Byla N-756-402-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno ir Vaidos Urmonaitės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. nutarties E. U. administracinio teisės pažeidimo byloje. Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Pirmojo PK pareigūnas 2007 m. lapkričio 27 d. E. U. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, kuriame nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20 val., jis Vilniuje, prie ( - ) namo vedžiojo šunį be antsnukio, tuo pažeisdamas Vilniaus miesto savivaldybės 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1283 patvirtintų Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių 18 punktą. Atsakomybė už tai numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 110 straipsnio 4 dalyje.

5Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2008 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. A11-1176 nutraukė administracinę bylą E. U. atžvilgiu, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.

6II.

7R. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos 2008 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. A11-1176. Nurodė, kad jo kaimynas E. U. savo šunį vedžiojo be antsnukio, už tai 2007 vasarą buvo nubaustas. Po nubaudimo šis asmuo vis tiek vedžiojo šunį be antsnukio. 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20.00 val., jis su žmona pamatė kaimyną vedantį šunį be antsnukio ir nusprendė tai nufotografuoti mobiliuoju telefonu. Tačiau kaimynas pradėjo jam grasinti ir atėmė iš jo mobilųjį telefoną, tarp jų įvyko konfliktas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija nepagrįstai nusprendė nutraukti bylą E. U. atžvilgiu. Institucija nesivadovavo ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančia informacija, netinkamai vertino liudytojų parodymus.

8III.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. nutartimi R. Š. skundą atmetė.

10Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nutarė, kad byloje nesurinkta patikimų ir pakankamų įrodymų, patvirtinančių E. U. kaltę dėl padaryto pažeidimo, t.y. kad jis 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20 val., prie namo ( - ) vedžiojo šunį be antsnukio. Kaip matyti iš konflikto dalyvių paaiškinimų, konfliktas įvyko laiptinėje. R. Š. teigia, kad kaimynas grįžęs namo vedėsi šunį be antsnukio. Tuo tarpu pats E. U. nurodo, kad šunį paliko mašinoje ir į laiptinę įėjo be šuns, kai jį užsipuolė kaimynas R. Š. . Iš policijos pareigūno tarnybinio paaiškinimo matyti, kad R. Š. darytame vaizdo įraše nėra užfiksuota, kad E. U. vedžioja šunį be antsnukio, priešingai – iš įrašo matosi, kad E. U. įeina į laiptinę be šuns, nešinas dviem maišeliais. Policijos pareigūnai po įvykio taip pat apklausė namo gyventojus, kurie negalėjo patvirtinti fakto, kad E. U. 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20 val., prie namo ( - ) vedžiojo šunį be antsnukio. Kaimynės A. B. ir T. N. paaiškino, kad E. U. dėl šuns laikymo ir vedžiojimo jokių pretenzijų neturi. R. Š. teigia, kad E. U. jau anksčiau yra baustas už Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių pažeidimus, tačiau ir po nubaudimo toliau nesilaiko šių Taisyklių, vedžioja šunį be antsnukio. Teigia, kad byloje yra prieštaravimų, nes apklausti kaimynai nurodė, kad E. U. iki 2007 metų spalio mėnesio vedžiojo šunį be antsnukio. Teismo manymu, šie prieštaravimai nėra esminiai, be to jie nepatvirtina paties pažeidimo fakto, t.y. kad 2007 m. rugpjūčio 26 d. apie 20 val. E. U. vedžiojo šunį be antsnukio. Kaip matyti iš R. Š. , S. Š. , E. U. , V. U. parodymų, šie namo gyventojai tarpusavyje nesutaria, dažnai konfliktuoja. Dėl šių aplinkybių teismas R. Š. ir S. Š. parodymų, duotų prieš kaimyną E. U. , pažymėjo negalįs vertinti kaip visiškai objektyvių. Kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad E. U. 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20 val., vedžiojo šunį be antsnukio, R. Š. teismui nepateikė.

11IV.

12Apeliaciniu skundu R. Š. prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį panaikinti ir pažeidėją nubausti. Teigia, kad teismas atsižvelgė tik į liudytojų, kurie atsisakė pretenzijų pažeidėjui, parodymus, kitų liudytojų parodymų nevertino. Teismas taip pat nepagrįstai nelaikė apelianto bei jo žmonos parodymų objektyviais.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14V.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Administracinio teisės pažeidimo protokolas E. U. surašytas už tai, kad 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20 val., jis prie namo ( - ) namo vedžiojo šunį be antsnukio, tuo pažeisdamas Vilniaus miesto savivaldybės 2006 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 1-1283 patvirtintų Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių 18 punktą. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas apibrėžia asmeniui keliamo kaltinimo ribas (ATPK 259 str., 260 str.). Ginčui aktualios redakcijos patvirtintų Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių 18 punkte buvo numatyta, kad viešosiose vietose šunys turi būti vedžiojami (vedami) su pavadėliu ir antsnukiu, šunys neturi kelti grėsmės praeiviams, prie pašalinių žmonių pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m. Nagrinėjamu atveju norint E. U. nubausti pagal ATPK 110 straipsnio 4 dalį privalu įrodyti, kad būtent 2007 m. rugpjūčio 26 d., apie 20 val., vedžiodamas šunį be antsnukio, jis pakartotinai pažeidė Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių reikalavimus.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinė komisija 2008 m. sausio 9 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą E. U. atžvilgiu, nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo sudėties, nutraukė teisėtai ir pagrįstai (ATPK 250 str. 1 p.). Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs byloje surinktą medžiagą, komisijos nutarimą paliko nepakeistą.

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracinės komisijos ir Vilniaus apygardos administracinio teismo padarytomis išvadomis ir neturi pagrindo kitaip vertinti byloje surinktų įrodymų.

19Iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Pirmojo policijos komisariato Viešosios policijos Verkių policijos nuovados tyrėjo P. R. 2007 m. lapkričio 19 d. tarnybinio pranešimo (b. l. 43) matyti, kad apklausti namo Vilniuje, ( - ), gyventojai 2007 m. rugpjūčio 26 d. įvykio, neva E. U. vedžiojant šunį be antsnukio, nematė, dėl jo nieko konkretaus paaiškinti negalėjo, tik pažymėjo, kad iki 2007 m. spalio mėnesio šunį E. U. vedžiojo be antsnukio. Apeliaciniame skunde R. Š. teigia, kad pirmosios instancijos teismas vertino tik tų liudytojų parodymus, kurie E. U. pretenzijų neturi. Toks teiginys neatitinka tikrovės. Pirmosios instancijos vertino visų liudytojų parodymus, iš kurių padarė išvadą, kad nei vienas iš apklaustų liudytojų 2007 m. rugpjūčio 26 d. įvykio nematė. Teismas taip pat teisingai ir pagrįstai pažymėjo, kad tai, jog apklausti liudytojai nurodė, kad E. U. iki 2007 m. spalio mėnesio vedžiojo šunį be antsnukio, konkretaus protokole užfiksuoto kaltinimo tyrimui reikšmės neturi. Jie nei patvirtina, nei paneigia administracinio teisės pažeidimo, kuriuo kaltintas E. U. , aplinkybių. Apeliantas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu taip pat nėra nurodęs nei vieno asmens, išskyrus jo paties žmoną, kuris būtų matęs 2007 m. rugpjūčio 26 d. įvykį ir galėtų paliudyti apie ginčui reikšmingas aplinkybes. Iš Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Pirmojo policijos komisariato Viešosios policijos Verkių policijos nuovados 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą matyti, kad vaizdo įraše, kurį buvo pateikęs R. Š. , nėra užfiksuota, jog E. U. vedžiotų šunį be pavadžio. Šio fakto apeliantas neneigia. Nors R. Š. teigė kaimyną, vedžiojantį šunį be antsnukio, ir nufotografavęs, tačiau vėlgi į bylą nepateikta jokių tai patvirtinančių įrodymų. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 4 d. posėdžio metu R. Š. nurodė, kad telefoną E. U. iš jo atėmė, tačiau ikiteisminis tyrimas dėl telefono vagystės nutrauktas Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Pirmojo policijos komisariato Viešosios policijos Verkių policijos nuovados tyrėjo 2007 m. lapkričio 29 d. nutarimu. Duomenų, kad R. Š. šį nutarimą būtų apskundęs, nėra. R. Š. ir S. Š. parodymus dėl pažeidimo pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tarp kaimynų susiklosčiusią konfliktišką situaciją, pagrįstai vertino kritiškai ir, nesant kitų juos patvirtinančių įrodymų, jais nesirėmė kaip objektyviais ir galinčiais neginčijamai patvirtinti E. U. kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21R. Š. apeliacinio skundo nepatenkinti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai