Byla 2-788-480/2013
Dėl administracinių aktų panaikinimo, sutikimų, papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorei S. G., atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei S. M. – R., atsakovams N. S., S. N., Z. G., M. L. ir jų atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, M. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro, ginant viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, N. S., S. N., Z. G., A. N., M. N., M. L., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Kauno 18-ojo notarų biuro notarei B. G., Kauno miesto 4-ojo notarų biuro notarei V. J. dėl administracinių aktų panaikinimo, sutikimų, papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas, siekdamas apginti viešąjį interesą, prašo (t. 1, b. l. 133-145):

31. Panaikinti:

41.1. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-05-18 įsakymą „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ Nr. 01-2740, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/3 dalies - 1,5167 ha dalį - 0,1807 ha, suteikiant neatlygintinai I. J. turtinių teisių perėmėjams naują 1807 kv. m. žemės sklypą, esantį ( - ).

51.2. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-10-15 įsakymą „Dėl Kauno apskrities viršininko 1998-05-18 įsakymo Nr. 01-2740 dalinio pakeitimo“ Nr. 02-01-6183.

61.3. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-05-18 sprendimą Nr. 1430, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise valdyto 4,55 ha žemės sklypo 1/3 dalies - 1,5167 ha dalį - 0,1807 ha, perduodant neatlygintinai I. J. turtinių teisių perėmėjams naują 1807 kv. m. žemės sklypą, esantį ( - ).

71.4. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004-03-22 įsakymą „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ Nr. 02-01-2009, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1,5167 ha dalies dalį - 1,3360 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais.

81.5. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004-03-22 sprendimą Nr. 4827, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės I. J. į jos tėvo J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1,5167 ha dalies dalį - 1,3360 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais.

91.6. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-01-06 įsakymo „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ Nr. 01-05 3 punktą, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies - 0,5056 ha dalį 0,2 ha, suteikiant neatlygintinai S. N. nuosavybėn naują 0,2 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

101.7. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-01-06 sprendimą Nr. 1119, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies - 0,5056 ha dalį 0,2 ha, perduodant neatlygintinai S. N. naują 0,2 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

111.8. Kauno apskrities viršininko 2009-11-10 įsakymą „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno m.)“ Nr. 02-01-10800, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise valdyto 4,55 ha žemės sklypo dalies 1,6224 ha dalį - 0,0138 ha, grąžinant natūra S. N. 0,0138 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

121.9. Kauno apskrities viršininko 2009-11-10 sprendimą Nr. 10041, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės S. N. į jo senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo dalies 1,6224 ha dalį - 0,0138 ha, grąžinant natūra S. N. 0,0138 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

131.10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-09-13 sprendimą „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui S. N.“ Nr. 6S-100, kuriuo S. N. atkurta nuosavybės teisė į senelio J. L. valdytos žemės dalį 0,6 ha suteikiant lygiavertį 4,51 ha žemės sklypą turėtajam ( - ).

141.11. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-09-16 įsakymą „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ Nr. 02-01-5416, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/10 dalies - 0,455 ha dalį - 0,2 ha, Z. G. suteikiant neatlygintinai 0,2 ha naują žemės sklypą esantį ( - ).

151.12. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-09-16 sprendimą Nr. 2280, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/10 dalies - 0,455 ha dalį - 0,2 ha, perduodant neatlygintinai Z. G. naują 0,2 ha žemės sklypą, esantį ( - ).

161.13. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2010-01-19 sprendimą Nr. 38-25998, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo dalį 0,226 ha perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 15,87 ha žemės sklypą ( - ).

171.14. Kauno apskrities viršininko 2003-10-28 įsakymą „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ Nr. 02-01-6952, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies - 0,5056 ha dalį - 0,3556 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais.

181.15. Kauno apskrities viršininko 2003-10-28 sprendimą Nr. 4387, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo 1/9 dalies - 0,5056 ha dalį - 0,3556 ha, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais.

191.16. Kauno apskrities viršininko 2005-11-11 įsakymą „Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo Kaune“ Nr. 02-01-11304, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo - 0,5056 ha dalį - 0,15 ha, grąžinant natūra M. L. 0,1469 ha žemės sklypą turėtoje vietoje ( - ).

201.17. Kauno apskrities viršininko 2005-11-11 sprendimą Nr. 6158, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės M. L. į jos senelio J. L. nuosavybės teise turėto 4,55 ha žemės sklypo - 0,5056 ha dalį - 0,15 ha, grąžinant natūra M. L. 0,1469 ha žemės sklypą turėtoje vietoje ( - ), ir kuriuo atkurta nuosavybės teisės į 0,0031 ha žemės, kompensuojant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais.

211.18. Kauno apskrities viršininko 2003-10-28 įsakymo „Dėl Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-01-06 įsakymo Nr. 01-05 ir sprendimų Nr. 1117, 1118, 1119, 1998-05-18 įsakymo Nr. 01-2740 ir sprendimo Nr. 1430, 1999-09-16 įsakymo Nr. 02-01-5416 ir sprendimo Nr. 2280 pakeitimo“ Nr. 02-01-6951 dalį - 1.2 papunktį, 2, 3, 5, 6, 7 punktus.

222. Pripažinti negaliojančiais:

232.1. 2004-05-04 A. N. sutikimą dėl nuosavybės teisių į visą jai priklausančią atkurti nuosavybės teise žemės sklypo dalį atkūrimo S. N. vardu, patvirtintą Kauno miesto 18- tojo notaro biuro notarės B. G. (notarinio registro Nr. ( - )).

242.2. 2004-05-04 M. N. sutikimą dėl nuosavybės teisių į visą jai priklausančią atkurti nuosavybės teise žemės sklypo dalį atkūrimo S. N. vardu, patvirtintą Kauno miesto 18- tojo notaro biuro notarės B. G. (notarinio registro Nr. 1-( - )).

252.3. 1999-12-17 papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (notarinio registro Nr. ( - )), kuriuo I. J., mirusios ( - ), turtą - 0,1807 ha žemės sklypą, unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ) paveldėjo dukra N. S..

263. Taikyti restituciją:

273.1. Įpareigoti N. S.:

28a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,1807 ha žemės sklypo, unikaliu Nr. ( - ), esančio ( - ) jo pardavimo metu 2000-04-28 atitikusią 60000 litų sumą;

29b) į valstybės biudžetą sumokėti I. J. nuosavybės teisių atkūrimo metu valstybės suteiktų vertybinių popierių (akcijų) atitinkančią pinigų sumą - 21789,0 litus.

303.2. Įpareigoti S. N.:

31a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo, unikaliu Nr. ( - ), esančio ( - ) jo pardavimo metu 1998-06-01 atitikusią 33000 litų sumą;

32b) į valstybės biudžetą sumokėti 0,0138 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ), esančio ( - ), 0,37 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ), 2,24 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ), 1,9 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ), esančių ( - ) jų pardavimo metu 2011-10-28 atitikusią 10000 litų sumą.

333.3. Įpareigoti Z. G.:

34a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ), esančio ( - ) jo pardavimo metu 2000-09-11 atitikusią 130000 litų sumą;

35b) į valstybės biudžetą sumokėti 3,25 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ) ir 12,62 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ), esančių ( - ) jų pardavimo metu 2011-11-29 atitikusią 40000 litų sumą.

363.4. Įpareigoti M. L.:

37a) grąžinti valstybei natūra 0,1469 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - );

38b) į valstybės biudžetą sumokėti nuosavybės teisių atkūrimo metu valstybės suteiktų vertybinių popierių (akcijų) atitinkančią pinigų sumą - 5851 litą.

39Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos prokuratūra gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus 2012 m. sausio 25 d. raštą Nr. 8SD-(14.8.7)-225, kuriame buvo nurodyta informacija apie galimą viešojo intereso pažeidimą, atkuriant J. L. nuosavybės teises, ir prašoma imtis priemonių viešajam interesui apginti, kreipiantis į teismą dėl Kauno apskrities viršininko administracinių aktų panaikinimo. Pakankamai duomenų kreiptis į teismą prokuroras surinko 2012 m. vasario 22 d., kuomet buvo pateikta J. L. nuosavybės teisių atkūrimo bylos kopija ir administraciniai aktai, priimti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių ir Alytaus padaliniuose. Nustačius faktą, kad valstybės institucijos priimti aktai prieštarauja imperatyviosioms normoms, neabejotinai yra viešasis interesas, kas šis pažeidimas būtų kuo greičiau pašalintas ir prokuroras ne tik turi teisę, bet ir privalo į tokį faktą reaguoti įstatymo nustatytomis priemonėmis. Ieškovas teigia, kad J. L. tuo metu, kai dar nebuvo įvykdyta nacionalizacija, nuosavybės teise valdė 4,55 ha žemės sklypą ( - ) (pagal dabartinį teritorinį suskirstymą –( - )), tačiau jis mirė ( - ), t.y. iki nacionalizacijos. Po šio savininko mirties 1939 m. lapkričio 3 d. testamento pagrindu 3,2775 ha minėtos jo žemės paveldėjo A. L. (2 731,3 kv. m.), P. L. (10 925 kv. m.), O. N. (2 731,2 kv. m.), O. L. (10 925 kv. m.), F. Z. ( 1 820,9 kv. m.), M. Z. (1 820,8 kv. m.), F. O. (1 820,8 kv. m.) ir būtent pastarieji asmenys buvo minėtų 3,2775 ha atitinkamų dalių savininkai 1940 m. liepos 22 d. įvykusios nacionalizacijos metu. Kas buvo likusios 1,2725 ha testamentu nepaveldėtos J. L. žemės savininkas nacionalizacijos metu nėra aišku. Kadangi J. L. nacionalizacijos metu nebuvo 4,55 ha žemės savininkas, todėl ginčijamais administraciniais aktais neteisėtai atkurtos nuosavybės teisės į J. L. iki mirties valdytą žemę. Šiuo atveju nuosavybės teisės galėjo būti atkurtos tik atitinkamiems savininkams ar jų įpėdiniams pagal 1939 m. lapkričio 3 d. testamente nurodytas jiems tenkančias 3,2775 ha žemės dalis. Dėl 1,2725 ha testamentu nepaveldėtos žemės pretendentams turėjo būti pasiūlyta nusistatyti šios žemės valdymo nuosavybės teise jos nacionalizacijos metu juridinę reikšmę turintį faktą ir tik po to atitinkamai išspręsti nuosavybės teisių atkūrimo klausimą. Ieškovas nurodo, kad dėl paminėtų aplinkybių ginčijami nuosavybės teisių atkūrimo aktai turi būti panaikinti (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d.). Taip pat pripažintini negaliojančiais ir A. N. bei M. N. 2004 m. gegužės 4 d. notariniai sutikimai dėl nuosavybės teisių į joms tenkančią dalį atkūrimo S. N. vardu, nes jie buvo duoti pažeidus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą (jie galėjo būti duoti iki 2001 m. gruodžio 31 d.). Be to, pripažintinas negaliojančiu ir ginčijamų Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 01-2740 ir 1998 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 1430 pagrindu išduotas 1999 m. gruodžio 17 d. papildomas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas (notarinio registro Nr. ( - )). Ieškovas prašo restituciją taikyti atsižvelgiant į atsiradusias teisines pasekmes. Žemės sklypai, į kuriuos atkurtos nuosavybės teisės I. J., S. N. ir Z. G., vėliau buvo parduoti. I. J. įpėdinė N. S. 2000 m. balandžio 28 d. pirkimo- pradavimo sutartimi 0,1807 ha žemės sklypą ( - ) už 60 000,00 Lt lygiomis dalimis pardavė J. P. ir D. V.. S. N. 1998 m. birželio 1 d. pirkimo- pardavimo sutartimi 0,2 ha žemės sklypą ( - ) už 33 000,00 Lt pardavė M. S., o 2011 m. spalio 28 d. pirkimo- pardavimo sutartimi 0,0138 ha žemės sklypą ( - ), 0,37 ha žemės sklypą, 2,24 ha žemės sklypą, 1,9 ha žemės sklypą, esančius ( - ) už 10 000,00 Lt pardavė N. G.. Z. G. 2000 m. rugsėjo 11 d. pirkimo- pardavimo sutartimi 0,2 ha žemės sklypą ( - ) už 130 000,00 Lt pardavė A. B., o 2011 m. lapkričio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartimi 3,25 ha žemės sklypą ir 12,62 ha žemės sklypą, esančius ( - ) už 40 000,00 Lt pardavė L. D.. Minėti pirkėjai laikytini sąžiningais atitinkamų sklypų įgijėjais, todėl natūra grąžinti šių sklypų valstybei nėra galimybės ir restitucija taikytina sumokant ekvivalentą pinigais, t. y. įpareigojant N. S., S. N. bei Z. G. sumokėti valstybei minėtose pirkimo pardavimo sutartyse nurodytą sklypų kainą atitinkančias sumas. Ekvivalentu pinigais taikytina restitucija ir dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuris buvo įvykdytas perleidžiant valstybei priklausančius vertybinius popierius. Tuo tarpu M. L. atkuriant nuosavybės teises grąžintas 0,1469 ha žemės sklypas ( - ) nėra perleistas, todėl gali būti grąžintas valstybei natūra iš jį neatlygintinai įgijusios M. L..

40Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutinka (t. 1, b. l. 185-190). Nurodo, jog byloje pateiktais dokumentais įrodyta, kad J. L. iki mirties ( - ) nuosavybės teise valdė 4,5500 ha žemės sklypą ( - ) (pagal dabartinį teritorinį suskirstymą – ( - )). Po J. L. mirties 3,2775 ha žemės iš bendro minėto 4,55 ha žemės sklypo paveldėjo ir 1940 m. nacionalizacijos metu valdė A. L. (2731,3 kv. m. žemės), P. L. (10925 kv. m. žemės), O. N. (2731,2 kv. m. žemės), O. L. (10925 kv. m. žemės), F. Z. (1820,9 kv. m. žemės), M. Z. (1820,8 kv. m. žemės), F. O. (1820,8 kv. m. žemės). Nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, kas nacionalizacijos metu valdė 1,2725 ha žemės plotą nėra. Prašymus atkurti nuosavybės teises į J. L. žemę pateikė: J. L. sūnaus P. L. vaikai – M. N. (1992 m. sausio 27 d.) ir A. N. (1996 m. gegužės 13 d.), dukra I. J. (1991 m. gruodžio 29 d.) ir dukters O. N. vaikai – M. L. (1999 m. liepos 19 d.), Z. G. (1997 m. gegužės 16 d.) ir S. N. (1992 m. kovo 30 d.). M. O. (F. O. sūnus) su 2001 m. gruodžio 29 d. prašymu atkurti nuosavybės teises pateikė ir J. L. 1939 m. lapkričio 3 d. testamentą. Pažymi, kad po buvusio savininko mirties iki 1940 m. nacionalizacijos žemę nuosavybės teisėmis valdė J. L. įpėdiniai, todėl nuosavybės teisės galėjo būti atkuriamos tik į šių įpėdinių, kurių nuosavybės teisės buvo panaikintos nacionalizuojant turtą – turėtą žemę. Vadovaujantis J. L. 1939 m. lapkričio 3 d. testamentu nuosavybės teisės turėjo būti atkuriamos taip: A. N. ir M. N. į 10925 kv. m. buvusio savininko P. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienai tenkanti šio savininko turėtos žemės dalis – 5462,5 kv. m.) ir į 546,3 kv. m buvusios savininkės A. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienai tenkanti šios savininkės turėtos žemės dalis – 273,15 kv. m.); S. N., Z. G., M. L. į 2731,2 kv. m. buvusios savininkės O. N. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienam tenkanti šios savininkės turėtos žemės dalis – 910,4 kv. m) ir į 546,3 kv. m. buvusios savininkės A. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienam tenkanti šios savininkės turėtos žemės dalis -182,1 kv. m.); I. J. į 546,3 kv. m. buvusios savininkės A. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę. Ieškovo prašomais panaikinti įsakymais bei sprendimais nuosavybės teisės buvo atkurtos ne į buvusių savininkų (J. L. įpėdinių) 1940 m. nacionalizacijos metu turėtas žemės dalis, o į J. L. žemę, todėl minėti aktai, priimti pažeidžiant Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio nuostatas, privalo būti panaikinti. M. N. 2004 m. gegužės 4 d. sutikimas (notarinio registro Nr. ( - )) bei A. N. 2004-05-04 sutikimas (notarinio registro Nr. ( - )) turėtų būti pripažinti negaliojantys, vadovaujantis Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi.

41Atsakovai N. S. (t. 2, b. l. 103-109 ), S. N., Z. G., M. L. (t. 1, b. l. 172-178), jų atstovė advokatė Karina Račkauskienė, o taip pat M. N. su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad jie (t. y. atsakovai –fiziniai asmenys) neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Prašymus atkurti nuosavybės teises pateikė įstatymu nustatyta tvarka ir terminu. Pateikdami prašymą atkurti nuosavybės teises institucijai, įgaliotai spręsti nuosavybės teisių atkūrimo klausimus, pateikė ir J. L. mirties liudijimą. Taigi, institucija, priimanti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, visą laiką žinojo faktą, kad J. L. mirė iki nacionalizacijos, t. y. 1940 m. birželio 8 d. Nuosavybės teisių atkūrimo byloje įvairūs specialistai įvairiais laikotarpiais spręsdami pretendentų prašymus atkurti nuosavybės teises, nurodydavo, kad žemės savininkas J. L. mirė 1940 m. birželio 8 d. Testamentas buvo pateiktas institucijai, įgaliotai atkurti nuosavybės teises, tik 2010 metais. Ieškovas neginčija fakto, kad J. L. iki mirties valdė 4,55 ha žemės, kuri sudarė palikimą, kad atsakovai turi teisę atkurti nuosavybės teises, tačiau, jo teigimu, ne į tokį kiekį, į kurį jiems buvo atkurtos nuosavybės teisės. Nuosavybės teisių atkūrimo procedūra buvo pažeista ją įgaliotų atlikti valstybės pareigų, o panaikinus administracinius aktus ir atkūrus nuosavybės teises tiksliai pagal specialųjį įstatymą, atsakovai įgytų teisę į panašius žemės kiekius, tačiau visa procedūra būtų pakartota iš naujo, kas neatitiktų nei civilinių santykių stabilumo, nei teisėtų lūkesčių principo. Nurodo, kad prokuroras praleido Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytą 30 dienų terminą, nes pagrindiniai administraciniai aktai prokurorui buvo pateikti kartu su 2012 m. sausio 25 d. prašymu, todėl prašo taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti.

42Ieškinys atmestinas

43Byloje nustatyta, kad S. N. prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio L. I. žemę pateikė 1992 m. kovo 30 d. (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 50) ir Z. G. 1997 m. gegužės 16 d. pranešimu prisijungė prie S. N. prašymo (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 58-59), M. L. prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio J. L. žemę pateikė 1999 m. liepos 19 d. (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 66), prašymą atkurti nuosavybės teises pateikė I. J. (mirusi ( - ); nuosavybės teisės buvo atkuriamos jos vardu, o turtas perėjo įpėdiniai N. S.; Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 16-17), A. N. prašymą atkurti nuosavybės teises į L. P. žemę pateikė 1996 m. gegužės 13 d. (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 24), M. N. atkurti nuosavybės teises į senelio J. L. ir tėvo P. L. iki nacionalizacijos valdytą žemę prašymą pateikė 1992 m. sausio 27 d. (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 34). Kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises buvo pateikti nuosavybės teisę ir giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai, jų tarpe – J. L. mirties liudijimas (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 43).

44Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 01-2740, iš dalies pakeistu 1999 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 02-01-6183, ir sprendimu Nr. 1430 I. J. atkurta nuosavybės teisė į 0,1807 ha žemės, perduodant neatlygintinai naują 0,1807 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (t. 1, b. l. 34, 35, 36-37). Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre I. J. vardu įregistruota nuosavybės teisė į 0,1807 ha žemės sklypą, unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ).

45Kauno apskrities viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 02-01-2009 ir sprendimu Nr. 4827 I. J. atkurta nuosavybės teisė į 1,3360 ha žemės, atlyginant valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis), indeksuota vertė (koef. 1,6) - 21789,0 Lt ( t. 1, b. l. 38-40).

461999 m. gruodžio 17 d. papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą (notarinio registro Nr. ( - ) pagrindu 0,1807 ha žemės sklypą, unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ) paveldėjo N. S. (t. 1, b. l. 65).

472000 m. balandžio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartimi N. S. 0,1807 ha žemės sklypą, unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ) už 60000 litų sumą lygiomis dalimis pardavė pirkėjams J. P. ir D. V. ( t. 1, b. l. 66-67).

48Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 01-05 ir sprendimu Nr. 1118 A. N. atkurta nuosavybės teisė į 0,2000 ha žemės, perduodant neatlygintinai naują 0,2000 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ( t. 1, b. l. 41-42).

49A. N. 2004 m. gegužės 4 d. notaro patvirtintu sutikimu Nr. ( - ) sutiko, kad nuosavybės teisė į visą jai priklausančią atkurti nuosavybės teisę žemės sklypo dalį būtų atkuriama S. N. vardu ( t. 1, b. l. 63).

50Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 01-05 ir sprendimu Nr. 1117 M. N. atkurta nuosavybės teisė į 0,2000 ha žemės, perduodant neatlygintinai naują 0,2000 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ( t. 1, b. l. 41-42).

51M. N. 2004 m. gegužės 4 d. notaro patvirtintu sutikimu Nr. 1-6025 sutiko, kad nuosavybės teisė į visą jai priklausančią atkurti nuosavybės teisę žemės sklypo dalį būtų atkuriama S. N. vardu ( t. 1, b. l. 64).

52Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 01-05 ir sprendimu Nr. 1119 S. N. atkurta nuosavybės teisė į 0,2000 ha žemės, perduodant neatlygintinai naują 0,2000 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (t. 1, b. l. 41-44). Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre S. N. vardu įregistruota nuosavybės teisė į 0,2 ha žemės sklypą unikaliu Nr. 1901-0082-0012, esantį ( - ).

531998 m. birželio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi N. S. 0,2 ha žemės sklypą, unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ) už tarpusavyje sutartą 33000 litų kainą pardavė pirkėjui M. S. ( t. 1, b. l. 68).

54Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 02-01-10800 ir sprendimu Nr. 10041 S. N. atkurta nuosavybės teisė į 0,0138 ha žemės, grąžinant natūra 0,0138 ha žemės sklypą turėtoje vietoje ( - ) (t.1, b. l. 45-47). Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre S. N. vardu įregistruota nuosavybės teisė į 0,0138 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ).

55Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu „Dėl Nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui S. N.“ Nr. 6S-100 atkurtos nuosavybės teisės S. N. į J. L. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą 0,6 ha žemės, ( - ), perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 4,51 ha: 1,90 ha žemės sklypą Nr. 844-1, 2,24 ha žemės sklypą Nr. 844-2, 0,37 ha žemės sklypą Nr. 844-3, esančius ( - ). Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre S. N. vardu įregistruota nuosavybės teisė į a) 0,37 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), b) 2,24 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), c) 1,9 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esančius ( - ) (t. 1, b. l. 48-49).

562011 m. spalio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartimi N. S. 0,0138 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ), 0,37 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), 2,24 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), 1,9 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esančius ( - ) už bendrą tarpusavyje sutartą kainą - 10000 litų pardavė pirkėjai N. G. (t. 1, b. l. 69-79).

57Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 02-01-5416 ir sprendimu Nr. 2280 Z. G. atkurta nuosavybės teisė į 0,2000 ha žemės, perduodant neatlygintinai naują 0,2000 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (t. 1, b. l. 50-52). Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre Z. G. vardu įregistruota nuosavybės teisė į 0,2 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ). 2000 m. rugsėjo 11 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Z. G. 0,2 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ) už tarpusavyje sutartą 130000 litų kainą pardavė pirkėjui A. B. (t. 1, b. l. 80).

58Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. sausio 19 d. sprendimu „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui (-tei) Z. G.“ Nr. 38-25998 atkurtos nuosavybės teisės Z. G. į J. L. nuosavybės teisėmis valdyto nekilnojamojo turto 0,3056 ha žemės, ( - ) į 0,226 ha žemės dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam 15,87 ha žemės plotą, suteikiant žemės sklypus Nr. 359 ir 360, esančius ( - ) (t. 1, b. l.53-54). Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre Z. G. vardu įregistruota nuosavybės teisė į 3,25 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ) ir 12,62 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esančius ( - ).

592011 m. lapkričio 29 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Z. G. 3,25 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ) ir 12,62 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esančius ( - ) už tarpusavyje sutartą kainą - 40000 litų pardavė pirkėjui L. D. ( t. 1, b. l. 81-89).

60Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 02-01-6952 ir sprendimu Nr. 4387 M. L. atkurta nuosavybės teisė į 0,3556 ha žemės, atlyginant valstybei nuosavybės priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis), indeksuota vertė (koef. 1,6) - 5800,0 Lt (t. 1, b. l. 55-57) ( t. 1, b. l. 58-60).

61Kauno apskrities viršininko 2003m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 02-01-6951 iš dalies buvo pakeisti: Kauno apskrities viršininko 1998 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 01-05, Kauno apskrities viršininko 1998 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 01-2740, Kauno apskrities viršininko 1999m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 02-01-5416, Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. sprendimai Nr. 1117, Nr. 1118, Nr. Nr. 1119, Kauno apskrities viršininko 1998 m. gegužės 18 d. sprendimas nr. 1430, Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimas Nr. 2280 ( t. 1, b. l. 61-62).

62Kauno apskrities viršininko 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 02-01-11304 ir sprendimu Nr. 6158 atkurta nuosavybės teisė M. L. į jos senelio J. L. 0,1500 ha žemės, grąžinant natūra 0,1469 ha žemės sklypą turėtoje vietoje, esantį ( - ) ir už 0,0031 ha žemės atlyginta valstybei nuosavybės teise priklausančiais vertybiniais popieriais (akcijomis), indeksuota žemės sklypo vertė (koef. 1,6) - 51,0 Lt. Šių administracinių aktų pagrindu Nekilnojamojo turto registre M. L. vardu įregistruota nuosavybės teisė į 0,1469 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ).

631939 m. lapkričio 3 d. testamentu J. L. 3,2775 ha žemės paliko A. L. (2 731,3 kv. m.), P. L. (10 925 kv. m.), O. N. (2 731,2 kv. m.), O. L. (10 925 kv. m.), F. Z. (1 820,9 kv. m.), M. Z. (1 820,8 kv. m.), F. O. (1 820,8 kv. m.) (t. 1, b. l. 32-33, Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 2, b. l. 328). Tikslių duomenų apie minėto testamento pateikimą institucijai, įgaliotai spęsti nuosavybės teisių atkūrimą, nėra. Teismo posėdyje S. N. paaiškino, kad šį apie testamentą jam tapo žinoma 2002 metais, kai pusseserės sūnus M. bylinėjosi ir kažkokias būdais surado testamentą (t. 2, b. l. 150). 2002 m. gruodžio 20 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu (civ. byla Nr. 2-12935/2002), kuriuo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad F. Z.-O., mirusi ( - ), nuosavybės teise valdė 1820,8 kv. m. žemės sklypą buvusioje ( - ), dabartiniame ( - ), pagrindiniu įrodymu byloje teismas laikė 1939 m. lapkričio 3 d. surašytą testamentą, o byloje suinteresuotu asmeniu buvo Kauno apskrities viršininko administracija (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 2, b. l. 406 a, b). M. O. turi teisę atkurti nuosavybės teises į 1820,8 kv. m. buvusios savininkės F. O. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtos žemės. 2008 m. kovo 14 d. Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-2991 ir tos pačios dienos sprendimu Nr. 8631 M. O. į buvusios savininkės F. O. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą 0,1821 ha žemės atkurtos nuosavybės teisės, išmokant šios žemės sklypo vertės (13985 litų) kompensaciją grynais pinigais.

64Byloje pateikti dokumentai, t.y. Lietuvos centrinio valstybinio archyvo 1997 m. rugpjūčio 20 d. pažymėjimas Nr. T-770-L(Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 2, b. l. 190), Kauno valstybinio archyvo 1991 m. gruodžio 12 pažymėjimas Nr. L-152 (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 48) ir J. L. 1939 m. lapkričio 3 d. testamentas neginčijamai įrodo, kad J. L. iki mirties ( - ) nuosavybės teise valdė 4,5500 Lt žemės sklypą ( - ).

65Vadovaujantis J. L. 1939 m. lapkričio 3 d. testamentu nuosavybės teisės turėjo būti atkuriamos taip: A. N. ir M. N. į 10925 kv. m. buvusio savininko P. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienai tenkanti šio savininko turėtos žemės dalis – 5462,5 kv. m.) ir į 546,3 kv. m buvusios savininkės A. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienai tenkanti šios savininkės turėtos žemės dalis – 273,15 kv. m.); S. N., Z. G., M. L. į 2731,2 kv. m. buvusios savininkės O. N. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienam tenkanti šios savininkės turėtos žemės dalis – 910,4 kv. m) ir į 546,3 kv. m. buvusios savininkės A. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę (kiekvienam tenkanti šios savininkės turėtos žemės dalis -182,1 kv. m); I. J. į 546,3 kv. m. buvusios savininkės A. L. iki 1940 m. nacionalizacijos nuosavybės teise turėtą žemę.

66Nuosavybės teisių atkūrimo byloje nėra duomenų apie tai, kas buvo likusios 1,2725 ha testamentu nepaveldėtos J. L. žemės savininkas nacionalizacijos metu. Remiantis palikimo atsiradimo metu galiojusio Rusijos imperijos Civilinių įstatymų sąvado X tomo 1 dalies 1148 straipsniu, žmona gauna po vyro ¼ dalį jo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nuosavybę; vaikai, išskyrus įsakytinę dalį likusiam gyvam sutuoktiniui, dalija palikimą po lygią dalį kiekvienai galvai (1128 str.). Pagal to paties Sąvado X tomo 1 dalies 1255 ir1261 straipsnius, palikimas tapdavo įpėdinio nuosavybe, jeigu įpėdinis jį priimdavo, t. y. palikimą turėjo ir naudojo savo asmens pelnui. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais (t. 2, b. l.149-150) nustatyta, kad po J. L. mirties jo trobesiuose liko gyventi sutuoktinė A. L. bei dukros O. N. ir O. L., kas leidžia daryti išvadą, jog palikimą jos priėmė faktiniu valdymu.

67Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nekilnojamasis turtas buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai suvisuomenintas, nuosavybės teisių atkūriną nuo 1991 m. liepos 31 d. iki 1997 m. liepos 9 d. reglamentavo Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų, o nuo 1997 m. liepos 9 d. reglamentuoja „Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ bei kiti teisės aktai.

68Ieškovas ginčydamas sprendimus ir įsakymų dalis remiasi Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau –Atkūrimo įstatymas) 2 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimu. Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas ir kurių nuosavybės teisės buvo pradėtos atkurti pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“, nuosavybės teisių atkūrimo tęstinumo pripažinimo bei atkūrimo tvarką ir sąlygas įvertinant susiformavusius objektyvius visuomeninius turtinius santykius (Atkūrimo įstatymo 1 str. 1 d.). Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad atkurti nuosavybės teises į šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytą turtą pirmiausia turi tas asmuo, kuris buvo nacionalizuoto ar kitaip nusavinto turto savininkas ir kurio nuosavybės teisės minėtų procesų metu buvo pažeistos. Pažymėtina, atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje išvardinti asmenys, nebuvę nusavinto turto savininkais (kitokio nusavinimo) metu, taip pat turi teisę atkurti nuosavybės teises į šį turtą, tačiau paprastai tik tuo atveju, jeigu turto savininkas yra miręs (Atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 1 -5 p., jų originali, nuo 2010-10-25, 2003-10-14 gal. redakcijos). Ieškovas nurodė ir byloje nėra ginčijama aplinkybė, kad žemės savininkas J. L., į kurio žemę buvo atkurtos nuosavybės teisės ginčijamais administraciniais aktais, mirė ( - ) ir žemės nacionalizavimo metu (1940 m. liepos 22 d.) nebuvo žemės savininku. Šią aplinkybę patvirtina J. L. (J. L.) mirties liudijimas, kuris buvo pateiktas kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises. Minėtas pažeidimas byloje nustatytas ir prokuroras, kurio pareiga ginti viešąjį interesą (CPK 49 str.), turėjo teisę kreiptis į teismą, nes nuosavybės teisių atkūrimas vyko pažeidžiant minėtas nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančias teisės akto nuostatas. Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra aiškiai apibrėžtos viešojo intereso sąvokos, ši sąvoka yra vertinamojo pobūdžio. Tai, kas yra objektyviai reikšminga, vertinga ir reikalinga visuomenei ar jos daliai laikytina viešuoju interesu. Taigi, teisingo teisės akto įgyvendinimo užtikrinimas, kaip konstitucinė vertybė yra reikšminga visai visuomenei, o jo gynimas yra viešojo intereso gynimas.

69Atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas 30 dienų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą nėra praleistas, kadangi byloje nėra įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytą aplinkybę, jog termino ieškiniui paduoti eigos pradžia laikytina 2012 m. vasario 22 d., kai Kauno apygardos prokuratūrai buvo pateikta J. L. nuosavybės teisių atkūrimo byla ir reikalaujami administraciniai aktai, priimti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių ir Alytaus žemėtvarkos skyriuose, t.y. buvo surinkta pakankamai duomenų, kreiptis į teismą dėl viešojo intereso pažeidimo (t. 1, b. l. 26-28), o ieškinys CPK 49 straipsnio (ABTĮ 5 str.) tvarka teisme gautas 2012 m. kovo 22 d. (t. 1, b. l. 2).

70Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, K. V., O. V. ir kt., bylos Nr. 3K-7-165/2012, pažymėjo, kad bylose dėl neteisėtais administraciniais aktais atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą, be nacionalinės teisės –konstitucinių ir civilinių teisės normų – reglamentuojančių nuosavybės teisių apsaugą, turi būti įvertinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnio, įtvirtinančio, kad kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe, taikymo praktika. Europos Žmogaus teisių teismas (toliau - EŽTT), taikydamas šio Protokolo nuostatas, vadovaudamasis Europos žmogaus teisių teismo praktika, 2012 m. gegužės 31 d. sprendime byloje Vasilev ir Doycheva prieš Bulgariją yra konstatavęs, jog, kai valstybė ratifikuoja Konvenciją ir pirmą Protokolą, o po to priima teisės aktus dėl visiškos ar dalinės nuosavybės teisių restitucijos (nuosavybės teisių atkūrimo), tokie teisės aktai gali būti vertintini kaip sukeliantys teisę į nuosavybę, patenkančią į Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnį.

71Prašomais panaikinti įsakymais bei sprendimais atsakovams –fiziniams asmenims nuosavybės teisės buvo atkurtos remiantis Atkūrimo įstatymu, priimtu 1997 m. liepos 1 d., t. y. teisės aktu, priimtu po minėto Protokolo ratifikavimo (ratifikuotas 1995 m. gruodžio 7 d.), todėl ginčui taikytinos Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnio nuostatos. Minėtame EŽTT sprendime taip pat konstatuojama, kad nuosavybės teisių ribojimas gali būti pagrįstas (pateisinamas), jei yra numatytas įstatymu, siekia viešo intereso ir užtikrina pusiausvyrą tarp viešo interesų poreikių ir pagrindinės žmogaus teisės apsaugos reikalavimų. Ten pat pažymėta, kad, nesant ginčo dėl kitų sąlygų, turi būti įvertinta, ar toks teisių ribojimas atitinka proporcingumo principo reikalavimus. Nors valstybė turi plačią vertinimo nuožiūros laisvę nustatyti, kokie viešo intereso poreikiai, ypač įgyvendinant priemones ekonomikos reformos ir socialinio teisingumo sityje, tačiau iš valdžios institucijų yra reikalaujama reaguoti greitai, teisingai ir laikytis nuoseklumo.

72Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. sausio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos , D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-4/2012, atsižvelgdama į EŽTT 1 Protokolo 1 straipsnio taikymo praktiką pabrėžė, kad asmenims negali būti užkraunama pernelyg didelė našta, ypač tais atvejais, kai nuosavybės grąžinimo procesas užtrunka dėl valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, klaidos ar neapsižiūrėjimo; būtina dėti maksimalias pastangas, jog pretendento teisė į nuosavybės atkūrimą ne tik būtų pripažinta, bet ir galimybės naudotis nuosavybe suteikimas neužtruktų pernelyg ilgai.

73Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą būtų veikę neteisėtai, teikę viešo administravimo subjektui neteisingą ar klaidinančią informaciją. Kaip nustatyta bylos medžiaga, prašymus atkurti nuosavybės teises pretendentai pateikė 1992 m. sausio mėnesį – 1999 m. liepos mėnesį. Prašymuose pareiškėjai S. N., Z. G., M. L. ir I. J. savininką nurodė J. L., į kurio valdytą žemę pretenduoja atkurti nuosavybės teises, M. N. žemės savininku nurodė senelį J. L. ir tėvą P. L., o A. N. žemės savininku nurodė P. L.. Nors kartu su prašymais M. N., S. N., M. L. pateikė J. L. (J. L.) mirties liudijimą, patvirtinantį, jog minėtas asmuo yra miręs ( - ), nepaisant to, nuosavybės teises atkurianti institucija vykdė nuosavybės atkūrimą jo vardu, nurodydama, kad žemės savininkas J. L. mirė ( - ) (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 1, b. l. 116, 155-156, 162, 210 ir kt.). Netgi tuo atveju, kai 2002 m. gruodžio 20 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje suinteresuotu asmeniu buvo Kauno apskrities viršininko administracija, kurioje priimant sprendimą pagrindiniu įrodymu teismas laikė 1939 m. lapkričio 3 d. surašytą testamentą (Nuosavybės teisių atkūrimo byla t. 2, b. l. 406 a, b), 2003 metų spalio 10 d. nuosavybės teises atkuriančios institucijos komisija sprendė, kad J. L. visą turėtą žemę -4,55 ha galima perdalinti prašymus pateikusiems asmenims (t. 1, b. l. 162). Tuo tarpu dėl prašyme nurodyto kito žemės savininko – P. L. nuosavybės teisių atkūrimo byloje duomenų nėra. M. N. ir A. N. 2004 m. gegužės 4 d. sutikimai, kad nuosavybės teisės būtų atkurtos S. N., neatitiko tuo metu galiojusios Atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatoms, nes buvo sudaryti pasibaigus įstatyme nurodytam terminui, o S. N. negalėjo būti perleidimo sutarčių ir iš jų kylančių teisinių santykių subjektų, tačiau paminėtų įstatymo nuostatų prasme jie nelaikytini notariškai patvirtinta sutartimi, pagal kurią buvo galima perleisti teisę atkurti nuosavybės teises, nes aptariamos teisės perleidimas vienašalio sandorio pagrindu pagal tuo metu galiojusį reglamentavimą nebuvo galimas, o, kaip nurodė ir notarė, ir tvirtina pačios pretendentės, vienašaliu sandoriu minėtos pretendentės išreiškė valią nepretenduoti į tolimesnį nuosavybės teisių atkūrimą, todėl jų naikinti ieškovo argumentais nėra pagrindo (CK 1.93 str. 3 d., 6.154 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. P. v. J. S., bylos Nr. 3K-3-208/2011). Taigi nuosavybės teises atkurianti institucija, vykdydama nuosavybės teisių atkūrino procedūrą savininko, kuris turto nacionalizacijos metu buvo miręs vardu, teismo nuomone, pretendentus klaidino, ilgą laiką suteikė lūkesčių, kad nuosavybės teisų atkūrimo procedūra vyksta sklandžiai, ir galiausiai priėmė jiems palankius sprendimus.

74Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovai – fiziniai asmenys, turi teisę atkurti nuosavybės teises, tačiau, ieškovo teigimu, ne į tokį kiekį, į kurį jiems buvo atkurtos nuosavybės teisės. Su tokiais ieškovo argumentais nesutikti nėra pagrindo, nes į O. L., F. Z. ir M. Z. testamentu paliktos žemės dalį atkurti nuosavybės teises atsakovai –fiziniai asmenys negalėjo pretenduoti, tačiau tuo pačiu pažymėtina, kad prašymų atkurti nuosavybės teises į paminėtiems asmenims tenkančią žemę taip pat nebuvo pateikta. Ginčo tarp pretendentų dėl nuosavybės teisių atkūrimo taip pat nėra, net ir įvertinus testamentą, apie kurio buvimą, išskyrus S. N., jiems tapo žinoma iš bylos medžiagos, pretenzijų vieni kitiems nereiškia. Atsakovams –fiziniams asmenis nėra atkurta nuosavybės teisių į didesnį žemės plotą, nei iki mirties valdė J. L.. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nuo žemės savininko mirties iki žemės nacionalizacijos buvo praėję kiek daugiau nei vienas mėnuo laiko, o Kauno apylinkės teismas minėtą testamentą nutarė patvirtinti vykdyti 1940 m. liepos 1 d. ir apie tai buvo paskelbta 1940 m. rugsėjo 7 d. Vyriausybės žinių Nr. 729 priede (t. 2, b. l. 134), t. y. jau po žemės nacionalizacijos. Ginčijamais sprendimais atkurta nuosavybės teisė pretendentams suteikiant lygiaverčius žemės sklypus žemėje, kuri nėra priskirta valstybės išperkamai žemei pagal Atkūrimo įstatymo 12 straipsnį, ginčo dalykas nėra išimtinė valstybės nuosavybė (pvz. valstybinės reikšmės miškas), į kurią teisės aktai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str., Miškų įstatymo 4 str. 4 d., Atkūrimo įstatymo 12-13 str., CK 4.7 str.) imperatyviai draudžia nuosavybės teisių atkūrimą. Netgi ir tuo atveju, kai ginčijamais sprendimais buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miškų plotus ir buvo keliamas ginčas dėl žemės sklypo dalies, kuri išimtinės nuosavybės teise priskirta valstybei ir negalėjo būti perleista privačiam asmeniui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-2875/2012 sprendė, kad apgynus viešąjį interesą prokuroro prašomu būdu bus padaryta didesnė žala kitoms viešojo intereso sferoms, būtent socialinio teisingumo srityje, o fiziniam asmeniui, sąžiningai įgijusiam žemės sklypą, bus sukurti papildomi ir bereikalingi jo subjektinių teisių ir teisėtų interesų apsunkinimai bei apribojimai ir nuosavybės atkūrimo administracinių aktų nepanaikino. Paminėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tiek 2012 m. sausio 26 d., tiek 2012 m. balandžio 12 d. nutartyse buvo analizuojami asmenų, kuriems neteisėtais administraciniais aktais atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miškus, teisėti lūkesčiai ir to nulemti restitucijos ypatumai. Kasacinis teismas išaiškino, kad asmenims, kuriems buvo neteisėtais administraciniais aktais atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miškus ir kurie šį turtą pirkimo-pardavimo sandoriais perleido kitiems asmenims, t. y. išreiškė valią pakeisti turto rūšį ir neturi intereso juo disponuoti, restitucija netaikytina – jie neįpareigotini grąžinti turto įgijėjams pagal sandorius gautų pinigų, o nuosavybės teisių atkūrimo jiems procesas pripažintinas baigtu; priešingu atveju šių asmenų padėtis nepagrįstai ir nesąžiningi (neproporcingai) pablogėtų (CK 6.145 str. 2 d.). Kadangi restitucijos klausimas sprendžiamas panaikinus administracinius aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o tinkamas nuosavybės teisių atkūrimas yra valstybės pareiga, tai, pripažinus nuosavybės teisių atkūrimo procesą pabaigtu ir neįpareigojant šių asmenų grąžinti turto įgijėjams pagal sandorius gautų pinigų, restitucija taikytina valstybei ir paskutiniesiems turto įgijėjams, nes priešingu atveju šių turto įgijėjų padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o valstybės – atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str. 2 d.). Taigi valstybė įpareigotina paskutiniesiems turto įgijėjams, iš kurių turtas natūra grąžintinas valstybei, atlyginti jų patirtas šio turto įsigijimo išlaidas, kurios neturėtų viršyti sandorių sudarymo metu parduodamo turto rinkos kainos.

75Konkrečiu atveju byloje pats ieškovas pripažįsta, jog pagal ginčijamus administracinius aktus I. J., S. N. Z. G. neatlygintinai įgytus ir vėliau parduotus 8 žemės sklypus iš trečiųjų asmenų (pirkėjų ir tolimesnių įgijėjų) būtų galima išreikalauti natūra tik nuginčijus jų sąžiningumą, tačiau kad tretieji asmenys pagal pirkimo –pardavimo sutartimis įgydami ginčo žemės sklypus būtų žinoję apie aplinkybes dėl kurių sandoris galėtų būti pripažintas negaliojančiu, prokuroras neturi, todėl pastarųjų asmenų sąžiningumo prezumpcijos paneigti nėra galimybės, todėl byloje nekelia reikalavimų dėl nekilnojamojo turto pirkimo –pardavimo sandorių panaikinimo. Be to, kaip nustatyta bylos medžiaga, N. S. yra perleidusi ne tik neatlygintinai įgytą žemės sklypą, bet ir vertybinius popierius (akcijas), ir tik viena M. L. yra išsaugojusi 0,1469 ha žemės sklypą, unikaliu Nr. ( - ), esantį ( - ). Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, tuo labiau kai ginčas kyla dėl žemės, kuri nėra išimtinė valstybės nuosavybė, kaip valstybinės reikšmės miškai, apgynus viešąjį interesą bei panaikinus ginčijamus sprendimus, asmenims, kuriems buvo neteisėtais administraciniais aktais atkurtos nuosavybės teisės į žemę, vertybinius popierius ir kurie šį turtą pirkimo-pardavimo sandoriais perleido kitiems asmenims, restitucija netaikytina – jie neįpareigotini grąžinti turto įgijėjams pagal sandorius gautų pinigų, o nuosavybės teisių atkūrimo jiems procesas pripažintinas baigtu; valstybė įpareigotina paskutiniesiems turto įgijėjams, iš kurių turtas natūra grąžintinas valstybei, atlyginti jų patirtas šio turto įsigijimo išlaidas, kurios neturėtų viršyti sandorių sudarymo metu parduodamo turto rinkos kainos, nagrinėjamu atveju netgi ir pripažįstant, kad atsakovai negali pretenduoti į kiek didesnį nei 1,4567 ha (t. y. O. L. testamentu palikta 10925 kv. m., F. Z. testamentu palikta 1820,9 kv. m. M. Z. testamentu palikta 1820,8 kv .m. ir testamentu nepaskirstytos 1,2725 ha žemės, kurių ¼ pagal įstatymą paveldėjo sutuoktinė, likusią lygiomis dalimis 5 vaikai, viena iš kurių –O. L., atitinkama dalis) žemės plotą, už šiuo metu jau grąžintus 3,8442 ha žemės iš nacionalizuoto 4,55 ha žemės ploto, restitucija taikytina valstybei nebūtų adekvati siekiamam tikslui, o tuo pačiu ir neatitinkanti proporcingumo principų keliamų reikalavimų.

76Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių, nenustačius imperatyvių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, nėra pagrindo panaikinti ginčijamų sprendimų, įsakymų formaliais aktų negaliojimo pagrindais, nes jų panaikinimas prieštarautų pusiausvyros tarp viešo intereso poreikio ir pagrindinių žmogaus teisės apsaugos reikalavimų, proporcingumo, socialinio teisingumo, teisinio saugumo ir stabilumo principams, Konvencijos 1 Protokolo 1 straipsnio nuostatoms, Europos Žmogaus teisių teismo praktikai.

77Netenkinus prašymo panaikinti administracinius aktus, kuriais atkurtos nuosavybės teisės, netenkintini ir išvestiniai reikalavimai dėl 1999-12-17 papildomo paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (notarinio registro Nr. 4VJ-22972), kuriuo I. J., mirusios ( - ), turtą - 0,1807 ha žemės sklypą, esantį ( - ) paveldėjo dukra N. S., nes kitų savarankiškų jo panaikinimo pagrindų ieškovas nenurodė, bei restitucijos taikymo.

78Dėl bylinėjimosi išlaidų

79Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 2 d., 83 str. 1 d. 5 p.). Tačiau atsakovas S. N. byloje turėjo 3000,00 Lt, o N. S. 1000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą ir atstovavimą teisme, kurias prašo priteisti. Pažymėtina, kad nors atsakovus S. N. ir N. S. byloje atstovavo tą pati advokatė, tačiau atsakovų vardu ji surašė atsiliepimus į ieškinį (t. 1, b. l. 172-178, t. 2, b. l. 103-109), atstovavo atsakovus teismo posėdžiuose, kuriuose sugaišo 7 val. 30 min., parengė 3 įvairaus turinio prašymus - užklausimus, o įvertinus bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, užimtumą ruošiant atsiliepimą į ieškinį bei atstovaujant juos teismo posėdžiuose, atsakovų turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti nėra aiškiai per didelės (Rekomendacijų 2 d., 8. 2 8.17 ir 8.18 p.), jos priteistinos iš ieškovo atsakovams (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d).

80Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 265 straipsniu, 268 straipsniu, teismas

Nutarė

81ieškinį atmesti.

82Priteisti iš ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, j. a. k. 288603320, atsakovui S. N., a.k. ( - ) 3000,00 Lt (trys tūkstančius litų) ir atsakovei N. S., a.k. ( - ) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

83Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Diletai... 2. Ieškovas, siekdamas apginti viešąjį interesą, prašo (t. 1, b. l.... 3. 1. Panaikinti:... 4. 1.1. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-05-18 įsakymą „Dėl... 5. 1.2. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-10-15 įsakymą „Dėl... 6. 1.3. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-05-18 sprendimą Nr.... 7. 1.4. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004-03-22 įsakymą „Dėl... 8. 1.5. Kauno apskrities viršininko administracijos 2004-03-22 sprendimą Nr.... 9. 1.6. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-01-06 įsakymo „Dėl... 10. 1.7. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998-01-06 sprendimą Nr.... 11. 1.8. Kauno apskrities viršininko 2009-11-10 įsakymą „Dėl nuosavybės... 12. 1.9. Kauno apskrities viršininko 2009-11-10 sprendimą Nr. 10041, kuriuo... 13. 1.10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-09-13... 14. 1.11. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-09-16 įsakymą „Dėl... 15. 1.12. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999-09-16 sprendimą Nr.... 16. 1.13. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2010-01-19 sprendimą Nr.... 17. 1.14. Kauno apskrities viršininko 2003-10-28 įsakymą „Dėl nuosavybės... 18. 1.15. Kauno apskrities viršininko 2003-10-28 sprendimą Nr. 4387, kuriuo... 19. 1.16. Kauno apskrities viršininko 2005-11-11 įsakymą „Dėl nuosavybės... 20. 1.17. Kauno apskrities viršininko 2005-11-11 sprendimą Nr. 6158, kuriuo... 21. 1.18. Kauno apskrities viršininko 2003-10-28 įsakymo „Dėl Kauno apskrities... 22. 2. Pripažinti negaliojančiais:... 23. 2.1. 2004-05-04 A. N. sutikimą dėl nuosavybės teisių į visą jai... 24. 2.2. 2004-05-04 M. N. sutikimą dėl nuosavybės teisių į visą jai... 25. 2.3. 1999-12-17 papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą... 26. 3. Taikyti restituciją:... 27. 3.1. Įpareigoti N. S.:... 28. a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,1807 ha žemės sklypo, unikaliu Nr. (... 29. b) į valstybės biudžetą sumokėti I. J. nuosavybės teisių atkūrimo metu... 30. 3.2. Įpareigoti S. N.:... 31. a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo, unikaliu Nr. ( -... 32. b) į valstybės biudžetą sumokėti 0,0138 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( -... 33. 3.3. Įpareigoti Z. G.:... 34. a) į valstybės biudžetą sumokėti 0,2 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - ),... 35. b) į valstybės biudžetą sumokėti 3,25 ha žemės sklypo unikaliu Nr. ( - )... 36. 3.4. Įpareigoti M. L.:... 37. a) grąžinti valstybei natūra 0,1469 ha žemės sklypą unikaliu Nr. ( - ),... 38. b) į valstybės biudžetą sumokėti nuosavybės teisių atkūrimo metu... 39. Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos prokuratūra gavo Nacionalinės žemės... 40. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 41. Atsakovai N. S. (t. 2, b. l. 103-109 ), S. N., Z. G., M. L. (t. 1, b. l.... 42. Ieškinys atmestinas... 43. Byloje nustatyta, kad S. N. prašymą atkurti nuosavybės teises į senelio L.... 44. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. gegužės 18 d. įsakymu... 45. Kauno apskrities viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 02-01-2009 ir... 46. 1999 m. gruodžio 17 d. papildomo paveldėjimo teisės liudijimo pagal... 47. 2000 m. balandžio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartimi N. S. 0,1807 ha žemės... 48. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.... 49. A. N. 2004 m. gegužės 4 d. notaro patvirtintu sutikimu Nr. ( - ) sutiko, kad... 50. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.... 51. M. N. 2004 m. gegužės 4 d. notaro patvirtintu sutikimu Nr. 1-6025 sutiko, kad... 52. Kauno apskrities viršininko administracijos 1998 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.... 53. 1998 m. birželio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi N. S. 0,2 ha žemės... 54. Kauno apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 02-01-10800... 55. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. rugsėjo... 56. 2011 m. spalio 28 d. pirkimo - pardavimo sutartimi N. S. 0,0138 ha žemės... 57. Kauno apskrities viršininko administracijos 1999 m. rugsėjo 16 d. įsakymu... 58. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. sausio... 59. 2011 m. lapkričio 29 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Z. G. 3,25 ha žemės... 60. Kauno apskrities viršininko 2003 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 02-01-6952 ir... 61. Kauno apskrities viršininko 2003m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 02-01-6951 iš... 62. Kauno apskrities viršininko 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 02-01-11304... 63. 1939 m. lapkričio 3 d. testamentu J. L. 3,2775 ha žemės paliko A. L. (2... 64. Byloje pateikti dokumentai, t.y. Lietuvos centrinio valstybinio archyvo 1997 m.... 65. Vadovaujantis J. L. 1939 m. lapkričio 3 d. testamentu nuosavybės teisės... 66. Nuosavybės teisių atkūrimo byloje nėra duomenų apie tai, kas buvo likusios... 67. Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nekilnojamasis turtas buvo... 68. Ieškovas ginčydamas sprendimus ir įsakymų dalis remiasi Lietuvos... 69. Atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sutrumpintas 30 dienų... 70. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 71. Prašomais panaikinti įsakymais bei sprendimais atsakovams –fiziniams... 72. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 73. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad pretendentai į nuosavybės teisių... 74. Nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo, kad atsakovai – fiziniai asmenys,... 75. Konkrečiu atveju byloje pats ieškovas pripažįsta, jog pagal ginčijamus... 76. Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių, nenustačius imperatyvių teisės... 77. Netenkinus prašymo panaikinti administracinius aktus, kuriais atkurtos... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 79. Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo valstybei... 80. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 265 straipsniu,... 81. ieškinį atmesti.... 82. Priteisti iš ieškovo Kauno apygardos prokuratūros, j. a. k. 288603320,... 83. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...