sausio 22 d. ieškovas ir atsakovas sudare žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti, pagal kuria atsakovas pardave ieškovui 0,3316 ha žemes sklypa, esanti ( - ) (ikeista AB Šiauliu bankas 2008 m. lapkricio 14 d. hipotekos lakštu Nr. ( - )) už 800 000 Lt, kuriuos ieškovas isipareigojo sumoketi iki 2009 m. liepos 1 d. Ieškovas su atsakovu už isigyta žeme atsiskaitinejo ne grynaisiais pinigais, bet ivairiomis prekemis, gaminama produkcija, užsakinedamas ivairias paslaugas bei perleisdamas savo turto dali (biuro baldus, kompiuterius ir kt.). Iš esanciu buhalterines apskaitos dokumentu nera galimybes nustatyti, kokiu konkreciai turtu ir suteiktomis paslaugomis buvo atsiskaityta su atsakovu. Šis sandoris pripažintinas negaliojanciu (CK 6.66 str. ir 3.67 str. - Actio Pauliana), nes ji sudarant ieškovas buvo nemokios busenos (2008 m. gruodžio 31 d. imones isipareigojimai sudare – 5 596 760 Lt (per vienerius metus moketinos sumos – 1 282 302 Lt), o turimas turtas 6 526 978 Lt, 2008 m. bendrove patyre 1 046 577 Lt nuostoliu), o sudarius ši sandori ir iki bankroto bylos iškelimo atsiskaitinejant tik su atsakovu (9 menesius), buvo pažeisti visu kreditoriu interesai. Pagrindiniu (didžiausiu) kreditoriu AB Ukio bankas (4 609 114,58 Lt), Marijampoles apskrities VMI (306 594,19 Lt), AB Šiauliu bankas (198 549,71 Lt) finansiniai reikalavimai buvo ignoruojami taip pat. Be to žemes sklypas buvo nupirktas aiškiai per didele kaina, nes 2008 m. lapkricio 14 d. hipotekos lakšte šio žemes sklypo rinkos verte nurodyta – 290 000 Lt, o nupirktas už 800 000 Lt, kas taip pat pažeide kreditoriu interesus (sudarytas nenaudingas sandoris), buvo sumažintos kreditoriu galimybes patenkinti savo reikalavimus (atsiskaitant su atsakovu buvo sumažintas turtas). Šiuo atveju nesažiningumas preziumuojamas (CK 6.67 str. 4 p.), nes žemes sklypo rinkos verte buvo žymiai mažesne, negu už ja buvo sumoketa (priešpriešiniu reikalavimu disproporcija) bei del to, kad atsakovo vadovas A. G. Adomaitis turejo 100 procentu atsakovo akciju ir 3 procentus ieškovo akciju (CK 6.67 str. 7 p. – kai vienos iš sandorio šaliu vadovas, tiesiogiai ar netiesiogiai, turi nuosavybes teise abieju juridiniu asmenu akciju). Sudarant sandori, atsakovas žinojo, kad ieškovo finansine padetis buvo bloga, nes atsakovo direktorius A. G. Adomaitis tiek prieš sudarant sandori (nuo 2007-03-06 iki 2007-12-31, nuo 2008-10-21 iki 2008-11-10), tiek po sandorio sudarymo (nuo 2009-01-26 iki 2009-07-01) dirbo komercijos direktoriumi. Taigi yra visos salygos 2009 m. sausio 22 d. pirkimo-pardavimo sutarti pripažinti negaliojancia remiantis CK 6.66 str. pagrindu bei taikyti restitucija. Prašo priteisti 510 000 Lt, nes žemes sklypo rinkos verte yra 290 000 Lt, šis sklypas ikeistas AB Šiauliu bankas, užtikrinant ieškovo paskola, todel taikyti visiška restitucija butu neteisinga atsakovo atžvilgiu.

5Atsakovas nurodo, kad ieškinys atmestinas, nes ieškovas nepateike irodymu, jog yra visos salygos Actio Paulina ieškiniui taikyti. Šalys pirkimo pardavimo sutarti sudare laisva valia, susitare del tokios kainos (800 000 Lt), nes buvo atsižvelgta sunkia ieškovo finansine padeti, jog ieškovas atsiskaitines produkcija, kuria dar reiks realizuoti. Ieškovas yra atsiskaites su atsakovu.

