Byla 2A-602-431/2014
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys – I. Š., A. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Lesto“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys – I. Š., A. M..

3Teisėja, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 602,34 Lt skolos, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tiekė elektros energiją atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui. Nors elektros energijos pirkimo-pardavimo santykiai nebuvo įforminti rašytine sutartimi, tačiau sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų. Atsakovė nepateikė duomenų apie pagrindinį buto nuomininką. Nuo 2008-02-12 iki 2008-06-26 butui buvo tiekiama elektros energija, už kurią nebuvo sumokėta, todėl susidarė 602,34 Lt skola. Buvo atlikti 5 mokėjimai ir apmokėta iki 9000 kWh. 2008-06-26 atjungtas elektros energijos tiekimas. Atsakovė informavo ieškovą, kad nurodytame bute deklaravę gyvenamąją vietą yra V. G., Z. Š., I. Š., R. Š., R. G. ir A. M., tačiau nepateikė duomenų, įrodančių, kad minėti asmenys skolos susidarymo laikotarpiu gyveno bute. Atsakovei nepateikus įrodymų, jog ji yra sudariusi buto nuomos sutartį ir ją įregistravusi įstatymų nustatyta tvarka, ji faktiškai negali panaudoti šios sutarties prieš trečiuosius asmenis, tarp jų ir prieš elektros energijos tiekėją.

6Atsakovė nesutiko su ieškiniu, nes patalpų savininkas už sunaudotą elektros energiją privalo atsiskaityti tik tada, kai nėra nustatyta tvarka sudarytos sutarties su visuomeniniu tiekėju arba vartotojo neįmanoma nustatyti. Vartotojus galima nustatyti ir jie yra žinomi, dėl to ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Skolos susidarymo laikotarpiu bute gyveno V. G., Z. Š., I. Š., R. G., A. M., R. G., kurie ir buvo elektros energijos vartotojais. Mokėjimus atliko I. Š., kuri šiuo metu yra globos namuose.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovės ieškovui 602,34 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012-06-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 74,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nustatė, kad Z. Š., R. G., R. G. ginčo laikotarpiu nebenuomavo gyvenamosios patalpos ir nesinaudojo ieškovo paslaugomis. Buto elektros energijos tiekimo-vartojimo įrenginiai yra prijungti prie elektros energijos tiekimo tinklų, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 bei 6.384 straipsniais, konstatuotina, kad tarp ieškovo ir atsakovo konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta neterminuota elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, o atsakovui atsirado prievolė mokėti už tiekiamą elektros energiją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tarifais. Teismas konstatavo, kad atsakovas, kaip daikto savininkas, nepasirūpino ir nesudarė sutarties su nuomininkais, pagal kurią jiems būtų buvusi numatyta pareiga apmokėti už į butą patiektas paslaugas, rašytinės elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartys tarp ieškovo ir bute ginčo laikotarpiu gyvenusių asmenų sudarytos nebuvo. Taip pat juridinis faktas apie susiklosčiusius nuomos santykius nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Be to, tik nagrinėjant šią bylą paaiškėjo, kas gyveno bute, tačiau iš į bylą pateiktų įrodymų negalima nustatyti, ar per visą ginčo laikotarpį paslaugomis naudojosi būtent visi šie trys asmenys, t.y. galutinio vartotojo (-ų) ir/ar vartojimo laikotarpio neįmanoma nustatyti. Teismas pažymėjo, kad nors atsiskaitymo knygelė išduota I. Š. vardu, tačiau iš bylos medžiagos nustatyta, kad ji yra socialiai nesavarankiška ir buvo gydoma ( - ). Teismas sprendė, kad ta aplinkybė, jog pagal atsiskaitymo knygelę buvo iš dalies mokėta, neatleidžia atsakovo, kaip daikto savininko nuo pareigos jį išlaikyti, nuomininkams raštu neįsipareigojus ieškovui sumokėti už paslaugas. Elektros energijos pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutartys teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos su elektros energijos vartotojais. Vartotojais yra tie asmenys, kurių energiją naudojantys vidaus tinklai yra prijungti prie energijos tiekimo tinklų, todėl byloje nustačius, kad tarp nuomininkų ir ieškovo nebuvo sudarytos paslaugų sutartys, nesant galimybei nustatyti galutinio vartotojo (-ų) ir/ar vartojimo laikotarpio, ieškinys tenkintinas ir ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 602,34 Lt skolos.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir ieškinį atmesti.

12Atsakovė apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

131) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-7093-640/2010 nutraukė nuomos teisinius santykius tarp Vilniaus miesto savivaldybės ir R. G., R. G., V. G., A. M., I. Š., Z. Š. ir iškeldino nurodytus asmenis iš gyvenamosio patalpos. Pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą 2010 m. rugsėjo 7 d. įvyko atsakovų priverstinis iškeldinimas. Pagal CPK 182 straipsnį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Minėtas teismo sprendimas buvo pateiktas bylos nagrinėjimo metu, todėl teismas neteisingai ginčijamame sprendime konstatuoja, kad tik nagrinėjant šią bylą paaiškėjo, kas gyveno bute, nors buto gyventojai buvo žinomi ir iki jų iškeldinimo bei buvo nustatyta, kas naudojosi šioms patalpoms teikiamomis paslaugomis. Pagal CK 6.383 ir 6.384 straipsnių nuostatas tretieji asmenys buvo prievoliniuose santykiuose su ieškovu ir būtent jie vykdė sutartinius įsipareigojimus atsiskaityti su paslaugų tiekėjais. Būtent tokį teisinį situacijos vertinimą ir tinkamo atsakovo nustatymą atliko teismai analogiškose bylose: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-71-155/2012, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas civilinėje bylose Nr. 2-3443-466/2012 ir Nr. 2-1982-534/2012. Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad ieškovas ir atsakovė yra laikytini elektros energijos standartinės pirkimo-pardavimo sutarties šalimis, motyvuodamas tuo, kad elektros energijos vartotojas – asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie pardavimo ar skirstomųjų tinklų. Atsakovė neišreiškė valios sudaryti sandorį, tai yra faktiškai ieškovo teikiama elektros energija minėtoms gyvenamosioms patalpoms nesinaudojo. Teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą dėl faktinio elektros energijos naudojimo bylai aktualiu laikotarpiu perkėlė vien atsakovei.

142) Teismas nepagrįstai ir neteisėtai pareigą atsiskaityti už suvartotą elektros energiją perkėlė tik gyvenamųjų patalpų savininkui, motyvuodamas tuo, jog byloje nėra tinkamai paviešintų, tai yra įregistruotų nuomos sutarčių. Teismas netinkamai taikė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 96 p. nuostatas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, jog elektros energijos tiekimo teisiniuose santykiuose būtina nustatyti galutinį elektros energijos vartotoją. Tais atvejais, kai elektros energija yra tiekiama vartotojui, kuris yra būsto nuomininkas ir vartotojas energijos tiekėjui yra žinomas, spręstina, kad būtent vartotojas yra tiesioginis atsakomybės subjektas, sprendžiant skolų už elektros energiją sumokėjimo klausimą.

153) Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas kaip daikto savininkas nesirūpino ir nesudarė nuomos sutarties su nuomininkais. Pagal CK 6.584 straipsnio 1 dalį mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumos energiją ir komunalines paslaugas, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių. Būtent vartotojai moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Taigi, įstatymų leidėjas aiškiai nustatė pareigą nuomininkui mokėti mokestį už elektros energiją. Savivaldybė yra atsakinga už socialinio būsto nuomos funkcijos tinkamą vykdymą įstatymų numatyta tvarka. Įstatymų leidėjas tokiu teisiniu reglamentavimu neperkelia savivaldybei pareigos teikti socialinę paramą, tai yra prisiimti nuomininkų, nevykdančių pareigos mokėti mokesčių prievoles.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovės skundą atmesti ir palikti galioti pirmos instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad atsakovė kaip patalpų savininkas turi atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją. Apie galimai faktinius buto gyventojus ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti. Priešingai nei nurodo atsakovė, teismų praktikoje pažymima, kad savininkas yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai atsiskaitoma už elektros energiją, sunaudotą jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad savivaldybė civiliniuose teisiniuose santykiuose yra šių santykių dalyvė lygiais pagindais kaip ir kiti civilinių santykių dalyviai ir negali vienašališkai perkelti nuostolių atsiradimo rizikos dėl savo kaip patalpų nuomotojos atliktų veiksmų ūkio subjektams, teikiantiems šilumą savivaldybei nuosavybės teise priklausančoms gyvenamosioms patalpoms, nes tai prieštarautų teisės aktams taip pat teisingumo, protingumo kriterijams.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

19Byloje kilo ginčas dėl atsakovės kaip gyvenamosios patalpos savininkės pareigos mokėti ieškovui už gyvenamajai patalpai patiektą elektros energiją.

20Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad butas nuo 2008-04-07 iki 2012-05-17 nuosavybės teise priklausė atsakovei (b.l. 6). Minėtame bute ieškovas nuo 2008-02-12 iki 2008-06-26 tiekė elektros energiją, už kurią liko nesumokėta 602,34 Lt (b.l. 7). Elektros energijos tiekimo sutartis su atsakove nebuvo sudaryta.

21Lietuvos Respublikos CK 6.383 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal energijos pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų į įrenginių tvarkingumą. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Taigi, atsakovė, būdama buto, kuriam tiekiama elektros energija, savininkė, privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. „Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių“ 2005-10-07 redakcijos 83 p., ir 2010-02-11 redakcijos 96 p. taip pat numatė, kad tuo atveju, jei su tiekėju ar operatoriumi nėra sudaryta sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją energiją ar elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovas, turėdamas Nekilnojamame registre nurodytus duomenis, jog butas nuosavybės teise elektros naudojimo laikotarpiu priklausė atsakovei, teisėtai pateikė ieškinį būtent atsakovei, kaip buto savininkei.

22Byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, jog ieškovas būtų sudaręs elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su kitais, atsakovei priklausančiame bute galimai gyvenusiais asmenimis. Atsakovė 2010-05-12 teikė ieškovui informaciją, jog jai priklausančiame bute gyvenamąją vietą yra deklaravę V. G., Z. Š., I. Š., R. Š., R. G. ir A. M. (b.l. 8). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-7093-640/2010 nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiame bute faktiškai gyvena V. G., A. M., Z. Š. ir I. Š., todėl nutraukė nuomos teisinius santykius ir iškeldino minėtus asmenis iš gyvenamosios patalpos su visu jiems priklausančiu turtu, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos (b.l. 15-16). Antstolio M. D. 2010-09-07 iškeldinimo protokolas patvirtina, kad iškeldinimo metu bute žmonių nerasta, lauko durys buvo atrakintos, iš patalpų išvežus baldus, pakeistos durų spynos (b.l. 17-19). Tačiau su aukščiau nurodytais asmenimis nebuvo sudarytos rašytinės buto nuomos sutartys, nuomos juridinis faktas nebuvo registruotas Nekilnojamojo turto registre. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovui už susidariusią dėl elektros energijos suvartojimo skolą turi atsakyti atsakovė.

23Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Tačiau atsakovės nurodomoje teismų praktikoje yra nagrinėjama ne nuomotojo bei nuomininko atsakomybė elektros energijos tiekėjui, o daugiabučių namų savininkų bendrijų ir butų savininkų pareiga mokėti už sunaudotą elektros energiją. Be to, atsakovės nurodomose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2005 ir 2008 m. vasario 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 kaip tik ir buvo išaiškinta, jog pagal elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, ar ji būtų sudaryta individualiai su kiekvienu energijos vartotoju – fiziniu asmeniu, ar su Bendrija, tiekiamos energijos vartotojai yra ne bendrija, bet butų savininkai, t. y. fiziniai asmenys, vartojantys elektros energiją savo namų ūkio reikmėms. Būtent butų savininkai, o ne bendrija turi mokėti už tiekiamą energiją. Taigi, minėtose kasacinio teismo nutartyse buvo pabrėžta buto savininko pareiga mokėti už suvartotą elektros energiją, o atsakovė nagrinėjamoje byloje kaip tik ir buvo vienintelė buto savininkė.

24Kadangi ieškovas teikė elektros energiją ir šiomis paslaugomis naudojosi atsakovo bute gyvenantys asmenys, su kuriais nebuvo sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis, pripažintina, kad tarp ieškovo ir atsakovės, kaip buto savininkės, konkliudentiniais veiksmais buvo sudaryta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė turi pareigą mokėti skolą ieškovui už suvartotą elektros energiją. Asmenys, kurie galimai faktiškai gyveno atsakovei priklausančiame bute ir galėjo būti tikrieji elektros energijos vartotojai buvo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas neatima iš pačios atsakovės teisės pareikšti reikalavimą dėl skolos sumokėjimo minėtiems asmenims. Taigi, atsakovės argumentas, jog skundžiamu sprendimu jai buvo perkelta pareiga teikti socialinę paramą, tai yra prisiimti nuomininkų, nevykdančių pareigos mokėti mokesčių, prievoles, yra nepagrįstas.

25Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes, teisingai taikė ginčą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

26Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėja, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 602,34 Lt skolos, 5 % metinių... 6. Atsakovė nesutiko su ieškiniu, nes patalpų savininkas už sunaudotą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškovo... 9. Teismas nustatė, kad Z. Š., R. G., R. G. ginčo laikotarpiu nebenuomavo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė prašė panaikinti... 12. Atsakovė apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:... 13. 1) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 19 d. sprendimu už... 14. 2) Teismas nepagrįstai ir neteisėtai pareigą atsiskaityti už suvartotą... 15. 3) Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas kaip daikto savininkas... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovės skundą atmesti... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 19. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės kaip gyvenamosios patalpos savininkės... 20. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad butas nuo 2008-04-07 iki 2012-05-17... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.383 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal... 22. Byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, jog ieškovas būtų sudaręs... 23. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos... 24. Kadangi ieškovas teikė elektros energiją ir šiomis paslaugomis naudojosi... 25. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, pažymi, kad apeliacinio skundo... 26. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325-331... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti...