Byla eAS-553-261/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L. G., J. S., L. A., J. Č. ir J. Ž. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės tarybai ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai ir Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno Žaliakalnio progimnazijai, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P., J. G., I. P., I. G., G. L. G., J. S., L. A., J. Č., J. Ž. (toliau – ir pareiškėjai) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, prašydami:

51) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 (toliau – ir sprendimas T-116);

62) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” Nr. T-114 (toliau – ir sprendimas Nr. T-114) dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje;

73) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro, kodas 191349265, kurio teises ir pareigas yra perėmęs Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2016 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 2-1392-6(8.8) dalį, kuria buvo atsisakyta atlikti pastatų, kuriuose veikia Kauno Žaliakalnio progimnazija, higienos sąlygų patikrinimą įvertinant būsimą mokinių skaičių bei pateikti atsakymą, kiek minėtoje progimnazijoje maksimaliai gali sutilpti mokinių ir klasių komplektų, nepažeidžiant vaikų normalių ugdymo sąlygų, numatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir įpareigoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti šį patikrinimą bei pateikti pareiškėjams tokio patikrinimo išvadą;

84) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 galiojimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo;

95) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir uždrausti Kauno miesto savivaldybės tarybai iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai kliudyti 2016-2017 mokslo metams sudaryti du pirmųjų pradinių klasių komplektus ir vieną priešmokyklinės klasės komplektą pagal šioje mokykloje gautus asmenų prašymus, taip pat uždrausti Kauno miesto savivaldybės tarybai priimti sprendimus ir atlikti bet kokius kitus veiksmus, susijusius su jos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” Nr. T-116 įgyvendinimu bei 2016 m. kovo 15 d. sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” Nr. T-114 įgyvendinimu Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos atžvilgiu.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino iš dalies, t. y. laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą.

11Pareiškėjai 2016 m. balandžio 14 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, sustabdyti ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43, 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo tenkino, t. y. laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies, kuria jo priedo Nr. 1, 43, 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo, galiojimą. Įpareigojo Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno miesto savivaldybės administraciją skubiai vykdyti nutartį.

14Teismas nustatė, kad pareiškėjai prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – ginčijamo akto Nr. T-114 dalies sustabdymą. Nurodo, kad nesustabdžius ginčijamo sprendimo dalies galiojimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų paralyžiuota, kadangi vykdant minėto akto nurodymą, mokykla nekomplektuotų absoliučiai jokių klasių, t. y. šiuo metu besimokantys 1-3 klasių mokiniai, kitais mokslo metais negalėtų šioje mokykloje mokytis toliau, nebūtų skiriamos mokinio krepšelio lėšos. Tačiau tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas mokyklos reorganizavimas galėtų būti tęsiamas toliau.

15Bylos dokumentais nustatyta, kad nesustabdžius ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies galiojimo, neišvengiamai atsirastų tam tikrų pasekmių: Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje šiuo metu besimokantiems mokiniams būtų sudaromos kliūtys kitais metais tęsti mokslus šioje mokykloje, kas pažeistų mokinių ir jų tėvų teises. Todėl teismui panaikinus ginčijamą sprendimą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas žymiai pasunkėtų. Teismui atmetus pareiškėjų skundą, reorganizavimas galės būti tęsiamas toliau. Teismas vertino, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių – ginčijamo sprendimo dalies sustabdymo, nagrinėjamu atveju kyla reali grėsmė, kad gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas pareiškėjams palankaus teismo sprendimo, jei toks bus priimtas, įvykdymas. Teismo nuomone, byloje susiklosčiusiu atveju pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, atsižvelgiant į tai, kokie padariniai gali kilti pareiškėjams, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, ir įvertinant tų padarinių pašalinimo galimybes, taip pat sritį, kurioje susiklosto byloje nagrinėjami teisiniai klausimai, proporcingumo principas ir viešasis interesas nepažeidžiami.

16III.

17Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba elektroninių ryšių priemonėmis padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį ir pareiškėjų prašymą atmesti visiškai.

18Pažymi, kad pareiškėjai savo prašyme nurodytiems teiginiams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų.

19Mano, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones šioje administracinėje byloje, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos, netinkamai įvertino pareiškėjų nurodytas aplinkybes bei priėmė nepagrįstą teismo nutartį, pažeidžiančią proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principus bei viešąjį interesą.

20Pareiškėjų prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra aiškiai nurodomos aplinkybės, pagrindžiančios reikalavimo užtikrinimo priemonių būtinumą ir ypatingą svarbą. Pareiškėjai prašyme tik nurodo, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir nesustabdžius ginčijamo sprendimo dalies galiojimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų paralyžiuota, kadangi vykdant minėto akto nurodymą, mokykla nekomplektuotų absoliučiai jokių klasių, t. y. šiuo metu besimokantys 1-3 klasių mokiniai, kitais mokslo metais negalėtų šioje mokykloje mokytis toliau, nebūtų skiriamos mokinio krepšelio lėšos. Tuo tarpu, tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas mokyklos reorganizavimas galėtų būti tęsiamas toliau. Tačiau šie pareiškėjų teiginiai pagrįsti prielaidomis ir spėjimais, o tai negali būti laikoma tinkamu pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pareiškėjai savo teiginiams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, nors pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tenka asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (pvz., 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011); asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011).

21Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas reikalavimo užtikrinimo priemones, remdamasis nemotyvuotu pareiškėjų prašymu, neanalizavo, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės nepažeis proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso principus, nors privalėjo tai daryti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-244/2008; 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-674/2011).

22Pažymi, jog Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. birželio 19 d. surašė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikrinimo aktą Nr. 36-961(7), kuriuo buvo konstatuoti šios ugdymo įstaigos neatitikimai Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinimo“ (toliau – ir HN 21:2011), reikalavimams:

231.

24Krepšinio aikštelės danga nesaugi, nelygi, duobėta (neatitinka HN 21:2011 20 punkto reikalavimų)

252.

26Mokykloje kūno kultūros pamokoms vesti įrengta atskira 50,78 kv. m. patalpa, kurioje pamokos metu vienam mokiniui skirtas plotas yra mažesnis kaip 8,5 kv. m. (neatitinka HN 21:2011 43 punkto reikalavimų);

273.

28Prie sportavimo patalpos nėra įrengtų atskirai mergaitėms ir berniukams persirengimo kambarių (neatitinka HN 21:2011 41 punkto reikalavimo);

294.

30Mokyklos laiptinėje įrengti turėklai su horizontaliu dalijimu (neatitinka HN 21:2011 23 punkto reikalavimo);

315.

32Tualetuose kabinos įrengtos be rakinamų ar užkabinamų durų (neatitinka HN 21:2011 47 punkto reikalavimo);

336.

34Pagal planuojamą mokinių skaičių sanitarinių įrenginių skaičius nepakankamas (mergaitėms yra įrengti 3 unitazai ir 1 praustuvė, berniukams 3 unitazai ir 1 praustuvė), neįrengti pisuarai berniukų WC patalpoje (neatitinka HN 21:2011 49.1 ir 49.2 papunkčio reikalavimų);

357.

36Antro aukšto koridoriuje, skirtame mokinių poilsiui tarp pamokų, nėra natūralaus apšvietimo (neatitinka HN 21:2011 54 punkto reikalavimo);

378.

38Daugumoje klasių nelygios sienos, lubos, grindys. Berniukų ir mergaičių tualetuose sienos ir grindys nepadengtos lygia, drėgmei ir dezinfekcinėmis medžiagomis atsparia danga (neatitinka HN 21:2011 52 punkto reikalavimo).

39Nustačius tokius neatitikimus higienos normos reikalavimams, buvo nurodyta šiuos neatitikimus pašalinti iki 2015 m. rugsėjo 19 d., taip pat Kauno visuomenės sveikatos centras informavo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą apie tai, kad nepašalinus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo – higienos paso galiojimą. Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 16 d. patikrinimo aktu Nr. 36-1620(7) konstatavo, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai nepašalinti, taip pat nustatyti ir HN 21:2011 29 punkto reikalavimo pažeidimai – priešmokyklinio ugdymo klasėje kiekvienam mokiniui numatyta mažesnė kaip 1,7 kv. m. mokymosi vieta.

40Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, laikytina, kad Kauno visuomenės sveikatos centras 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ visiškai pagrįstai nusprendė sustabdyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo – higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai, galiojimą. Ir nors minėtų sprendimų teisėtumas ginčijamas šiuo metu Kauno apygardos administraciniame teisme (bylos Nr. eI-4712-428/2015), tačiau Kauno miesto savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą šioje byloje Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” ir siekė užtikrinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą. Taip pabrėžtina, kad dėl tų pačių motyvų priimtas ir ginčijamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016 – 2017 mokslo metais”.

41Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalyje, įtvirtinta nuostata, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų) mokyklą, pagalbos įstaigą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas), pagalbos įstaigos reorganizavimo procedūros pradedamos ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki jų pabaigos ir turi būti baigtos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos (o jeigu mokslo metai prasideda ne rugsėjo 1 d., - iki mokslo metų pradžios). Todėl akivaizdu, kad Kauno apygardos administraciniam teismui 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi sustabdžius ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” dalies galiojimą, Kauno miesto savivaldybė negalės iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti minėtos mokyklos, tuo bus pažeisti proporcingumo principas bei viešasis interesas. Mokiniams, besimokantiems mokykloje nebus sudarytos saugios ir teisės aktais laiduotos galimybės ugdytis tinkamoje aplinkoje. Akcentuotina, kad kompetentingos institucijos užfiksuoti akivaizdūs trūkumai šioje ugdymo įstaigoje, paneigia reikalavimo užtikrinimo priemonės būtinumą, nes esant taikytoms reikalavimo užtikrinimo priemonėms bylos nagrinėjimo metu (kas pagal susiformavusią praktiką bylą nagrinėjant tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose gali trukti 2 metus) ugdymas bus vykdomas tam nepritaikytoje ir netgi nesaugioje mokiniams aplinkoje.

42Teigia, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai laikė, kad byloje susiklosčiusiu atveju pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokie padariniai gali kilti pareiškėjams, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, ir įvertinant tų padarinių pašalinimo galimybes, taip pat sritį, kurioje susiklosto byloje nagrinėjami teisiniai klausimai, proporcingumo principas ir viešasis interesas nepažeidžiami. Priešingai, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą, nes mokiniai bus ugdomi nesaugioje aplinkoje. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių tikslas - užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, o ne prevenciškai apsaugoti pareiškėjus nuo galimų jo teisių pažeidimų ateityje (2006 m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-366/2006, 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-782/2009). Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tokiais atvejais galima žala ir pareiškėjų galimi materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010, 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-416/2011). Atsižvelgus į proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą, siekį užtikrinti viešąjį visuomenės interesą, laikytina, jog pareiškėjų nurodytos aplinkybės nesudarė teismui pagrindo taikyti pareiškėjų prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

43Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

44Nurodo, kad ginčijamu sprendimu Nr. T-114 (apskųsta jo dalimi) atsakovas nutarė nebekomplektuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje absoliučiai jokių klasių, - nei priešmokyklinės, nei pirmosios, nei 2-4 klasių. Tai taip pat reiškia, kad atsakovas ėmėsi kompleksinių veiksmų, kurie jei nebūtų stabdomi, neišvengiamai nulemtų Mokyklos egzistavimo pabaigą 2016 m. rugsėjo 1 d. (nekomplektuojamų klasių mokyklai tiesiog nebebūtų skiriamos lėšos jos darbui ir funkcionavimui apmokėti).

45Teigia, kad į bylą yra pateikę ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos administracijos 2016 m. kovo 3 d. pažymą, kad iki jos surašymo mokykla gavo 47 asmenų prašymus mokytis jos pirmojoje klasėje (mažiausias mokinių skaičius vienoje klasėje yra 22). Tai reiškia, kad mokykloje artėjantiems naujiems mokslo metams, kaip ir visais ankstesniais metais, gali būti įprastai komplektuojamos mažiausiai dvi normalios pirmosios pradinukų mokinių klasės, t. y. norinčių mokytis trūkumo nėra, todėl jei ne abu ginčijami sprendimai, komplektavimas gali būti vykdomas.

46Pabrėžia, jog neabejotina, kad skundžiama nutartimi sustabdytas atsakovo sprendimas Nr. T-114 yra priimtas atsižvelgiant į atsakovo sprendimą Nr. T-116 dėl mokyklos reorganizavimo, kad jie yra tarpusavyje neatsiejamai susiję vienu ir tuo pačiu reorganizavimo tikslu bei siekiamomis teisinėmis pasekmėmis.

47Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas nurodo ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (buv. Kauno visuomenės sveikatos centro) 2015 m. priimtus sprendimus ir surašytus aktus Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpų atžvilgiu, akcentuoja patalpų neatitikimą ar nesaugumą mokinių ugdymo procesui. Tačiau atsakovas pats pripažįsta, kad jo minimi sprendimai ir aktai yra apskųsti kitoje nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-2005-428/2016, o joje priimta 2015 m. gruodžio 16 d. teismo nutartimi yra sustabdytas Kauno visuomenės sveikatos centro priimto 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 2-4244-6(8.20) dėl Mokyklos higienos paso galiojimo sustabdymo galiojimas. Vadinasi, atsakovas remiasi Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimu, kuris laikinai negalioja, yra skundžiamas ir galimai nepagrįstas. Be to, minėtoje kitoje byloje Kauno visuomenės sveikatos centras teismui į jo paklausimą pateikė 2015 m. gruodžio 15 d. raštą, kad jis nėra pareikalavęs sustabdyti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos veiklos, mokymosi procesas tebevyksta, papildomos kontrolės priemonės šiai mokyklai nėra taikytos. Tik po šio rašto teismas ir priėmė 2015 m. gruodžio 16 d. nutartį (skundo priedas Nr.14), kurią Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi byloje Nr. eAS-63-438-2016 paliko galioti. Remtis minėtais argumentais atsakovas galėtų, jei nebūtų skundžiamas Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 2-4244-6(8.20) ir / ar nebūtų sustabdytas jo galiojimas. Fakto, jog šis sprendimas yra pagrįstas ir galiojantis, atsakovas neįrodė. Galiausiai, skundo priede Nr. 13 pareiškėjai pateikė to paties 2015 m. gruodžio 23 d. Kauno visuomenės sveikatos centro raštą dėl kitų atsakovo įsteigtų mokyklų higienos pasų neturėjimo ir skunde detaliai aptarė situaciją, kad kai kurioms mokykloms higienos paso neturėjimas atsakovo nuomone, nekliudo veikti ir toliau, jų atsakovas neuždarinėja ir nereorganizuoja. Atsižvelgiant į tai nebeaišku, dėl ko atsakovas apskritai naudoja argumentą, susijusį su savo paties inicijuotu Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimu bei jo priimtu 2015 m. spalio 19 d. sprendimu.

48Atsakovas taip pat mano, jog grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymo pareiškėjai pagrindė „tik prielaidomis ir spėjimais“, tačiau neneigia, kad nenuginčijus jo priimtų ginčo sprendimų ir nesustabdžius jų galiojimo, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos egzistavimas ir funkcionavimas negalėtų būti atkuriamas ar sklandžiai, be nepagrįstų apsunkinimų atkuriamas vėliau, pvz., 2017 m. baigus šios bylos nagrinėjimą. Atsakovas taip pat neginčija, kad po Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos veiklos pasibaigimo jos patalpose būtų steigiamos kitos įstaigos, atsirastų nauji teisiniai santykiai, kurių nutraukimas, vykdant pareiškėjams palankų teismo sprendimą šioje byloje, būtų sudėtingas. Faktą, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpose veiktų kitos įstaigos ar patalpos būtų privatizuojamos, pagrindžia kitoje administracinėje byloje pareiškėjų ginčytas (skundas nebuvo priimtas nagrinėti, bet nutartis jo nepriimti nėra įsiteisėjusi), prie skundo šioje byloje 4 priedu pridėtas atsakovo sprendimas Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kurio 1-ojo priedo 9 punkte nustatyta: „9. Patalpos, nereikalingos švietimo poreikiams tenkinti, perduodamos kitoms Kauno miesto savivaldybės reikmėms arba privatizuojamos“ (dokumento psl. 38/91).

49Pateikia nuorodas į teismų praktiką ginčo klausimu, kurios taip pat buvo pateiktos pirmosios instancijos teismo nutartyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1000-492/2015) tačiau atsakovas skunde nepaneigė šios praktikos taikymo ginčo santykiams būtinumo.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV.

52Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (ABTĮ 71 str. 4 d.).

53Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymu pritaikė ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas).

54Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teisėjų kolegija pažymi, jog pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).

55Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

56Apibendrindama reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto prasmę, teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos tuo atveju, jei yra reali grėsmė, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).

57Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę, o atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti tokią pirmosios instancijos teismo nutartį. Taigi, būtina tinkamai nustatyti, ar atsakovo pateikti argumentai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių nagrinėjamoje byloje.

58Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ ir 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalį, nurodytą šio sprendimo 1 priedo 43 ir 44 pozicijose, susijusiose su 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimu Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje.

59Nagrinėjamu atveju skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje buvo sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti ginčijamo akto galiojimą – susijusias tik su antruoju ginčijamu atsakovo sprendimu – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” (jo dalimi).

60Pareiškėjai prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo motyvuoja tuo, jog nesustabdžius ginčijamo sprendimo Nr. T-114 dalies galiojimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų paralyžiuota, kadangi vykdant minėto akto nurodymą, mokykla nekomplektuotų absoliučiai jokių klasių, t. y. šiuo metu besimokantys 1-3 klasių mokiniai, kitais mokslo metais negalėtų šioje mokykloje mokytis toliau, nebūtų skiriamos mokinio krepšelio lėšos, tačiau tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas mokyklos reorganizavimas galėtų būti tęsiamas toliau.

61Kaip matyti iš pareiškėjų skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ 1 punkto dalies, nurodytos šio sprendimo 1 priedo 44 pozicijoje, matyti, jog klasės Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje nekomplektuojamos, nurodoma, jog ši mokykla reorganizuojama, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

62Nors pirmosios instancijos teismas ir nagrinėjo pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tik atsakovo 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 atžvilgiu, tačiau teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą išdėstyta pozicija, jog šis atsakovo sprendimas Nr. T-114 yra priimtas atsižvelgiant į jo sprendimą Nr. T-116 dėl mokyklos reorganizavimo, taigi jie yra tarpusavyje neatsiejamai susiję vienu ir tuo pačiu reorganizavimo tikslu bei siekiamomis teisinėmis pasekmėmis. Todėl, šiuo atveju nagrinėjant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, svarbu atsižvelgti ir į atsakovo sprendimą Nr. T-116 dėl mokyklos reorganizavimo ir su juo susijusias aplinkybes, nepaisant to, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi tenkinęs pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, laikinai, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, sustabdė ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 galiojimą, o šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas dar bus nagrinėjamas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (administracinės bylos Nr. eAS-552-438/2016).

63Iš skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, kuriuo sutikta, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, turinio matyti, kad jis priimtas vadovaujantis ir atsižvelgiant, be kita ko, į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“. Pažymėtina, jog šio plano nuostatomis atsakovas vadovavosi ir priimdamas skundžiamą sprendimą Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais”.

64Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, įvade nurodoma, jog Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas – Kauno miesto savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą Kauno miesto savivaldybėje, pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Taip pat teigiama, jog Kauno miesto savivaldybės formaliojo švietimo įstaigų tinklo struktūriniai pokyčiai 2016–2020 metais bus įgyvendinami vienu etapu pagal Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių planą (1 priedas). Šio plano 1 priede („Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių planas) numatyta, kad jo tikslas – sudaryti sąlygas mokinių kokybiško ugdymosi poreikių tenkinimo tęstinumui skirtingo tipo mokyklose, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Viena iš esminių nuostatų numatytas pradinių mokyklų perkėlimas į laisvas bendrojo ugdymo mokyklų patalpas esant galimybei (6 p.). 1 priede pateikiamos lentelės 62 pozicijoje Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla nurodoma kaip reorganizuojama prijungiant prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, o reorganizacijos pabaiga – 2016 m. rugpjūčio 31 d.

65Taigi, atsižvelgiant į tai, matyti, jog abiem skundžiamais atsakovo sprendimais, kurie yra neatsiejamai susiję (Nr. T-116 ir Nr. T-114), iš esmės siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo, atsižvelgiant į demografinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius aspektus, ugdymosi poreikių tenkinimą, ugdymo kokybę, mokyklų tinklo efektyvumą, mokyklų pastatų būklę ir atitiktį mokyklos tipui, juo labiau, kad šis tikslas nurodytas skundžiamame atsakovo sprendime Nr. T-116. Todėl atmestini atsakovo atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad minėtus sprendimus jis priėmė iš esmės remdamasis Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“, kuriuo sustabdytas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2012 m. spalio 22 d. išduoto leidimo – higienos paso Nr. 9-0761(6) ugdymo veiklai, galiojimas, bei ankstesniais šio centro sprendimais bei patikrinimo aktais, siekdamas užtikrinti Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl mokyklos aplinkos atitikties higienos normoms. Dėl to, šiuo atveju sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, viešojo intereso užtikrinti higienos normas atitinkančią mokymosi aplinką kriterijus nėra esminis, juo labiau, atsižvelgiant į tai, kad minėtų Kauno visuomenės sveikatos centro (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro) sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas šiuo metu ginčijamas kitoje Kauno apygardos administracinio teismo byloje Nr. eI-4712-428/2015 (Nr. eI-2005-428/2016).

66Nagrinėjamu atveju sprendžiamam reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimui aktualus yra kitas viešasis (ar privatus) interesas – Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos bendruomenės (tiek darbuotojų, tiek mokinių, tiek jų tėvų) interesas likti dirbti, mokytis jau lankomoje mokykloje, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje mokosi 1-3 klasių mokiniai, kurie, pareiškėjų teigimu, yra suinteresuoti likti mokytis šioje mokykloje ir kitus mokslo metus bei Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla iki 2016 m. kovo 3 d. dar buvo gavusi (tikėtina ir toliau gauna) 47 asmenų prašymus mokytis šios mokyklos pirmojoje klasėje ateinančiais mokslo metais (Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2016 m. kovo 3 d. pažyma Nr. D2-14 „Dėl pirmų klasių mokinių sąrašų“, skundo priedas Nr. 22).

67Taip pat minėto viešojo intereso aspektu svarbu įvertinti ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacijos proceso eigą, kadangi tik realiai vykdant mokyklos reorganizaciją, galima teigti, kad skundžiami sprendimai (taip pat ir sprendimas Nr. T-114) yra įgyvendinami, o nesustabdžius jų galiojimo ir priėmus galutinį pareiškėjams palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas pasunkėtų ar taptų negalimu, kadangi nesukomplektavus naujų klasių 2016-2017 mokslo metams, po teismo sprendimo įsiteisėjimo tai padaryti būtų itin sudėtinga ar net neįmanoma. Teisėjų kolegija šiuo aspektu sutinka su atsakovo argumentu, kad pareiškėjai privalo aiškiai nurodyti aplinkybes, pagrindžiančias reikalavimo užtikrinimo priemonių būtinumą ir ypatingą svarbą. Tačiau nesutinka su tuo, kad pareiškėjai to nepadarė. Argumentus, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir nesustabdžius ginčijamo sprendimo dalies galiojimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų paralyžiuota, kadangi vykdant minėto akto (sprendimo Nr. T-114) nurodymą, mokykla nekomplektuotų absoliučiai jokių klasių, t. y. šiuo metu besimokantys 1-3 klasių mokiniai, kitais mokslo metais negalėtų šioje mokykloje mokytis toliau, nebūtų skiriamos mokinio krepšelio lėšos, pagrindžia tai, jog atsakovo sprendimu Nr. T-116 inicijuotas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacijos procesas realiai vyksta ir reorganizacija yra įgyvendinama. Kaip nurodo pareiškėjai, vykdant atsakovo sprendimo Nr. T-116 3.1. punkto įpareigojimą, buvo parengtas ir mokyklų direktorių 2016 m. kovo 16 d. pasirašytas bei paskelbtas viešai parengtas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas. Be to, šis aprašas ir pirmasis viešas skelbimas apie reorganizavimą jau yra pateikti Juridinių asmenų registrui (2016 m. kovo 22 d. informacinio leidinio 134-135 psl., interneto adresu http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=96054 ir 2016 m. kovo 26 d. informacinio leidinio 125 psl., interneto adresu http://www.registrucentras.lt/jar/infleid/download.do?oid=96454), taip pat šio registro duomenyse apie Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą (http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=191829531). Vadinasi, ginčo sprendimai yra vykdomai ir ketinama priimti dar kitus atsakovo sprendimo Nr. T-116 3 ir 4 punktuose nustatytuose įpareigojimuose nurodytus sprendimus (įspėti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorius apie numatomus darbovietės struktūrinius pertvarkymus, darbo sąlygų pakeitimą ir atleidimą iš darbo ir t. t.). Taigi, tokiu būdu vykdomas ir atsakovo sprendimas Nr. T-114 (jo dalis) nekomplektuoti pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje. Be to, kaip nurodyta Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priede pateiktame Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 metų priemonių plane, atlaisvintose pradinių mokyklų, kurios bus perkeltos į laisvas bendrojo ugdymo mokyklų patalpas, patalpose steigiamos ikimokyklinio ugdymo grupės (6 p.), laisvos patalpos gali būti panaudojamos privačiai iniciatyvai (nevalstybinėms mokykloms kurtis) ir neformaliajam ugdymui (7 p.), patalpos, nereikalingos švietimo poreikiams tenkinti, perduodamos kitoms Kauno miesto savivaldybės reikmėms arba privatizuojamos (9 p.). Tokiu būdu, akivaizdu, kad atlaisvintos reorganizuotos ir į Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpas perkeltos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patalpos, įgyvendinus skundžiamus atsakovo sprendimus, nebegalės būti vėl atiduotos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai.

68Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog nesustabdžius skundžiamos atsakovo 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” dalies galiojimo iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje, galutinio pareiškėjams palankaus teismo sprendimo įvykdymas itin pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Nesustabdžius ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies galiojimo, neišvengiamai atsirastų tam tikrų pasekmių: Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje šiuo metu besimokantiems mokiniams būtų sudaromos kliūtys kitais metais tęsti mokslus šioje mokykloje, mokiniai būtų perkeliami į kitas mokyklas, kas pažeistų mokinių ir jų tėvų teises, būtų keičiamos ar nutraukiamos darbo sutartys su mokyklos darbuotojais, mokyklos patalpos būtų perduotos kitoms įstaigoms ar privatizuotos, todėl teismui priėmus pareiškėjams palankų sprendimą ir panaikinus ginčijamą sprendimą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas žymiai pasunkėtų ar net taptų negalimas.

69Vertinant nagrinėjamą situaciją visuomenės ir asmens interesų derinimo aspektu, darytina išvada, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas, atsižvelgiant į tai, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas realiai įgyvendinamas, nebūtų adekvatus siekiamam tikslui, galimai pažeistų mokinių, besimokančių šioje mokykloje, jų tėvų (globėjų), darbuotojų (mokytojų, vadovų) teises, šios bendruomenės interesus, ir būtent tai galėtų neatitikti proporcingumo principo bei viešųjų interesų. Šiuo atveju Kauno miesto savivaldybės interesas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuoti minėtą mokyklą negali būti laikomas svarbesniu nei minėti kitų asmenų bei viešasis interesas, todėl proporcingumo principo prasme yra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” dalies galiojimą. Tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas mokyklos reorganizavimas galės būti tęsiamas toliau net ir praėjus reorganizacijos pabaigos terminui (2016 m. rugpjūčio 31 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-368/2009, 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-431/2010, 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-524/2010 ir kt.).

70Pažymėtina, jog ABTĮ 71 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis užtikrinti reikalavimą skubiai vykdoma. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytas įpareigojimas nutartį vykdyti skubiai, laikytinas pertekliniu, be to, jis skirtas ne tik atsakovui, bet ir Kauno miesto savivaldybės administracijai, kuri nėra bylos šalis, dėl to yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį šiuo aspektu pakeisti, panaikinant įpareigojimą nutartį vykdyti skubiai.

71Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir aiškino bei taikė proceso teisės normas, tačiau įpareigojimas dėl skubaus nutarties vykdymo laikytinas pertekliniu, todėl atsakovo atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, panaikinant įpareigojimą dėl skubaus nutarties vykdymo.

72Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 ir 3 punktais teisėjų kolegija

Nutarė

73atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

74Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį pakeisti ir panaikinti nutarties rezoliucinės dalies antrajame punkte nurodytą įpareigojimą Kauno miesto savivaldybės tarybą ir Kauno miesto savivaldybės administraciją skubiai vykdyti nutartį.

75Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K. M., A. P.,... 5. 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą... 6. 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo... 7. 3) panaikinti Kauno visuomenės sveikatos centro, kodas 191349265, kurio teises... 8. 4) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti skundžiamo Kauno... 9. 5) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir uždrausti Kauno miesto... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. pareiškėjų... 11. Pareiškėjai 2016 m. balandžio 14 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi... 14. Teismas nustatė, kad pareiškėjai prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo... 15. Bylos dokumentais nustatyta, kad nesustabdžius ginčijamo Kauno miesto... 16. III.... 17. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba elektroninių ryšių priemonėmis... 18. Pažymi, kad pareiškėjai savo prašyme nurodytiems teiginiams pagrįsti... 19. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo... 20. Pareiškėjų prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra... 21. Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas... 22. Pažymi, jog Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 23. 1.... 24. Krepšinio aikštelės danga nesaugi, nelygi, duobėta (neatitinka HN 21:2011... 25. 2.... 26. Mokykloje kūno kultūros pamokoms vesti įrengta atskira 50,78 kv. m. patalpa,... 27. 3.... 28. Prie sportavimo patalpos nėra įrengtų atskirai mergaitėms ir berniukams... 29. 4.... 30. Mokyklos laiptinėje įrengti turėklai su horizontaliu dalijimu (neatitinka HN... 31. 5.... 32. Tualetuose kabinos įrengtos be rakinamų ar užkabinamų durų (neatitinka HN... 33. 6.... 34. Pagal planuojamą mokinių skaičių sanitarinių įrenginių skaičius... 35. 7.... 36. Antro aukšto koridoriuje, skirtame mokinių poilsiui tarp pamokų, nėra... 37. 8.... 38. Daugumoje klasių nelygios sienos, lubos, grindys. Berniukų ir mergaičių... 39. Nustačius tokius neatitikimus higienos normos reikalavimams, buvo nurodyta... 40. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, laikytina, kad Kauno... 41. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Švietimo... 42. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai laikė, kad... 43. Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą su juo nesutinka ir... 44. Nurodo, kad ginčijamu sprendimu Nr. T-114 (apskųsta jo dalimi) atsakovas... 45. Teigia, kad į bylą yra pateikę ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės... 46. Pabrėžia, jog neabejotina, kad skundžiama nutartimi sustabdytas atsakovo... 47. Atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas nurodo ir Nacionalinio visuomenės... 48. Atsakovas taip pat mano, jog grėsmę būsimo teismo sprendimo neįvykdymo... 49. Pateikia nuorodas į teismų praktiką ginčo klausimu, kurios taip pat buvo... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV.... 52. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 53. Kaip matyti, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymu pritaikė... 54. Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo teisėjų kolegija pažymi,... 55. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 56. Apibendrindama reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto prasmę, teisėjų... 57. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė reikalavimo... 58. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovo Kauno miesto... 59. Nagrinėjamu atveju skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje buvo... 60. Pareiškėjai prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo... 61. Kaip matyti iš pareiškėjų skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos... 62. Nors pirmosios instancijos teismas ir nagrinėjo pareiškėjų prašymą... 63. Iš skundžiamo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo... 64. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos... 65. Taigi, atsižvelgiant į tai, matyti, jog abiem skundžiamais atsakovo... 66. Nagrinėjamu atveju sprendžiamam reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimui... 67. Taip pat minėto viešojo intereso aspektu svarbu įvertinti ir Kauno Vinco... 68. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog nesustabdžius... 69. Vertinant nagrinėjamą situaciją visuomenės ir asmens interesų derinimo... 70. Pažymėtina, jog ABTĮ 71 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis... 71. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, konstatuojama, jog pirmosios instancijos... 72. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 73. atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti iš... 74. Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartį... 75. Nutartis neskundžiama....