6Tretysis asmuo, pateikes atsiliepima (3 t., b. l. 110-111), prašo byla nagrineti pagal surinktus byloje irodymus, jam nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad 2009 m. sausio 22 d. ieškovas ir atsakovas sudare žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti (toliau – sutartis), pagal kuria atsakovas pardave ieškovui 0,3316 ha žemes sklypa, esanti ( - ) (ikeista AB Šiauliu bankas 2008 m. lapkricio 14 d. hipotekos lakštu Nr. ( - ); toliau – žemes sklypas) už 800 000 Lt, kuriuos ieškovas isipareigojo sumoketi iki 2009 m. liepos 1 d. (1 t., b. l. 31-36). Žemes sklypo priemimo-perdavimo aktas sudarytas 2009 m. kovo 17 d. (VI Registru centras pažymejimas (1 t., b. l. 38)). Žemes sklypo rinkos verte sandorio sudarymo dienai buvo apie 182 636 Lt. 2008 m. birželio 4 d. (dar kainu pakilimo metu) žemes sklypo rinkos verte buvo 290 000 Lt (sutartines hipotekos lakštas; 1 t., b. l. 28). 2011 m. gegužes 31 d. administratoriui bandant parduoti žemes sklypa iš varžytiniu už 202 500 Lt, nedalyvavo ne vienas pirkejas (3 t., b. l. 188). Šalys nurodo, kad už pirkta žemes sklypa yra visiškai atsiskaityta, mokant ne grynaisiais pinigais, o produkcija (darant užskaitymus). Atsakovas produkcijos, kuria buvo atsiskaityta už pirkta žemes sklypa, neturi (4 t., b. l. 26).

9Lietuvos Respublikos CK 6.66 str. 1 d. numatyta, kad kreditorius turi teise gincyti skolininko sudarytus sandorius, kuriu pastarasis sudaryti neprivalejo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turejo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu del to skolininkas tampa nemokus arba budamas nemokus suteikia pirmenybe kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teises. Šio straipsnio 2 d. numatyta, kad dvišali sandori pripažinti negaliojanciu šio straipsnio 1 d. numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai treciasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandori, buvo nesažiningas, t. y. žinojo arba turejo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises.

10BUAB „Marijampoles gelžbetonis“ administratorius, gindamas visu bankrutuojancios imones kreditoriu interesus, gincija žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti CK 6.66 str. pagrindu.

11Teismas sprendžia, kad yra visos salygos taikyti CK 6.66 str. ir pripažinti žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutarti negaliojancia, nes : 1) byloje nera nustatyta, kad UAB „Marijampoles gelžbetonis“ pagal istatyma, sutarti, teismo sprendima (nutarti) ar kitu pagrindu privalejo sudaryti sandori, atsakovas nepateike jokiu irodymu apie sandorio privalomuma; 2) sandoris pažeide kreditoriu teises, kadangi sudarant sutarti (2009-01-22) UAB „Marijampoles gelžbetonis“ turejo isiskolinimu kreditoriams, su kuriais negalejo atsiskaityti, imones finansine padetis buvo labai bloga (2008 m. gruodžio 31 d. imones isipareigojimai sudare – 5 596 760 Lt (per vienerius metus moketinos sumos – 1 282 302 Lt), o turimas turtas 6 526 978 Lt, 2008 m. bendrove patyre 1 046 577 Lt nuostoliu; 1 t., b. l. 15-17), o sutarties sudarymas ir jos vykdymas (atsiskaitymas produkcija vyko iš esmes tik su atsakovu, tuo suteikiant atsakovui pirmenybe prieš kitus kreditorius) turejo itakos, jog iš dalies nebuvo galima atsiskaityti su kreditoriais. Be to sandoris pažeide kreditoriu teises, nes jis buvo aiškiai nenaudingas imonei, sumoketa kaina už žemes sklypa aiškiai neatitiko rinkos kainos. Ta patvirtina šios nustatytos aplinkybes: 1) žemes sklypo rinkos verte sandorio sudarymo dienai buvo apie 182 636 Lt (sutarties 3.2 p., 1 t., b. l. 32, 39), 2) 2008 m. birželio 4 d. (dar kainu pakilimo metu) žemes sklypo rinkos verte buvo 290 000 Lt (sutartines hipotekos lakštas; 1 t., b. l. 28), 3) 2011 m. gegužes 31 d. administratoriui bandant parduoti žemes sklypa iš varžytiniu už 202 500 Lt, nedalyvavo ne vienas pirkejas (3 t., b. l. 188), t. y. tiek prieš sutarties sudaryma, tiek po sutarties sudarymo, žemes sklypo kaina buvo (yra) apie 3-4 kartus mažesne už vidutine rinkos kaina. Taigi, isipareigojant sumoketi aiškiai didesne kaina už žemes sklypa, negu vidutine rinkos kaina, ieškovas (skolininkas) sumažino galimybe iš dalies atsiskaityti su imones kreditoriais. 3) ieškovas (skolininkas) elgesi nesažiningai, nes turedamas mokumo problemu, sudare sandori, kuriuo sumažino galimybe atsiskaityti su imones kreditoriais bei tokiu budu vienas kreditorius (atsakovas) dirbtinai atsidure privilegijuotoje padetyje kitu kreditoriu atžvilgiu. 4) treciasis asmuo (atsakovas), sudarydamas su skolininku sandori, buvo nesažiningas (žinojo ar turejo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises), kadangi sudarant sandori, atsakovas žinojo, kad ieškovo finansine padetis buvo bloga, turejo isiskolinimu kitiems kreditoriams (buvo ikeistas dar iki sutarties sudarymo atsakovui priklauses žemes sklypas bankui), nes atsakovo direktorius A. G. Adomaitis tiek prieš sudarant sandori (nuo 2007-03-06 iki 2007-12-31, nuo 2008-10-21 iki 2008-11-10), tiek po sandorio sudarymo (nuo 2009-01-26 iki 2009-07-01) dirbo komercijos direktoriumi. Pažymetina, kad teismu praktikoje suformuota teises aiškinimo taisykle, kad vertinant treciojo asmens nesažininguma, kuris, palyginti su skolininko nesažiningumu, gali buti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, kad jo žinojimas butu nukreiptas i konkretu kreditoriu, užtenka, kad treciasis asmuo žinotu, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokuma. Be to teismas sprendžia, kad taikytina nesažiningumo prezumpcija, kadangi sutarties kaina aiškiai neatitiko tuo metu buvusios vidutines rinkos kainos už perkama žemes sklypa (CK 6.67 str. 1 d. 4 p. - priešpriešiniu isipareigojimu disproporcija) bei atsakovo vadovas A. G. Adomaitis turejo 100 procentu atsakovo akciju ir 3 procentus ieškovo akciju (CK 6.67 str. 1 d. 7 p. - kai vienos iš sandorio šaliu vadovas, tiesiogiai ar netiesiogiai, turi nuosavybes teise abieju juridiniu asmenu akciju).

12Pripažinus 2009 m. sausio 22 d. žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti tarp UAB „Marijampoles gelžbetonis“ ir UAB „Eikina“ negaliojancia del kreditoriaus teisiu pažeidimo (CK 6.66 str.), taikytina restitucija. Pažymetina, kad restitucijos klausima teismas privalo išspesti, nepriklausomai ar yra pareikštas toks prašymas ar ne. Ieškovas pareiške prašyma taikyti restitucija ir priteisti iš atsakovo 510 000 Lt, 290 000 Lt priteisti neprašo, nes sklypas ikeistas AB Šiauliu bankas, užtikrinant ieškovo paskola, todel taikyti visiška restitucija butu neteisinga atsakovo atžvilgiu. LR CK 6.146 str. numatyta, kad restitucija taikoma natura <...>. LR CK 6.145 str. numatyta, kad restitucija taikoma tada, kai <...> sandoris, pagal kuri jis gavo turta, pripažintas negaliojanciu ad initio <...>. Šio straipsnio 2 d. numatyta, kad išimtinais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos buda arba apskritai jos netaikyti, jeigu del jos taikymo vienos iš šaliu padetis nepagristai ir nesažiningai pablogetu, o kitos atitinkamai pageretu. Teismas sprendžia, kad byloje nera nustatyta tokiu aplinkybiu, del kuriu negalima restitucijos taikyti natura, o reikalinga keisti restitucijos buda ar apskritai jos netaikyti, todel restitucija taikytina natura, t. y. atsakovui gražintinas žemes sklypas, o ieškovui iš atsakovo priteistina 800 000 Lt, nes abi šalys sutinka, jog ši suma buvo sumoketa (tik ne grynaisiais pinigais, o produkcija, kuri nera išlikusi). Ieškovo prašymas, pripažinus sandori negaliojanciu, priteisti tik 510 000 Lt, neatitinka visu bankrutuojancios imones kreditoriu interesu (nepagristai atsisakoma 290 000 Lt). Pažymetina, kad kreditoriaus AB Šiauliu bankas teises nebus pažeistos (interesai nenuketes), nes žemes sklypas yra (ir buvo) ikeistas jam, o ikeisto daikto savininko pasikeitimas, neturi itakos, išieškant isiskolinima iš ikeisto turto.

13Patenkinus ieškini iš atsakovo valstybei priteistina 12 000 Lt žyminio mokescio, nuo kurio mokejimo atleistas ieškovas (CPK 96 str.) bei 94,31 Lt išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (CPK 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 269 str., 270 str.,

Nutarė

15Ieškini patenkinti.

16Pripažinti 2009 m. sausio 22 d. UAB „Marijampoles gelžbetonis“ ir UAB „Eikina“ sudaryta, žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti, pagal kuria UAB „Eikina“ pardave UAB „Marijampoles gelžbetonis“ 0,3316 ha dydžio žemes sklypa esanti ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), negaliojancia.

17Taikyti restitucija – pripažinti atsakovui UAB „Eikina“, i. k. 301122533, nuosavybes teises i 0,3316 ha dydžio žemes sklypa esanti ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), o ieškovui BUAB „Marijampoles gelžbetonis“, i. k. 151194729, priteisti iš atsakovo UAB „Eikina“, i. k. 301122533, 800 000 Lt (aštuonis šimtus tukstanciu litu).

18Priteisti iš atsakovo UAB „Eikina“, i. k. 301122533, 12 000 Lt (dvylika tukstanciu litu) žyminio mokescio ir 94,31 Lt (devyniasdešimt keturis litus 31 ct) išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

19Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti apskustas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai