Byla 2-2208-241/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ pirmininko I. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, pareikštą apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ pirmininko I. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. spalio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta žemės ūkio bendrovei „Kraštovaizdis“ iškelti restruktūrizavimo bylą, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Kraštovaizdis“ pirmininko I. G. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos žemės ūkio bendrovei „Kraštovaizdis“ iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Finance group“, bankrutuojanti žemės ūkio bendrovė „Grūdų pervežimo centras“ ir kredito unija „Vilniaus kreditas“.

2Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

3Pareiškėjas ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininkas kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą priėmė, sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus.

4Pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pateikė teismui prašymą iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti antstolį D. Kisielių panaikinti bendrovės atsiskaitomųjų sąskaitų areštą, kuris yra pritaikytas šio antstolio 2015 m. liepos 28 d. patvarkymu Nr. 2-DK-U-2018, ir jį apie tai informuoti. Prašymui pagrįsti pateikė įrodymus, kad būtinas veiklos išlaidas ir einamuosius būtinuosius mokėjimus sudaro atsiskaitymai su darbuotojais, privalomi atsiskaitymai su valstybės, savivaldybės, VSDFV biudžetais.

5Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies –leido atsakovui atlikti išmokų, kilusių iš darbo teisinių santykių, išmokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, VSDFV biudžetus ir kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytus privalomus mokėjimus iš nurodytų atsiskaitomųjų sąskaitų: Nr. LT597180300008070190; Nr. LT867180300000405152; Nr. LT022140030003274525; Nr. LT552140030003274541; Nr. LT887230000000405056; Nr. LT404010041200832599; Nr. LT447300010140180560;Nr. LT187300010137323505; Nr. LT317300010129322226; Nr. LT28730G010091271120; Nr. LT3773000101355G8584, nepaisant to, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai. Kitos prašymo dalies netenkino.

6Panevėžio apygardos teismas 2015 m. spalio 27 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą. Pareiškėjas dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo teismo nutartį panaikinti.

7Apeliantas 2015 m. lapkričio 20 d. pateikė teismui prašymą, o 2015 m. gruodžio 2 d. ir jo patikslinimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašo leisti atsakovui atlikti išmokų, kilusių iš darbo teisinių santykių, išmokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, VSDFV biudžetus ir kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytus privalomus mokėjimus iš šių atsiskaitomųjų sąskaitų, nepaisant to, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai: LT687300010107289174; LT827300010127154425, LT597180300008070190,LT867180300000405152,LT887230000000405056,LT287300010091271120,LT317300010129322226,LT377300010135508584,LT187300010137323505,LT447300010140180560, nustatant didžiausią 183 245,81 Eur sumą, reikalingą mokėti įmonės einamosioms įmokoms per vieną kalendorinį mėnesį. Pareiškėjas nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės realiai neveikia, kadangi atsakingos institucijos negali įvykdyti teismo įpareigojimų, nes teismas, leisdamas pareiškėjui atlikti mokėjimus, nenustatė lėšų sumos, reikalingos įmonės einamosioms įmokoms per vieną kalendorinį mėnesį mokėti, kaip to reikalauja ĮRĮ 7 straipsnio 2 dalis.

8Kreditorius kredito unija „Vilniaus kreditas“ prašo pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkinti. Atsiliepime į pareiškėjo prašymą nurodo, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė savo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, piktnaudžiauja savo padėtimi, vykdo veiklą ir įgytomis lėšomis disponuoja be kreditoriaus, kaip įmonės hipotekos turėtojo ir turto administartoriaus, sutikimo, nepervesdamas gautų sumų į antstolio depozitinę sąskaitą, be to, netinkamai ir nepagrįstai nustatė didžiausią sumą, reikalingą mokėti įmonės einamosioms įmokoms per vieną kalendorinį mėnesį.

9CPK 148 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją. Jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą.

10Pareiškėjas pateiktu prašymu neprašo pakeisti teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o prašo papildyti teismo nutartį ir nurodyti konkrečią per vieną kalendorinį mėnesį leistiną lėšų sumą teismo nutartyje nurodytiems mokėjimams atlikti.

11Pagal CPK 145 straipsnio 6 dalį areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi leido iš atitinkamų atsakovo atsiskaitomųjų sąskaitų atlikti išmokų, kilusių iš darbo teisinių santykių, išmokėjimą darbuotojams, privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, VSDFV biudžetus ir kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytus privalomus mokėjimus, tačiau nenurodė konkrečios sumos šioms išmokoms atlikti. Kadangi pirmosios instancijos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje nenustatė įpareigojimo antstoliui nustatyti konkrečią per vieną kalendorinį mėnesį atsakovui leistiną lėšų sumą teismo nutartyje nurodytiems mokėjimams atlikti, šį įpareigojimą antstoliui nustato apeliacinės instancijos teismas. Taigi pareiškėjas turi kreiptis į nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdantį antstolį su prašymu nustatyti konkrečią per vieną kalendorinį mėnesį leistiną lėšų sumą Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje nurodytiems mokėjimams atlikti.

12Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 6 dalimi, 148 straipsnio 1 dalimi, 302 straipsniu,

Nutarė

13pareiškėjo žemės ūkio bendrovė „Kraštovaizdis“ pirmininko I. G. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo netenkinti.

14Nurodyti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. ir 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdančiam antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kurią atsakovas žemės ūkio bendrovė „Kraštovaizdis“ per vieną kalendorinį mėnesį galės panaudoti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje nurodytiems mokėjimams atlikti.

Proceso dalyviai