Byla e2S-565-656/2020
Dėl servituto turėtojo pareigų nevykdymo ir išlaidų atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal apeliantės (ieškovės) uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „SKR Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „SKR Baltic“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei (toliau AB) „Energijos skirstymo operatorius“, dėl servituto turėtojo pareigų nevykdymo ir išlaidų atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį dėl netesybų išieškojimo iš atsakovės. Nurodė, kad atsakovė praleido nustatytą prievolės įvykdymo terminą.

72.

8Atsakovė prašė teismo tokį prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovė yra įvykdžiusi visas taikos sutarties sąlygas, kurios pakeistos šalių susitarimu. Mano, kad prašymas priteisti netesybas turi būti reiškiamas bendra ginčo teisenos tvarka.

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi ieškovės prašymą paliko nenagrinėtą.

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 20 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį panaikino ir perdavė klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 2 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl vykdomojo rašto išdavimo netenkino.

166.

17Iš taikos sutarties sąlygų teismas sprendė, kad ji gali būti vykdoma. Teismo posėdžio metu atsakovė įrodinėjo, kad laiku įvykdyti taikos sutarties sąlygų negalėjo, nes pasirašytos taikos sutarties sąlygos žodžiu buvo pakeistos šalių susitarimu. Tam pagrįsti prašė apklausti liudytoją. Teismas nurodė, kad abipusiu susitarimu šalys galėjo pakeisti sudarytą taikos sutartį arba spręsti dėl jos sąlygų toje byloje, kurioje ji patvirtinta, atnaujinus procesą (CPK 366 str. 1 d. 9 p.). Taikos sutarties sąlygos byloje nebuvo keičiamos, o žodinis taikos sutarties pakeitimas neturi šalims galios.

187.

19Teismas nurodė, kad ieškovė pareiškusi prašymą išduoti vykdomąjį raštą dėl 41 000 Eur dydžio netesybų išieškojimo iš atsakovės pagal taikos sutarties sąlygą (atsakovui neįvykdžius tinkamai sąlygų mokėti po 100 eurų dydžio baudą už kiekvieną išieškojimo dieną), t. y . dėl išvestinio taikos sutarties reikalavimo.

208.

21Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad, teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymo proceso metu tarp šalių kilus ginčui dėl pagrindinių sutarties sąlygų pažeidimo ir netesybų už tai mokėjimo, suinteresuotai šaliai atsiranda materialinis teisinis pagrindas ir procesinės prielaidos kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo ir vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik vykdant šiuo klausimu priimtą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010). Analogiškos nuostatos buvo laikomasi ir kitoje kasacinio teismo nutartyje – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-481/2010, kurioje taip pat nurodyta, kad reikalavimai dėl taikos sutarties pažeidimo ir kylančių teisinių padarinių, jų faktinis ir teisinis pagrindas negali būti išnagrinėti vykdymo proceso tvarka vykdomojoje byloje dalyvaujant antstoliui, o turi būti sprendžiami atskiroje civilinėje byloje ieškinio teisenos tvarka.

229.

23Atvejai, kada, teismui atsisakius išduoti vykdomąjį raštą pagal taikos sutarties sąlygas, nėra pagrindo atnaujinti procesą, bet šaliai atsiranda materialinis teisinis pagrindas ir procesinės prielaidos kreiptis į teismą su ieškiniu dėl reikalavimų tenkinimo ir vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik vykdant šiuo klausimu priimtą teismo sprendimą, gali būti itin reti. Paprastai tai atvejai, kada atsisakoma išduoti vykdomąjį raštą dėl reikalavimų, kurių pagrindas yra ne tiesioginis, bet išvestinis iš kitos taikos sutarties šalies pareigos vykdyti tokios sutarties sąlygas, inter alia, kai reikalaujama mokėti netesybas dėl to, kad taikos sutarties šalis pažeidė pagrindines sutarties sąlygas.

2410.

25Kadangi ieškovė prašydama išduoti vykdomąjį raštą neprašė įpareigoti atsakovę jį įvykdyti, o tik siekia prisiteisti netesybas, teismas padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo praktiką, toks vykdomasis raštas dėl išvestinio reikalavimo negali būti išduodamas, o ieškovei suteikiama teisė kreiptis ginčo teisena į teismą su reikalavimu dėl netesybų priteisimo.

2611.

27Atsakovei teismas taip pat išaiškino jos teisę kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo esant tam prielaidoms.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

2912.

30UAB „SKR Baltic“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti ir vykdomojo dokumento išdavimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirojo skundo argumentai:

3112.1.

32Teismas nepagrįstai nesivadovavo šiuo atveju prejudicinę reikšmę turinčia Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartimi, kuria pirmosios instancijos teismui buvo gražintas klausimo dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjimas iš naujo. Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą bei kasacinio teismo išaiškinimus, teismas nurodytoje nutartyje padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo taikos sutarties sąlygų vykdytinumo iš esmės.

3312.2.

34Teismas netinkamai taikė CPK 646 straipsnio nuostatas. Šiuo atveju vykdomojo rašto išdavimo tikslas: 1) įpareigoti atsakovą savo lėšomis ir pastangomis tinkamai ir laiku įrengti naujus elektros tinklus pagal taikos sutartyje nustatytas sąlygas; 2) gauti taikos sutartyje numatytas netesybas už atsakovo vėlavimą išsikelti įrenginius iš ieškovo nuosavybės pagal taikos sutartyje nustatytas sąlygas. Iš šalių pateiktų atsiliepimų ir argumentų aišku, kad šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos. Ginčas yra ne dėl to, kad šalys skirtingai interpretuoja taikos sutarties sąlygas, bet nesutariama dėl tariamo taikos sutarties sąlygų pakeitimo. Pats teismas teisingai pastebėjo, kad šalys žodžiu negali keisti teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygų. Vadinasi, teismas pripažįsta, kad atsakovas laiku ir tinkamai neįvykdė taikos sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Teismas taip pat nenustatė, dėl ko taikos sutartis negalėtų būti vykdoma priverstinai.

3512.3.

36Teismo išvada atmesti prašymą dėl vykdomojo rašo išdavimo yra nemotyvuota ir nepagrįsta.

3713.

38Atsakovė padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimo argumentai:

3913.1.

40Tarp šalių yra kilęs esminis ginčas dėl taikos sutarties įvykdymo ir tikrosios šalių valios dėl taikos sutarties priedo - techninės užduoties koregavimo pagal ieškovės išreikštą pageidavimą pakeisti - sumažinti transformatorinių galingumą. Priešingai, nei teigia ieškovė, akivaizdu, kad tarp bylos šalių kilo ginčas dėl taikos sutartimi atsakovės prisiimtų įsipareigojimų turinio ir jų atlikimo termino (taikos sutarties sąlygų). Šią aplinkybę pripažino ir Teismas, ginčijamoje nutartyje nurodęs, jog šalys Taikos sutarties sąlygas supranta skirtingai ir (ar) jų priverstinai vykdyti neįmanoma apskritai, vykdomasis raštas pagal tokias sąlygas negali būti išduodamas. Tokiam atvejui įstatyme nurodyta galimybė šalies prašymu peržiūrėti teismo nutartį, kuria patvirtinta taikos sutartis, proceso atnaujinimo tvarka (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

4113.2.

42Nors atsakovė neginčijo faktinės aplinkybės, kad taikos sutartyje nustatyti darbai nebuvo atlikti per sutartyje nustatytą terminą, tačiau byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog šių terminų nesilaikymą iš esmės įtakojo ieškovės išreikštas kitoks, nei buvo numatyta taikos sutartyje, poreikis dėl reikalingo transformatorinių galingumo, dėl ko turėjo būti parengtas naujas projektas, kuris, be kita ko, buvo derinamas ir su pačia ieškove. Šios aplinkybės patvirtina atsakovės poziciją, kad ieškovė neabejotinai žinojo apie terminų pratęsimo, o taip pat apie taikos sutarties priedo – techninės užduoties koregavimo būtinumą pagal ieškovės išreikštą poreikį.

4313.3.

44Ieškovė savaip interpretuoja teismo išvadas dėl galimybės pakeisti taikos sutarties sąlygas. Nors teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad nesutinka su atsakovės teiginiais, jog šalys žodžiu pakeitė taikos sutarties sąlygas, iš to negali būti darytina ieškovės nurodoma išvada, jog teismas pripažino, kad negali būti ginčo dėl taikos sutarties sąlygų.

4513.4.

46Kaip teisingai teismas konstatavo, ieškovė pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą tik dėl netesybų, apskaičiuotų pagal taikos sutartį. Teismas pagrįstai netenkino prašymo išduoti vykdomąjį raštą dėl netesybų priteisimo, motyvuojant, jog vykdomasis raštas dėl išvestinio reikalavimo negali būti išduodamas, o ieškovei suteikiama teisė kreiptis ginčo teisena į teismą su reikalavimu dėl netesybų priteisimo. Nors ieškovė atskirajame skunde nurodo, kad neva iš dviejų ieškovės teismui pateiktų prašymų yra aišku, kad prašymų išduoti vykdomąjį raštą tikslas – įpareigoti atsakovę savo lėšomis ir pastangomis tinkamai ir laiku įrengti naujus elektros tinklus pagal taikos sutartyje nustatytas sąlygas, tokio reikalavimo savo prašymuose dėl vykdomojo rašto išdavimo nereiškė.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

4814.

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5015.

51Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta išduoti vykdomąjį raštą dėl nevykdomos teismo patvirtintos taikos sutarties, teisėtumo.

5216.

53Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė UAB ,,SKR Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB ,,Elektros skirstymo operatorius“ prašydama priteisti iš atsakovės 6 338,54 Eur už servituto turėtojo pareigų nevykdymą ir su tuo susijusias išlaidas.

5417.

55Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi buvo patvirtinta šalių Taikos sutartis.

5618.

57Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą dėl 41 000 Eur dydžio netesybų išieškojimo iš atsakovės pagal Taikos sutarties 1.13. punktą.

5819.

59Ieškovė remiasi tuo, kad Taikos sutarties 1.3 punktu atsakovė įsipareigojo per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo nutarties dėl Taikos sutarties patvirtinimo byloje įsiteisėjimo dienos savo lėšomis išmontuoti iš ieškovei nuosavybės teise priklausančių elektros transformatorinių pastatų ( - ) (toliau - Pastatai), atsakovei priklausančius elektros skirstomuosius įrenginius, savo lėšomis atlikti esamų vartotojų įrenginių perjungimą nuo naujai suprojektuotų ir sumontuotų transformatorinių ir jose esančių įrenginių pagal Projektavimo užduotį (Sutarties priedas Nr. 1). Ieškovės tvirtinimu, teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 11 d., todėl atsakovė abu įpareigojimus įsipareigojo įvykdyti iki 2018 m. kovo 11 d., tačiau darbus baigė tik 2019 m. balandžio 25 d. (atsakovė atliktų darbų aktą pasirašė 2019 m. gegužės 2 d.). Ieškovė taip pat pažymėjo, kad atsakovės naujai įrengti elektros tinklai neatitinka taikos sutartyje nustatytų sąlygų.

6020.

61Taikos sutarties 1.13. punkte, kuriuo remiasi ieškovė, šalys nustatė, kad atsakovei neatlikus visų Taikos sutarties 1.3 punkte numatytų darbų per Taikos sutarties 1.3 punkte nustatytą terminą bei nesant Taikos sutarties 1.7 punkte nurodytų aplinkybių, kurios pratęsia 6 mėnesių terminą, atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei 100 Eur baudą už kiekvieną pradelstą dieną.

6221.

63Šiuo atveju prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo grindžiamas Taikos sutartyje sulygtų darbų terminų nesilaikymo faktu bei atsakovės įrengtų elektros tinklų neatitikimu Taikos sutartyje nustatytoms sąlygoms. Atsakovė neginčija fakto, kad darbai atlikti pažeidus Taikos sutartyje nustatytus terminus, tačiau tvirtina, kad sutartu laiku darbų atlikti negalėjo dėl techninės užduoties koregavimo pagal ieškovės išreikštą pageidavimą pakeisti transformatorinių galingumą.

6422.

65Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą iš esmės argumentavo tuo, kad ieškovė prašyme išduoti vykdomąjį raštą neprašė įpareigoti atsakovę tinkamai įvykdyti Taikos sutarties sąlygas dėl darbų atlikimo, o tik siekė išvestinio reikalavimo - prisiteisti netesybas. Teismo vertinimu, toks vykdomasis raštas dėl išvestinio reikalavimo negali būti išduodamas, o ieškovei suteikiama teisė kreiptis ginčo teisenos tvarka į teismą su reikalavimu dėl netesybų priteisimo.

6623.

67Apeliacinės instancijos teismas sutinka su minėtu pirmosios instancijos teismo teisinės situacijos vertinimu bei padaryta išvada.

6824.

69Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 straipsnio 1 dalis). Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, joje nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Vykdomajame rašte negali būti įrašomas kitoks šalių susitarimo turinys nei tas, kuris nurodytas taikos sutartį patvirtinančioje teismo nutartyje.

7025.

71Kasacinis teismas taip pat nurodęs, kad, nustačius, jog teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygos nėra aiškios, šalys jas supranta skirtingai ir (ar) jų priverstinai vykdyti neįmanoma apskritai, vykdomasis raštas pagal tokias sąlygas negali būti išduodamas. Tokiam atvejui įstatyme nurodyta galimybė šalies prašymu peržiūrėti teismo nutartį, kuria patvirtinta taikos sutartis, proceso atnaujinimo tvarka (CPK 646 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-421/2016, 28 punktas).

7226.

73Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pasisakyta, kad, teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymo proceso metu tarp šalių kilus ginčui dėl pagrindinių sutarties sąlygų pažeidimo ir netesybų už tai mokėjimo, suinteresuotai šaliai atsiranda materialinis teisinis pagrindas ir procesinės prielaidos kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo ir vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik vykdant šiuo klausimu priimtą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010). Analogiškos nuostatos buvo laikomasi ir kitoje kasacinio teismo nutartyje – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-481/2010, kurioje taip pat nurodyta, kad reikalavimai dėl taikos sutarties pažeidimo ir kylančių teisinių padarinių, jų faktinis ir teisinis pagrindas negali būti išnagrinėti vykdymo proceso tvarka vykdomojoje byloje dalyvaujant antstoliui, o turi būti sprendžiami atskiroje civilinėje byloje ieškinio teisenos tvarka.

7427.

75Kasacinis teismas taip pat yra pabrėžęs, kad, teismui atsisakius išduoti vykdomąjį raštą pagal taikos sutarties sąlygas, kai nėra pagrindo atnaujinti procesą, bet šaliai atsiranda materialinis teisinis pagrindas ir procesinės prielaidos kreiptis į teismą su ieškiniu dėl reikalavimų tenkinimo ir vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik vykdant šiuo klausimu priimtą teismo sprendimą, gali būti itin reti. Paprastai tai atvejai, kada atsisakoma išduoti vykdomąjį raštą dėl reikalavimų, kurių pagrindas yra ne tiesioginis, bet išvestinis iš kitos taikos sutarties šalies pareigos vykdyti tokios sutarties sąlygas, inter alia, kai reikalaujama mokėti netesybas dėl to, kad taikos sutarties šalis pažeidė pagrindines sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468-403/2017).

7628.

77Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė darbus yra atlikusi. Ieškovės tvirtinimu, darbai atlikti nesilaikant Taikos sutarties sąlygų. Atsakovė išreiškusi poziciją, kad darbai buvo atlikti pagal ieškovės išreikštą pageidavimą pakeisti - sumažinti transformatorinių galingumą, kas turėjo įtakos ir darbų atlikimo terminams.

7829.

79Atsižvelgiant į tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (lot. res judicata) galią, ginčo atveju Taikos sutarties sąlygos nebuvo pakeistos teismine tvarka, šalys nepagrindė, kad jos neįvykdomos, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad sutarties sąlygos vykdytinos.

8030.

81Ieškovė, nors ir kvestionuodama atsakovės atliktų darbų pagal Taikos sutarties sąlygas tinkamumą, prašė išduoti vykdomąjį raštą ne dėl neįvykdytos Taikos sutarties dalies (dėl darbų įvykdymo laikantis Taikos sutarties sąlygų), o tik dėl išvestinio reikalavimo – dėl netesybų.

8231.

83Todėl teismas ginčijamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo atveju yra susidariusi išskirtinė situacija, nurodyta kasacinio teismo nutartyje, aptartoje šios nutarties 27 punkte, kuomet yra pagrindas atsisakyti išduoti vykdomąjį raštą, nurodant galimybę šalims kreiptis į teismą su ieškiniu dėl reikalavimų dėl netesybų tenkinimo. Kartu teismas neužkirto šalims galimybės pakeisti taikos sutarties sąlygas, kreipiantis į teismą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje, esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams.

8432.

85Apeliantė atskirąjį skundą grindžia vienu iš argumentų, kad teismas nepagrįstai nesivadovavo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartimi, turinčia prejudicinę reikšmę nagrinėjamam ginčui.

8633.

87Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatytą teisinį reguliavimą, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

8834.

89Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. teismo nutarties objektas buvo teismo nutartis, kuria ieškovės prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo buvo paliktas nenagrinėtas. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. nutartimi pirmosios instancijos teismui buvo grąžintas klausimo dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjimas iš naujo, konstatuojant, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo taikos sutarties sąlygų vykdytinumo iš esmės, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas dėl vykdomojo rašto išdavimo ir be pagrindo prašymą paliko nenagrinėtą. Šiuo gi atveju, pirmosios instancijos teismas klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo išnagrinėjo iš esmės – prašymą atmetė. Teismas pasisakė dėl taikos sutarties sąlygų vykdytinumo, be to, vadovavosi aktualia kasacinio teismo praktika dėl ginčijamo klausimo.

9035.

91Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje iš esmės tinkamai aiškino ir taikė vykdomojo rašto pagal teismo nutartimi patvirtintą taikos sutarties išdavimo tvarką ir sąlygas reglamentuojančias proceso teisės normas, argumentuotai ir pagrįstai atsisakė išduoti vykdomąjį raštą. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 2 d. nutartis paliktina nepakeista (337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

92Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

93Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

94Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą pagal... 7. 2.... 8. Atsakovė prašė teismo tokį prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovė yra... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi ieškovės... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 20 d. nutartimi Vilniaus miesto... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. vasario 2 d. nutartimi ieškovės... 16. 6.... 17. Iš taikos sutarties sąlygų teismas sprendė, kad ji gali būti vykdoma.... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad ieškovė pareiškusi prašymą išduoti vykdomąjį... 20. 8.... 21. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad, teismo patvirtintos taikos... 22. 9.... 23. Atvejai, kada, teismui atsisakius išduoti vykdomąjį raštą pagal taikos... 24. 10.... 25. Kadangi ieškovė prašydama išduoti vykdomąjį raštą neprašė įpareigoti... 26. 11.... 27. Atsakovei teismas taip pat išaiškino jos teisę kreiptis į teismą dėl... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 29. 12.... 30. UAB „SKR Baltic“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 31. 12.1.... 32. Teismas nepagrįstai nesivadovavo šiuo atveju prejudicinę reikšmę turinčia... 33. 12.2.... 34. Teismas netinkamai taikė CPK 646 straipsnio nuostatas. Šiuo atveju vykdomojo... 35. 12.3.... 36. Teismo išvada atmesti prašymą dėl vykdomojo rašo išdavimo yra nemotyvuota... 37. 13.... 38. Atsakovė padavė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 39. 13.1.... 40. Tarp šalių yra kilęs esminis ginčas dėl taikos sutarties įvykdymo ir... 41. 13.2.... 42. Nors atsakovė neginčijo faktinės aplinkybės, kad taikos sutartyje nustatyti... 43. 13.3.... 44. Ieškovė savaip interpretuoja teismo išvadas dėl galimybės pakeisti taikos... 45. 13.4.... 46. Kaip teisingai teismas konstatavo, ieškovė pateikė prašymą išduoti... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės... 48. 14.... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 50. 15.... 51. Byloje sprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 52. 16.... 53. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovė UAB ,,SKR Baltic“ kreipėsi į... 54. 17.... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi buvo... 56. 18.... 57. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą dėl 41... 58. 19.... 59. Ieškovė remiasi tuo, kad Taikos sutarties 1.3 punktu atsakovė įsipareigojo... 60. 20.... 61. Taikos sutarties 1.13. punkte, kuriuo remiasi ieškovė, šalys nustatė, kad... 62. 21.... 63. Šiuo atveju prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo grindžiamas Taikos... 64. 22.... 65. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą atsisakyti išduoti vykdomąjį... 66. 23.... 67. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su minėtu pirmosios instancijos... 68. 24.... 69. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį... 70. 25.... 71. Kasacinis teismas taip pat nurodęs, kad, nustačius, jog teismo patvirtintos... 72. 26.... 73. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pasisakyta, kad, teismo patvirtintos... 74. 27.... 75. Kasacinis teismas taip pat yra pabrėžęs, kad, teismui atsisakius išduoti... 76. 28.... 77. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė darbus yra atlikusi. Ieškovės... 78. 29.... 79. Atsižvelgiant į tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 80. 30.... 81. Ieškovė, nors ir kvestionuodama atsakovės atliktų darbų pagal Taikos... 82. 31.... 83. Todėl teismas ginčijamoje nutartyje padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo... 84. 32.... 85. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia vienu iš argumentų, kad teismas... 86. 33.... 87. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatytą teisinį reguliavimą, nereikia... 88. 34.... 89. Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d.... 90. 35.... 91. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje iš esmės... 92. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 93. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. vasario 2 d. nutartį palikti... 94. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo....