Byla e2A-884-657/2019
Dėl įpareigojimo sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Evaldo Burzdiko, Tomo Romeikos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gailestis“ apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-168-979/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gailestis“ ieškinį atsakovei Alytaus miesto savivaldybei dėl įpareigojimo sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Gailestis“ kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovę atnaujinti su ieškove negyvenamųjų patalpų – 38,49 kv. m dydžio pastato – garažo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuomos sutartį tokiam pačiam laikotarpiui ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo numatytos 2008 m. birželio 9 d. Valstybės materialiojo turto nuomos sutartyje Nr. 360-FS/08-001; priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad 2008 m. birželio 9 d. su Alytaus apskrities viršininko administracija sudaryta nuomos sutartis, kuria terminui iki 2018 m. birželio 9 d. išnuomotos 38,49 kv. m ploto patalpos – garažas, esančios adresu ( - ). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo“ nuomos sutarties objektas perduotas atsakovei, kuri neprieštaravo dėl nuomos sutarties santykių tęsimo tomis pačiomis sąlygomis. Nuomos laikotarpiu atsakovė pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo nereiškė, teikė sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, ieškovė jas tinkamai ir laiku apmokėdavo. Atsakovė 2018 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-5276 (38.3) „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ( - )“ informavo, kad 2018 m. birželio 9 d. baigiasi nuomos sutartis, kuri nebus atnaujinta, patalpos reikalingos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, todėl ragino iki 2018 m. birželio 9 d. atlaisvinti ir grąžinti patalpas.

103.

11Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl nuomos sutarties atnaujinimo, kadangi sutarties galiojimo laikotarpiu tinkamai vykdė nuomininko pareigas, todėl pagal nuomos sutarties 14 punktą turėjo pirmenybės teisę atnaujinti nuomos sutartį. Atsakovė informavo, kad nuomos sutartis nebus atnaujinta, pareikalavo atlaisvinti ir grąžinti patalpas. Neatnaujindama nuomos sutarties, atsakovė pažeidė ieškovės teises ir teisėtus interesus, teisinio tikrumo principą ir teisėtus lūkesčius. Ieškovė ginčo patalpas yra pritaikiusi ritualinių paslaugų teikimui. Tam, kad patalpas būtų galima naudoti kitiems poreikiams, būtina atlikti kapitalinį remontą. Pastate, ( - ), atsakovei nuosavybės teise priklauso daugiau patalpų – garažų, perduotų panaudos pagrindais kitiems asmenims, kurios galėtų būti skiriamos atsakovės akcentuojamiems viešiesiems poreikiams tenkinti. Atsakovė, tęsdama nuomos santykius su ieškove, gautų papildomas pajamas į savivaldybės biudžetą.

124.

13Atsakovė Alytaus miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

145.

15Nurodė, kad ieškovės interesų ir teisėtų lūkesčių nepažeidė, nuomos terminas yra pasibaigęs, nebuvo atnaujintas. Ieškovė be teisėto pagrindo naudojasi patalpomis. Nustatytas nuomos sutarties terminas buvo maksimalus – 10 metų. Pagal nuomos sutarties 5 punkto reikalavimus 2018 m. gegužės 7 d. atsakovė tinkamai ir laiku raštu priminė apie sutarties galiojimo terminą ir paprašė atlaisvinti patalpas. Ieškovei pirmenybės teisė nuomoti patalpas atsirastų tik tuo atveju, jeigu atsakovė, kaip nuomotojas, viešai toliau nuomotų patalpas. Teisės aktai neįpareigoja nuomotojo priverstinai atnaujinti nuomos sutartį, jeigu pasibaigus nuomos sutarties terminui, atsakovė, kaip savininkė, nusprendžia turtą naudoti savo funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti, t. y. perduoti savo įstaigos poreikiams. Ginčas susijęs su savivaldybės turto nuoma, teisiniams santykiams taikytinos tiek CK nuostatos, tiek Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Savivaldybės turtas, kaip viešosios tiesės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus. Atsakovės nuosekli pozicija, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui sutartis nebus atnaujinta, ieškovei buvo žinoma. Aplinkybė, kad sutarties galiojimo metu nuomininkas tinkamai ir laiku vykdė įsipareigojimus, mokėjo mokesčius, nesukuria teisėto lūkesčio, kad suėjus sutartyje nurodytam terminui, galės turtą toliau nuomoti.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Alytaus apylinkės teismas 2019 m. sausio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.

207.

21Teismas nurodė, kad ginčo nuomos sutarties objektas yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Byloje duomenų apie priimtą sprendimą dėl ginčo patalpų nuomos nėra. Ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti nuomos sutarties sąlygas, susijusias su ieškovo pirmenybės teise atnaujinti nuomos sutartį ir atnaujinti nuomos sutartį, t. y. taikyti natūrinį pažeistos teisės gynimo būdą, pažeidžia sutarčių laisvės principą. Sutarčių sudarymas arba atsisakymas sudaryti jas yra šalių, bet ne teismo prerogatyva. Galimybės pagal nuomos sutarties 14 punktą ieškovei pirmenybės teise atnaujinti (pratęsti) patalpų nuomą nėra. Ieškovės argumentai dėl nuomininko pirmenybės teises pažeidimo nėra pagrįsti, paremti iš esmės subjektyviu vertinimu. Nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė pažeidė ieškovės, kaip nuomininkės, teises ir teisėtus interesus. Įvertinus esminę teisėtų ir pagrįstų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygą, nesant atsakovės atitinkamo sprendimo toliau nuomoti turtą, t. y. pagrindui atsirasti ieškovei civilinėms teisėms, atitinkamai nėra pagrįsto tikėjimo jų realiam įgyvendinimui, be kita ko, prielaidų jų pažeidimui neįgyvendinimo atveju. Atsižvelgus į atsakovės sprendimų priėmimo procedūrą turto disponavimo, naudojimo ir valdymo aspektu, pripažintina, kad nesant Tarybos sprendimo dėl patalpų nuomos, ieškovė neturėjo pagrįstai tikėtis siekiamos nuomininko pirmenybės teisės realaus įgyvendinimo, todėl nėra pagrindo pripažinti galimą ieškovės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Ieškovė neįrodė reikalavimų įpareigoti vykdyti nuomos sutarties 14 punkto sąlygą, susijusią su pirmenybės teise atnaujinti nuomos sutartį, ir atnaujinti nuomos sutartį pagrįstumo.

22III.

23Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

248.

25Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Gailestis“ prašė panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde teigiama, kad:

261.1.

27Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias nuomininko pirmenybės teisę atnaujinti nuomos sutartį, išsamiai neišanalizavo ir neištyrė visų faktinių bylos aplinkybių ir įrodymų. Sprendimas yra neteisėtas, pažeidžia apeliantės teises ir teisėtus interesus pasinaudoti jai įstatymo suteikiama nuomininko pirmenybės teise atnaujinti nuomos sutartį. Tiek šalių sulygtoje Valstybės materialiojo turto nuomos sutartyje, tiek CK 6.482 straipsnyje, tiek Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos apraše yra įtvirtina nuomininko pirmenybės teisė prieš kitus asmenis atnaujinti nuomos sutartį. Šie teisės aktai sprendžiant nuomininko teisę atnaujinti nuomos sutartį privalo būti aiškinami kartu. Pasibaigus nuomos sutarties terminui šis turtas nėra naudojamas savivaldybės poreikiams, todėl atsiranda pareiga atnaujinti nuomos sutartį su nuomininku, kuris tvarkingai vykdė nuomos sutartimi prisiimtas pareigas, tačiau šias patalpas panaudos sutarties pagrindu ketinama perduoti kitam juridiniam asmeniui – VšĮ Alytaus apskrities ligoninei. Neatnaujinusi nuomos sutarties su ieškove atsakovė pažeidžia CK 6.482 straipsnio 1 dalies nuostatas.

281.2.

29Teismas tinkamai nevertino visų į bylą pateiktų įrodymų. Dėl patalpų nuomos sutarties atnaujinimo apeliantė kreipėsi į atsakovę dar prieš baigiantis sutarties terminui. Teismas nevertino šių aplinkybių, darė deklaratyvias išvadas, kad atsakovė nepažeidė nuomininkės pirmumo teisės. Byloje yra pateiktas antstoles A. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas dėl patalpų, adresu ( - ), iš kurio matyti, kad šalia ginčo patalpos yra daug savivaldybei priklausančių nenaudojamų patalpų (garažų boksų). Teismas sprendime visiškai nepasisakė apie šį faktinių aplinkybių vertinimą. Faktinių aplinkybių konstatavimo būdu surinkti įrodymai laikomi neginčijamais, visi jiems prieštaraujantys teiginiai laikomi nepagrįstais. Neatlikus kapitalinio remonto greitosios pagalbos automobilio šiose patalpose neįmanoma laikyti. Taigi, šis faktinių aplinkybių konstatavimas patvirtino, kad ginčo patalpos nėra reikalingos VSĮ Alytaus apskrities ligoninei, tačiau teismas šių aplinkybių visiškai nevertino.

309.

31Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, Alytaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

322.1.

33Nurodė, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti nuomos sutarties sąlygas, susijusias su ieškovės pirmenybės teise atnaujinti nuomos sutartį, t. y., taikyti natūrinį pažeistos teisės gynimo būdą, pažeidžia sutarčių laisvės principą. CK 6.482 straipsnio reguliavimas nėra imperatyvus ir neužtikrina nuomininko teisės nuomotis daiktą tomis pačiomis sąlygomis. Iš byloje pateiktų įrodymų akivaizdu, jog atsakovė neketina nuomoti ginčo patalpų, šį savo ketinimą aiškiai ir iš anksto nurodė apeliantei siųstuose raštuose, dar prieš nutrūkstant nuomos santykiams, todėl nėra jokio teisinio pagrindo manyti, kad teismas neteisingai išaiškino ir taikė materialinės teisės normas. Teismo sprendimas yra teisiškai pagrįstas ir motyvuotas. Vadovaujantis nuomos sutarties 5 punktu, nuomos sutarties terminas nustatytas nuo 2008 m. birželio 8 dienos iki 2018 m. birželio 9 dienos. Likus daugiau nei mėnesiui iki nuomos sutarties termino pabaigos 2018 gegužės 7 d. raštu Nr. SD-5276(38.3.) UAB „Gailestis“ buvo priminta, kad šios sutarties galiojimo terminas baigiasi ir paprašyta atlaisvinti patalpas.

342.2.

35Nuomos sutartis su apeliante yra pasibaigusi ir savininkė turi teisę disponuoti savo turtu, jį perduoti savo įstaigai. Pasibaigus nuomos sutarties terminui atsakovė nusprendė naudoti patalpas savo funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti, todėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį įrodinėjimas neturi jokios teisinės reikšmės. Iš šioje byloje pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad apeliantei išnuomotos patalpos yra reikalingos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei ir bus panaudotos greitosios medicinos pagalbos automobiliui laikyti, taigi, jos bus naudojamos savivaldybės funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti. Šalys sudarė terminuotą nuomos sutartį, o sutarties 13.1 punkte apibrėžė, kad sudaryta sutartis pasibaigia pasibaigus sutarties terminui. Apeliantei iš anksto, dar nepasibaigus sutarties terminui, buvo žinoma, jog atsakovė patalpų nuomos sutarties neketina pratęsti.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3910.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas, teisėjų kolegija pasisako tik dėl apeliacinio skundo faktinių ir teisinių pagrindų.

4111.

42Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Alytaus apskrities viršininko administracija ir UAB „Gailestis“ 2008 m. birželio 9 d. sudarė Valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 360-FS/08-001, pagal kurią ieškovei prekybai ritualiniais reikmenimis buvo išnuomotos negyvenamosios patalpos, bendras plotas – 38,49 kv. m, pastate – garažai, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) (nuomos sutarties 1 p.). Sutarties 5 punkte nustatyta, kad nuomos terminas – 10 metų nuo sutarties pasirašymo dienos, bet neilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui. Nuomos termino pabaiga – 2018 m. birželio 9 d.

4312.

44Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija nuo 2010 m. birželio 29 d. yra Alytaus apskrities viršininko administracijos teisių ir pareigų perėmėja. Iš Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo (4.8 p.) matyti, kad ginčo pastatas nuosavybės teise priklauso Alytaus miesto savivaldybei, todėl 2018 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-5276(38.3) informavo ieškovę, kad baigiasi nuomos sutarties terminas, jog nuomos sutartis nebus atnaujinama, todėl paragino ieškovę atlaisvinti ir grąžinti patalpas.

4513.

46Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo, tačiau atsakovė prašymo netenkino ir 2018 m. birželio 8 d., 2018 m. birželio 18 d. raštais pakartotinai pareikalavo atlaisvinti ir grąžinti patalpas.

4714.

48Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliacijos ribas sudaro klausimai dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos termino taikymo nuostatų bei ieškovės pirmenybės teisės atnaujinti sutartį dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos.

49Dėl valstybės ir savivaldybės turto nuomos termino

5015.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių sudarytos nuomos sutarties objektas yra savivaldybei priklausantis turtas, t. y. viešosios nuosavybės objektas, kuris įstatymų leidėjo valia valdomas, naudojamas ir juo disponuojama viešosios teisės aktuose nustatyta tvarka. Taigi, teisiniams santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, CK nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai (CK 1.1 str. 2 d.). Šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės (savivaldybės) turto nuomos, gali veikti laisvai tiek, kiek tai leidžiama specialiuosiuose šiuos santykius nustatančiuose įstatymuose, nes jos yra varžomos įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privalo laikytis. Toks civilinių teisių suvaržymas įstatymo pagrindu neprieštarauja CK normoms (CK 1.2 str. 2 d.). Tiek sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas – sutarties laisvės principas turi būti derinamas su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais, o CK nuostatos taikytinos atsižvelgiant į specialųjį valstybės turto nuomos reglamentavimą.

5216.

53Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šią esminę aplinkybę, teisingai sprendė, jog nors savivaldybių ir valstybės materialiojo turto nuomos sutartims taikytinos ir bendrosios CK šeštosios knygos XXVIII skyriaus normos, tačiau jos taikytinos, atsižvelgiant į specialų valstybės turto nuomos reglamentavimą. Kaip jau minėta ginčo turtas nuosavybės teise priklauso Alytaus miesto savivaldybei, todėl tokiu atveju, teismas pagrįstai vadovavosi valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalies nuostata, numatančia, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka viešo konkurso būdu arba be konkurso (Įstatymo 15 str. 2 d.) bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo tvirtinimo“ 6, 7 punktais, kuriuose įvirtintos analogiškos nuostatos.

5417.

55Sutarties sudarymo metu galiojusi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo redakcija nenumatė maksimalaus nuomos laikotarpio (įstatymo 14 str. redakcija, galiojusi nuo 2008 m. kovo 29 d.). Tuo tarpu nuo 2007 m. gegužės 27 d. įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtinto Tvarkos aprašo 3.6 punkto redakcijoje buvo nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui; pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta CK nustatyta tvarka; valstybės turto valdytojas privalo užtikrinti, kad sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų.

5618.

57Bylos duomenimis nustatyta, kad nuomos sutartis sudaryta 2008 m kovo 29 d., nuomos terminas nustatytas nuo 2008 m. birželio 9 d. iki 2018 m. birželio 9 d., nuomos sutarties sąlygos nebuvo pakeistos.

5819.

59Alytaus miesto savivaldybės tarybos savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 patvirtintos Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo redakcijos 8 punkte nustatyta, kad savivaldybės turtas gali būti išnuomojamas turto valdytojo sprendimu ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (aprašo 8.1. p.), o savivaldybės tarybos sprendimu ne ilgesniam kaip 50 metų laikotarpiui (aprašo 8.2 p.). Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės turto valdytojo sprendimu kai sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė ne ilgesnė kaip 10 metų (apyrašo 9.1 p.) ir savivaldybės tarybos sprendimu kai sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė ilgesnė kaip 10 metų (aprašo 9.2 p.).

6020.

61Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad patalpų nuomos sutartis buvo sudaryta 10 metų laikotarpiui. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad valstybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), jeigu įstatymai nenustato kitaip. Byloje nėra pateikta nei Alytaus miesto savivaldybės administracijos, nei savivaldybės tarybos sprendimų dėl ilgesnių nuomos terminų, todėl teisėjų kolegijos nuomone, ieškovė su atsakove sudarė sutartis maksimaliam 10 metų terminui.

62Dėl ieškovės pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį

6321.

64CPK 6.842 straipsnyje įtvirtinta nuomininko pirmenybės atnaujinti sutartį teisė. Pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatą, nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui, turi pirmenybės teisę, palyginti su kitais asmenimis, atnaujinti sutartį. CK 6.482 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nuomotojas privalo per nuomos sutartyje numatytą terminą raštu pranešti nuomininkui apie šio teisę sudaryti nuomos sutartį naujam terminui, o jei toks terminas nenumatytas, – per protingą terminą iki nuomos sutarties pabaigos.

6522.

66Kasacinis teismas išaiškino šią nuostatą, nurodydamas, kad pagal CK 6.482 straipsnyje nustatytą reguliavimą nuomininkas turi teisę pirmiau nei kiti asmenys atnaujinti nuomos sutartį esant šioms sąlygoms: 1) kai nuomininkas tvarkingai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas; 2) pasibaigus nuomos sutarties terminui; 3) esant šalių susitarimui dėl kitų, naujų nuomos sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-23-611/2018).

6723.

68Šalių 2008 m. birželio 9 d. pasirašytos nuomos sutarties Nr. 360-FS/02-00 8.7 punkte šalys susitarė, jog nuomininkė įsipareigojo ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešti nuomotojui apie savo teisę sudaryti sutartį naujam terminui, o 14 punkte numatyta, kad pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinta civilinio kodekso nustatyta tvarka. Apeliantė, siekdama sutartinių nuomos teisinių santykių tęstinumo, 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę su prašymu atnaujinti nuomos sutartį tam pačiam 10 metų laikotarpiui, nurodydama, kad visą negyvenamųjų patalpų nuomos laikotarpį nepriekaištingai vykdė visas sutarties sąlygas. Atsakovė, nuomos sutartį atsisakė atnaujinti, nurodydama, kad patalpos reikalingos jos pačios reikmėms.

6924.

70Teismų praktikoje yra konstatuota, kad šalių sudarytos valstybei ar savivaldybei priklausančių nuomos patalpų sutarties nuostata apie nuomininko pirmumo teisę pratęsti sutartį aptartomis sąlygomis nėra betikslė ir bereikšmė. Jeigu būtų nustatyta, kad nuomininkas nepažeidė nuomos sutarties sąlygų, jas vykdė tvarkingai, būtų pagrindas su nuomininku pratęsti nuomos teisinius santykius, neskelbiant naujo viešo patalpų nuomos konkurso. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad nuomininkė netvarkingai vykdė pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, tačiau sutarties terminas yra pasibaigęs (sutarties 5 p., 13.1 p.), o šalių susitarimo dėl kitų, naujų nuomos sutarties sąlygų nėra.

7125.

72Pažymėtina, kad Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnis nustato bendrus tiek valstybės, tiek savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo principus: visuomeninės naudos – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; efektyvumo – sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; racionalumo – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas; viešosios teisės – sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.

7326.

74Kadangi sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto sudaromi remiantis viešosios teisės principu, t. y. tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais, tokiems teisiniams santykiams CK nuostatos taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja atitinkami įstatymai (CK 1.1 str. 2 d.).

7527.

76Kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės (savivaldybės) turto nuomos, gali veikti laisvai tiek, kiek tai leidžiama specialiuosiuose šiuos santykius nustatančiuose įstatymuose. Jos yra varžomos įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privaloma laikytis. Toks civilinių teisių suvaržymas įstatymo pagrindu neprieštarauja CK normoms (CK 1.2 str. 2 d.). Tiek sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas, sutarties laisvės principas turi būti derinamas su Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2014; 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2015). Taigi, nuomos sutartis su nuomininku gali būti atnaujinta ir sudaromas naujas šalių susitarimas, tik tuo atveju, kai nėra pasibaigęs maksimalus nuomos terminas ir kai patalpos nėra numatomos naudoti nuomotojo reikmėms. Priešingai, jeigu savivaldybei priklausančio ilgalaikio materialaus turto nuoma (ypač jei ji prasidėjusi ir būtų tęsiama be viešo konkurso) užsitęstų daugiau nei 10 metų, kiltų grėsmė, jog savivaldybė neturėtų galimybių peržiūrėti ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo, naudojimo sąlygų, įvertinti pasikeitusių aplinkybių, siekti, kad turtas būtų naudojamas racionaliai ir siekiant maksimalios naudos visuomenei. Tokiu atveju būtų suteiktos jokiais teisės aktais nepagrįstos privilegijos vienam konkrečiam ūkio subjektui nuomotis patalpas ir vykdyti jose veiklą, tuo tarpu kitiems ūkio subjektams neteisėtai užkertant kelią varžytis dėl ginčo patalpų nuomos sutarties sudarymo ir geriausio pasiūlymo pateikimo atveju jas išsinuomoti, sudarant nuomos sutartį arba savininkui turtą naudoti savo reikmėms.

7728.

78Dėl išdėstytų argumentų negalima spręsti, kad atsakovei neatnaujinus 2008 m. birželio 9 d. sudarytos nuomos sutarties, o ginčo patalpas nusprendus naudoti savo reikmėms, buvo pažeisti ieškovės teisėti lūkesčiai į nuomos sutarties atnaujinimą. Teisėjų kolegija nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir pritaikė materialiosios teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

79Dėl bylinėjimosi išlaidų

8029.

81Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Atsakovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl jos iš apeliantės nepriteistinos.

82Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

83Alytaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

84Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Gailestis“ kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti... 8. 2.... 9. Nurodė, kad 2008 m. birželio 9 d. su Alytaus apskrities viršininko... 10. 3.... 11. Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl nuomos sutarties... 12. 4.... 13. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybė su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 14. 5.... 15. Nurodė, kad ieškovės interesų ir teisėtų lūkesčių nepažeidė, nuomos... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. sausio 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ginčo nuomos sutarties objektas yra savivaldybei... 22. III.... 23. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 24. 8.... 25. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Gailestis“ prašė panaikinti Alytaus... 26. 1.1.... 27. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas,... 28. 1.2.... 29. Teismas tinkamai nevertino visų į bylą pateiktų įrodymų. Dėl patalpų... 30. 9.... 31. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės... 32. 2.1.... 33. Nurodė, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti nuomos... 34. 2.2.... 35. Nuomos sutartis su apeliante yra pasibaigusi ir savininkė turi teisę... 36. Teisėjų kolegija... 37. IV.... 38. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 10.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 41. 11.... 42. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Alytaus apskrities viršininko... 43. 12.... 44. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija nuo 2010 m. birželio 29... 45. 13.... 46. Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl negyvenamųjų... 47. 14.... 48. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliacijos ribas sudaro... 49. Dėl valstybės ir savivaldybės turto nuomos termino ... 50. 15.... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad šalių sudarytos nuomos sutarties objektas yra... 52. 16.... 53. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į šią esminę aplinkybę,... 54. 17.... 55. Sutarties sudarymo metu galiojusi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,... 56. 18.... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuomos sutartis sudaryta 2008 m kovo 29 d.,... 58. 19.... 59. Alytaus miesto savivaldybės tarybos savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d.... 60. 20.... 61. Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad patalpų nuomos sutartis... 62. Dėl ieškovės pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį... 63. 21.... 64. CPK 6.842 straipsnyje įtvirtinta nuomininko pirmenybės atnaujinti sutartį... 65. 22.... 66. Kasacinis teismas išaiškino šią nuostatą, nurodydamas, kad pagal CK 6.482... 67. 23.... 68. Šalių 2008 m. birželio 9 d. pasirašytos nuomos sutarties Nr. 360-FS/02-00... 69. 24.... 70. Teismų praktikoje yra konstatuota, kad šalių sudarytos valstybei ar... 71. 25.... 72. Pažymėtina, kad Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 73. 26.... 74. Kadangi sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto sudaromi remiantis... 75. 27.... 76. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos sutartį dėl... 77. 28.... 78. Dėl išdėstytų argumentų negalima spręsti, kad atsakovei neatnaujinus 2008... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 80. 29.... 81. Netenkinus ieškovės apeliacinio skundo, ieškovės turėtos bylinėjimosi... 82. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 83. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 84. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....